.

Feedek
Megosztás
HTML

A rettegés foka: gömbvillám a szobában

Hiedelmek tucatjai kötődnek a gömbvillámhoz - nem érdemtelenül, hiszen az egyik legtitokzatosabb jelenségről van szó.

Matat a ménkű

Számos feljegyzés őrzi a gömbvillám látogatását az emberek által lakott terekben, ahol ez a jelenség különös módon viselkedik. A matató ménkű elnevezést is éppen ezért kapta, mert megjelenése után akár fél percig is képes rettegésben tartani a helyiségben tartózkodó embereket - és nemcsak a puszta jelenlétével, hanem mozgásával is. Úgy tűnik, mintha a gömbvillám gondolkodna, és keresne valamit vagy valakit. Keres, kószál benn a térben, hozzá-hozzá ér tárgyakhoz, néha az emberekhez is. Érintését pedig sérülések vagy akár pusztulás, halál is kísérheti. A cseppet sem veszélytelen látogatás után aztán egyszercsak eltűnik, csak az égésnyomok (ha vannak) és valami különös, nagyon erős szag marad utána.

A történelmi időkben is felfigyeltek a veszélyes jelenségre, bár ahogy ma is, csak találgatni tudták a tűzgömbökkel kapcsolatos igazságot.
A Törökországban tartózkodó Mikes Kelemen is beszámol egy találkozásról, amikor is egy narancsszínű tűzgolyó belibbent az ablakon, és az asztalnál sorban ülő hölgyek közül kiválasztott egyet, akit alaposan megperzselt a szoknyája alatt. Bár a beszámoló vidáman ecseteli a találkozást, azért sokan nem voltak ennyire szerencsések, és halálra égette őket a gömbvillám.

Kísértetek nincsenek?

Sokan például a megmagyarázhatatlan önégések hátterében is a gömbvillámok létezését, megjelenését vélik. Feltételezik, hogy a gömbvillám "láthatatlan" módon is képes megjelenni, nem feltétlenül libben be az ablakon színes "öltözetben", nem feltétlenül kíséri hang és szaghatás a jelenlétét. Láthatatlan is lehet, és egy pillanat alatt végezhet "áldozatával". Mások szerint a kísértethistóriák magyarázatául szolgálhat az energiajelenség.

Mini űrhajók

A parajelenségek magyarázatán túl viszont olyan elképzelés is napvilágot látott, hogy nem természeti jelenség a gömbvillám, hanem valamilyen földönkívüli életnek a felderítő eszköze. Azért kutat, mert millió adatot szerez és közvetít a környezetében lévő tárgyakról és személyekről. Az elviselhetetlen, halálos erősségű energia pedig a mozgásához szükséges mennyiség vagy védőpajzs, hogy ne tudjunk ártani neki.

A gömbvillámnak van agya?

Mások szerint nem tárgyról, hanem "élőlényről" van szó. Hiszen a gömbvillám mozgására nincs jobb szó, mint hogy "viselkedik". Nagyon is úgy tűnik, mintha mindaz, amit tesz, tervszerű lenne, és megjelenésének nincs más oka, mint hogy kapcsolatba szeretne lépni velünk. Ám ezt az eltérő "biológia" megakadályozza. Így közeledési kísérletei rendre meghiúsulnak, mi több, olykor tragédiába torkollnak.
Még azok az emberek sem tudnak ésszerű magyarázatot adni a titokzatos matatására, akiknek nem lódult meg a képzeletük, és objektíven igyekeztek beszámolni a gömbvillámmal való találkozásról.

Csaba, 26 éves, autószerelő:


"Vihar után voltunk néhány perccel, a feleségem és a két gyerekem már asztalnál ült, vacsorához készülődtünk. Én kézmosás után léptem be a konyhaajtón. Ahogy betettem a lában a helyiségbe, abban a pillanatban belebegett egy tűzgömb a konyhaablakon. Vagy olyan volt, mintha bejött volna, de hát zárva volt az ablak. Mindenesetre a konyhában megjelent egy narancs és kék színű, körülbelül 10 centiméter átmérőjű labda, ami ijesztően sercegett. Megdermedtünk a félelemtől, én különösen, mert azonnal tudtam, hogy gömbvillámmal van dolgunk, és azt is tudtam, a vele való találkozás nagyon veszélyes. A félelem mellett azonban magával ragadott a gömb viselkedése. Olyan volt, mintha 'szaglászott' volna. Lebegett, megállt, továbblebegett. A gyerekeket kikerülte, de a feleségem feje fölött 'ácsorgott' egy ideig. Azt hittem, lángra kap a haja, de szólni se mertem. Aztán a feleségemet otthagyta és engem vett szemügyre. Az ökölbe szorított vizes kezemhez közelített, és csak arra tudtam gondolni, hogy istenem, csak hozzám ne érjen. Nem vagyok fizikus, de az azért beugrott, hogy a vizes kezemnek nem tenne jót, ha azzal az iszonyatos erejű feszültséggel találkozna, ami a gömbvillámban sűrűsödött. Aztán egy pillanat alatt vége volt a dolognak. Mintha lobbant volna egyet és eltűnt."

Egy fórumbejegyzés gyerekkori élményt idéz, ahogy a ház teraszán hirtelen megjelent a gömbvillám:


"Mi gyerekek megszeppenve lestük, de anyánk seprűt ragadott és óvatosan elterelgette a közelünkből azt. Anyánk azt mondta utána, hogy alattomos az a 'ménkű', mert még a falakat is átrakja, ha úri kedve úgy találja."

Nincs titok többé?

A gömbvillám azonban még véletlenül sem városi legenda, olyannyira nem, hogy tavaly ausztrál fizikusok egy csoportja végre megfejtették a titkát. Legalábbis először a világon sikerült leírni a gömbvillám keletkezésének matematikáját. Az elmélet szerint gömbvillám akkor jöhet létre, ha egymástól elszigetelt térben (tökéletes példa erre egy ablak két oldalán elhelyezkedő tér), az egyik oldalon nagyon erősen ionizált mező jön létre, amely a másik oldalon oly módon képes gerjeszteni a levegő molekuláit, hogy azok gömb alakra ugranak össze és kisülnek. A kutatás vezetője azonban elárulta, hogy mindaddig, amíg a gyakorlatban nem képesek modellezni, létrehozni a gömbvillámot, addig ez a megfejtés is csupán teóriának tekinthető. Még akkor is, ha messze a legtetszetősebb vagy leghihetőbb az összes eddigi megközelítéshez képest.

Forrás:life.hu

A rejtélyes gömbvillám

Írta:Nemere István

Ma már legalább abban biztosak lehetünk, hogy gömbvillám igenis létezik. Huszonöt-harminc évvel ezelőtt a hivatalos magyar tudomány képviselői még kigúnyolták a témával foglalkozókat, és a tényeket sem voltak hajlandóak elismerni. Szerintük a gömbvillám csak a fantázia terméke.


Amióta azonban itthon is és külföldön is egyre többször kénytelenek foglalkozni vele, mert a gömbvillám nemcsak jelenség, hanem sok esetben úgynevezett "biztosítási esemény" okozója is, legalább a létezése már nem tagadható. Az viszont igaz, hogy nagyon különös és kevéssé magyarázható dolgokat művel. Talán innen ered az, hogy a legtöbb kutató ma is bizalmatlanul fogadja a gömbvillámról érkező híreket.

Annyira szokatlan tulajdonságokkal bír egy-egy megfigyelt gömbvillám, hogy egyszerűen nem illeszthető bele jelenlegi fizikai ismereteinkbe. A tankönyvek szerint mindaz, amit a gömbvillám művel (de még a tulajdonsága, jellemzője is), tudományos szempontból egyszerűen képtelenség. A gömbvillám hatalmas elektromos töltést hordoz, és minden kiszámítható vagy megmagyarázható ok nélkül bukkan fel világunkban. Ugyanis hiába próbálták azzal magyarázni, hogy nyilván a mi elektromos berendezéseinkből szakad le valamilyen "rész", és kékes vagy narancssárga fényt árasztó teniszlabda nagyságú gömb formájában lebeg a levegőben, majd "szétpukkan" - mindez keveset mondhat igazi tartalmáról. Való igaz, hogy viharos időben és elektromos vezetékek közelében gyakoribb a megjelenése - de az is igaz, hogy felbukkan csendes időben és vezetékektől távol is!
Sőt, régi feljegyzésekből tudjuk, hogy száz, kétszáz évvel ezelőtt is láttak már gömbvillámot. Akkor pedig elektromos vezeték még nem is létezett. Tehát az ok másutt keresendő.


Egy-egy teniszlabda nagyságú gömbvillámban olyan hatalmas erő rejlik, amelyet a mi fizikánk "nem enged meg". Előfordult, hogy úszómedencébe hatolt, és egyetlen pillanat alatt kiszárította, a benne lévő vizet párává és hővé alakítva át. Nem véletlenül kutatják sokan a tulajdonságait. Egyrészt abban bíznak, hogy hatalmas energiája hasznosítható. Ám még érdekesebbet állítanak azok, akiket főként a jelenség keletkezése, eredete, származása érdekel. Ugyanis a gömbvillám minden jel szerint bizonyítani látszik a más tulajdonságú terek, vagyis a más dimenziók létezését!


Több okunk is van, hogy ezt feltételezzük. Az egyik, hogy a gömbvillám minden itteni ok nélkül bukkan fel. Vagyis nem ebben a világban keletkezik, hiszen itt (mint néhány másodperces "élettartamuk" is bizonyítja) ilyen energiamennyiség a tér ilyen kis pontjában összegyűjtve nem létezhet. Eltűnésük is rejtélyes. Vagy nagy rombolást okozva felrobban (ilyenkor szétrombol akár egész házat is, megemeli tetőt - lásd a biztosítóknál nyilvántartott káreseteket), vagy egyszerűen... eltűnik, nyoma vész. Ez utóbbi eset szintén arra enged következtetni, hogy a gömbvillám valamilyen, számunkra ismeretlen módon visszamegy a maga igazi világába, abba a bizonyos másik térbe, ahol a létezése talán teljesen természetes lehet. Csak a dimenziók közti átjárók teszik számára lehetővé ezt a térbeli vándorlást. Hogy ennek oka természetes-e, vagy "valakik" nyitogatják e kapukat - ma még nehéz volna megmondani.Az úgynevezett spontán égést is ennek a jelenségnek tulajdonítják egyes kutatók. Úgy vélik, a két tér között vándorló gömbvillám egyszer csak előbukkan, de véletlenül nem a szabad térben tűnik fel, hanem egy szerencsétlen ember testében, aki ilyenkor egyetlen pillanat alatt porrá égve életét veszti.


Tény, hogy a jelenség annyira idegen, annyira más, mint a megszokott világunk tényezői, hogy kétségtelennek látszik: nem innen ered. Ha pedig ez igaz, és egykor bebizonyítható lesz - bizony sok újabb kérdést vet majd fel. Alighanem bebizonyosodik, hogy a világ sokkal bonyolultabb a ma ismertnél; hogy az űr nem csupán időben végtelen, hanem térben is. Egymásból nyíló újabb és újabb világok várnak még a felfedezésre. Ezek egyik öntudatlan hírnöke lehet a gömbvillám.

/tvr-hét/