.

Feedek
Megosztás
HTML

Nibiru, az ítélő bolygó

Zacharia Sitchin a sumer agyagtáblák vizsgálata után kijelentette, hogy az ősi világ istenei a Nibiru nevű bolygóról érkeztek a Földre, azért hogy aranyat bányásszanak. Többen úgy gondolják, sumer forrásokra hivatkozva -melyek a Napunk mellet egy kereszttel jelölt ma még ismeretlen égitestet ábrázolnak-, hogy ez a bolygó 3600 évenként kerül a Föld közelébe s kerüli meg a Napot.


Vannak olyan feltételezések, hogy a Nibiru, az anunnakik lakhelye egy barna törpecsillag körül kering, több más bolygóval együtt. Ennek a bolygórendszernek az érkezését az ősi feljegyzésekre hivatkozva a 2012-es év környékére teszik.

Ezt a rendszert méretéből adódóan, ha az valóban a közeljövőben közelíti meg a bolygónkat már látnunk kellene és amatőr csillagászok is régen hírt adtak volna róla. Vagy talán a Planet-X-nek is nevezett égitest bújócskázik velünk, rejtőzködik és csak akkor válik láthatóvá, amikor átlépi a Naprendszer legkülső bolygójának, a Plútónak a pályáját? Vagy talán nem is az, aminek beállítják? Azaz se nem bolygó, se nem törpecsillag, hanem egy hatalmas bolygóközi űrállomás. Az ősi ábrázolások némelyike ugyanis az égen megjelenő Nibirut, a műholdjaink egy részéhez hasonlóan, szárnyakkal rendelkező szerkezetként jeleníti meg, melynek közepén ül a bíró, az ítélő teremtő. A Földkörüli pályára álló, a Holdunk méretét megközelítő, vagy talán azt is meghaladó nagyságú űrbázis, a Nap fényét visszaverő fémszerkezete a mi szemszögünkből nézve olyan látványt nyújtott, mint amikor egy madár kitárja szárnyait.

A Nibiru maja szemmel
A sumer szárnyas "bolygó"
Az egyiptomi Ízisz
Ahura Mazda, Irán
Talán nem véletlen, hogy sok nemzet jelképében megtalálható a szárnyaló madár, a turul, a sólyom vagy éppen a tollas kígyó. Ide kapcsolódik, hogy a bibliából kimaradt egyik titkos iratban, Ábrahám apokrifában különös dolgok olvashatók. Amikor Ábrahám egyszer apja földjén dolgozott, Ezékielhez hasonlóan, nagy zajt hallott az égből. Amikor fölnézett, elképedve látta, hogy egy nagy tárgy közeledik felé, éppen arra a földre, ahol ő dolgozott. A fiú megijedt, elkezdett futni, de szerencsétlenségére a földre esett. Félelmében a földön maradt, ám kis idő múlva valakik durván megragadták a vállát és fölállították. "Ott állt két lény, amilyeneket még nem láttam a földön, nem emberi módon lélegeztek." A két lény ismerte Ábrahám nyelvét, mert többször is megnyugtatták: "Ember fia! Ne félj! A két idegen megragadott, elvittek a tűzláng határához. Aztán fölemelkedtünk, mintha a szél vitt volna. A levegőben, abban a magasságban, amiben vagyunk, mintha hatalmas fényt látnék. Leírhatatlan. A fényben pedig mintha tűz égne. És amint közeledünk, nagy alakokat látok, akik szavakat kiáltanak egymásnak, amiket nem értek... Én azonban szerettem volna leesni a Földre. A magas hely, amin álltunk, egyszer fölfelé állt, azután viszont megfordult. Egyszerre fönt láttam a Földet, és lent a csillagokat." Egyértelmű, hogy ezek a lények egy Föld körül keringő űrbázisra vitték, ami folyamatosan forgott a saját tengelye körül, így hozva létre a gravitációt.
A napunkat vizsgáló Soho felvételein időnként fel-feltűnik egy erősen fénylő, az ősi ábrázolásokból megismert szárnyas égitest.

A Soho felvétele /2009 április 19/

Ez lenne az az égi jármű, amiről a jövendölések szólnak? Ha a Nibiru valóban egy irányított szerkezet, akkor nem véletlen, hogy eddig még senki sem észlelte az érkezését. Mert a Nap takarásában fokozatosan közelítették meg a Földünket, időnként megmutatva magukat: -Itt vagyunk. Ha majd elérkezik a megfelelő időpont, ami lehet, hogy 2012 decembere, akkor hirtelen láthatóvá válik majd a szárnyas „bolygó” és végleg eldől a világ sorsa. Lehetséges, hogy ez a Napunk elé irányított óriási űrhajó idézi majd elő a háromnapos sötétséget?
A sumerok azért nevezték el az istenek lakhelyét Nibirunak, mert ennek a szerkezetnek a megjelenése együtt járt az emberek cselekedeteinek az elbírálásával és az ősi rend helyreállításával. Mily csodálatos a magyar nyelv, mely kutatók szerint, szavaiban sok hasonlóságot mutat a sumer nyelvvel. Az értelmes lények által irányított Nibiruval tehát nem más érkezik, mint a bíró (biru), aki ítéletet hoz világunk fölött. Az utolsó ítéletet.
képfeltöltés
A Bíró érkezése


/kilenc.blog.hu/

 

Mégis létezik a rejtélyes X-bolygó Naprendszerünk szélén?

Új lendületet kapott az úgynevezett X bolygó utáni kutatás, egy elismert brazil csillagász friss számításai szerint ugyanis léteznie kell egy rejtélyes, Földnél többször nagyobb planétának a naprendszerünk peremén.


Rodney Gomes, a Brazíliai Nemzeti Obszervatórium szakembere szerint a Neptunuszon túli apró jeges testek, sziklák szabálytalan mozgása arra utalhat, hogy egy, Földünknél mintegy négyszer nagyobb bolygó kering központi csillagunk körül a naprendszer peremvidékén - írja a Daily Mail.

Az X bolygó létezését már évtizedek óta vitatják, de bizonyíték nem volt ezzel kapcsolatban. Gomes 92, a Kuiper-övben keringő objektumok - kisbolygók és sziklák - pályáját vizsgálta, melyek alapján arra jutott, hogy hat esetben úgy tűnt, mintha a várt pályáról valami "lerángatta" volna őket. Ezt az eltérést szerinte a legjobb eséllyel egy bolygótömegű test okozza. Véleménye szerint ez a bolygó mintegy 225 milliárd kilométerre lehet a Naptól, mintegy 1500-szor messzebb, mint a Föld. Alternatívaként felmerült még egy Mars-méretű objektum is, mely az elképzelés szerint a Neptunusz pályájához közel helyezkedhet el.

Rory Barnes, a Washingtoni Egyetem szakembere szerint Gomes megtalálta a módot arra, miként hathat ki naprendszerünkre egy ilyen bolygó. Ilyen planétára továbbra sincs bizonyíték, de a kutatás lényege az, hogy vannak olyan módszerek, melyek segítségével fellelhetőek ezeke a bizonyítékok - idézte a Daily Mail Rory Barnest, aki hozzátette: nem hiszi, hogy Gomesnek lenne bizonyítéka az X-bolygó létezésére.
Hal Levinson, a coloradoi Southwest Research Institute munkatársa szerint meglepő lenne, ha egy Neptunusz méretű bolygó lenne a Gomes által észlelt eltérés oka, mindenesetre nem kételkedik a csillagász számításainak helyességében.


Forrás: Pécsi STOP/Daily Mail

Planet-X

Újabb apokalipszis-elmélet? Botránykönyv? Üzleti fogás?


Vagy a tudományos körökből is halkan, de elismert lehetőség?

“"A Nibiru a Plútót elérve – tehát a mi naprendszerünkbe való behatolás után kb. kilenc hónappal – éri el és kerüli meg a Napot. Ez a Földre nézve katasztrófával járhat.”"

/New Science/

Lázban ég a világ nyugati fele, de legfőképp Amerika. Bevásárlási lázban. Tartalékol boldog-boldogtalan. Talán ezt nem is láznak , inkább lassan kialakuló pániknak nevezhetnénk. A pánik oka a Nibiru, vagy új keletű nevén a Planet X, a Vörös Bolygó.

De ez a Vörös Bolygó nem a jó öreg Mars, hanem az a bolygó, aminek pályája 3660 évente érinti a Naprendszerünket, és a Napot megkerülve távozik. Az 1983 óta csak a világ legnagyobb távcsöveivel megfigyelhető bolygó ma már kis házi teleszkópokkal is észlelhető. A szakértők szerint néhány hónap múlva pedig már szabad szemmel is látható lesz. A Vörös Bolygó a mérések szerint kb. 23-szorosa a Földnek. Számos kutató szerint a bolygó feltűnése okozta eddig a Földön a rendkívüli időjárási változásokat. Amennyiben a Nibiru közeledése katasztrófát idézne elő, úgy az néhány óra alatt lezajlana, és utána hónapok, esetleg évek telhetnének el, mire az élet rendes kerékvágásba térne vissza. A NEW SCIENCE & INVENTION ENCYCLOPEDIA szerint a bolygó a Nap és Föld között elhaladva sötétségbe boríthatja bolygónkat. Ám nem ez jelenti a legnagyobb veszélyt. A tudósok szerint a földnél 23-szor nagyobb bolygó gravitációs vonzása olyan hatással lehet bolygónkra, hogy “megakaszthatja”, lelassíthatja Földünk forgását, ideiglenesen megcserélheti a pólusokat, és a bolygó hatásainak következtében időjárási katasztrófákra, vulkánok kitörésére, akár szökőár kialakulására is számítani lehet. A Nibiru utolsó három bolygólátogatásának írott emlékei a történelemben is megtalálhatóak. A Bibliában a vízözön, az Egyiptomi Holtak könyvében Atlantisz elsüllyedése, illetve előtte a csendes-óceáni Lemuria elsüllyedése. Vagy akár említhetnénk az utolsó jégkorszakot is.


A közeledő bolygóóriásnak persze több száz neve is van, a legismertebb talán a NIBIRU, de újabban csak PLANET X-ként emlegetik. A tudósítók szerint a NASA számításai szerint a Föld lakosságának 1/3-a is elpusztulhat a természeti katasztrófák következtében, a fennmaradó lakosságnak további 2/3-a pusztulhat el a katasztrófa másodlagos hatásai (élelmiszerhiány és éhezés) miatt a katasztrófát követő 6 hónapon belül. A közelgő apokalipszisre felkészült az Egyesült Államok kormánya; a NASA a katonasággal karöltve hamarosan csillagközi szondát indít a Nibiru megfigyelésére. Addig is – a pánik elkerülése végett – mélyen hallgatnak. “A katasztrófa-terv a kiszivárgott információk szerint akkor lép csak életbe, amikor már a bolygó szabad szemmel is látható lesz” – állítja M. Hazlwood, a kérdés egyik nemzetközileg is ismert szakértője.

Hogy valóban bekövetkezik-e a Nibiru okozta katasztrófa, hogy valóban szükség lesz-e a katasztrófa-terv életbeléptetésére a jövő tavasszal magunk is megtudhatjuk.

/nexus.hu/

A Nibiru miatt lesz világvége 2012-ben?

A Nibiru, a 10. bolygó, avagy a Planet X olyan közel lesz a Földhöz 2012-ben, hogy annak megfordul a polaritása, és az emiatt bekövetkező katasztrófák lakhatatlanná teszik a bolygót. Állítólag.

1983-ban a NASA bejelentette, hogy megtalálták a tizedik bolygót. A Nibiru névre keresztelt égitestről már a Sumérok is említést tettek, és érdekes módon pont 2012-ben ér a Föld közelébe, amikor a maja kalendárium véget ér. Amikor a 3600 évente visszatérő égitest ideér, a Föld minimum polaritást vált, de az is lehet, hogy megáll a forgásban néhány napra, vagy akár hetekre. Ennek eredményeként vulkánkitörések, cunamik, földrengések és egyéb katasztrófák fognak bekövetkezni, de az is lehet, hogy hirtelen beáll a következő jégkorszak.
A maja kalendárium 2012. december 21-ig tart, erre a napra fantasztikus dolgokat jövendölnek: „nukleáris holokausztot", teljes tudatossági szint- váltást, valamint a népesség tizedére csökkenését. Szóval van baj elég, ami erős alapot ad annak a feltételezésnek, miszerint a civilizációnk 2012-re eltűnhet a színről.

Igaz vagy sem?


A NASA később helyesbített, és azóta is cáfolja a tizedik bolygó létezését. Tudományos módszerekkel még senki nem bizonyította, hogy volna. A találgatások és az elméletek viszont elkezdődtek, és számos történet született arra vonatkozóan, miért is jön el a világ végeépp 2012-ben.
Arra a kérdésre, hogy ha egyszer ilyen közel van ez a méretes bolygó (állítólag húszszor nagyobb tömegű, mint a Föld), miért nem beszél róla valamelyik kormány vagy a NASA, a „szakértők” azt válaszolják: azért, mert titokban akarják tartani, nehogy tömeghisztéria törjön ki. Elvégre az interneten vírusszerűen terjedő rémhírek nem váltanak ki semmilyen hatást, viszont egy kormánybejelentés…

A bolygók együttállása


Az egyik legerősebb érv amellett, hogy valami igazán félelmetes, különleges és minden bizonnyal végzetes dolog fog történni 2012-ben az, hogy bizonyos bolygók teljesen egyvonalban fognak felsorakozni december 21-én.
Azt elfelejtik említeni, hogy ez minden évben előfordul… Kétségtelen, hogy most az úgynevezett „tökéletes együttállást” prognosztizálják, ugyanakkor 1997-ben sokkal tökéletesebb volt az együttállás, mint ami most jön, mégsem ért véget a világ.

A maja kalendárium

Igen, elképesztő a tudásuk. Valóban, az általuk használt számrendszer, és az idő mérésének rendszere szerint 2012-ben véget ér egy számítási ciklus. Ahogy a miénk is véget ért 999-ben, és aztán nem jött el a világ vége, hanem 1000-et írtunk. Így ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a maja naptár nem megy tovább a bűvös 13-nál, akkor készüljünk fel, hogy újra 0001-et fog mutatni.

Ki látta a Nibirut?


Igazából még senki. Ez azért van, mert nem felfedezték, hanem kitalálták. Az eredeti copyright a sumérokat illeti, akik Marduk főisten égi otthonának adták ezt a nevet, miután ő felszabadította a többi istent,és megölte az Annunakikat. Ezt a mítoszt a babilóniak költötték, hogy valamivel igazolni tudják, miért igázták le a sumér kultúra többi városát. Eredetileg Marduk egy kisebb isten volt, és a Nibiru nem is létezett. Valószínűsíthető, hogy a Jupitert nibiruzták le, de ezt sem sikerült még bizonyítani.Az a Nibiru, amiről mi beszélünk, Zecharia Sitchin író elméjében született meg, aki azt állította, hogy létezik egy tizenkettedik (tehát nem is tizedik!) bolygó, a Nibiru, ami az Annunakik lakhelye, és 3600 évente halad el a Föld mellett. A valódi tudósok Stichin sumér agyagtábla-fordításaiban rengeteg hibás és félrevezető adatot találtak, ami nem tartotta őt vissza attól, hogy további könyveket jelentessen meg a témában.


Planet X

A vicces az, hogy még Stichin sem állítja, hogy a Nibiru 2012-ben ér ide. Ez szegről-végről Nancy Leider találmánya, aki állítólag telepatikus kapcsolatban van egy földönkívüli fajjal, mióta azok elvitték, és egy chipet helyeztek a nyakába. Először azt állította, hogy 2003-ban jön az idegen bolygó – a Planet X -, mert annak lakói ezt üzenték neki. De nem jött, így 2012 látszott a következő hihető időpontnak.

Bár Liedernek és Stichinnek semmi köze az asztronómiához vagy az asztrodinamikához, de még így is ártatlan gyerekcsíny, amit tesznek, Lee Hazelwood „munkásságához” képest. Hazelwood képes NASA-fotókat preparálni, és nyilvános becsmérlő leveleket írogatni tudósoknak, csak hogy publicitást nyerjen.


Esetleg a józan ész?

Nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy az ember észrevegye a logikátlanságot a történetben. Rögtön itt a matek: ha 3600 évente elpusztul a Föld a Nibiru miatt, miért nem pusztult el i.e. 1588-ban? Miért nem történt akkor semmi, ami egy ilyen bolygó hatására utalhatna?

Az a rengeteg földrengés, hurrikán, napkitörés: semmivel sem több, mint eddig. A földrengések épp ritkábbak, mint az átlag, a napkitörések pedig rendes 11-12 éves ciklusuk szerint zajlanak. Épp csak az információ terjed gyorsabban és hatékonyabban, így minden rémhír elér bennünket, ami régebben nem jutott el hozzánk.Azt nem lehet bizonyítani, hogy valami nem létezik. Azt viszont, hogy ez a bolygó létezik, azoknak kéne bizonyítaniuk, akik ezt állítják. Ha egyszer a világ számos csillagvizsgálói nyitva állnak a nagyközönségnek, még a megfelelő eszköz hiányára sem lehet panasz, talán csak vannak koordinátái ennek a bolygónak? A Jupiter szabad szemmel is látható- ahogy a Vénusz, és néha a Mars is -, pedig átlagosan 750 millió kilométerre van tőlünk. Ahhoz, hogy ez a bolygó három éven belül ideérjen, közelebb kell lennie, mint a Jupiternek, tehát legalább olyan jól kéne látszania. Mivel a kis Plútó, ami ötmilliárd kilométerre található, könnyedén felfedezhető a megfelelő eszközzel, teljességgel kizárt, hogy egy Nibiru nagyságú bolygót, ami mindjárt ideér, ne fedeztek volna már fel amatőr és profi csillagászok.
Mit takargat a NASA?


A NASA nem annyira béna, hogy bejelentsen valamit, amit aztán visszavon. Gondoljunk bele: ha igaz lenne a tizedik bolygó, és nem akarnák, hogy a lakosság erről tudomást szerezzen, miért jelentenék be egy sajtótájékoztatón? Egyébként egyáltalán nem jelentettek be semmilyen tizedik bolygót. Mindössze arról volt szó, hogy infrafényben számos, eddig nem látott tárgyat találtak, amiket még nem azonosítottak be. Többek között akár egy bolygó is lehet közöttük, de ezt sosem állították. Ezt a Washington Post állította, de a tudományt általában nem főcímek hozzák létre. Később megállapították, hogy a tárgyak többnyire távoli galaxisok voltak, és egy gázfelhő a mi galaxisunkban. Nem volt bolygó.


És ha ez mind nem lenne elég, érdemes megjegyezni, hogy Stichin a Nibirut 2070-re vagy 2080-ra várta, ahogy Leider 2003-as dátumának sincs köze a 2012-höz. Ellenben sokan sok pénzt keresnek abból, ha emberek pánikolni kezdenek. Ráadásul eltereli a figyelmet más, valóban kártékony és veszélyes dolgokról. Ügyes.

/Nana.hu/

A titokzatos Nibiru

A Nibiru létezésérről a műholdképeken kívül is vannak árulkodó jelek. Ilyen mélységekben kevesebben kutatnak a Nibiru után, de jelentősségük a képekkel egyenértékű.
Először a Naprendszer jelenlegi arculatában fedeztek fel megmagyarázhatatlan szabálytalanságokat. Mielőtt a Naprendszer kialakult és a keletkezésekor formát öltöttek az ismert bolygók, a kialakulása egy hatalmas forgó gáz és porkoronggal kezdődött. Középen, a Napban összpontosult ezen anyag tömegének több mint 99.8%-a, a nehezebb anyagokból, fémekből és törmelékből kialakultak a belső kőzetbolygók, a Merkúr, Vénusz, Föld és a Mars, a külső pályákon pedig a könnyebb, gáz alapú égitestek, a Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és a Neptunusz. A Plútó két okból sem maradt a bolygók sorában. Egyrészt nem gáz típusú, másrészt tömegét és méretét tekintve átminősítették törpebolygóvá.
Ilyen méretű törpebolygók tízesével fordulnak elő a Naprendszerben, közülük alig fedeztek még fel néhányat. Van azonban más érdekesség is a Plútóval kapcsolatban. A Plútó nap körüli keringési/ekliptikai síkja 17,14°-os szöget zár be a többi bolygóéval. Ez azért természetellenes, mert magától egy ilyen égitest nem tér ki ilyen pályára fizikai törvények miatt.
Mivel az a forgó anyag, melyből a Naprendszer formát öltött megközelítőleg egy síkban keringett a központi csillagunk körül, ekkora eltérés már természetellenesnek számít. Ebből feltételezik, hogy korábban valamely bolygó egyik holdja lehetett, viszont egy nagy tömegű test gravitációja lerántotta a pályájáról. Ezen kívül is vannak a naprendszeren belüli, nagy tömegű idegen égitestre utaló jelek. Számos űrszondát indítottak már útjára a Naprendszerben, volt aminek egy konkrét célja volt, egy bolygó/hold megfigyelése, és voltak elszálló űrszondák, melyek miután a számukra tervezett megfigyeléseket elvégezték, a Naprendszer pereme felé vették az irányt és szabadon haladtak tovább. Ilyen volt a Pioneer 10 és Pioneer 11. Mivel jelen technológiai fejlettség mellett az ember még nem képes korlátlan energiaforrást biztosítani ezek meghajtására, ezért egy minimális energiaigényű eljárással juttatták célhoz őket. A módszer szakemberek között „Flyby” néven ismert. Ennek a lényege, hogy mikor egy mesterséges égitestet pályára bocsátanak, csak a megfelelő irányvektorra állításhoz és a megfelelő induló sebességre gyorsításhoz használják a hajtóműveket, és ahol szükséges, korrigálják a pályát, tehát a hajtóműben elég üzemanyag marad a művelet elvégzéséhez. Miután a szondát elindítják a megfelelő pályán és sebességen egy igen precízen előre kiszámolt útvonal szerint, felhasználják a bolygók gravitációs erejét, ami a pályája egyes részein meghajlítja/továbbdobja a szondát, akár egy újabb, másik bolygó melletti hasonló manőverhez. E két űrszonda azonban az előre kiszámolthoz képest módosult pályán haladt tovább, megfigyeltek náluk egy lassulási jelenséget. A lassulás mértéke mindkét szondánál azonos mértékű volt, így tehát a kutatók ki tudták zárni az egyéb kisebb égitestekkel való ütközésükből eredő esetleges pályamódosulást. Egy ismeretlen, nagy tömegű test gravitációja lelassította a szondákat, ezt a jelenséget ezért Pioneer-anomáliának nevezik. Mivel a Pioneer 10-et 1972-ben, a Pioneer 11-et pedig 1973-ban lőtték fel a Nibiru felfedezése előtt, ezért annak gravitációs erejét még nem kalkulálták a pályaegyenletükbe, a módosult útvonaluk ennek köszönhető. A róla készült felvételeken kívül ezek a legjelentősebb anomáliák, melyek által a Nibiru felfedte magát. Vannak viszont már itt, a Földön is érzékelhető jelenségek, melyek közvetlenül a Nibiruval állnak kapcsolatban. Később ezeket részletesen kifejtjük, most azonban a Nibiru holdjaira helyezzük a hangsúlyt, konkrétan azok lakóira.
Mint már említettük, a Nibiru holdjain két intelligens civilizáció is helyet foglal. Először az Anunnakira térünk ki. Egy hüllőszerű, humanoid faj. Sok letűnt kultúra Istenábrázolásaiban szerepelnek, ezeknek utána lehet nézni, azonban ezen írások a tényeket közlik, ahol szükségesnek látjuk bizonyítással együtt.
A régi korok embereinek valóban Isteneknek számítottak, az őket messze meghaladó technikai fejlettségük miatt. Fontos azonban tisztázni, hogy minden értelmes civilizációnak vannak technikai korlátai. Az emberéhez képest az Anunnakik és szomszédaik fejlettsége azonban messze túlmutat az eddig feltárt fizikai és metafizikai tényeken. Dekádokkal járnak előttünk minden téren. Ezt az is világosan mutatja, hogy annak idején sok tízezer évvel ezelőtt az Anunnaki volt az a faj, mely az embert is létrehozta. Itt fonódik össze Darwin evolúciós elmélete, és a Teremtés elmélet. Az Anunnaki kiválasztotta a Földön az akkoriban létező erre legalkalmasabb fajt, egy majomfajt, és génsebészeti úton tökéletesítette, mely egy értelmes lényt, a mai embert eredményezte. Darwin elmélete szerint minden létező faj a Földön törzsfejlődés útján alakult ki. Az utódnemzés során kisebb genetikai módosulások sorozatának hosszú folyamatán keresztül jött létre a ma ismert állatvilág, mely sokszínűsége valóban csodálatra méltó. Az elmélet szerint tehát az ember is ezen a folyamaton keresztül érte el a mai genetikai struktúráját. Van azonban egy máig megfejtetlen rejtély, egy fehér folt az emberi törzsfejlődésben. Egyetlen egy olyan leletet sem találtak, és nem is fognak találni a kutatók, melyek átmenetet képeznének a mai ember és az emberi ősmajom között. Ezt szó szerint azt a látszatot kelti – ami igaz is – hogy az ember egyszer csak megjelent a semmiből ezen a bolygón. Ásatások során számos lelet előkerült már a mai ember kialakulása előtti és utáni korokból, viszont az, hogy a kettő között semmit sem tudtak eddig az emberi fajjal kapcsolatban feltárni, ellentmond minden logikának, ami kizárja a külső beavatkozást. Hiúságból az ember szereti mindentől függetlennek tekinteni magát, vannak azonban tények, melyet csak eltitkolni/tagadni lehet, változtatni rajtuk nem. Ez is ezen igazságok közé tartozik, sok egyéb hasonló tény mellett. Ezt elfogadni természetesen nem kötelező, tudomásul venni viszont az értékesebb, tényleges igazsághoz vezet, ami nem egyenlő az érdekvezérelt igazsággal.
Mind az Anunnakik, mind pedig szomszédaik rendszeresen látogatták a Földet a Nibiru ebbe a térségbe kerülésekor, a Föld és a Nibiru holdjai egymáshoz képesti keringési periódusonként változó elhelyezkedése miatt átlagosan 3.660 évente. A látogatás azonban nem minden esetben  történt meg, ennek magyarázatára később térünk ki. A kultúrák fejlődésében is megfigyelhető ilyen időközönként egy technikai/társadalmi ugrás,  jó példa erre itt a sumér civilizáció. Azonban nem csak az Anunnaki látogatta rendszeresen a Földet, szomszédaik is beavatkoztak az emberi történelembe. Azért nem említünk itt nevet, mert genetikai felépítésükben majdnem teljesen azonosak az emberrel. Külső felépítésükben az emberrel megközelítőleg egy magasak, egészségesen izmos testalkatúak, az arcuk viszont kicsit hosszúkás formájú, enyhén megemelt homlokkal. Innen erednek a Húsvét-szigeteken található hatalmas, emberi fejet formáló szobrok is. A mai napig léteznek olyan indián törzsek is, melyek a csecsemők homlokára falemezt erősítenek, hogy fejlődés közben a fej egy magasabb homlokú, elnyújtott formát öltsön. Ezek mind az elrettentést szolgálták/szolgálják a mai napig más népekkel/törzsekkel szemben, mert ezek olyan jellegzetességek, melyek egy felsőbbrendű, domináns civilizáció követeire asszociálnak az ellenséges törzsek szemében. Ezen faj látogatásait a Biblia is megemlíti:
„Lőn pedig, mikor megkezdettek volna szaporodni az emberek a Földnek szinén, látták az Isten fiai, hogy az emberek leányai szépek... Óriások valának pedig a Földön ama napokban. Mert miután az Isten fiai bémentek az emberek leányaihoz, s azok szültek vala, ezek lőnek ama hatalmas férfiak.”
Ezen faj földi gyermekei Nephilim néven váltak ismerté. A Nephilim szó Héber eredetű, jelentése „óriás”. Az idegenek ezen gyermekei valóban hatalmasra nőttek, az ember törzsfejlődéséből hiányzó fosszíliákkal ellentétben ilyen leleteket valóban találtak, a bolygó számos pontján. Voltak köztük, melyek magassága a 10 métert is elérte. Hogy miért nőhettek ilyen magasra, annak genetikai okai vannak.
Egy élőlény genomja mindig az adott környezethez legjobban megfelelő struktúrát vesz fel. Minden egyes apró dolog, mely egy élőlény fejlődésében a környezethez alkalmazkodást segíti, az adott élőlény DNS-ében van kódolva, a teljes felépítés. Ezzel valószínűleg sokan tisztában vannak. Azt azonban azt már kevesebben tudják, hogy a fejlődés során genetikailag rögzítésre kerül minden egyes élőlényben az adott környezet gravitációjához való megfelelő alkalmazkodás is, a növekedést vezérlő génekben. A Nibiru azon holdja, melyről az utóbbiakban említett faj származik, tömegében, és ebből kifolyólag a rajta mérhető gravitációjában is ötszöröse a Földnek. Az ottani környezet ezen információját természetesen azon faj genomja is lekódolta. Mikor egy látogatásukkor gyermeket nemzettek az emberek lányainak, ez a genetikai szegmens beépült az így született hibridek genomjába is, s mikor egy megszokottól gyengébb gravitációjú környezetben indult fejlődésnek egy ilyen hibrid, egy Nephilim, a beépült genetikai információ úgy működött, ahogy az természetes ilyen helyzetben. Megtartotta a testfelépítés/masszivitás/gravitációs arányt. Az így született Nephilimek addig nőttek, míg a gravitáció gátat nem szabott a fejlődésüknek. Az itteni ötször kisebb gravitációhoz igazodva átlagosan ötször magasabbra.
Aki ilyen témában kutatott, a következő fényképpel szinte biztos, hogy találkozott már:
Sok más képhez hasonlóan ez a kép is hamis, de nem hamisítvány. Az ilyen téren gyakorlott szemnek feltűnik, hogy a képen több helyen is manipuláció nyomai láthatók, az olvasók nagy többsége azonban elhiszi a kép valódi mivoltát. Azért nem illik rá a hamisítvány szó, mert ezt a képet készítője egy grafikai pályázatra készítette még 2002-ben az Adobe Photoshop nevű grafikai program segítségével. A hozzá felhasznált képeket a következő linkekre kattintva tekinthetitek meg:
m.blog.hu/me/mentalaid/image/images/vi/image_1.jpg
m.blog.hu/me/mentalaid/image/images/vi/image_2.jpg

Sajnos az emberek nagy többsége teljes tagad minden ilyen tényt, amiket már az első írásunktól közzéteszünk. Hogy miért nem fogadják el ezeket, lejjebb kifejtjük. Most azonban felteszünk egy olyan kérdést ezen emberek felé, amit talán még nem hallottak. A Nephilim kérdéssel a helyzet ugyanaz, mint az UFO kérdéssel. Számtalan idegen űrhajóról készült már fénykép, többségükről bebizonyosodott már az is, hogy hamisítvány, valódi mivoltát pedig még egyetlen felvételnek sem sikerült bizonyítani. A kérdés a következő: Mi történik akkor a teljes tagadással, ha ebből a több ezer képből csak egyetlen egyről is kiderül, hogy valódi? Az egész eddigi világnézetük felborul, és bizonyítottan. Ez a kép, nem is, ez a két kép a Nephilim fosszíliákra vetítve a következő:
A képek két különböző szögből készültek, éles mind a kettő. Ebben az esetben nincs olyan ami megkérdőjelezhető, vagy amit vitatni lehetne. Számos hiteles fotót közölhetnénk itt, de a minimalizmus hitele is ugyanolyan hitel. A cél pedig ez, a hitelesség. Ezek már kézzel fogható bizonyítékok, tények. Az imént megütött hangnem erősebbnek tűnhet mint az eddigiek, és az is. Meg kell tanítani az embereket gondolkozni, saját szellemi szabadságuk szerint. Jelenleg az emberiséget gondolkodás terén is vezetik. Mások gondolkoznak az emberek helyett, akik a felsőbb hatalmi körökben foglalnak helyet. A saját érdekeiket előtérbe helyezve manipulálják a köztudatot. Mélyen a társadalomba égették azt, hogy amit ők mondanak, a könyvek írnak, ami a hírcsatornákban szerepel az szent, és megkérdőjelezhetetlen. Ennek megállj-t kell parancsolni, mert minden ember és élőlény egyenlő. Fel kell nyitni erre az emberek szemét, mert vannak az életben nyilvánvaló dolgok, azonban aminek az eredete nem tisztázott azt az egyéni logika szerint kell igaznak/hamisnak minősíteni, tények, és nem ténynek beállított dolgok/feltevések alapján. Nem kell többé a többség által kijelölt, esetlegesen rossz irányt tartani, mert mindenkinek joga van az egyéni gondolkodásmódhoz még akkor is, ha ezt egy ezzel ellenkező társadalmi szegmens nem ismeri el. Természetesen lesznek akik ezt nem fogadják el, de a határ itt van és nem tovább.
/magush.5mp.eu/