.

Feedek
Megosztás
HTML

Fantasztikus gabonakörök

Írta: Rosamaria Latagliata - A cikket lejegyezte és szerkesztette: Galactus

A gabonakörök (angol kifejezéssel: crop circle) az utóbbi idők legkülönösebb talányainak egyike. Eredetük ismeretlen, valakik a legburjánzóbb mezőket használják rajzasztalnak, hogy megfejthetetlen üzeneteket hagyjanak.

A gabonakörökről többen azt képzelik, hogy földönkívüli intelligencia hozta őket létre. Lenyűgöző művek, amelyek érett kalászok földre fektetésével és meghatározott rend szerinti eligazításával alakultak ki, s csodálatos módon, az elfektetett szárak mind épek. A mintázat csak igen magasról szemlélve rajzolódik ki, tökéletes ívek és bonyolult motívumok alkotják.


1978-ban kezdtek el foglalkozni a gabonakörök jelenségével, bár az első körök már korábban megjelentek. Ez az év arról is nevezetes, hogy világszerte kivételesen sok ufóészlelés történt.

Vajon milyen üzenetet hordoznak ezek az ábrák? És kik lehetnek a körök rejtélyes alkotói?

Ahogy az ismeretlen események kapcsán gyakran előfordul, több, egymástól radikálisan különböző elmélet is született.

Titokzatos jelenség

Gabonakörök először az 1970-es években tűntek fel Dél-Angliában. Ezen a földterületen jegyezték fel az első rejtélyes ábrákat, amelyek aztán felbukkantak Németországban, Svájcban, Franciaországban, Új-Zélandon, Japánban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Oroszországban és Olaszországban is.

Mivel a körök rejtélyes módon mindig éjszaka jelennek meg, és főként Angliában, az áprilistól szeptemberig tartó, gabonaérési időszakot részesítik előnyben, nem kevés bosszúságot okozva ezzel a helyi gazdáknak. A gabonakörök belsejében végzett számos vizsgálat közül egyvalami különösen megdöbbentő: ez pedig a gabonaszárak elhelyezkedése. Ezek ugyanis spirál alakban a földre hajtva fekszenek, de a szárak nincsenek eltörve. A földre hajtva is tovább nőttek és beérlelték kalászaikat. S a kör belsejében talált rovarok mind kifelé menekültek a kör belsejéből, talán, ahogy néhány tudós feltételezi, a jelen lévő sugárzás elől futva.

Látványos piktogramok

A kezdeti egyszerű ábrákhoz képest, 1991-től beszélhetünk igazán "piktogramokról", vagyis olyan szimbólumokról, amelyek tulajdonságaikat, méretüket és  a korábbiakhoz viszonyított aprólékosságukat tekintve teljesen eltérők, és nem emberi eredetet sejtetnek.

A gabonakörökkel foglalkozó kutatók közül többen is azt feltételezik, hogy ezek az ábrák segítségünkre lehetnek jövőbeli események megjósolásában és megértésében. Van, aki viszont úgy véli, hogy a gabonakör jelensége a Föld "újraprogramozására" szolgál, így nyújtva segítséget a mély krízisből való kilábaláshoz. A kezdetben megjelent körök átmérője ritkán volt nagyobb harminc méternél, a 2001 után keletkezettek jóval nagyobbak: egy négyszáztíz különböző nagyságú kombinációjából összeálló alakzat legnagyobb körének átmérője meghaladta a háromszáz métert!


Ez egy kivételes eset, amely valamiféle folyamatos növekedésben lévő és állandóan változó jelenséget szimbolizál. Ugyanakkor a körök méretének növekedésében benne van a hamisítók keze is, akik "reklám" jellegű köröket is gyártanak, híres termékek logóival, jócskán megnehezítve ezzel a kutatók munkáját.

Lawrence Rockefeller amerikai milliárdos 1999-ben tudományos kutatást finanszírozott a gabonakörökkel kapcsolatban. A kutatásban részt vevő tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a gabonakörök bizonyos részeit  biztosan nem készíthették emberek, ugyanis az alakzatokban levő gabonaszárakra elektromágneses eredetű energia hat!

Különleges helyszínek

Hol jön létre a legtöbb gabonakör? Különös, hogy a földönkívüliek, már ha tényleg tőlük származnak ezek a tökéletes alakzatok, Dél-Angliát részesítik előnyben, különösképpen ősi, megalitikus építményeket is magában foglaló területeit: Stonhenge, Avebury és Silbury Hill.


Ezek mind vonzó célpontot jelentenek a turisták számára, de nem csak nekik. Kevesen tudják, hogy az előbb említett terület egy katonai zóna kellős közepén helyezkedik el, amely az angol légierő gabonakörökkel foglalkozó különítményének bázisa!

/Forrás: Rosamaria Latagliata: UFO veritá o menzogna? című könyve/

A delfin-gabonakör szimbólum

Van-e köze e különös jelképnek az amerikai haditengerészet cetgyilkos szonárfegyveréhez? Uram bocsá’, az ufókkal szembeni titkolt cselszövéseihez? Vajon mit jelenthet az ábra, és hogyan szolgálhatja a tudatosságbeli továbblépésünket? Cikkünkben több oldalról járjuk körbe a delfin-gabonakör lehetséges üzeneteit, s a történetből a teremtő erők fény-árnyék játéka is szemléletesen kirajzolódik.


2002 augusztusában egy különös alakzattal gazdagodott a dél-angliai gabonaföldek jelképtára. Wiltshire megyében, egy Alton Barnes nevű község melletti búzatáblában megjelent egy stilizált delfinpár – két egymást metsző kör által megformázva –, amint körülölelnek egy a városközpont piktogramjára emlékeztető jelet. Felfedezése nagy izgalmat keltett a téma kutatóiban, s az ábra sokak számára a cetfélék, a Föld és az emberiség közös sorsának egyik szimbóluma lett.

A gabonakörök eredete mindmáig vita tárgyát képezi. Egyes elemzők – elismerve, sőt olykor bizonyítva, hogy vannak a búzamezőkön emberkéz által létrehozott formációk – nem zárják ki annak lehetőségét, hogy e jelenség valamilyen földöntúli intelligenciától származik. Szembesülve a keletkezésüket övező számos megválaszolatlan kérdéssel, hajlanak a feltételezésre, hogy a geometriai ábrákban megfejtésre váró üzenet van.

2002. aug. 12., East Field (Alton Barnes mellett), Wiltshire

 • Fegyverkezés a tengeren

 • Akárhogy is, a delfin-gabonakör megjelenése kapcsán egy furcsa egybeesésnek lehetünk tanúi. 2002 júliusában az Egyesült Államok Haditengerészete engedélyt kapott egy kormány által felügyelt hatóságtól, hogy kipróbálja az alacsony frekvenciás aktív szonárt (LFAS), és gyakorlatozzon vele a világ óceánjainak mintegy háromnegyedében. A haditechnikai vívmány veszélyeire egy amerikai környezetvédelmi szervezet, az NRDC (Természeti Erőforrások Védelmi Tanácsa) hívta fel a világ figyelmét.
 • Az új szonár rendszer hadászati jelentősége abban áll, hogy óriási hangerejű, alacsony frekvenciájú hullámok kibocsátásával hatalmas távolságból képes a tengeralattjárók észlelésére. Csakhogy a szonár nem kíméli az útjába kerülő élőlényeket, így a tengeri emlősöket sem. A hangok világában élő delfineket és bálnákat a szuperradar minden létfunkciójukban akadályozza, rosszabb esetben pedig belső vérzés általi halálukat okozza. A haditengerészet elismerte, hogy már a kisebb intenzitású közép-frekvenciás szonár használata is felelőssé tehető egyes bálna csapatok partravetődéséért és pusztulásáért. Az LFAS ugyanakkor egymilliárdszor erősebb hanghatást gerjeszt, mint a cetek számára zavaróként ismert határérték! Az NRDC szerint a haditengerészet titokban már évekkel korábban próbálgatta az LFAS-t, de a kormány jóváhagyását bíró széles körű bevetése teljes bálna- és delfinpopulációkat sodorna a kihalás szélére.

 • A delfin-gabonakör a természetvédelmi törvényekre fittyet hányó engedély kiadása után egy hónappal tűnt fel. Csoda-e, hogy a bolygó jövőjéért aggódók összefüggést vélnek felfedezni a két esemény között? A gabonakör egyik olvasata tehát a figyelmeztetés: ha a delfineket és bálnákat, mint az ökológiai egyensúly emblematikus lényeit elpusztítjuk, azzal saját sorsunknak is vészjósló irányt szabunk. Szerencsére az NRDC felvette a kesztyűt, beperelte a kormányt az illegális engedélyért, és jogi úton kikényszerítette az új szonár rendszer alkalmazásának korlátozását.
 • Földöntúli "ellenség"

 • Joan Ocean – a cetfélékkel való telepatikus kapcsolatteremtés tengerentúli tanítója – ennél tovább merészkedik, és már-már science fiction-be illő magyarázattal szolgál a történtekre:
 • „A delfinekkel és bálnákkal folyó kommunikációm során megtudtam, hogy e szonár fegyvert azért vetik be világszerte, hogy megakadályozzák a szomszédos bolygókról jövő testvéreinket a Föld óceánjaiban való közlekedésben. Ez néhányaknak furcsán hangozhat, de tudomást szereztem arról, hogy őket tekintik az ’ellenségnek’.
 • Számos katonai alkalmazottat ismerek, akik vizuálisan és radar rendszerek révén szemtanúi voltak az ultra-fejlett űrhajók óceánba történő be- és kilépésének. Bizonyos nagyobb agyú bálnák, mint a hosszúszárnyúak vagy az ámbráscetek kapcsolatban vannak e másvilágiakkal, akik gyakran látogatják az óceánjainkat. […] A delfineket, a bálnákat és a földet veszélyeztetik ezek a természetellenes és kontrollálatlan szonár hullámok, melyeknek a földönkívüli barátaink a célpontjai.

 • ”Joan Ocean értelmezésében a delfin-gabonakör – a földönkívüli arc/kódolt lemez gabonakörrel egyetemben – azt üzeni, hogy háromdimenziós világunk összeér a cetek és más galaktikus nemzetek magasabb dimenziós világaival, és csak rajtunk múlik, hogy tudatosságunkat kiterjesztve, félelmeinken felülemelkedve ajtót nyitunk-e a békés kapcsolódásnak.

 • Bolygónk jelenkori rezgésszintváltásának hívei egyhangúan úgy vélik, hogy a delfin-gabonakör közepső eleme maga a Föld, a koncentrikus körök pedig az azt övező és átható Krisztus-hálót ábrázolják. A Krisztus-háló létéről és szerepéről az ezoterikus és fénymunkás irodalom számos műve beszél, nagyon leegyszerűsítve ez az a tudatmező, amelyen keresztül a földlakó ember számára a Krisztus-tudatosság megközelíthető. Kathryn Jensen szerint – aki a delfinek gyógyító módszereit úttörő módon adaptálta az emberi rezgésszint emelésére – a földi cetek legfőbb feladata az, hogy fenntartsák ezt a hálót, és biztosítsák a bolygóval és az emberekkel való összeköttetését.
 • Tudattágítás szimbólumokkal

 • Egy intuitív képességekkel megáldott, Amerika-szerte elismert terapeuta és szerző, Paula Peterson úgy látja, hogy a gabonaköröket nem feltétlenül a racionális értelemmel kell szemlélni. „Szilárdan hiszem, ahogyan sokan mások, hogy a gabonakörök szimbolikus ábrázolások, amelyek csak a tudatalatti elménkre képesek hatni. Ezeknek a szimbólumoknak hatalmukban áll, hogy beavassanak és megváltoztassák az érzékelést. Ez nem valami olyasmi, ami azonnal megtörténik.

Paula Peterson

 • Mégis, a tudatosság fokozatos ébredését idézi elő. Bárki, aki szakrális geometriával dolgozik, elmondhatója, hogy bizonyos minták rezgéshordozó „aláírásai” az ideáknak – gondolatnak, érzelemnek és tudatosságnak. Amíg a szavak nyelve gyakran ügyetlen és eredménytelen számos, főleg absztrakt, spirituális és mélyreható idea közvetítésében, bizonyos szimbólumok szó szerint a maguk teljességében testesítik meg a fogalmakat. Ez úgy képzelhető el, mintha például egy szövegkönyvben lévő minden tudás letöltődne a tudatodba anélkül, hogy az anyagot szóról szóra el kellene olvasnod. Egyetlen szimbólumnak megvan az ereje, hogy ezt megtegye.” Paula Peterson azt mondja, hogy a gabonaköröknek már pusztán a megfigyelése is változást indíthat el az ember tudatosságában. A szimbólumok hosszas nézegetése után furcsamód azt tapasztalhatjuk, hogy érdeklődésünk egy új irányba fordul, olyan dolgokon kezdünk el gondolkodni, amiken azelőtt sosem, vagy egyszerűen kitágul a látásmódunk.
 • A fentiek fényében kiváltképp nem mindegy, hogy milyen ábrákat figyelgetünk. Rod Bearcloud szerint ugyanis az igaz-hamis kettőssége a gabonakörök világában is tetten érhető. Az indián származású látnok festőt a rejtélyes geometriai minták Angliába vonzották, és rövidesen a jelenséget tanulmányozók közösségének egyik véleményformáló alakja lett. Meggyőződéssel vallja, hogy a gabonakörök eredendően a csillagnemzetek küldeményei, és az a rendeltetésük, hogy a tudati fejlődést segítő kódokat nyissanak meg az emberben. Honlapján közzétett írásában ugyanakkor aggodalmát fejezi ki a növekvő számú, embercsinálta gabonakör miatt, melyek közül egyet – nem is akármilyet – ő maga leplezett le.
 • Mutatós, de hamis
 • 2004-ben egy júliusi éjszakáján sugallatra ébredt, amely terepszemlére sarkallta őt a West Stowell környéki vidéken. Hajnali négy óra után, úgy harminc méterre a később világgá kürtölt új, delfines gabonakörtől emberekre lett figyelmes, akik a jól végzett munka elégedettségével hagyták el a helyszínt.

 • 2004. júl. 26., Golden Ball Hill (West Stowell mellett), Wiltshire (fotó: Lucy Pringle)

 • Bearcloud elfogadja, hogy a gabonakörök is részei a fény-árnyék játéknak. De emlékeztet rá, hogy fontos felismernünk az árnyékos oldalt, és ha emelkedni akarunk, nem érdemes sokat időzni a hálójában. „Sokan fognak elsétálni az ábrák mellett, azt gondolván, hogy mind az ember műve, és élik tovább a világukat, amit mindig is éltek. De vannak sokan, akik ráébrednek, hogy itt jóval több történik, és különböző mértékben használni fogják a Földünkre kapott ajándékok ezen esszenciáit. Néhányan megtapasztalják majd a varázslatos utazást, amely a létükből kibontakozik. […] Az emberen magán múlik, hogy a választott utat hogyan járja be, és mit hoz ki belőle. Nincsenek helyes, vagy helytelen utak, csak különbözőek. Kívánom, hogy a te utazásod jó legyen, és hogy a Csillagábrák a Föld és az Univerzum egy magasabb létsíkjára segítsenek.”
 • Így legyen.
 • Bognár Péter
 • Forrás:NRDC Media Center

Ahogy a földönkívüliek a gabonaköröket készítik

Írta:Spirituális UFO-kutató - spiritufo.ditro.hu

Négy olyan leleplező videó következik, melyek egyértelműen, jól láthatóan mutatják be a magasabb, földönkívüli technikával készült gabonakörök születését.

Erről a készítési módról azonban már rég tudunk - legalábbis azok rég tudnak, akik még az 1991-es híres dél-angliai gabonakör-"invázió" képeit és filmfelvételeit anno figyelemmel kísérték. ( A második videó gabonakör-felvételei ebben az időszakban készültek. )

Vagyis a komoly kutatók birtokában már legalább 21 éve bizonyítóerejű felvételek vannak a gabonakör-készítés földönkívüli technológiájáról! A felvételek pedig jól láthatóan azt mutatják be, hogy egy vagy több kisebb, kb 30-40 cm átmérőjű fénygömb ( valójában aranyozott vagy fémes gömb, amely aktiválva világít ) alakítja ki a legbonyolultabb szakrális geometriai ábrákat is néhány másodpercen belül. Sőt, már a 1991-es felvételeken az is jól látszik, hogy az az intelligencia, mely a fénygömböket vezérli, először felméri a terepet ( ez a folyamat csak a második videón látszik ), hogy hol a legalkalmasabb akkor és ott a gabonakör kialakításának a lehetősége. Ezt a felmérést persze szintén a fénygömbökkel teszik meg, melyek sokszor több gabonatáblát is megvizsgálnak, míg végre egy mellett döntenek. És ha már döntöttek, akkor maga a gabonakör készítése pillanatok alatt megtörténik, ahogy ezt a folyamatot a videók is jól mutatják:

A negyedik videónál le van tiltva a beágyazás, ezért csak a linkjét tudjuk megadni :

http://www.youtube.com/watch?v=-pIgETe2pkU&feature=related

A videókat végigtanulmányozva pedig ismét a "deja vu"-érzés keríti hatalmába az embert - mármint olyanok számára, akik a ufó-kontakta-kapcsolatok több, mint hat évtizedes történetéből jól ismerik azt az állandóan ismétlődő tapasztalatot, hogy a földönkívüli testvérink vagy egy kisebb kutatóhajóból, vagy magából az anyahajójukból irányítják azokat a kisebb felderítő-gömböket, melyekkel pl. egy adott bolygó, ahova megérkeznek, különböző aktuális fizikai és finomanyagi paramétereit rögzítik.

Másrészt tudunk arról is, mivel sok kontakta beszámolt róla, hogy ezek a gömbök nem csak felderítőtevékenységet folytatnak, hanem intelligens kis élő, gondolatvezért rendszerek, melyek által nem csak panorámaszerű képet tudnak kapni a felderítőhajó/ anyahajó személyzetének tagjai, hanem a gömbök telepatikus képességgel is rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az adott környezet embereinek minden gondolati impulzusait is regisztrálni tudják és azonnal reagálni tudnak rá, mielőtt még - ha negatív gondolatokat érzékelnek - veszély fenyegetne.

Ám a gabonakör-alkotás ezekkel a kis gömbökkel - higgyék el - csak egy kis szórakozás földönkívüli testvéreink részéről, persze nem felelőtlen szórakozás, hiszen ezek a multifunkciós kis gömbök, miután megkapták a magasabb dimenziós szakrális geometriai ábrát és ennek a 2 dimenziós vetületét azonnal beleformázzák egy nagyon magas, ultrahangszerű rezgéssel a gabonatáblába, akkor ezzel magát a területet is energetizálják, melynek magasabb ( dimenzióváltásra előkészített ) rezgése akkor is fennmarad, ha az adott gabonatáblát learatják!


Bámulatos gabonakör Wiltshire-ből

Úgy néz ki a mai napunk sem telik el gabonakör nélkül!

Helyszín: Hackpen Hill Nr Broad Hinton Wiltshire UK

Felfedezés dátuma: 2012 aug. 26.

/Galactus & youtube/

Gabonakör "dömping" - két új alakzat, megint csak Angliából!

Az angliai gabonakörök megjelenései mintha "kissé" megszaporodtak volna az utóbbi időkben. Lassan már minden napra jut egy újabb felfedezés. A videón látható első ábrára aug. 23.-án bukkantak (a helyszín: Oxleaze Copse nr Stitchcombe, Wiltshire), míg a másodikra aug. 20.-án. (helyszín: Woodborough Hill, nr Alton Barnes, Wiltshire.)

/Galactus & youtube/