.

Feedek
Megosztás
HTML

Az árulás kora: egy 1958-as könyv az emberiség ellen indított vegyi támadásról

Dr. R. Swinburne Clymer időben előre láthatott, amikor 1917-ben megírta az étrend és betegség, valamint mentális egészség közti kapcsolatról szóló könyvét, amely kisértetiesen illik a mai helyzetre. Dr. Clymer orvosi diplomáját 1902-ben a chicagoi “College of Medicine- and Surgery” intézményben szerezte. Elég sok ellentmondás veszi őt körül, vannak akik azt hiszik, sosem doktorált le. Ennek az akkor terjesztett hírnek hátterében valójában  az orvos kitagadása állhat, illetve az az 1923-as “Journal of the American Medical Association” kiadvány, amely azt állítja, hogy “Adataink azt mutatják, hogy ez az ember sosem végzett semmilyen neves orvosi egyetemet."

Bár Dr. Clymer személye körül lehet vita, 1958-ban írt: “Your Health and Sanity in the Age of Treason” -az “árulás” korára utal, amelyben az embereket különféle mérgező élelmiszer-adalékanyagoknak és fluorid hatásainak teszik ki. Könyvének legtöbb érvét, mai fő tudományos kutatásokkal ellenőrizni is lehet. Ami ezt a könyvet egyedülállóvá teszi, az az a tény, hogy Dr. Clymer egyike volt az első emberek közül, aki rámutatott arra, hogy “ezeket a toxinokat szándékosan adagolják a népnek “… a tömegek szellemi és erkölcsi romlásának előidézése érdekében.”

Az egész könyv angolul itt tölthető le,  a “University of Michigan” gyűjtő munkájának köszönhetően.

 

A könyv megfelelő alcíme: “Élelmiszer és folyadékok: a gonosz emberek szándékosan és gondosan megtervezett és kidolgozott módszere az emberiség szellemi hanyatlásának és erkölcsi lealacsonyodásának eléréséhez, a rabszolgává való leigázás eszközeként.”

Dr. Clymer élesen figyelmezteti olvasóit a jövőre nézve: “Képzeld el magad, ha tudod, hogy fokozatosan elveszíted emberséged, az elméd gyorsan romlik, így már nem leszel képes tisztán gondolkodni és megtervezni jövőbeni cselekedeteid.” Ellenállásod annyira legyengült, hogy már nem vagy ura önmagadnak. Röviden: gyorsan idiótává, robottá, zombivá válsz, könnyen mások parancsainak alanyává.”

Bertrand Russell: ” The Impact of Science on Society” ( A tudomány hatása a társadalomra) 1953-ban megírt könyvéből Dr Clymer idézi azt a részt, amiben a globális elit azon szándékát nyilvánítja ki, hogy uralja a tömegeket. Russell megállapította, hogy a tudományos zsarnokság “Táplálkozás, oltások és bizonyos intézkedések együttesen már nagyon fiatal korban felkészítik az embereket egyfajta karakter létrehozására amit a hatóságok kívánatosnak tartanak. Ily módon a hatalom minden komoly kritizálása pszichológiailag lehetetlenné válik. ”

Dietil – endokrin zavarok

Dr. Clymer azonosította a szintetikus ösztrogén dietilstilbesztrolt – amit 1938-ban hoztak létre- az elit céljainak elérése érdekében. Clymer kifejti, hogy a könyvben tárgyalt mérgező adalékanyagok az elit kifejezett céljait szolgálták, mégpedig csodálatosan …

“A laikusok egyáltalán nem ismerik a sztilbösztrollal kezelt hús hatásait az emberi szervezetre. Ez gyakorlatilag a tömegek engedély nélküli gyógyszerezésének minősül, meghamisított élelmiszereken keresztül, amely egyetemes katasztrofális eredményeket fog hozni. Ez különösen igaz főleg gyermekekre, fiatalokra, fiatal nőkre és férfiakra, mert főleg náluk fog sterilizálni vagy rákot okozni – egyszóval különféle betegségeket okoz, amelyeket az emberiség ellenségei buzgón remélnek. “

Mivel a sztilbesztrol egy szintetikus kémiai anyag, “… a test természetes védekező mechanizmusai hatástalanok a káros eredmények kivédésében. A természetes ösztrogén viszont lebomlik, és annak esetleges káros hatásai nem lesznek többé” -írja Dr. Clymer. A sztilbesztrolt különböző típusú rákos megbetegedések gyógyításához és a menopauza tüneteinek enyhítésére használták, de Dr. Clymer kijelenti: “a sztilbesztrol veszélyes gyógyszer, kivéve ha hozzáértő, tapasztalt kéz alkalmazza azt.”

 

Dr. Clymer arra figyelmeztet, hogy az ilyen vegyi anyagok a férfiak nőiessé tételének az eszközei.

“Minden emberi lénynek rá kell ébrednie arra, hogy vannak bizonyos módszerek és eszközök, amelyekkel meg lehet változtatni az ember tulajdonságait, olyan könnyedén, mint az állatokét. Az ember egy harcos természet, családjának, saját jogainak és kiváltságainak védelmezője. Az egyén egy szabad ember … A lény, aki nagy dolgokat vitt végbe, és ha nem avatkoznak be cselekedeteibe, még nagyobb dolgokat képes véghezvinni. Ezt a lényt fogják átalakítani egy olyan lénnyé, aki nem is lesz arra hajlandó, hogy megvédje magát, nemhogy a családját vagy országát a rabszolgaságtól … “

Dr. Clymer aggodalmait a sztilbesztrollal kapcsolatban igazolta az idő, mint növekedési hormont, a 1970-es években rák okozó tulajdonságai miatt kivonták a forgalomból.  Emellett 1971-ben az FDA felhívta az orvosok figylemét arra, hogy ne írják fel a sztilbesztrolt terhes nőknek a rák magas kockázata miatt. A gyógyszert 1997 óta nem gyártják.

Egy furcsa egybeesés- Biszfenol A

A mai nyugati világ tudósai folyamatosan problémáznak azon, hogy jelentős szintű biszfenol A (BPA) szennyezést találnak az italokban és az ételekben. A BPA pedig egy szintetikus ösztrogén. A BPA talán egy sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint a korábbi sztilbesztrol, annak a ténynek köszönhetően, hogy ez nem csupán a húsokban van jelen, hanem megtalálható számos háztartási termékben és táplálékban. Egy nemrégiben készült kanadai tanulmány felmérése szerint, a BPA a kanadaiak több mint 90%-ának vizeletében nagy koncentrációkban mutatható ki. Az elvégzett vizsgálatok szerint, a BPA a felnőttek 95%-ának vizeletében megtalálható, az 1988-1994 között gyűjtött mintákat elemezve, a 2003-04 közt tesztelt gyermekek és felnőttek vizeletének 93%-ában volt azonosítható. Más kutatások kimutatták, hogy a biszfenol-A lehet oka a férfiak elnőiesedésének és csökkent spermaszámának.

Ahogy Dr. Frederick vom Saal fejti ki egy helyi Fox News adásban, a BPA egy gramm trillionod részének mennyisége már megváltoztatja a sejtek működését és növekedésüket. Emellett azt találták, hogy a BPA táplálja a rákos sejtek növekedését és hatással van a patkányok reproduktív rendszerére.

Fluorid

Egy másik veszélyt az emberi egészség jólétjére, Dr. Clymer nátrium-fluoridként azonosított. A fluoridról azt állítják, a vízhez és fogkrémekhez adják azért, hogy megvédje a fogakat a fogszuvasodástól.

Dr. Charles E. Perkins, akit Dr. Clymer személyesen is ismert, az Egyesült Államok kormánya Németországba küldött, hogy segítsen átvenni az IG Farben vegyi üzemet, a második világháború végén. A következőkben abból a levélből idézünk, amelyet Mr. Perkins írt a Lee Alapítvány Táplálkozási Kutató Intézetébe, Milwaukeeba, Wisconsin államba 1954 októberében.”

Mr. Perkins levelében kijelenti:

“A német vegyészek egy nagyon ötletes és távlati tervet dolgoztak ki a tömegek szabályozására, amelyet el is fogadott a német vezérkar. A terv az volt, hogy irányításuk alá vegyék a lakosságot egy adott területen azzal, hogy gyógyszerezik annak ivóvíz ellátását. Ezzel a módszerrel irányítani tudták egész területek lakosságát, a víz gyógyszerezésével és a nők sterilizálásával csökkenteni tudták a népességet. Ebben a rendszerben a nátrium-fluorid kiemelt helyet kapott.

“Azonban – szeretném nagyon határozottan és nagy nyomatékkal kijelenteni, hogy az ivóvíz fluorozásának valódi oka nem a fogak állagának javítása. Ha ez lenne az igazi ok, számos módja lenne annak, ahogy ezt meg lehetne tenni, mégpedig sokkal egyszerűbben, olcsóbban és hatékonyabban. Az igazi cél a víz fluoridálásában az, hogy csökkentse a tömegek ellenállását, ellenőrizhetővé tegye őket és megtörje szabadságukhoz való ragaszkodásukat …

Dr. Clymer emellett egy 1956-ban íródott levelet is idéz, amit az akkori new yorki “víz biztos”: Arthur C. Ford írt. A levélben, Ford nyíltan nevezi a fluoridot “… nagyon mérgező anyag …”-nak.

Tudjuk, hogy a fluoridok rendkívül mérgező anyagok, és bizonyítékok vannak arra nézve, hogy még a javasolt szinten: egy rész vízhez milliomod rész fluoridot adva az ivóvízhez, a fluoridált közösségeket kár érte- írja Ford.

“A fluorid, amellett, hogy mérgező anyag, nem választódik ki teljesen a szervezetből, és jelentős hányada halmozottan a szervezetben marad. Az ivóvízhez való bármilyen koncentrációban való fluor adása káros az emberi szervezetre nézve.”

Magyarországon nem adnak fluort a vízhez, de vigyáznunk kell a fogkrémek és a fluort tartalmazó palackozott vizek vásárlásával. Az utóbbiak esetében a BPA veszély is fenn áll.

Az emberiség nyíltan zajló kémiai módosítása folyik, amit csak azzal lehet kikerülni, ha figyelmeztetjük egymást a veszélyekről. Ezek sajnos olyan kihivások, amelyekkel nem csupán mi, de a jövő generáció is szembe fog nézni.

http://naturahirek.hu/az-arulas-kora-egy-1958-as-konyv-az-emberiseg-ellen-inditott-vegyi-tamadasrol/

Az ufók már a spájzban vannak

“A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. Az emberiségnek joga van tudni a létezésükről és a már kialakult együttműködésről. A Földet egy titkos társaság vezeti, amelynek tagjai a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, a különböző hírszerző szervezetek tagjai és a katonai junta választott tagjai, ők titokban akarják tartani ezeket az információkat az emberiség előtt.”

/Paul Hellyer egykori kanadai védelmi miniszter/

A fenti idézet kapcsán pontokba szedném a véleményem, az egyre jobban burjánzó UFO jelenségről. Írásom szempontjából bármilyen furcsán is hangozzék, de teljesen mindegy az ufók léte vagy nemléte (egyébként miért ne lehetnének). Arra kérném azokat, akik tovább szándékoznak olvasni, hogy először is próbáljanak megszabadulni mindennemű elfogultságtól ebben az ügyben. Bármit írok ne higgyék nekem el, csak gondolkozzanak el két alapvető kérdésen:

1. Mitől válik egy eget rengető hazugság hitelessé, széles tömegek számára elfogadott ténnyé?

2. Qui prodest, qui bono? – magyarul kinek használ, kinek jó ez, ami a világunkban történik?"

1. Válasz az első kérdésre

Ahhoz hogy valami igazságként, evidenciaként jelenjen meg a köztudatban, ma már az sem szükséges, hogy igazságtartalommal rendelkezzen. Elégséges mindehhez, ha egy állítást, egy tézist, egy nézőpontot kellő hangsúllyal ismételgetünk valakinek. A tömegmédia kiváló, mesteri precizitással felhasznált pszichológiai fegyver, melynek segítségével evidenciaként jeleníthetőek meg és programozhatóak az emberi tudatba hazugságok és ami ennél is rosszabb féligazságok.

A féligazságok a leghatékonyabban ható mérgek, mivel tartalmaznak igazságmorzsákat, melyeket miközben jóízűen fogyaszt a gyanútlan ember, nem veszi észre, hogy ezzel együtt a hazugságot is benyelte.

Ez a legősibb manipulációs technikák része, és hatékonysága felülmúlja a teljes mértékű hazugságokat, mert így sokkal kisebb a lebukás esélye.

Az emberiség jó része manapság a legkézenfekvőbb evidenciaként kezeli az ufók létezését. Nem az a lényeg, hogy vannak-e vagy sem, hanem próbáljuk észrevenni, hogy mire használják fel ezt a témát. Óriási mennyiségű “bizonyíték” hemzseg az interneten írások, képek, videók, személyes élménybeszámolók, kontaktok információnak a formájában. Ezek leellenőrzése természetesen lehetetlen. A manipulációs szándék szempontjából nézve pontosan ez a kívánatos, ugyanis így lehet lebegtetni egy témát. Az emberi elme ugyanis úgy van megalkotva, hogy mindaz, amit valóságnak akar képzelni, azt előbb utóbb valóságnak fogja látni, de ez fordítva is igaz, ha valami nem fér bele a világképébe, akkor azt egyszerűen figyelmen kívül hagyja, és akkor sem veszi észre, ha az a valóság kézzelfoghatóan ott áll előtte.

Ha tehát olyan információval találkozik, mely hitelessége számára ellenőrizhetetlen, akkor a világnézetének megfelelő fiókba teszi azt be, és a hit, vagy a tagadás címkéjét akasztja az illető információcsomagra. A leellenőrizhetetlen információ ott marad az elme egy félreeső fiókjában, és ha újabb és újabb hasonló információk kerülnek melléje, akkor egy idő múlva ha mindezt nem tudatosítja az illető, világnézetének, hitének megfelelő igazságként fogja kezelni az általa soha le nem ellenőrzött információkat. A hit így válik lassan evidenciává. A rossz hírem viszont az, hogy evidenciaként kezelni olyan információcsomagokat, melyek megtapasztalás hiányában nem válhatnak konkrét tudássá bennünk, végzetes kiszolgáltatottságot jelent.

Minden manipulátor jól tudja, hogy a megelőlegezett bizalom, más néven hit minden társadalom alapvető eszköze az információ áramoltatásához. Létünk függhet és függ adott helyzetben, hogy a másoktól ellenőrizetlenül kapott információk, melyeket képtelenek vagyunk ellenőrizni, valóságosak-e vagy sem. Az emberi társadalom működése a kezdetektől fogva egy ősi, megelőlegezett bizalmi körre épült fel. “Aki nem hiszi, járjon utána”. Ez a mondás két dologra hívja fel a figyelmet: az információáramlás alapja a hit, az információ ellenőrzése sok esetben nem következik be, ellenben evidencia szintjére emelkedik. A másik vetület viszont kritikai: ha nem elégít ki a hit – már pedig miért kellene kielégítsen – akkor járj magad utána, hogy leellenőrizd hiteles-e? Ez az a pont, ahol a legtöbben elvérzünk.

**

A világban található információk 99.99%-át melyeket evidenciaként kezelünk valójában SOHA nem ellenőriztük le. A megelőlegezett bizalom, a hit által kerülnek belénk beültetésre. Hányan jártunk a világűrben, hogy megbizonyosodjunk róla, a Föld kerek, de ennél egyszerűbb módon hányan utaztuk körbe? Elhisszük amit képeken láttunk, amit tanítottak nekünk, amit tekintélyes tudósok, szakemberek kijelentenek, és amit ebből kifolyólag mindenki evidenciaként kezel. Félreértés ne essék, nem a Föld kerekségét akarom megkérdőjelezni, csak egy nagyon fontos jelenségre igyekszem felhívni a figyelmet. Az információ tekintélyen keresztüli elfogadására, melyet téves módon tudáskén raktározunk el. A tudás csakis az egyéni megélésből és megtapasztalásból születhet.

Itt jöhet akkor egy fontos és jogos kérdés: hát akkor most már semmibe sem hihetünk? Akkor most paranoiásan féljünk attól, ki akar megvezetni bennünket és ki nem? Hogyan tudhatjuk meg akkor bizonyossággal bármiről, hogy az igaz-e vagy sem?

“Ki jó úton jár, kétkedik, mérlegel, meggyőződik. Nem hiszi, ez így van maradandón, az úgy van kétségbevonhatatlanul, mert mondták, rótták, kötötték érte az ebet, vagy mert írva vagyon” tartja a táltos hagyomány. Ez az, ami a mai világban miközben agyoninformálnak minket feledésbe megy. De idézhetném a jézusi mondást, mely minden igazságkereső fáklyája lehetne: “Keressétek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket!”

Egyik kijelentésben sem szerepel a hidd el, fogadd el, ne járj utána, ne tegyél erőfeszítéseket az igazság megismerése érdekében. Pontosan ez a lényeg. Ameddig az igazságot tátott szájjal várjuk, ameddig úgy gondoljuk, hogy az igazságot bárki megadhatja nekünk, addig kiszolgáltatottak leszünk. Jó, jó – mondhatjuk akkor – de konkrétan a fenti esetre alkalmazva mindezt, hogyan járhatunk magunk utána annak, ami ellenőrizhetetlen? Mi alapján dönthetem akkor el ezután, hogy bárki valóságtartalmú információt közöl-e velem vagy sem?

Vegyük sorra. Az igazságnak van egy csodálatos tulajdonsága. EGYSZERŰ. Minél bonyolultabb egy magyarázat, minél ködösebb, homályosabb és főleg minél inkább a hitünkre van építve, annál inkább vegyük a fáradságot, és jóindulatúan KÉTELKEDJÜNK benne. Idézek: “A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak.” Miért kellene ezt a kijelentést elfogadjam, elhiggyem? Miért ne – hallom a választ, hiszen magas rangú kormányhivatalnok mondta, végre valaki, aki ki meri mondani az igazságot. Miért kellene minden politikusban gyanakodnom? Nem lehet közöttük is rendes ember, aki belelát a kártyákba, és megpróbálja kiteríteni azokat az emberiségnek? Hogy lehetek ennyire bizalmatlan, ennyire hitetlen?

Kiábrándító a válasz: mert mindez nem hit kérdése. A politikus ha hazudik, ha igazat mond egyetlen dolgot tesz, tudatosan vagy tudattalanul kimondja azt amit sugallnak neki. Így persze úgy tűnik, mintha mindez a saját gondolata lenne, de perdöntő fontosságú ügyekben semmiféle magánvéleményről szó nem lehet. A globalizált világrendben a politika a legalsó szintű fedőintézménye a valódi, rejtőzködő hatalmi elitnek. A második vonal a bankrendszer és a gazdasági rendszer, melyet a legtöbben végcélnak gondolnak. A harmadik védőfal pedig az, amit ma minden divatos összeesküvés-elméletben evidenciaként kezelnek, ezek a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, Szabadkőművesség, Illuminátusok, titkos társaságok és egyéb olyan intézmények, melyek jó részének léte is igen kérdéses, nemhogy leellenőrizhetősége. A svéd csavar mindebben az, hogy ezek a szervezetek részben igenis léteznek, működésük viszont túl van dimenzionálva.

A valódi titkos társaságok ugyanis attól titkosak, hogy TE és ÉN NEM IS HALLHATNÁNK SOHA A LÉTEZÉSÜKRŐL.


Ameddig tehát az emberiség nagy része ezekkel a titkos vagy valóságosan is leellenőrizhető szervezetek állítólagos vagy valós tevékenységének a tanulmányozásával van elfoglalva, addig a valódi bábosok igen jóízűen derülnek a háttérben, és elégedetten dőlnek hátra a Föld nevű bábszínházukban, mivel az emberiség döntő többsége képtelen észrevenni, hogy a hatalom valódi szálai az ő kezükben összpontosulnak.

Összeesküvés-elmélet! – hallom a kritikusokat. Ugyan már, mi a bizonyítékom arra, hogy ez az állítás nem ugyanolyan összeesküvés elmélet, mint azon elméletek melyek sokak számára evidenciaként léteznek? Hogy bizonyíthatom be, hogy mindaz ami látszik valójában csak díszlet, semmi több egy magát elrejteni képes, VALÓS INTELLIGENCIA kezében?

Módszerem egyszerű:

A. Az igazságnak és az igaz tetteknek soha nincs sötétségre, rejtőzködésre szüksége. Az igazság képes megállni a maga egyszerűségével, és kiállni minden próbát, mivel VALÓSÁGOS. Minél ködösebb, minél elvontabb, minél inkább a hitre, a megelőlegezett bizalomra és az aköré épített mitikus, ellenőrizhetetlen mozzanatokra van valamilyen történet felépítve, annál inkább élhetünk az EGÉSZSÉGES KÉTELKEDÉS Isten által belénk ültetett logikájával, és a gyanúperrel, hogy HAZUGSÁGgal, hülyítéssel állunk szemben.

B. Ok-okozat viszony követése, és történeti perspektívába való helyezése. Magyarul semmi nem történik ok nélkül, az okok pedig mindig visszafejthetőek az okozatot megvizsgálva, és annak történeti perspektívába való helyezésével.

Ha bábszínházba megyek, és szórakozni szeretnék, akkor nyilvánvalóan a bábokra fogok figyelni, és nem az érdekel, az előadás miként jön létre. Ám ha figyelmem fókuszát kitágítom, észrevehetem, hogy a bábokon például damil szálak lógnak, és hogy a damil szálak mozognak. Ha kitartóan figyelek, összefüggéseket fedezhetek fel a damil mozgása és a bábok viselkedése között. Ha tovább viszem a logikát, akkor arra is rájöhetek, hogy a damil mozgását valami vagy valaki OKOZZA. Letagadhatom, hogy a mozgás csak akaratlan, esetleges és véletlenszerű, de akkor hogy jöhetne a bábelőadás létre? Ha pedig ezeket képes vagyok összerakni, akkor még egy ugrás, hogy feltételezzem, a damilt valakik TUDATOSAN mozgatják, vagyis jól meghatározott forgatókönyv szerint történik az előadásban minden.

Rendben. Rájöttünk arra, hogy a politika, a pénz és gazdasági rendszer, valamint a titkos és egyéb szervezetek, bizonyos közismerten dúsgazdag és hatalmas irányító családok, vérvonalak valójában egy még nagyobb előadás részei. Rájöttünk arra, hogy az igazi bábos ŐKET IS HASZNÁLJA A SZÍNDARAB HITELESSÉ TÉTELÉRE. Hogy lehet az, hogy az egész mégis hitelesnek tűnik, hogy lehet egy ekkora bábszínházat működtetni úgy, hogy a valódi bábosok ne bukjanak le?

Egyszerűen. El kell érni, hogy minden szereplő aki a dramaturgia része, a saját szerepét teljesen valóságosnak, teljesen életszerűnek és véresen komolynak képzelje el. Hogy ne megjátssza a szerepét, hanem tényleg beleélje magát, mert így lesz az emberek számára valójában HITELES, mivel nincs tudatában annak, hogy őt is csak használják, és hogy a mozgási pályája mások által lett jó előre kijelölve, amin belül persze az ő élete teljesen valóságos, mert tevékenységei valósan motiváltak SAJÁT CÉLJAI ÁLTAL. Vegyünk egy példát: ha a politikai rendszerben egy bábra van szükségem, akkor olyan embert fogok választani, aki egyrészt képtelen átlátni saját függőségét (manipulálhatóság) másrészt a színjáték számára teljesen valódi lesz. Például a hatalmi játszmáért való küzdelem, választások stb. Pozícióba kerülve, viszont csak aszerint a játékszabályok szerint fog tudni játszani, amit az őt hatalomba helyező manipulátor előre kitalált. Ez zajlik ma világszinten, a kormányok a pénzügyi-gazdasági elit akaratának kiszolgálói, a pénzügyi-gazdasági elit viszont nem a piramis csúcsa, a valódi zárókő láthatatlan, és az egy dolláros beszédesen árulkodik is erről. A titkos társaságokat, ultra gazdag családokat, vérvonalakat gondolhatnánk a hamis hierarchia csúcsán állóknak, ám az igazság az, hogy bár ők is valós szereplői ennek a bábszínháznak, de az ő kezeiken is ott feszül a valódi hatalom damilja, aminek az elrejtését ők maguk hitelesítik eljátszott szerepükkel.

**

2. Válasz a második kérdésre

Az ufókérdés nem más mint egy hatalmas globális átverés. Ez az egész bábszínház egyedül a bábosnak jó. A hatalom valódi birtokosának, illetve az emberi faj NAGY HITETŐjének. Mert hitető ez az intelligencia, mely képes elhitetni magáról, hogy hatalommal rendelkezik az emberiség felett. Ennek érdekében rendezte be több évezred gondos munkájával azt a bábszínházat, melyet emberi történelemként ismerhetünk meg. Minden nagyon valóságosnak tűnik benne, azért mert mi emberek a tudatunk fókuszával, annak teremtő erejével ezt az általa kizárólagosnak sugallt valóságot teremtjük benne folyamatosan. A valóság megteremtése pedig tömeges szinten az általa sugallt forgatókönyv szerint megy. Az emberiség elhitte, hogy mindaz ami számra nem látható, az nem is létezhet. Ezzel bezárult az anyag kizárólagosságának az illúziójába, és képtelen észrevenni azt a láthatatlan szellemi erőt, ami a mai világot mozgatni képes. Képtelen észrevenni azt, hogy valójában a NAGY HITETŐ, a bábos is pusztán csak egy szereplője a történetnek, és sikere annak köszönhető, hogy az általa sugallt illúziót mindenki hitelesnek éli meg. Az általa sugallt és az emberi tudatba beültetett hazugságok, programok és képek pedig valóssággá lesznek, a tudattalanul teremtő emberi tudatok segítségével.

**

Mi lehet a cél az ufótéma egyre agresszívabb szellőztetésével?

Egyrészt az, hogy félelmet keltsenek. A félelemben élő ember könnyen vezethető. Másrészt a probléma-reakció-megoldás jegyében ez is egy olyan probléma generálása épen, amire a megfelelő reakciót várják az emberektől, hogy aztán a hisztéria legmagasabb pontján, előállhassanak a megoldás ígéretével. Az alábbi természetesen csak FIKCIÓ, de játsszunk el a gondolatokkal. Adva van tehát a probléma: a földönkívüliektől való félelem, akik beavatkoznak életünkbe, manipulálnak minket, és már lassan – akár az oroszok a “Tizedes és a többiek” c. filmben, “az ufók már a spájzban vannak”. A cél, hogy egyre több ember kezdjen rettegni, az esetleges ufó inváziótól. Erre majd a kellő időben válaszként, megoldásként felállítható globális költségen egy “csillagháborús” világhadsereg, ultra-szuper műholdas és egyéb megfigyelő rendszerrel. Ami persze nem a nem létező földönkívüli invázió ellen fog szolgálni, hanem az ellen az emberiség ellen, aki ráadásul “önként” és dalolva fogja majd követelni kormányaitól, hogy egyesüljenek, egy nagy szövetségbe, hogy megvédhessük a Földet. Ez a terv a világkormány felállításának is a része lehet. Eddig a fikcióval.

Reálisan viszont a legrosszabb esetben – és ehhez csak józan paraszti ész kell hogy belássuk – már az is tökéletes “profit”, ha egész egyszerűen az emberek erre a szegmensre fogékony része nem a saját életével foglalkozik, hanem az eget kémleli szüntelen, miközben folyamatosan fantáziál és retteg. A média hemzseg az ufók isteni szerepét taglaló “tudományos” sorozatoktól kezdve az ufós katasztrófafilmekig, melyek nem mások mint képek, az emberi elme programozására. Aki pedig folyamatosan retteg és az elméjébe programozott rémképeket teremti tudattalanul is meg, az előbb utóbb találkozni fog azzal a valósággal, amitől rettegett. Csak azt nem fogja majd felismerni, hogy ez a valóság az ő teremtésének IS a műve. “Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik!” Ősi, egyszerű bölcsesség, ismerős ez? Természetesen nem csak a rossz földönkívüliek léteznek, hanem a “jófiúk”, akik viszont egyébre sem várnak, mintsem hogy kimentsenek minket a gonosz földönkívüliek karmai közül, és elrepíthessenek minket pompás űrjárműveikkel. Hogy hová és minek? Az lényegtelen, csak innen el.

Kérdezhetnénk, hogy mindez amit leírtam miért lenne különb, mit bármely összeesküvés-elmélet? Nem arra szolgál, hogy megint egy újabb ellenségképet teremtsen, és levegye az emberek, vagy a tudatosulók válláról az egyéni felelősséget?

Amit leírtam, az saját megtapasztalásaim és megfigyeléseim eredménye. Hitelesíteni semmi egyébbel nem tudom, és nem is szándékszom ezt. Nincs semmiféle igényem arra, hogy bárkit meggyőzzek minderről, vagy hogy kizárólagos igazságként tüntessem fel mindezt. Egyetlen céllal íródott le, hogy hátha segít a dolgok egyéni továbbgondolásában, az önálló, felelős valóságlátás formálásában, tudatosításában azoknak, akik visszaigazolásra vágynak ebben a témában. Csak azok számára lehet visszaigazolás ez – akár részben akár egészben – akik a saját útjukon eljutottak hasonló felismerésekre és következtetésekre. Mások számára mindez nem lesz több, mint egy újabb összeesküvés-elmélet.

igazsag-hazugsag

Nincs szándékomban a NAGY HITETŐre kenni saját, egyéni felelősségünket. Ő játssza a szerepét. A mi feladatunk a tudatra ébredés ebben a történetben. A tudatosodás belső igényét viszont senki nem plántálhatja belénk el. Az igazság keresésének olthatatlan vágyát és szomját ha nem próbáljuk a valótlanságok és az önámítás vizével oltani, akkor előbb-utóbb megízlelhetjük az igazság vizét. Akkor előbb utóbb megadatik nekünk is a LÁTÁS tudása, a nézés mellé. Ehhez viszont nem a hazugság kényelmes és széles autósztrádája vezet, hanem az igazság szűk, rögös, kevesek által járt ösvénye. Szakadékok, és mélységek, önmagunk árnyai, félelmei, kételyei várják azokat, akik az igazság ösvényét választják. Az Igazság Ösvénye az önismeret sűrű erdején, mély, hallgatag völgyein, meredek szurdokain és szédítő hegycsúcsain keresztül vezet, melyen csak akkor juthatunk át, ha képessé válunk meghalni azért, hogy a saját igazságunk helyébe újjászülethessen bennünk, az EGYetlen Igazság: a Szeretet.

a MÁSik TE / F.J.T."

http://blog.fazekas.info/2013/06/25/az-ufok-mar-a-spajzban-vannak/

Éhség és szomjúság: a két legfontosabb globalista fegyver

A jelenkor eseményeit tisztán látó emberek fejében nem kétséges, hogy a globalista elit úgy az emberiség 90 százalékától szeretne megszabadulni, amiről számos egyéb megnyilatkozás mellett a Georgia államban található kőtáblák is tanúbizonyságot tesznek. Könnyen lehet, hogy ezt egyáltalán nem egy hatalmas, kataklizmikus esemény által egy csapásra kívánják elérni. Sokkal inkább a már most is folyamatban lévő, lassú, de biztos módszerekkel.

Ezek az események, mint például az élelmiszer- és vízhiány, nemcsak a harmadik világban tapasztalhatóak, de az Egyesült Államokban is elindultak.

John F. Kennedy megpróbálta figyelmeztetni a népet és tudjuk mi lett az eredménye. Mára igen híressé vált „titkos társaságok” beszédében a globalisták által elindított, manapság tapasztalt veszélyekre figyelmeztette az amerikai sajtót és népet. A több mint 50 éve elhangzott szavak, ma nagyobb jelentőséggel bírnak, mint valaha:

„A „titkosság” már önmagában összeegyeztethetetlen egy szabad és nyitott társadalommal. Mi, a nép, természetünknél fogva és történelmileg is ellenezzük a titkos társaságokat, a titkos esküket és titkos eljárásokat.

Ma egyetlen hadüzenet sem történik a hagyományos módon, legyen bármily kemény és ádáz a küzdelem. Az életvitelünket támadták meg.

Egy monolitikus és kegyetlen összeesküvés állt össze ellenünk, ami elsősorban titkos eszközökkel próbálja kiterjeszteni befolyását. Megszállás helyett beszivárgással, választások helyett felforgatással, szabad választások helyett megfélemlítéssel, nappal bevetett hadsereg helyett éjszakai gerillatámadásokkal.

Ez a rendszer hatalmas emberi és anyagi forrásokat sorakoztatott fel, egy szorosan felügyelt és rendkívül hatékony gépezet felépítésére, ami elegyíti a katonai, diplomáciai, titkosszolgálati, gazdasági, tudományos és politikai műveleteket.”

/John F. Kennedy/

Annakidején, a 60-as években, valószínűleg nem túl sokan értették, hogy kikről is beszél Kennedy. Ma viszont egyre több ember számára egyértelmű, hogy azokra a bennfentes nemzetközi bankár családokra utalt, akik a világ nagy részét irányításuk alatt tartják.

Gyengéd halál

A globalista elit két elsőszámú tömegpusztító fegyvere manapság az éhség és a szomjúság. Vajon a globális élelmiszer- és vízhiányok szándékosak vagy egyszerűen a fél világnak nincs szerencséje? A legpozitívabb szemlélet szerint a globalistákat egyszerűen nem érdekli, hogy mi történik az emberiséggel, a legrosszabb és egyben a legvalószínűbb forgatókönyv szerint viszont tényleg meg akarnak szabadulni a világ lakosságának nagyobbik felétől.

A vagyon újraelosztásának következményei

Az elmúlt 20 év során a felső 1 százalék 60 százalékkal növelte bevételeit. Ezzel szemben a globális szegénység mindenkori mélyponton van. Az elit azt próbálja elhitetni a világgal, hogy hihetetlen vagyona a közjavát szolgálja, mivel a tömegekhez is csurog belőle valami munkahelyek formájában. A globális gazdasági adatok nem ezt mutatják.

A Föld lakosságának csaknem fele, több mint 3 milliárd ember kevesebb, mint napi 2,5 dollárból (550 Ft) él, 1,1 milliárd ember pedig nem jut tiszta vízhez.  Naponta 22.000 gyerek hal meg a víz által terjesztett betegségek vagy az alultápláltság miatt. A média úgy állítja be mindezt, mintha bizonyos területeken ez lenne a dolgok rendje.

Az év elején az Oxfam International felháborodottan írt a világ 100 leggazdagabb milliárdosának nettó 240 milliárd dolláros bevételéről 2012-ben. A szervezet kiadványában leírta, hogy ez a bevétel négyszer több, mint amennyiből a szegénységet fel lehetne számolni a világon.

„Nem színlelhetjük többé, hogy néhány ember vagyonának növelése a tömegek javát szolgálja. Túlságosan sokszor éppen az ellenkezője igaz.” – Jeremy Hobbs, az Oxfam International ügyvezetője

Mesterséges hiányok a bolygó irányítására

Al Gore, Soros György, Barack Obama és a globális elit többi talpnyalója azt hirdetik, hogy bolygónk túlnépesedett, aminek egyenes következménye a tömeges éhezés.

A globalisták éppen ezért a népességcsökkentést javasolják megoldásként az éhezés felszámolására. Vajon mennyi alapja van ennek a megközelítésnek? Valóban túlnépesedett a Föld? Az igazság az, hogy ez korunk egyik legnagyobb hazugsága, amit kitartóan próbálnak elhitetni minél szélesebb körben.

A világ elegendő ételt termel minden ember ellátására. Ma 17 százalékkal több kalória jut minden emberre, mint 30 évvel ezelőtt, pedig a népesség azóta 70 százalékkal emelkedett. A legfrissebb becslések szerint minden emberre napi 2720 kcal jut. Az egyik legnagyobb probléma jelenleg, hogy sok ember nem rendelkezik annyi földdel, amin megtermelhetné saját szükségleteit és esetleg bevételt is termelhetne, illetve több milliárd embernek nincs elég pénze arra, hogy mindennapi betevőjét megvehesse. Más szóval, a globalista agytrösztök szójárásával élve „a jelenlegi vagyonkülönbségek és a vagyon helytelen elosztása fenntarthatatlan”.

Mesterséges hiányok

A Földnek nem a túlnépesedés vagy az élelmiszerhiány a problémája, hanem a túlzásba vitt felhalmozás. A bajt sok esetben szándékosan idézik elő, máskor pedig a vagyon átrendezésének eredményeként jön létre. Nem az étel az egyetlen kritikus fontosságú forrás, amit visszatartanak, pedig szinte korlátlan mennyiségben rendelkezésre állhatna minden embernek. Elegendő vízhez is mindenki hozzájuthatna. Ez egy másik alapvető forrás, amit visszatartanak.

Létezik már olyan technológia (Egy példa: ivóvíztermelő óriásplakát), amelynek segítségével véget lehetne vetni a tisztavíz hiánynak, ezeket a technológiákat azonban szándékosan visszatartják azoktól, akiknek leginkább szüksége lenne rá.

Day or night, the billboard's electric systems harvest humid air to produce filtered drink...

Diagram showing how the system works

A vízhiány, mint fegyver

Vízből is elegendő mennyiség áll rendelkezésre az egész emberiség számára és az új technológiáknak köszönhetően ez tiszta vizet jelenthetne.

A Texasi és a Marburgi Egyetem kémikusai például egy olyan apró elektromos eszközt fejlesztettek ki, amivel egyszerűen ki lehet vonni a sót a tengervízből. A módszerhez egy közönséges, mindenhol kapható elemen kívül másra nincs szükség.

Az eljárás olcsó, hatékony és mindenki számára elérhető lehetne.  A globalisták gyorsan rájöttek a találmány jelentőségére és felvásárolták a szabadalmat, majd az IMF irányítása alá helyezték. A víztisztítási és sóeltávolítási eljárások használata a Világbankon és a Valutaalapon keresztül bevált eladósítási módszerré váltak.

A technológia több gazdaságilag leigázott országban is Damoklész kardjaként lóg a kormány és a nép felett a hihetetlenül magas költségek miatt. Amikor például Bolívia megállapodást kötött a Világbank közvetítői szerepét betöltő Bechtel céggel az ország ivóvízellátásának javítására, az eredmény katasztrofális lett. A folyamat részeként a Világbank számos uzsorakölcsönt nyújtott a bolíviai kormánynak a vízellátási infrastruktúra modernizálására. Amikor kiderült, hogy a kormány nem tudja visszafizetni a kölcsönöket (ahogyan azt nyilván előre látni lehetett), követelték a drákói biztosíték záradékok életbe léptetését.

A bolíviai nép, amely napi átlag 6 dollárból él, kénytelen volt a korábbi négyszeresét fizetni a vízért. A Világbankkal kötött szerződés megtiltja a bolíviai állampolgároknak az esővíz gyűjtését vagy az irrigációra használt víz újrahasznosítását a földek ismételt irrigálására. Meglepődünk, hogy ezek a lépések víz és élelmiszerhiányhoz vezettek?

Miért fontos?

Sajnos sok emberben él az „itt ilyen nem történhet” mentalitás. Sajnos azonban ugyanezek a törekvések az Egyesült Államokban [Magyarországon és számos nyugati államban is] megfigyelhetőek. Colorado államban például hasonló, rendkívül káros, az ENSZ Agenda 21 elveit követő törvényi változtatások történtek. Az esővíz gyűjtése például már tilos. Ezeknek a törvényeknek az elfogadása óta számos másik állam indult el hasonló irányba. (Az esővízgyűjtésért elítélt férfi)

A végeredmény pedig az élelmiszerárak és a víz árának emelkedése, ami egyre több ember számára teszi megfizethetetlenné az alapvető szükségleteket.

Az Egyesült Államokban gőzerővel folyik a víz privatizációja, hogy eredményeképpen a harmadik világhoz hasonló mesterséges víz és élelmiszerhiányt teremtsenek, és ezáltal elpusztítsák az ország gazdaságát.

Forrás:http://idokjelei.hu/2013/07/ehseg-es-szomjusag-a-ket-legfontosabb-globalista-fegyver/

Eltűnt az amerikai kémbotrány koronatanúja

Mesébe illő élete volt Hawaiion, volt pénze, nője, biztos állása, mégis magára haragította a világ legbefolyásosabb titkosszolgálatát. Edward Snowden, az Amerikában kirobbant világméretű lehallgatási botrány 29 éves főszereplője a nyilvánosság elé állt, hogy közölje, a CIA mindannyiunk magánéletébe belelát, ha kíváncsi valamire. Tudta, hogy vadászni fognak rá, és nincs sok esélye. Hétfő délutánra nyoma is veszett.

Éveken át dolgozott különböző amerikai hírszerző hivataloknak az az amerikai fiatalember, aki a világra szabadította minden idők egyik legnagyobb lehallgatási botrányát. A 29 éves Edward Snowden napokig névtelenül szivárogtatott amerikai hírszerzési dokumentumokat az emberek titkos, világméretű megfigyeléséről. Most felfedte magát, és világgá kürtölte, miért szállt szembe a CIA-vel.

Snowden a múlt héten egy hongkongi hotelban adott interjúsorozatot a Guardian című brit lapnak, miután május 20-án elmenekült Amerikából, és a Kína fennhatósága alá tartozó, de különleges közigazgatási övezetnek számító városban húzta meg magát. Innen küldte szét a sajtónak azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, az amerikai titkosszolgálatok világszerte adatokat gyűjtenek az elektronikus kommunikációs eszközökről, telefonokról, internetes postafiókokból, tömegesen megsértve mindannyiunk magántitokhoz való jogát.

A BBC szerint a dokumentumok arról árulkodnak, hogy az amerikai hírszerzés többek között képes behatolni az internetes világcégek szervereibe, és egy titkos számítógépes program, a Prism (prizma) segítségével bármilyen e-mailt, chatet vagy egyéb internetes kommunikációt lehallgathat, elmenthet, például a Facebook, a Google, a Skype, a Microsoft vagy a Yahoo! adatbázisaiból. A Snowden által kiszivárogtatott dokumentumokból a Guardian szerint kiderült, hogy az elektronikus adatgyűjtéssel foglalkozó amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) privát telefonhívások millióiról gyűjtött adatokat Amerikában, külföldiek telefonjait is lehallgatja, és a világon használt okostelefonok adatforgalmát megismerheti, amikor csak akarja.

Mindene megvolt

Snowdennek kényelmes élete volt, a hírszerzésnél évi 200 000 dolláros fizetést kapott, idilli környezetben élt Hawaiion a barátnőjével, akár élete végéig gondtalan és boldog lehetett volna. A nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottjaként azonban olyan visszaélésekről szerzett tudomást, amiket egy idő után már nem tudott lenyelni.

A férfi dolgozott technikusként és biztonsági őrként is, alkalmazta többek között a CIA  és az NSA, majd a nemzetbiztonsági szerveknek őrző-védő szolgáltatást nyújtó biztonsági cégek is. 2007-től volt fedett CIA-alkalmazott Genfben, utána az NSA egyik Japánban található létesítményében, egy katonai bázison dolgozott. A titkosszolgálatok világa azonban rengeteg csalódással szembesítette.

Genfben például szemtanúja volt annak, hogy a CIA ügynökei hogyan szerveznek be álságos trükkökkel és színjátékkal informátornak egy svájci bankárt. Az ügynökök előbb leitatták áldozatukat, majd rávették, hogy ittasan vezessen haza, és amikor egy rendőr igazoltatta, egy fedett ügynök kimentette a szorult helyzetből, így férkőzve a bizalmába. A mocskos praktikák láttán Snowden hite már megingott a titkosszolgálatokban, de állítása szerint csak akkor döntött a lehallgatások leleplezéséről, amikor rájött, hogy nagy reménysége, Barack Obama amerikai elnök sem akar változtatni a helyzeten.

Meg akarta menteni a világot

Amikor arra jutott, hogy nem számíthat Obamára, Snowden úgy döntött, neki kell cselekednie, közzé kell tennie a praktikákat, amelyek a nyilvánosság tudta nélkül folyamatosan megsértik az emberek magánéletét. A Guardiannek azt mondta, az NSA-nál dolgozva ő is bárkinek a telefonjába, levelezésébe be tudott jutni, bárkit le tudott hallgatni, és belülről vált a részévé egy "szörnyűséges rendszernek", amely "a demokrácia létét fenyegeti", és képes lehet eltörölni az internet szabadságát, az emberek alapvető szabadságjogait.

Ezek a titokban, titkos bíróságok által jóváhagyott, a nyilvánosság által ellenőrizhetetlen tömeges lehallgatások szerinte semmivel sem jobbak, mint a bűncselekmények, és a nyilvánosságnak joga van tudni róluk. A birtokába került, titkosított dokumentumokat ezért annak ellenére tette közzé, hogy tudta, a kormány ezért árulónak fogja kikiáltani, és hajtóvadászatot indít ellene.

Az internetet megfigyelő titkosszolgálati program, a Prism leleplezése után valóban rengeteg támadás érte a kiszivárogtatót. Az NSA felkérte az amerikai Igazságügyi Minisztériumot, indítson büntetőeljárást az ügyben, bár az nem egyértelmű, pontosan mivel vádolják Snowdent. Az amerikai Szenátus hírszerzési bizottságának vezetője azt nyilatkozta, a kiszivárogtatás árulásnak számít, de a közvéleményt megosztotta az ügy, a témáról szóló cikkek kommentelőinek egy része bűnözőnek, más része hősnek tartja Snowdent, és a WikiLeaks vezetője, Julien Assange is nyíltan kiállt mellette.

Julian Assange

Az amerikai nemzetbiztonsági vezetők elismerték, de azonnal védelmükbe is vették a titkos lehallgatásokat, azt állítva, azok a terrorizmus elleni harc szükséges eszközei. James Clapper, az USA Nemzeti Hírszerzési Igazgatója gyomorforgatónak nevezte a módszerek nyilvánosságra hozatalát, és Barack Obama amerikai elnök is a védelmébe vette a megfigyeléseket. Ő azt hangsúlyozta, hogy minden a kongresszus jóváhagyásával történt, és "senki nem hallgatta le az amerikaiak telefonjait". Az amerikai kongresszus egy része Snowden azonnali letartóztatását, kiadatási eljárás megindítását követelte, de brit és amerikai lapok szerint az Obama-kormány egyelőre tapogatózik, mérlegeli, milyen lehetőségei vannak a botrány csillapítására.

Snowden pedig kitart amellett, hogy nem Amerikának akart ártani a lehallgatások leleplezésével, hanem a világot akarta megmenteni a titokban növekvő szörnyetegtől. Ha Amerikának akart volna ártani, információit eladhatta volna valamilyen ellenséges hatalomnak is, az oroszok ajtaja például mindig nyitva áll - mondta. Oroszország kedden jelezte is, hogy hajlandó lenne megvizsgálni Snowden esetleges menedékkérelmét, de ő semmi jelét nem adta, hogy Moszkva segítségére vágyna.

Tudja, hogy el fogják kapni

A férfi azt mondta, eredetileg azért szivárogtatott névtelenségbe burkolózva, mert nem akarta, hogy személyes sorsa elterelje a figyelmet a valódi történetről, a titokban épülő világméretű lehallgatási és megfigyelési rendszerről. Hozzátette azonban, hogy nem rejtőzködik, mert úgy érzi, nem tett semmi rosszat.

Ennek ellenére tudja, hogy nincsenek túl jó kilátásai, hiszen most, hogy felfedte magát, a CIA minden erővel el akarja fogni. "Itt, a hotel utcájában is van egy CIA-iroda" - mondta a Guardiannek Hongkongban, megjegyezve, az ügynökök ott most biztos nagyon elfoglaltak lesznek egy darabig. "Tudom, hogy meg fogok fizetni a tetteimért" - mondta, azt latolgatva, hogy az USA vélhetően kiadatását kéri, vagy Peking fogja megpróbálni kivallatni érzékeny információk reményében. Hogy mégis Hongkongba menekült, azzal magyarázta, hogy szerinte a városban nagy hagyománya van a szólásszabadságnak. Legszívesebben az internetszabadság élharcosának számító Izlandon kérne menedékjogot, de az ország kínai konzulja már jelezte, hogy ehhez ott kellene tartózkodnia.

Snowden azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy erőszakkal elviszik a CIA emberei, és felrakják egy Amerikába tartó gépre, de nem fél, mert tudatos döntést hozott, amikor a nyilvánosság elé állt. Mindössze egyszer ingott meg a Guardian újságíróival beszélgetve, amikor szóba került, hogy tettei miatt barátnőjét és családját is támadások érhetik Amerikában. Erre azt mondta, valóban ez az egyetlen, ami aggasztja, és ezért vannak álmatlan éjszakái.

Felhördült a világ

A férfi sorsa azért is bizonytalan, mert az általa leleplezett megfigyelések Amerikában és az USA szövetségeseinél is kiütötték a biztosítékot. A Fehér Ház honlapján hétfő estig több mint 30 000 ember írt alá petíciót, amely azonnali kegyelmet követelt Snowdennek.

A dokumentumokból úgy tűnik, Nagy-Britannia az USA-val van az ügyben, hiszen a jelek szerint brit titkosszolgálatok is használták a Prism rendszert: London gyorsan el is ítélte a kiszivárogtatást. Más európai vezetők azonban azonnali válaszokat követeltek Amerikától az ügyben, az európaiak ellen irányuló titkos adatgyűjtést elfogadhatatlannak, törvénytelennek és az alapvető emberi jogok megsértésének nevezve.

Angela Merkel német kancellár viszont már jelezte, az ügyet számon fogja kérni Obama elnökön a jövő heti berlini csúcstalálkozón, Viviane Reding EU-biztos pedig egy pénteki dublini találkozóra ígért nehéz perceket amerikai partnereinek. Ő a BBC szerint azt mondta, a személyes adatok védelmére szolgáló, egyértelmű jogszabályrendszer nem luxus vagy megkötés, hanem alapvető jog.

Ezek az európai nyilatkozatok azonban nem sok védelmet jelentenek Snowdennek. Az exkém hetek óta ki sem mozdult hongkongi hotelszobájából, sőt: a BBC szerint egy nappal az után, hogy leleplezte magát, nyoma veszett. Hétfő délben állítólag kijelentkezett a szállodából, és ismeretlen helyre távozott. Nem egyértelmű, hogy önként ment-e biztonságosabb búvóhelyre, vagy már le is csaptak rá.

Az internetes cégek nem tudnak róla

Az NSA által végzett lehallgatások leleplezése után az ügyben megnevezett internetes óriáscégek mindegyike jelezte, hogy ők nem tudnak semmilyen kormányzati programról, amely felhasználóik adataiban vájkál. A BBC szerint a többek között a Google, a Facebook, a Microsoft és a Yahoo is jelezte, hogy ők sosem biztosítottak "közvetlen hozzáférést" a szervereikhez az amerikai kormány számára, és soha nem is hallottak a Prism programról. A Google magyarországi sajtóirodája az Origónak is eljuttatta Larry Page Google-alapító nyilatkozatát, amelyben azt fejtegeti, hogy semmiféle "hátsó ajtót" nem biztosítanak a hírszerzésnek, amelyen az az emberek magánjellegű adataiba beleláthat. Arra ugyanakkor egyik cég sem tért ki, hogy a hírszerzés az ő tudtuk nélkül nem létesíthetett-e lehallgató programot a rendszereikben.

Forrás:http://www.origo.hu/nagyvilag/20130610-farkasszemet-nez-a-cia-val-a-vilagmeretu-kembotrany-fohose.html

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele

Írta:Spirituális UFO-kutató

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele :az "Alcyon Plejádok" videóinak a megjelenése

Végre elkészült földönkívüli segítséggel egy olyan kilencrészes videó, mely az internet utóbbi 20 éves történetében páratlan a maga nevében. Ez a videósorozat ugyanis mind a negatívkontroll alatti emberiség, mind az ébredező csillaggyermekek nagyon aktuális problémáiról, de épp úgy annak megoldásáról is szól oly módon, hogy szinte tökéletes spirituális-kozmikus magyarázatot ad mindannyiunknak.

Mert 2012. december 21. utáni helyzet természetesen elég válságos volt sok komoly fénymunkás és csillaggyermek számára, különösen azoknak, akik már idősebbek és évtizedek óta "harcolnak" a Fény oldalán. Ez a videósorozat azonban tökéletesen feltárja a látszólag elmaradt Felemelkedés mögött meghúzodó okokat. A kép, a zene és szöveg tökéletes összhangja pedig segít minden jóérzésű embernek annak megértésében, hogy kicsoda ő, mint földi, de egyben kozmikus lény, és hogy valójában hol van most, milyen erők keresztüzében is áll nap mint nap, és hogy kozmikus szinten milyen hatalmas isteni erők dolgoznak az emberiség felemelkedéséért.

Ez az Alcyon Plejádok-videósorozat tehát teljesen egyedülálló, és sokak számára mindenképpen a Felemelkedés abszolút biztos kezdétének legfontosabb jele lesz! Mert egy fénymunkásnak meg minden más őszinte igazságkeresőnek ezután már bizonyosan nem lesz szüksége a fél- és negyedigazságok meghallgatásának/megnézésének szokásos mindennapi videó-kábulatára, melyeket a videómegosztókon számtalan előadás formájában ömlesztve lehet találni, miközben nagyszerű spekulációkat hallhatunk az emberiség/magyarság múltjáról vagy jövőjéről, vagy a spirituális életmódokról, hogy hogyan lehet pl. egy teljesen megmérgezett bolygó abszolút beteg társadalmában az egészségeset játszani stb., de lényeg kimondása rendszerint elmarad : minden spirituális megújulás alapja a helyes kozmikus szemléletben keresendő, tehát abban, hogy tisztában vagyunk vele, sőt mélyen hisszük, mert belsőleg tapasztaljuk, hogy honnan jövünk ( egy reménytelenül sötét korszakból ), hol vagyunk most ( egy rövid, átmeneti, 4. dimenziós köztes állapotban ), és hová megyünk ( az Alcyoni Fény birodalmába )!

Ezen kilencrészes videó első három része egy külön egységet képez, mely tájékoztatójellegűen foglalja össze az egész kozmikus-spirituális problémát, melyben most az emberiség van. Ezért azt javasolnánk, hogy először ezt a három filmet tekintsük át alaposan, hogy a nézés közben felszabaduló energia már ott és akkor beindítsa Felemelkedés folyamatát a tudati szinten!

Forrás:http://www.spiritufo.ditro.hu/kozmosz-letagadott-valtozasairol/22-2011-2012-2013-alapvet-valtozasairol/239-a-felemelkedes-kezdetenek-legfontosabb-jele

 

/Bár én magam is a fokozatosság híve vagyok, de aki esetleg úgy érzi, hogy haladna tovább a sorozattal, az az alábbiakban megtekintheti a többi részt is. - Galactus-RSZ/

ALCYON PLEJÁDOK 4. RÉSZ- A FÖLDÖNKÍVÜLI BETOLAKODÓK URALMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND

Az "Alcyone-Plejádok videó negyedik részében", szükségesnek láttuk, hogy elmélyedjünk néhány fontos pontban, különösen, mert "az uralkodó sötét urak", a reticuli -- nibiruiak és az általuk hibridizáltak, tovább haladnak a "romboló teendőik listájával", és nyíltan ellenállnak, megszámlálhatatlan emberi, kozmikus és geológiai "akadályt" okozva világszerte. Ezért, még nem látunk "egyértelmű kiutat" ebből a "hosszú és komor alagútból", amelybe bevezettek bennünket, csupán nagymértékű "interferenciát", fenyegetést, ijedtséget és "megszámlálhatatlan mennyiségű kritikus helyzetet", provokatív és kellemetlen viszonyokat, amelyek "világszerte" tapasztalhatók. És kik az emberiség önérzetének ezen "hatalmas manipulátorai"? A legfontosabbak: "a Rothschildok, a Rockefellerek, J.P Morganék, a Windsorok, a Goldman Sachs, Harrimanék, a Warburgok, Carnegiék, a Schiffek, a Stillmanok, a Wilsonok, stb." Ők voltak azok, akik "arcátlanul" megkaparintották az emberiség összes javát, egyben ők az "Új Világrend (NWO) megalapítói is". Nagyon kevesen vannak azok, akik "nyíltan szembeszálltak" az uralmi, a hatalmi és a vezetési ambícióikkal, és amikor néhányan "fellázadtak", ahogyan Abraham Lincoln és John F. Kennedy elnökökkel történt, akkor "gyáván meggyilkolták őket". Emlékezzünk arra, amit az "Alcyone videó 3. részében" említettünk, hogy az erős emberi és földi akadályok miatt, amit "az uralkodó földönkívüliek" okoztak, "az Intergalaktikus Szövetség" megelőzésképpen "elhelyezett bennünket" egy "idő-tér hézagba", egyfajta "limbusz-várakozásba", mielőtt teljesen belépnénk "az Alcyone Nap fotongyűrűjébe". "Egy óriási hologramról" vagy energiakötegről van szó, amelyet bölcsességgel és tudatos szeretettel hoztak létre, azért, hogy amikor belépünk a "manaszikus fény" magas frekvenciájába, az ne okozzon "sokkot", és ne érezzük "a fájdalom-traumát", sem pedig a rettenetes szenvedést, amelyet mindannyian vártunk, a "Nulla Zóna" erőteljes és zavaró elektromágneses sokkját.

 

ALCYON PLEJÁDOK 5. RÉSZ - A TITANIC ELSÜLLYEDÉSÉNEK ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETE ÉS A 11-ES SZÁMHOZ KAPCSOLÓDÓ MERÉNYLETEK

Ebben az 5. videóban nagyon fontosnak látjuk, hogy még inkább elmélyedjünk a "sötétek rettenetes leleplezésében", akik, az emberiség ellenen harcolnak. Ezért, szeretnénk megismertetni "a rejtett okait" annak, hogy a híres óceánjáró a "Titanic", miért végezte a tenger hullámai alá merülve. Lehet, hogy több van a háttérben, mint amit "hivatalosan elismernek", amit a nyilvánosság nem is sejt? De "mi történt" valójában a világ legnagyobb óceánjáró hajójával? Mindez egy olyan, nagyon jól eltervezett, összeesküvés eredménye volt, amelyet a "nibirui -- hüllő-lények" készítettek elő. Egy erős "összeesküvő-hálózatról" van szó, amely gazdag üzletemberek egy csoportjával állt szemben, "építészekkel, bankárokkal, pénzügyi szakemberekkel", akik, három iparmágnással együtt, határozottan ellenezték, hogy létrejöjjön "az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere (FED)", mert a létrejöttével, "a bankok centralizálódnának, és uralnák a világgazdaságot". A tragédia nagymértékben érintette a társadalmat azáltal is, hogy az áldozatok egyike John Astor "korának leggazdagabb embere", egyben Nikola Tesla közeli "barátja és találmányainak finanszírozója" volt. Tesla pedig nem más, mint aki felfedezte "a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló szabadenergiát". Azonban, "a nibirui -- illuminátusok" semmiképpen sem akarták, hogy ez elterjedjen, mert akkor "megszűnne a függésünk" az Új Világrendtől (New World Order), és a kegyetlen céljaiktól. És mit mondhatunk a furcsa véletlen egybeesésekről ezekkel az összeesküvésekkel, és a 11-es szám sorozatos előfordulásával kapcsolatban, amely olyan, történések dátumához kapcsolódik, amelyek megrendítették az emberiséget? Lehet, hogy mindezt jól előkészítették? Annak alapján, amit tudni lehet, soha nem feltételeznénk, hogy mi történt valójában a "2004. március 11-i madridi, spanyolországi" merényletek során, vagy "a New York-i ikertornyok" elleni támadáskor, amelyek szintén 11-én történtek. Lehet, hogy ezek az események részei voltak a terveiknek, amelyek olyan "rituálékkal járnak együtt, amelyek emberáldozatokat követelnek", érintsenek ezek tömegeket, vagy kiválasztottakat, "vagy szolgáljanak egy háború kezdeteként vagy lezárásaként?

ALCYON PLEJÁDOK 6. RÉSZ - CSALÁS AZ ARANNYAL, ÉS AZ ELNYOMÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK EGYÉB MEGTÉVESZTÉSEI

Miután tanulmányoztuk "a különböző összeesküvéseket" és "az uralmon lévő sötét NWO" titkos terveit "az Alcyone -- Plejádok videó 6. részében", most, hiteles adatokat felhasználva, folytatjuk ezt az érdekes kutatást, amely "mindannyiunkat közvetlenül érint". Számos "politikai és geopolitikai" kutatónak sikerült megerősítenie, hogy az "Új Világrendhez (NWO)" tartozó személyek hozták létre "az alkotmányellenes aranytartalékot" (FED), a saját hasznunk érdekében. Egy olyan, "magánkézben lévő, nemzeti bankról" van szó, amely más, "nemzetközi bankokkal" együtt, amelyek a "húsz fő pénzmágnás család" tulajdonában vannak, akik "az illuminátus -- Bilderberg csoporthoz és más titkos társaságokhoz" tartoznak, és akik "csillapíthatatlan kapzsiságból" hatalmukba kerítették, és felügyelik a világ összes "aranyletétét". Ilyen módon "az aranytartalékok", amelyekkel azelőtt "minden ország rendelkezett", fogyatkozásnak indultak, egészen addig, amíg "teljesen el nem tűntek". Bár, megerősítik, hogy a "Gold-Holdings" (az aranyletétek) biztonságban vannak, lehetséges, hogy "már nincs is arany a jól őrzött lerakataikban"? Egy "pénzügyi és gazdasági szakértők" által nemrég végzett vizsgálat kimutatta, hogy számos ország aranykészlete "már nem létezik", és kicserélték azt "arannyal bevont volfrámra". Annak alapján, amit tudni lehet, ez az óriási, "aranyhoz kapcsolódó, világszintű csalás" annyira "aljas és visszataszító", hogy súlyos következményei lehetnek "a nemzetközi elitre", amely részese "a Bilderberg Csoportnak, az illuminátusoknak, a Majestic 12-nek, a Bohémia Klubnak, a Római Klubnak", és sok más "sötét titkos társaságnak" is. Az NWO célja az, hogy azon kívül, hogy "elszegényítse a népességet", és rettenetes "gazdasági krízisbe" taszítson bennünket, szintén a "kegyetlen terve" részei azok az események, amelyet "a sötét urak" hoztak létre, és amelyet "a pénzügyi központ Ikertornyaival" szemben követtek el, New York-ban, 2001. szeptember 11-én. Ha mélyebbre ásunk a témában, akkor felismerjük, hogy ennek az irtózatos katasztrófának a "középpontja" ismét a hírhedt "11-es szám".

ALCYON PLEJÁDOK 7. RÉSZ -  AZ ILLUMINÁTUS URALMÁNAK VÉGE, KRÍZIS A VATIKÁNBAN, VALAMINT A FÖLDÖNKÍVÜLIEK IRÁNT TANÚSÍTOTT ÉRDEKLŐDÉSÜK

Ha elmélyedünk azokban a kényes témákban, amelyek világszintű érdeklődésre tartanak számot, akkor a rituális "11-es számon kívül", amelyet "különböző csoportosulások" agyafúrt manipulátorai tartanak a kezükben, beszélhetünk még a "földönkívüli illuminátus -- hüllő-lény" befolyásról, a "rettenetes, alattomos merényletekről, amelyek a New York-i ikertornyokhoz kapcsolódnak", valamint arról, hogy napvilágra került egy óriási "gazdasági csalás", amely számos "kormányzati intézményt" és magánintézményt érint. "2012 vége óta" elkezdetek "világossá válni" a vészjósló terveik. Lehet, hogy létezik valamilyen "magasrendű, kozmikus erő vagy energia", amely aktiválja a "földi szövetségeseit", hogy "gyorsan és döntően fedjenek fel" mindent, ami hosszú évek óta rejtve volt. Bizonyos, a "a pénzügyi krízishez kapcsolódó szabálytalanságokról" van szó, amelyek nagy és tekintélyes bankokat érintenek, mint "a HSBC, a Barclays, a Santander Bank, a J.P Morgan, a Vatikáni Bank, az Ambrosiano Bank, a Royal Bank of Scotland, a Goldman Sachs", és még sokan mások. Lehet, hogy "napfényre kerülnek" a "szövevényes ügyleteik", és a rettenetes gazdasági károk, amelyeket okoztak? Lehetséges, hogy "ennek az óriási hálózatnak" van valami köze a legutóbbi "vatikáni botrányokhoz", amelyek tönkretették "Isten jól ismert bankárát" Ettore Gotti Tedeschit, mint ahogyan más állásokat betöltő hivatalnokokat is? Lehetséges, hogy ez volt "a kiváltó oka" annak, hogy XVI. Benedek pápa "február 11-én" lemondott a hivataláról, ami azelőtt "elképzelhetetlennek számított" a Római Katolikus Egyház történetében? Szt. Malakiás több száz éve megjövendölte, hogy "112 pápa" lesz ennek a civilizációnak a vége és a "Katolikus Egyház" vége előtt. De ki a jelenlegi pápa? Lehet, hogy "a látható arcát" mutatja, amelyet mindannyian ismerünk, vagy "az árnyékáét", akit jól elrejtettek? Mit jelent az, hogy Jorge Mario Bergoglio, (I. Ferenc) az "első jezsuita pápa"? Mi a jelentősége annak, hogy pontosan azokban a pillanatokban, amikor "bemutatták" a frissen megválasztott pápát, akkor különböző, ismeretlen eredetű repülő tárgyakat figyeltek meg a Szent Péter téren, a Vatikán felett? Mi az oka annak, hogy a katolikusok "belebonyolódtak" a "más világokon létező élet" témájának a kérdésébe? Miért beszélt hangsúlyosan a teológus Corrado Balducci, a Vatikán egyik legfontosabb "ördögűzője és démonológusa", aki mellesleg "jezsuita", a "földönkívüli űrhajók és a földönkívüliek" létezéséről? Miért jelent meg ugyanazon a napon belül "két hírnök üstökös", talán a két főpapot jelölték, akik közül az egyik "visszavonult", míg a másik "aktív"? "Rossz előjelekről lenne szó, vagy mély átalakulásról" mindenhol, hogy így elkezdődhessen "az új Fotonikus Fény Korszaka"?

ALCYON PLEJÁDOK 8. RÉSZ - TESLA ÚJ ENERGIAFORRÁSA ÉS AZ URALKODÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK SEMLEGESÍTÉSE

Annak alapján, amit látunk, létezik egy rendkívül nagy és "ismeretlen erő vagy energia", amelynek szándékában áll, hogy "az elit láthatatlan szálait" mozgassa, és semlegesítse a "globális rendszert", amely telve van mindenféle "csalárd és bűnös tettel". Csak így lehetünk boldogok, és emelhetjük meg "a rezgésszintünket a kvantumfény frekvenciájára, amelyet évszázadokkal ezelőtt elvesztettünk" és tölthetjük be a "nekünk megfelelő helyet" az evolúción belül, ahogyan az más fejlett világokban történik "a Galaktikus Szövetségen" belül. Ezért, létrehoznak "egy erős, a Földet és a kozmoszt összekötő kapcsolatot" és "kiemelkedő személyiségek és szakemberek" az élet minden területéről hozzájárulnak ehhez a nemes küldetéshez, akik bírósági tisztviselőként, államügyészként, bíróként, ügyvédként dolgoznak, "hogy ilyen módon ízekre szedjék" az óriási cselszövést és ezt a hatalmat, amelyet hosszú idő óta "helytelenül használtak". Olyan lényekről van szó, akik magas "tudatossági szinttel és nagymértékű bölcsességgel" rendelkeznek, akik, ezekkel a magas pozíciókban található személyekkel és szakemberekkel "együtt" létrehoztak egy "szövetség-megállapodást", amelyet "nagy titokban és intelligenciával" működtetnek "Agarthi lényei, a mutánsok" és egy csoport áttelepített "szíriuszi és plejádi". Azért, hogy határozottan elmozdítsák a hivatalukból és eltessékeljék a "nibirui földönkívüli elitet", amely megmakacsolta magát és megpróbál bármi áron "megerősödni és állandósítani a szolgaságba taszító hatalmát". Azonban, ahhoz, hogy végrehajtsák ezt a "lebontási, átalakítási" folyamatot, a hihetetlen, erősen cenzúrázott "szabad energia" alapvető szerepet játszik, amelyet Nikola Tesla fedezett fel, de jó pár évvel később más tudósok "felelevenítették" azt, mint Guillermo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchison, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove. Meg kell említenünk Mehran Tavakoli Keshe nukleáris mérnököt is, "a Keshe Alapítvány" megalapítóját, amely megismertette az "anti-gravitációs plazmatechnológiát". Ennek a segítségével lehetséges "az űrutazás", ahogyan ez a megújuló energia használható a közlekedésben, a tudományban, "az orvostudományban és az elektromosságban" is. Még arra is képes volt, hogy "előállítson egy repülő csészealjat", hasonlót azokhoz, amelyekkel a "fejlett világok" lényei rendelkeznek. Ezzel bebizonyosodik, hogy e mögött jelen van egy "erős egyesülés-szövetség", amelyet bizonyos nemzetek alkotnak, amelyek "a Bolygóközi Szövetséggel" és "a Nagy Galaktikus Fényszövetséggel" együtt annak szentelték magukat, hogy elkezdjék "mozgatni a bábukat", hogy ezzel a közeljövőben kiváltsák minden, "magát embernek álcázó földönkívüli", bukását, akik több évszázada bitorolják a bolygót. Most még inkább, amikor "a Plejádok napjának, az Alcyonének a fotonenergiája" egyre intenzívebbé válik. Azonban, addig amíg "a hologram, amelyben elhelyezkedünk, teljesen ki nem nyílik", a sötétek "ellenállása és szembenállása" nem torpan meg.

ALCYON PLEJÁDOK 9. RÉSZ -  AZ ELIT ÖSSZEOMLÁSA ÉS A BILDERBERG KLUB, NWO ÉS A FÉNYES LÉNYEK MEGMENTŐ AKCIÓJA

Az Új Világrend (NWO "hatalmi visszaéléseinek" vizsgálatát folytatva szeretnénk kifejteni, hogy mi történik "a monarchiákkal" amelyekről, úgy tűnik, hogy szintén nem "jó úton haladnak". Például, Beatrix, királynő úgy döntött, hogy "elhagyja a trónját". Ne felejtsük el, hogy Beatrix királynő "egy náci SS hivatalnok lánya", aki a "Bilderberg Klubot" alapította mely találkozóinak a királynő máig is "rendszeres résztvevője". Ezenfelül, "a világot irányító klub tiszteletbeli tagja", és David Rockefellerrel együtt, a találkozóik szervezője". És mit mondhatunk arról a vitát kavaró esetről, hogy Belgium királynője, Fabiola létrehozott egy magánalapítványt, hogy, a saját hasznát keresve, "kijátssza az adóhatóságot". És mi az oka annak, hogy "Anglia királynőjének, II. Erzsébetnek pénzügyi ellenőrzéseken" kell átesnie, amely még sohasem történt azelőtt? Ezenfelül, mi a titkos mozgatórugója annak, hogy a "spanyol királyi családot" is egyre több "pénzügyi ellenőrzésnek" vetik alá? Véletlen egybeesés, hogy Sofia királynő is aktív tagja a "közismert Bilderberg" Klubnak"? De mi az oka annak, hogy "hanyatlás és entrópia" lép fel a világ elitjében? Lehet, van valamilyen kapcsolata "a számos korrupt, magas rangú tisztviselőt érintő elkerülhetetlen bukással", amelyet egy "kozmikus, energetikus- fotonikus megtisztító erő" ösztönöz, és amelyet a "Fényes Lények" gyorsítanak fel a bolygónkon? Ezért van az, hogy egyre több, "különböző területeken dolgozó" ember annak szenteli magát, hogy "kutatásokat végezzen és bemutassa", hogy ki irányítja a világot. Ezenfelül, nyíltan beszélnek a "hüllő-lény földönkívüliekről", akik hosszú idő óta, rendkívül jól,"elrejtőznek közöttünk". Ezért, nagyon valószínű, hogy "a sötétek", megpróbálnak alávetni minket egy „diktatórikus", és még „nagyobb mértékű, globális felügyeletnek, megfigyelő kamerákat alkalmazva" mindenfelé. „Kisméretű repülő járműveket, vagy más néven, MAV-okat" is bevetnek, hogy közelről felügyelhessék az emberiséget, és így megpróbálják elkerülni a „népi felkeléseket", amelyek ellenük irányulnak. Ezért, "foggal-körömmel ragaszkodnak a hatalmukhoz". Azonban, annak ellenére, hogy minden lehetséges "törvényes és törvénytelen eszközt bevetnek", hogy ellenálljanak és továbbra is "uralkodhassanak felettünk", végül, utat kell, hogy engedjenek "a fontonikus-kvantikus fény lényeinek", akik azért jönnek, hogy kimentsenek bennünket a karmaikból. Ők segíteni és vezetni fognak bennünket, hogy részesei lehessünk az elkövetkező "fotonikus-fényfajnak".

A videót ALCYON készítette http://alcyonplejadok.blogspot.hu/2013/01/bemutatkozas.html