.

Feedek
Megosztás
HTML

Az annunakik technikai fejlettsége régen és ma

Kb. 450.000 évvel ezelőtt az annunakik hasonló technikával rendelkeztek, mint amivel mi is rendelkezhetnénk, ha kissé tökéletesítenénk a jelen eszközeinket, mondjuk a háborúk és a gazdasági sanyargatások helyett. Tehát nem voltak ők annyira előrébb.

Hasonló hajtóművekkel rendelkeztek, meglepte őket a Föld gravitációja (első alkalmakkor itt hagyták a fegyvereiket, mert azok súlyával nem tudtak felszállni), a Földre való leszállás térképe részletesen leírja, hogy mikor milyen hajtóművet kell beindítani, stb. A Földre leszállni csak akkor tudtak, mikor a Nibiru erre járt, ilyenkor időben elindultak, megelőzték a bolygójukat, leszálltak a Földre, itt éltek néhány évet, évtizedet, majd indultak vissza, hogy elérjék a már visszafele haladó bolygót.

Ha nem sikerül elérni a Nibirut, akkor itt maradnak 3.600 évig. A leírásokban szerepel olyan eset is, mikor az egyik űrhajó megsemmisült, és minden űrhajós meghalt. Ez nagy gyász volt. Úgy tűnik, amikor a Földre szálltak, az volt az űrutazás hőskora az annunaki történelemben. Ez valahol logikus is, hiszen ha hamarabb tudtak volna jönni a Földre, ha képesek lettek volna rá techniaki szinten, akkor minden hamarabb történt volna akár egy-két millió évvel.

Aztán a rutinná váló repülések révén sokat fejlődtek, hajtóműveik erejét először négyszeresére emelték, majd a Vízözön körül már többszörösére. A fejlődésük töretlen volt, hiszen ott voltak a Marson, illetve néhány száz fős legénység (Igigi) volt a Föld körül keringő bázison, ahol például átvészelték a Vízözön eseményét. Tehát hasonló technikából kiindulva mint a miénk, létre hoztak egy fenntartható bolygóközi űrállomást. A Vízözön leírásából tudjuk, hogy ez az állomás nem volt túl nagy, és nem is lehetett ott túl sokáig tartózkodni, mert a Vízözön lezajlása után mikor visszajöttek a Földre, eléggé megviseltek voltak fizikailag (mozgáshiány) és az élelmiszerhiány miatt majdnem éhen haltak.

Ami szintén kb. 400.000 évvel ezelőtt kezdett fejlődni az a genetika volt. Hiszen kb. 150.000 év kellett ahhoz, hogy kikísérletezzék a homo sapiens genetikai ugrását. Eleinte a görög mitológiából ismert  szörnyszülöttek keltek életre, ló fejű ember, emberfejű oroszlán, és egyéb emberi nyelven beszélő, valamilyen kezdetleges tudattal rendelkező ember-állat keverékek. Több helyen meg van említve, hogy néhány ilyen szörnyszülött megértette, hogy ő csak egy genetikai kísérlet rosszul sikerült eredménye, és hamarosan meg fog halni. Ilyen beszélgetések után az annunakik mindig szomorúak voltak.

Aztán ez a tudás magas szintre fejlődött. Isis nagyon szerette férjét Osiris-t, és még nem volt gyermekük, ezért rögtön férje halála (Seth megölte) után apjához, Toth istenhez fordul, aki az „isteni tudás birtokosa”, azaz mai nyelven génsebész volt. Ő a halott Osiris DNS-ét felhasználva, valamilyen máig még nem értett technológiával (klónozás?) áldott állapotba hozza lányát, Isis-t. A beavatkozás sikerül, Isis istennőnek fia születik, akinek a Horus nevet adják. Horus egy az egyben úgy néz ki mint apja Osiris, éppen ezért titokban, a világ és főleg Seth isten elől elrejtve nevelik fel.

Az annunaki világ nyersanyag függő volt, hiszen a már meglévő űrtechnikát felhasználva éppen ezért jöttek a Földre. Tény hogy aranyat kerestek és találtak. Megtalálták a Föld legjobb aranylelő helyeit és az aranyat olyan minőségben tudták feldolgozni, amire éppen csak most vagyunk képesek. Arra vonatkozólag, hogy miért pont az aranyat keresték több elmélet is született már, szerintem e legbiztosabb választ tőlük kapnánk, mert mi csak találgatunk.

A Földön első bázisaikat a már ismert területeken alapították részben a melegebb klíma, az élhetőbb élettér miatt, azonban nagy örömükre szolgált, hogy itt egyben a kőolaj úgy magától tört a felszínre, mint nálunk a vízforrások. Az elején hajtóműveik biztosan kőolaj származékkal működtek. A Vízözön körül már fejlődtek ezen a téren is. Egy Sitchintől származó információ szerint ekkor már vízzel hajtották a rakétáikat. Ezekről valamilyen szintű leírás fennmaradt. És láss csodát, a NASA is pont ilyen hajtóművekkel kezdett kísérletezni évekkel ezelőtt. Lehet, hogy ők is olvasták az ősi műszaki leírást?

Másik érdekesség, hogy másképp telik az idő a Nibirun és másképp a Földön, az eltérő csillagászati periódus miatt. Aki a Nibiruról ide költözik, annak a Nibiru szerint telik az ideje, majd hosszas itt tartózkodás után, kezd átállni a Földi ciklusra. Eleinte csak napokig nem aludtak, míg a végén több annunaki már nem tudott elmenni, számukra értelmetlen lett volna a távozás. Az a néhány százezer év amit az annunaki genetikai kísérletezés hőskorának tekinthető, szerintem nálunk néhány évtized lenne, ha igazán akarnánk és foglalkoznánk vele. Ha megnézzük az ember mellett élő kutyát, azt szokták mondani, hogy hétszer gyorsabban él.

Egy embert több kutya is kiszolgál. Egy annunaki mellett sok emberi generáció meghal. Mindenkinek a saját ritmusában telik az élete, a saját időmértéke alapján. Tehát eléggé rövid idő alatt bizony utol lehetne őket érni, sőt meg is előzhetnénk, ha addig nem pusztítjuk ki saját magunkat.

Az annunakik ismerték az UFO-kat, például dolgoztak együtt szürkékkel. Bio robotoknak nevezték. Nem tudni, hogy ezek azok a szürkék, akik erre járnak, vagy másik faj. Egy dolog biztosnak tűnik, az annunakik úgy mondták, hogy a szürkéket nem ők hozták létre, csak azok szolgálják őket. A szürkék nem jelentettek nagy létszámot, időnként felbukkant egy-egy egyik-másik űrhajón, de legfőképpen a Nibirun.

Az annunakik hasonló fizikát tudhattak mint mi. Pontosabban mi fejlődünk hasonló módon mint ők, lévén a bennünk lévő, tőlük származó genetika. A leírásokban sehol sem szerepel tér-idő ugrásnak még csak a gondolata sem. Hasonló módon, mint mi, mindig belefutottak a háromdimenziós világ korlátaiba, a térbe és időbe.

Forrás:http://maga-a-valosag.hu/?s=ufo

Annunakik közöttünk?

Lassan már 15 éve történt, műszaki mérnök dolgoztam, egy megyei vízmű műszaki középvezetője voltam. A feleségem vasalás közben „teljesen véletlenül” egy érdekes műsorra lett figyelmes. A Spektrum tévén egy film Sitchin munkásságáról szólt. Azonnal dobtam egy hátast.

Addigra túl voltam már két Daniken könyven, igaz nehezen olvastam őket végig, mert nekem személy szerint, és most nem ítélem meg sem a szerzőt, sem a könyveket, de nekem személy szerint úgy tűnt, hogy az egész egy nagy ötletparádé, hiányoltam belőle a logikus magyarázatokat, bizonyítékokat.

Egy évvel később már túl voltam Sitchin angol nyelven megjelent könyvein. Majd „érdekes” embereket ismertem meg. A világ különböző pontjain élő kutatókkal voltam kapcsolatban, és szintén ekkor ismertem meg Földes Attilát, akinek az egyik, 1990-ben megírt könyve alapján (Attila elküldte a NASA-nak) kezdte meg Richard C. Hoagland kutatni a Marson található piramisokat.

Ennyi megvilágosodás után már nem „fértem bele” a vízműves struktúrába, így önálló útra léptem, mely helyenként rögös volt, de hatalmas fejlődéssel járt, egy láthatatlan kéz végig fogta a kezemet és vezetett.

Néhány évig magyar kutatókkal dolgoztam, mérnökként az élet informatikájával foglalkoztam, egészség, betegség, születés, halál, illetve elmélyedtem a kínai orvoslásban, hiszen az élet energetikai megközelítésének ez az alapja. Minél mélyebbre jutottunk, annál jobban megértettem, hogy van valami más mögötte, azaz innen egyenes út vezet a spirituális világba. Ezt az utat is megjártam, mélyre hatoltam benne, az itt szerzett tudást most is használom. Örülök, hogy nem szálltam el, hanem egy másként gondolkodó, szélesebb érzékeléssel bíró mérnök lettem. Sok olyan pszichológussal, természetgyógyásszal és orvossal találkoztam, akik először mind műszaki mérnökök voltak, majd onnan jöttek át másik területekre. Közösen arra az álláspontra jutottunk, hogy, a mérnöki gondolkodás alapja a logika, és kellő logikával össze lehet rakni és meg lehet érteni az élet, a test-lélek-szellem egységét, vagy akár a világmindenség működését.

Tizenegynéhány évvel ezelőtt megértettem, hogy a világ teljesen más, mint amit tanítanak az iskolában, csak azt nem értettem, hogy miért kell mindezt nem hogy elhallgatni, hanem egyenesen letagadni. Egyértelmű tényekre azt mondjuk, hogy mitológia. Pedig ma már eljutottunk oda a technikai és az informatikai fejlődés révén, hogy meg tudjuk érteni a sumer isteneket, az annunakikat. A végtelen sok régészeti leletből nagyon szépen kirajzolódik az annunaki őskultúra. Tökéletesen, név szerint ismerhetők a személyek, családfák, pontos cselekedeteik, teljes földi életük, az események láncolata, stb. Sőt az ő ismereteik révén olyan csillagászati ismeretek birtokába is jutottunk, melyekkel még nem rendelkezünk, vagy csak ügyesen elhallgatják előlünk.

Mindez rendjén is volt, azonban sok olyan információ talált meg, mely szerint nem csak az annunakik vettek részt az ember megalkotásában, hanem még nagyon sok más faj, valamint itt van az UFO kérdés is. Földes Attila mondta „Az UFO kérdés az emberiség legnagyobb kihívása, de tökéletesen tönkretette a tudomány és az UFO-lógusok sisere hada. Ez egy –halálosan- komoly téma. A valóság messze túlmutat a sci-fi irodalmon”.

Ma már meg vagyok róla győződve, hogy legalább 4-6 földönkívüli faj közrejátszott az ember kialakulásában, azonban az alapot az annunakik genetikai munkája jelenti.

Véleményem szerint a Vízözön (i.e. 11.000) előtti kb. 450.000 év mindenképp az annunaki hőskorról szól, bár ekkora időtávlatokat az emberi értelem nem tud felfogni. Tény, hogy ez egy jó világ volt az annunakik számára, éltek és uralkodtak, élvezték munkájuk gyümölcsét.

A Vízözönnel sok minden megváltozott. Ténynek tekinthető, hogy Ádámtól Noéig bezárólag, természetes volt a 800-900 éves életkor. Ádám 930 évig élt, Noé 959 évet él. Több száz évesen gyereket nemzettek, ahogy tette Noé is, mikor 500 éves korában fia született. A leírások nem szólnak semmilyen öregedési folyamatról, ez nem volt látható, tapasztalható sem fizikai, sem szellemi vonatkozásban. A 900 évesek erejük teljében dolgoztak még. Aztán, a Vízözön után rohamosan csökkenni kezdett az élettartam. A Noé utáni tízedik generáció esetén az élettartam már a Noé 959 évéhez képest csak 240 év volt, majd a huszonhatodik generáció esetén, mely Mózes kora volt, már senki sem élt tovább mint 120 év, és ez tekinthető ma is a maximumnak, igaz 70-90 évet élünk. Ehhez jött még az öregedés folyamata, így aztán az élet egy része az öregség fizikai és szellemi jelenléte miatt kiesik, ez a második gyermekkor.

Ekkor valamilyen genetikai átalakulás történhetett akár természetes módon (ezt nevezném evolúciónak), vagy mesterséges módon, amiről nem tudunk vagy nem tudhatunk. Tény, hogy a Vízözön után az annaunakik kijelentették, hogy „fejükre nőtt az emberiség” és ilyet többet nem lehet megengedni. Véleményem szerint ekkortájt léptek be a képbe az egyéb idegen civilizációk is, és saját népcsoportokat hoztak létre. Genetikai szempontból egy ősanyától származunk, és a DNS struktúránk bonyolultabb, mint lennie kellene, ha létezne evolúció az ősmajomtól az emberig. Az iskolákban tanított evolúció másik nagy dilemmája, hogy néhány ezer év alatt több százmillió éves fejlődést hajtottunk végre, mely gyakorlatilag lehetetlen. Szintén irreális, hogy a Vízözöntől napjainkig, alig 13.000 év alatt egy embertípusból mely egyáltalán a fennmaradásért küzdött egy-két-három ezer évig, kialakuljon néhány radikálisan eltérő faj (fehér, sötétbőrű, kaukázusi, északi, vörös, stb.). És akkor mi van az óriási méretű embercsont leletekkel? Például Ehnaton, aki Egyiptom radikális változásokat okozó uralkodója volt (i.e.1378-1350), szintén óriás volt, illetve azokban az időkben több vezető szerepet betöltő „ember” hosszú nyújtott koponyával rendelkezett.

További érdekesség, hogy a magyarok múltjával tele van a Föld. Például a második világháború után néhány indián törzsről Amerikában kiderült, hogy magyar anyanyelvű, ismerték a magyar őstörténelmet, ősi jeleket, mintha csak úgy kitelepedtek volna és évezredeken át fenntartották volna a saját tudatukat, kultúrájukat.

Sokan mondják, hogy a magyarok a sumerok utódai. Tény, hogy nekünk nagyságrenddel több a hasonlóságunk a sumerokhoz, mint a legtöbb modern nemzetnek, azonban nagyon sok mindenben különbözünk is. Ezért én úgy tartom, hogy mi testvérnemzetek vagyunk, melyek különböző körülmények között szocializálódtak. Valamikor a Vízözön után az akkori presumer társadalom egy része megtelepedett a Kárpát-medencében, és itt önálló fejlődésnek indult, folyamatosan befogadta a kelet felől érkező vándor népeket, melyekkel gazdagodott tudása, genetikája. A magyar nyelv hasonlít a legjobban az annunaki nyelvhez, mely a Vízözönig a legszélesebb körben beszélt nyelv volt. Kevesen tudják, de ez a nyelv (annunaki) nem halt ki, ma is él, az idegen létformákkal kapcsolatos kutatások alapnyelve, nagyon sok kutató ismeri és használja, aki ilyen területen dolgozik.

Legalább 30 éve rájöttek már az űrkutatásban dolgozók arra, hogy a világon bármelyik bolygón élni csak úgy lehet, ha a lélek odaszületik, majd ott ölt testet az ottani létformának megfelelően. Tény, hogy magam is találkoztam több olyan emberrel aki nem hozzánk hasonló lélek, hanem tudatos angyali mivoltára. Ez akkor döbbenetes, mikor egy hároméves gyerek meséli el, aki még nem fertőződött meg a sztárság gondolatával. Mikor egy ilyen gyerek elmeséli származását, küldetését, illetve azt a képességét, hogy visszamenőleg mindenre emlékszik a fogantatástól kezdve beleértve a szülés legapróbb mozzanatait is, akkor megérti az ember, hogy bár ő emberi testtel rendelkezik, azonban tudata teljesen más. Angyalokon túlmenően más létforma is le tud születni a Földre. Egy távoli bolygó tudata (lelke, szelleme) anyagi ruhát tud ölteni a Földön, mint ember. Ugyanúgy emberi problémákkal fogja szembetalálni magát, azonban tudja, hogy ő ki, és azt is tudja, hogy feladat vár rá.  Ehhez teljesen hasonló a kristálygyerekek helyzete, akik magas tudatszinttel rendelkeznek és látványosan materialista családokba születnek. Nem egyszerű a helyzetük, sokszor menekülnek a kábítószer világába, mert ilyenkor tudatuk „otthon” jár.

Most már tudom, hogy az élet nagyságrendekkel összetettebb annál, mint hogy az őseink az annunaki vagy nem, bár ez is meghatározó kérdés. Innentől kezdve nem is aggódom azon, hogy egy-két dolog nem illik össze az annunaki történelemben, hogy vannak megválaszolatlan kérdéseim. A nagy globális történelemben ez csak egy apró mozzanat. Miután legalább 12 hasonló civilizáció volt már a Földön, mint a miénk – némelyik hosszabb, némelyik rövidebb ideig létezett, mind más és más körülmények között jött létre és szűnt meg – másképp látom a világot.

Az emberek tudata nyílik, így vált lehetővé, hogy Ohio iskoláiban 2008 óta azt is tanítják, hogy az élet „intelligens tervezés” révén jött létre. Ilyen irányzat létezik szerte a Földön, bemutatják, hogy nem a darwini evolúció révén alakult ki az élet, hanem egy felsőbb intelligencia tudatos megnyilvánulásaként. Azonban nem foglalnak állást a tudatos intelligenciát illetően.

 

2. Tudat, tudatszint

Az én értelmezésemben a TUDAT egy fogalom, egy képesség, amivel születik az ember. Nem biztos, hogy kiaknázza ezt a képességet, de én úgy látom, hogy akinek ez magas szintet üt meg, annak magas szintű eredményeket kell elérnie az életben. Ehhez hasonló képesség például a zenei, festői, mozgási, a nyelvtanulási képesség, műszaki, humán beállítottság. Például a kis Mozart zenei képességekkel született. Mivel kis gyerek korában akadt olyan mester, ahol fejleszteni tudta az ilyen irányú tudását, ezért híres zeneszerző lett belőle. Ha abban a korban nem létezik a zene mint olyan, akkor sosem tudunk Mozartról és valószínűleg a zenei képességei kimerültek volna abban, hogy szépen fütyörészik.

A TUDATSZINT azt jelenti, hogy mennyire képes valaki megérteni az életet, a világ működését. Van aki azt mondja erre az oldalra, hogy mekkora baromság, van aki köszönő levelet ír, és van aki még tovább fejleszti és engedélyt kér, hogy erre hivatkozhasson. Nem vagyunk egyformák és nem is kell, hogy egyformák legyünk. Ez így van rendjén.

A magam részéről, ha az átlagos Földi ember tudatszintjét mérni, ábrázolni szeretném egy grafikonon, akkor egy 0-100-as skálát tudok elképzelni. Akár egy egyméteres mérőszalag, centiméteres beosztással. Képzeljük el, hogy leterítjük ezt a mérőszalagot és azon tudjuk ábrázolni, hogy kinek mekkora egy adott képessége. Például ha a festői képességeket mérjük, az adott mérőszalagon én a nulla körül vagyok, mert ha lefestenék egy kutyát, senki nem tudná, hogy az kutya, macska, majom, esetleg egy ember négykézlábra ereszkedve. Ha az én festői képességem kb. 50 lenne ezen a mércén, akkor szép képeket festenék, esetleg próbálnám őket eladni szállodákban. Ha viszont a skálán a 100 körül lenne a festői képességem, akkor engem úgy hívnának, hogy Picasso.

A tudatszint is ilyen. Amelyik ember úgy születik, hogy lát, érez, hall dolgokat, bele lát a jövőbe, tud mozgatni bizonyos erőket, ő a tudatszint skála felső részén található. Aki a közepén van, annak tanulnia kell, gyakorolnia, akár napi 3-5 órát, és akkor ő is képes oda eljutni, ahova az előző kategória. FONTOS szabály, hogy aki a skála közepén van, az is el tud jutni oda, ahol a veleszületett tulajdonságokkal bíró ember van, csak neki dolgoznia is kell érte. A skála alján viszont már sokat kell dolgozni adott tudásért, és lehet, hogy ehhez kevés a napi 24 óra. Ilyenkor szoktam mondani, hogy neki mást kell tennie.

Látható, hogy minden ember rendelkezik adott tulajdonságokkal és ezek összege állandó, mintha egy üvegpohárba köveket tennénk, ha vannak benne nagyok, akkor kicsik is lesznek, vagy sok közepes méretű. Nem létezik olyan, hogy valaki minden tulajdonságában kiváló. Sok olyan kutatóval találkoztam, aki végtelenül jó, sikeres, elismert a saját szakterületén, ugyanakkor a sarki boltban nem tud venni kenyeret. EZ VAN.

A karma törvényéből következik, hogy akkor sikeres valaki, ha a legjobb adottságait használja ki, ha a legjobb képességei szerint él. Hiszen azért kapta azokat és nem másokat. Nagyon melléfog, aki a kor divatja szerint igyekszik sikeres lenni.

 

 

3. Nyelv, beszéd, szimbólumok, írás

Minden ma beszélt nyelv a Földön, idegen (földönkívüli) eredetű. Nincs olyan nyelv, amelyik itt alakult volna ki a majmok makogásából sok százmillió év alatt, ha egyáltalán ilyesmi lehetséges lenne. Az annunakik hozták magukkal a saját nyelvüket és a Vízözön előtt ez volt az egységes alapnyelv, bár az emberi létszám gyarapodása oda vezetett, hogy területenként tájszólások alakultak ki, melyekből idővel önálló nyelvek alakultak ki. A Vízözön után szintén az annunaki nyelv lett az alap, azonban ekkortájt jelentek meg egyéb idegen civilizációk saját nyelvezetükkel.

A beszéd nem más mint egy rezgés, egy olyan világban amelyik szintén rezgés (maga az anyag is rezgés, annak a legsűrűbb formája). A beszédnek hatalmas szerepe van, nem csak mint elhangzott szónak, hanem mint egy rezgésnek, mely hat a környező rezgésekre. Ennek legékesebb példája a szómágia. Emánuel Jézus magas szinten tudott gyógyítani „csupán” azzal, hogy kimondta „légy harmóniában”. Szavainak azért volt ereje, mert egyfelől magas tudatszinttel rendelkezett, másfelől már kis gyerekkora óta olyan környezetben nevelkedett, ahol megtanulta, hogy szavainak tényleg lehet ereje. Ő el is hitte, hogy szavai hatni fognak. Ezért hatottak. Spirituális körökben azt mondják, hogy a magyar a teremtés nyelve. Tény, hogy nagy hatása van a környezetre, a magyarul tudatosan kimondott szónak. A magyar nyelv az amelyik meg-magyaráz, le-képez azaz vizualizál, szinte a teremtés összes mozzanatához kötődik egy-egy ősi szakrális szavunk, az ősi magyar közmondások pedig az élet alapigazságait rögzítik. Az ősi magyar gyógyítás teljesen hasonló mint a hagyományos kínai orvoslás. Amíg mi a saját nyelvünket magunk ellen fordítjuk (ahogy tesszük azt napjainkban), addig sosem fog az ország felemelkedni.

A szimbólumok olyan ábrák, melyek egy magasabb dimenziójú geometria elemei. Ennél fogva komoly erőket mozgatnak meg. Példa erre a rúnák gyűjtőnév alatt használt különböző erőket megtestesítő szimbólumok. Ógermán rúnáknak nevezik, mert ott fedezték fel, azonban ezek a legősibb szimbólumok, a Föld kialakulása óta létező és működő erőket szimbolizálnak. Hitler is használta őket, az SS szimbóluma 2 db villám alakú rúna volt, mely erőt, hatalmat szimbolizál. Az annunakik ismerték és előszeretettel alkalmazták a szimbólumokat. Tőlük vették át az első népek. A középkorban az inkvizíció igyekezett megszüntetni a szimbólumok használatát. Még napjainkban is vannak akik úgy gondolják, hogy az “okkult” jelek alkalmazása “félelmetes” dolog, azonban a többség számára kezd “divat” lenni, bár kevesen értik. Az annunakiktól származik az a szokás, hogy egy országnak, városnak, királyi dinasztiának, cégnek, vállalkozásnak, emblémája kell legyen, és nyilván nem árt, ha olyan szimbólumok vannak rajta, melyek védik, segítik elérni a kitűzött célt.

Az írás a rovásírással kezdődött, a magyar rovásírás a rúnákból alakult ki, nem véletlen, hogy milyen erővel bír, mint minden szakrális írást jobbról-balra írtak. Aztán lassan a szakrális írásokat felváltották a különböző nem szakrális írásmódok, majd a nyelveket “modernizálták”, átszabták, így minden erejük elveszett. A nyelvújítások azt is elérték, hogy a szavak „ereje” is megszűnt létezni, például amikor a magyar nyelvet a német nyelv mintájára modernizálták (újraszótagolták).

 

4. Az annunaki történet röviden

Egy földönkívüli faj, egy idegen bolygóról (Orion, Szíriusz csillagképekhez kötődő), kb. 450.000 évvel ezelőtt idevetődött a Földre. Háttérként tudni kell, hogy ez a faj egy kozmikus egyezség (házasság) révén jött létre, és kapott saját bolygót. Majd ezt a bolygót kizsákmányolják, túlhasználják, és az expedíció oka a Föld erőforrásainak kiaknázása a saját bolygójuk megmentése érdekében. Tény, hogy aranykitermeléssel és feldolgozással foglalkoztak, megtalálták a Föld legfontosabb aranykészleteit, és olyan magas fokon űzték az arany feldolgozását, hogy arra a szintre mi még csak épp hogy eljutottunk. Azonban igazából fogalmunk sincs arról, hogy mit kezdtek az arannyal.

Szerencsénk, hogy ezek az idegenek, akiket annunakik-nak szoktunk nevezni kötelességüknek tartották, hogy mindent dokumentáljanak, amit csak tettek.  Így tudunk a saját bolygójuk és a Föld ősi kialakulásáról, és kb. 3.600 évenkénti találkozójáról. Igaz, hogy galaxisunkban sok olyan eset fordul elő, amikor egy naprendszerben két nap van és a bolygók egyszerre keringenek a két nap körül egy adott pályán, azonban sok emberben, így bennem is felmerült a kérdés, hogy mi van, amikor a Nibiru mindkét naptól távol van. Igaz, épp a sumerok írták le, az Uránusz és a Neptunusz önhőtermelő tulajdonságát, és azt, hogy pozitív hőmérsékletű víz is lehet a felszínen, a Naptól ilyen távoli pályán, azonban én személy szerint nehezen tudom elképzelni ilyen körülmények között az emberi életet. Azt viszont tudjuk, hogy nem felszín alatt éltek, hanem éppúgy mint mi, a felszínen. A sumer ábrázolásokon a Nibiru mint hőtermelő bolygó van ábrázolva, jelképe az egyenlő szárú kereszt, mely a teremtést, az egységet jelképezi a spirituális világban.

Egy ideig arra is gondoltam, hogy egy űrbázis szabályos időnként járt erre, és ezt nevezték volna Nibirunak, azonban a sumer leírások arról beszélnek, hogy minden alkalommal, amikor erre járt a Nibiru, mindig megrázkódtatásokat élt át a Föld (földrengések, szökőárak, időjárási anomáliák) a tömegvonzás miatt.

Az idegen telepesek tudatosan berendezkedtek a Földön. Volt közöttük tudós, orvos, katona, technikus, kiszolgáló személyzet, stb. Tudatos és szervezett formában éltek. Azonban a fő tevékenységhez, az erőforrások (arany) kiaknázásához kevesen voltak. Szükségük volt egy nagy létszámú, szolgaként kezelhető embertömegre, ami viszont nem volt fellelhető a Földön. Ezért el kezdtek kísérletezni a Földön élő állatfajokkal. Genetikai kísérleteik eleinte nem sok sikert hoztak, hiszen olyan szörnyeket hoztak létre, mint amiket a görög mitológiából ismerünk. Végső stádiumban kb. 200-250.000 évvel ezelőtt a homo erectus-ból létrehozták genetikai úton (a saját genetikájukat felhasználva) a mai ember ősét. Ennek első fázisában olyan emberszerű lényeket hoztak létre, akik nem rendelkeztek nemi szervekkel, így a fajfenntartás lehetetlen volt. Egy újabb nekirugaszkodásra létrehozták a mai ember ősét. Azonban ilyenkor ne gondoljunk a mai emberre. Inkább egy beszélni tudó, az életről semmilyen fogalommal, értelemmel nem rendelkező lényt képzeljünk el. Az akkori élőlény inkább olyan volt, mintha a mai kedvenc kutyánk tudna beszélni, értené amit mondunk neki (hozza ide a labdát, jöjjön ide, menjen oda, vissza is válaszolna emberi hangon), de semmilyen komolyabb dolgot fel nem fogna.

Ez egy hibrid lény volt leginkább. Fejlődés akkor állt be, amikor megértették az élet működését (születés, halál, munka, pihenés, család, barátság, rokonság, stb.), és kezdtek tenni magukért, megtanulták fenntartani saját életüket. Ezt nevezem én evolúciónak, igaz ehhez szükséges volt egy folyamatosan jelenlévő magasabb intelligencia.

A Vízözönig (kb. i.e. 11.000) sok más nem történt, mint hogy az annunakik élték saját életüket, mely egyre jobban tetszett nekik, hiszen egyre többen szolgálták őket. Minden annunaki király lett, vezető, saját országgal és saját néppel. Gyakran háborúzgattak egymással, igazi „emberi” vonásokkal voltak megáldva. Szívesen adták át magukat a szerelemnek, szexnek, keveredtek az általuk létrehozott emberekkel. Kellemesen el is telt az idő, és a Föld lakossága lassan kezdett emberré válni, igaz szolgaként éltek ezen a bolygón, de nekik úgy tűnt, hogy ez így a legjobb. Nincs felelősség, mindig van aki irányít, aki megmondja mit kell tenni, és ha kell igazságot oszt. A nagy tudásbeli, intellektuális, és életciklusbeli szakadék miatt, ami az annunakik és az emberek között tátongott, az emberek el kezdték az annunakikat isteneknek nevezni.

Ennek az idilli állapotnak (evészet, ivászat, szaporodás) a Vízözön vetett véget. Innentől egy teljesen új korszak kezdődött. Egyfelől egy 100-200 méteres tengerszint emelkedés a civilizáció élőhelyeinek jó részét elmosta, másfelől az annunakik gondolkodása is megváltozott. Innentől kezdve azt a kevés számú embert már nem szolgának, hanem társnak tekintette. El kezdődött az újjáépítés, amihez az eszet az annunakik adták, a munkaerőt az emberek. Enki a tudós létrehozta a társadalom tudatos megalkotásának tudományát, melyet ME-nek neveztek, majd ezt alkalmazva létrehozták Sumert, Egyiptomot, majd az Indus-völgyi civilizációt. Mindhárom társadalom szervezett formában működött, mégis más és más volt. A különbség az uralkodók által kialakított „vállalati kultúra” révén alakult ki. Azonban közös vonás volt a hatalomvágy, háborúk, pénz és vagyontárgyak birtoklásáért folytatott küzdelem.  I.e. 2.000 körül nagyjából ugyanott tartott az emberi civilizáció, mint a Vízözön előtt, csak kicsit magasabb szinten megélve mindazt, amit korábban. Most egy, az annunakik között kialakuló atomháború változtatott meg mindent. Elsöpörte a Föld felszínéről a sumer társadalmat, átírta a hely klímáját, földrajzát.

A Vízözön után, lévén, hogy az afrikai aranybányászat már nem volt működőképes, az annunakik meghódították Amerikát, benépesítették azt, azonban hosszútávon nem jutottak sokra az aranykitermeléssel, ezért felhagyták a területet. Az itt magukra hagyott népekből alakultak ki a maják, aztékok, inkák, akik egy olyan világban éltek, amit nem értettek meg, olyan arany tárgyakat használtak, melyek számukra nem jelentettek értéket. A barbár szintre süllyedt népeknek a spanyol hódítók vetettek véget az ezerötszázas években.

Amerika amolyan gyarmat volt, amelyik annunaki vezető nemkívánatos lett, azt ide száműzték. Így került ide Enlil és klánja mikor Marduk átvette a hatalmat, illetve Thoth is ide lett száműzve, aki itt megalkotta a maja naptárt és elindította annak az időszámítását.

I.e. 600 körül az annunakik tömegesen távoztak, azonban néhányan itt maradtak. Azok, akik rég óta éltek a Földön, átvették a Föld rezgéseit, ezáltal ők kötődtek ehhez az élethez, ők nem tudtak elmenni. A hosszú évezredek alatt sok annunaki utód született, részben annunaki szülőktől, részben földi emberektől. Alapelv, hogy aki itt születik, az nem tud elmenni, viszont nem is igazán ember, hanem egy amolyan hibrid. Tipikus példa Ishtar/Inanna/Venusz, ízig-vérig annunaki, de a Föld szülötte, bár hosszú életű, de nem tud elmenni innen. A sok leszármazott, majd azok leszármazottai mind itt maradtak.

 

5. Annunaki vezetők

Lassan elfogadott tény, hogy az annunaki történelem nem mitológia, nem misztikum, hanem valóság, és sokakban felmerült a gondolat, hogy mi van az annunakik leszármazottaival? A kérdés mostanra kezd érdekessé válni.

A Vízözön előtt, az annunakik géntechnológiájának eredményeként élt a mai ember őse, elődje, aki tudatilag messze a mai szint alatt létezett, de életkorban megélte a 600-800 évet. A Vízözön után következett az újabb genetikai beavatkozások sora. Egy hasonlattal élve, ahogy „készítik” ma a gyümölcsfákat, úgy „készültek” a különböző emberi fajok. Például, a mai almafákat vadalma alanyra történő oltással érik el. Ehhez hasonlóan a Vízözön után a rendelkezésre álló ősi emberfajt „nemesítették”, saját genetikát felhasználva. A Vízözön egy markáns esemény volt, ide vonzott több idegen civilizációt a világmindenségből. A különböző fajok, a Föld különböző területeit foglalták el, illetve az általuk nemesített emberi fajok életek az adott területeken.

Mindig kérdés volt számomra, hogy az annunaki leírások miért korlátozódnak mindig csak a hagyományos területekre (Sumer, Egyiptom, Indus-völgy, majd Vízözön után Amerika). Ugyanakkor tény, hogy Közép-Európában a sumerrel egy időben és hasonló szinten fejlődő civilizáció létezett. Erről szinte semmi nincs az ősi leírásokban. A régészeti leletek pedig bizonyítják mindezt. A magyarázat az lehet, hogy ez nem annunaki felségterület volt. Itt az annunakitól eltérő létforma uralkodott, az ő általa „nemesített” emberi faj létezett. Igazából így jött létre a fekete bőrű ember, a teljesen fehérbőrű ember, az északi emberek csoportja (dán, svéd, germán), a kínai-vietnámi-japán csoport, a rézbőrűek, stb.

Az annunakik honosították meg azt a szokást, hogy uralkodói dinasztiákat hoznak létre és ezek hatalmát bármi áron fenntartják. Az édestestvéreket leszámítva még a féltestvérek, első unokatestvérek is házasodhattak a hatalom megtartása érdekében. A hatalmat csak akkor engedték át, ha erről szerződés szólt, ilyenkor adott ideig lemondtak a vezetésről a másik fél javára.

David Icke egy magas tudatszintű író, több könyve megjelent magyarul is. Azt a kérdést feszegeti, hogy kik vezetik ma az emberi civilizációt és miért megyünk gyakran „a forgalommal szembe”. Ha megnézzük akár az EU-s törvényeket, akár a világszintű törvényeket, a legegyszerűbb ember is látja, hogy mintha szándékosan tönkre tennénk magunkat, nem érti az ember, hogy a világ vezetői miért látják ennyire másképp az életet. David Icke részletesen levezeti, hogy melyik királyi dinasztia melyik annunaki és egyéb idegen létforma keveredéséből jött lére, és hogyan tartsa fenn hatalmát. Bemutatja a világméretű összefonódásokat, érdekszövetségeket és azt a módot, ahogy egyre jobban rabszolgává teszik az idegen civilizációk a földi embert, mindezt olyan jól álcázva (demokrácia), hogy még örüljünk is neki. Így megérthetjük, hogy a gazdasági élet perifériáján lévő országok, mint Magyarország is, egyre többet törleszt államadósság gyanánt, ugyanakkor folyamatosan nő az eladósodottsága. Ellenpélda Svájc, ahol a bankipar, a páholyok központjai, vagy olyan világméretű alapítványok működnek mint a FIFA. Így adódhatott, hogy Dél-Afrika igen meglepődött, mikor a foci VB után kiderült, hogy a FIFA egy dollárt sem fog adózni ott, hiszen egy svájci bejegyzésű alapítvány. A világ vezetői már nem elégszenek meg azzal, hogy a politikusokat kézben tartják, hanem egyenesen maguk ülnek a vezetői beosztásba. Példa erre Európa, ahol Németország, Belgium, Franciaország, Írország, Olaszország, Görögország mind a nemzetközi bankszövetség kezében landolt, ők irányítanak. Amelyik országba bemegy az IMF, ott kirúgják a kormányt és saját emberüket teszik az élre. Ez az oka annak, hogy hazánk nem akar IMF megállapodást. Egyet lehet tenni, taktikázni, időt húzni, várni, hogy közben világszinten bedől a rendszer. Mert ez a pillanat csak hónapok kérdése. Az idegenek leszármazottai újra egymásnak feszültek, mint az első atomháború előtt (i.e. 2.024), majd az annunaki istenek Földről történő elmenekülése előtt (i.e.700-600), újra káoszt és kilátástalanságot okoznak, és újra egy dolog nem számít, az ember. Vagy megszokjuk ezt a rendszeresen ismétlődő helyzetet, vagy teszünk ellene, mi emberek.

Máris megvan, hogy miért akkora titok az annunaki múlt, miért nem beszélhetünk nyíltan idegen civilizációkról, az ember igazi eredetéről, stb. Mert mindez alapjaiban rázná meg a Föld jelenlegi vezetőinek létét, biztonságát. David Icke jól bemutatja, hogy az USA elnökeinek legtöbbije annunaki leszármazott, amelyik nem, az egy másik fajhoz tartozik. Tehát átlagembernek tényleg nincs esélye.

 

 

6. Ki él a Földön?

A Föld nevű játszótéren legnagyobb számban találhatók az emberek, akik olyan Tudatok, akik adott szándékkal, a kb. 26.000 éves ciklusban többször leszületnek, anyagi testet öltenek, élnek, tapasztalnak. Ennek a fizikai testnek az ősét az annunakik hozták létre, majd úgy ők, mint más fajok nemesítették. Ez a mai ember. Ha a Föld egy iskola, ahol tanulunk, akkor az előbb említett embercsoport képezi az alsós osztályokat.

A Földön, igaz nagyságrenddel kisebb számban, de találhatók még más iskolákból jött felsősök, akiknek céljuk az, hogy segítsék az alsósok fejlődését. Ők a kozmosz más részeiből származnak, ide születnek, szintén emberi külsőt öltenek, hasonlóan élnek, és hasonló módon fogalmuk sincs a karmájukról, szerepükről, nem emlékeznek előző életeikre sem. Ők általában magas tudatszinttel rendelkeznek, és híres emberek lesznek (Newton, Einstein, stb.). Legtöbbször kevesebb alkalommal születnek le a Földre, inkább vezetők, fejlesztők, sokszor csak a háttérben. Két földi élet között gyakran egy másik életet is élnek, a világmindenség egy teljesen távoli zugában.

Még ennél is kevesebben vannak azok akik csak egyszer születnek le, szintén nem tudják, hogy mi a karmájuk, identitásuk, a 0-100-as tudatskálán kb. 500 (!) a tudatszintjük. Közülük fordul elő, hogy ha nagyon betegek, akkor UFOsok meggyógyítják őket, ugyanis vigyáznak rájuk, nem halhatnak meg, a feladatuk teljesítése előtt.

Még ennél is kevesebben vannak (néhány fő), akik a Föld nevű, képzeletbeli iskolában, az alsósok, az őket segítő és más iskolából jött felsősök mellé jönnek, szintén segítő szándékkal, ők a főiskolás tanársegédek. Ilyenek például a magas szőke atlantisziak, akik mindent tudnak, mindenre emlékeznek, tudatosak küldetésükről. Ők indították el a zöld mozgalmakat, ők hívják fel a figyelmet a Föld megóvására, ők kezdeményezték a SLOW mozgalmakat. Céljuk, hogy megmentsék a Földet, és élhetőbbé tegyék az életünket, melyet mi rendesen elcsesztünk. Ők annyira tudatosak, hogy rendszeresen tárgyalnak a legnagyobb államok kormányaival, felfedve kilétüket. Így érik el például, hogy a zöld mozgalmak pénzügyi támogatását az állam mellett épp a kőolajipari cégek biztosítják, akik ellen sokszor ezek a zöld mozgalmak tüntetnek.

A Földön egyre növekvő számban fordulnak elő kristálygyerekek, gyémántgyerekek, napgyerekek, akárhogy is nevezzük őket, de nagyon magas tudatszinttel megáldott lelkek, a 0-100-as tudatskálán 2.000 (!) körüli értékkel. Általában csak egyszer születnek a Földre. Ők nem tudnak semmit karmájukról, szerepükről. Legtöbbször erősen materialista családba születnek, ezért szegények szenvednek is rendesen. Gyakran testi problémákkal küszködnek és fogalmuk sincs, hogy miért élnek itt, néha úgy tűnik, valami más világban vannak jelen.

Ezen gyerekek száma a hetvenes évektől kezdődve egyre nő, és az ő magas tudatuk emeli a Földön élő emberiség átlagos tudatszintjét. Jelenleg csak találgatások vannak az ő küldetésüket illetően, hiszen ők maguk sem tudják. Úgy tűnik UFOsok nem vigyáznak rájuk, viszont lehet hogy valami sokkal nagyobb, például a Létezés.

Továbbá itt vannak még az emberi formában élő, ideszületett angyalok, eléggé észrevehető számban. Az angyalok a lelkek feletti síkból (isteni) jönnek, az ilyen embernek születet angyalok tudatszintje a 0-100-as skálán kb. 5.000 (!). Gyerekként még ők sem tudják mi a küldetésük, de tudják, hogy kik ők, emlékeznek életük minden pillanatára. Azt mondják, hogy majd hozza a sors, hogy mit kell tegyenek, és amikor hazahívják őket, hazamennek. Olyanok mint valamilyen céltudatos, jól kiképzett jó értelemben vett katonák. Nem kérdeznek, hanem várják a feladatot és akkor cselekszenek. Ez a viselkedésforma gigantikus tudatszintjüknek tudható. El lehet képzelni egy hároméves gyerek szájából ezt hallva egy materialista szülő mennyire megijed.

Mindezt, az emberi formát öltő közösséget, az annunaki leszármazottak vezetik, családi dinasztiák, amelyikbe gyakran beépültek egyéb létformák is, ahogy Diana hercegnő mondta az angol királyi családra: hüllők, gyíkok (forrás David Icke). Az annunaki vezetők is emberi formát öltenek, de ők tudatosak kilétük felől. Irányítják a pénzvilágot, bábként mozgatják a kormányok vezetőit, gyakran páholyokba tömörülnek.

Mivel 2012 a változás éve a Földön, ezt „kihirdették” a világmindenségben, így sokan jönnek megnézni ezt (bámészkodó turisták), vagy egyenesen részt venni az eseményekben. Ők minden más létformát képviselnek, nincs emberi formájuk, kémkednek, információt gyűjtenek, elrabolnak, génmódosítással kísérleteznek, stb. Ahogy a Vízözön is markáns időpont volt a Föld életében és nagyon sok idegen civilizációt vonzott, úgy ezt most is így van.

Mindez nem arról szól, hogy féljünk, hanem legyünk tisztában saját képességeinkkel, lehetőségeinkkel, legyünk tudatosak saját mivoltunkra. Nyilván ha ennyi magas tudatú lélek él itt emberként, szükség lesz a tudásukra. De hogy mikor és hogyan, az most nem igazán tudható. Különböző páholyok tanítják, hogy két-három éven belül lesz itt „hivatalos” találkozó idegen civilizációval. A tanítások szerint egy valóságosnak látszó, de virtuális (3D hologram) aszteroidával riogatnak majd minket, és felajánlják hogy az emberiség egy részét elmenekítik. Lényeg, hogy NEM SZABAD ELMENNI.

Nagyon sok földönkívüli project létezik, ezeket kb. 80-100 éve jegyzik. Érdekes mód az idegen civilizációk szinte kizárólag az USA vezetőivel állnak szóba. Igaz, hogy sok UFO szállt/zuhant le a volt Szovjetunió területén még azokban az időkben, de velük nem tárgyaltak olyan konkrétan mint az USA vezetőivel.  Sokan úgy vélik, hogy az idegenek alaptechnológiája az, hogy a szem számára láthatatlan rezgésekkel letapogatják a Földet, és amelyik országnak a legnagyobb a fegyverkészlete, azzal tárgyalnak. Így már az is látható, hogy ne lehet előlük eldugni semmit. Másfelől tény, hogy az USA már vagy 100 éve együttműködik idegenekkel és ezt a világűrben mindenki tudja, így mindig is őket keresik meg.

Az idegen civilizációkkal fenntartott földi kapcsolatra az első komolyabb bizonyosság akkor született, mikor hackerek feltörték több katonai rendszer belső hálózatát és ellopták az elérhető adatok sokaságát, dokumentumokat, neveket, email címeket, jelszavakat. Félelmetes struktúrákat találtak, idegen fajok sokaságának adatait. Ezek után csak azt tudom mondani, vegyük komolyan a scifi valóságot.

 

7. Égi ciklusok, korszakok

Kb. 450.000 évvel ezelőtt az annunakik első csoportja bázist épített a Földön. Volt közöttük tudós, műszaki ember, orvos, katonai vezető és kiszolgáló személyzet, hasonlóan ahhoz, ahogy mi is megtelepednénk egy idegen bolygón. Enki volt a tudós, aki foglalkozott a Föld nevű bolygóval, űrkutatással és minden ehhez kötődő témával. Felfedezte, hogy a Föld tengelye a forgás közben szabályosan ingadozik, és eszerint változó mértékben érik a bolygót bizonyos kozmikus sugárzások. Rájött, hogy a Föld kb. 25.920 földi év alatt tesz meg egy periódust, ezt nevezte ő Égi Ciklusnak, azaz egy ilyen periódus egy Égi Év. Arra is rájött, hogy ez a kozmikus év felosztható 12 Égi Hónapra. 1 Égi Hónap az kb. 2.160 földi év. Ahogy itt a Földön is minden hónap, más és más, azaz a január lényegesen különbözik az augusztustól, így a kozmikus hónapok esetén egyik hónap radikálisan más, mint a másik. Mikor már a mai ember őse élt a Földön, de még sokkal a Vízözön előtt, Enki arra is rájött, hogy az égi hónapok meghatározzák az emberek viselkedését, bármit is tesznek azok, minden hónapnak van egy adott jellegzetessége. Ezt azzal magyarázta, hogy a Földet másként érik bizonyos kozmikus rezgések. Le is írta a hónapok karakterisztikáit, domináns jellemzőit és eszerint nevet is adott nekik. Ezek lettek a csillagászati állatövi jegyek. MIND A MAI MAPIG AZ ENKI ÁLTAL TÖBB SZÁZEZER ÉVVEL EZELŐTT MEGFOGALMAZOTT ÁLLATÖVI JEGHYEKET HASZNÁLJUK. A mai tudósok igazolták Enki számításait.

Az annunakik tudták mindezt, és komolyan is vették. Például az egész annunaki társadalom i.e. 4.400 körül tudta, hogy a Bika korszaka jön, jó előre tudták, hogy ez Enlil a vezető korszaka lesz. Előre tudták, hogy egy kreatív időszak jön, melyet jellemez a Földi fejlődés, gyarapodás, higgadt és kitartó alkotás. Ha megnézzük ebben az időszakban fejlődött ki a sumer társadalom, Egyiptom, az Indus-völgye, illetve amiről nem sok szó esik az annunaki történelemben, ebben az időben fejlődött csúcspontjára a Kárpát-medence népe is. Tény, hogy a korszak a bikára jellemző biztos, erőteljes és látványos fejlődés kora volt, az alkotásé.

I.e. 2.000 körül az annunakik tudták, hogy a Kos kora jön. Tudták és féltek is ettől az időtől. Tudták, hogy ez Marduk kora lesz. Marduk, Enki fia, azonban természete nagyon messze állt az apjáétól. Marduk korszaka a Kos, Tűz jegyű, Yangos. A Kosra jellemző, hogy az énséget maximálisan megvalósítja, főleg magára figyel, számára nincs akadály, nem hátrál meg, semmit sem halogat. Nincs türelme, nem alkuszik, nem mérlegel, nem elemez. A múlt nem érdekli, csak a jövő, a célok. Számára valaki vagy barát, vagy ellenség. Ez a jellemzés teljesen illik Mardukra magára is, és a korszakra is.

A Kos korszak egyszerűen előtérbe hozta Mardukot és eltűntette Enlilt, bármit is akartak tenni ez ellen az annunakik. Marduk hogy vezetői hatalmát erősítse, igazi istenné nevezte ki magát, átírta a történelmet, kiemelve saját dicsőségét, még a Nibiru bolygót is átnevezte Marduk bolygóvá. Felajánlotta az Enlil klán tagjainak, hogy élhetnek Babilonban, csak őt el kell ismerjék istennek (ők inkább távoztak). Kitalálta és létrehozta a vallást, a papi rendszert, mindez eddig ebben a formában még nem létezett. Hogy még magasabbra kerüljön a hatalomban, ő maga elszakadt a királyi funkciótól (megmaradt az egyetlen istennek), királyokat nevezett ki, hatalmat adott a kezükbe, dinasztiákat hozott létre. Elérte, hogy az emberek tudatában a háború mint valóság napi szinten ott élt. Az ő sugallatára kezdtek kialakulni a vallási háborúk, mikor ugyanazon Marduk nevében ölték egymást az emberek. Egyetlen szó elég volt, hogy a királyok szent háborúba vigyenek embereket. A legérdekesebb az volt, hogy maguk az emberek is így gondolták, hogy ez így a helyes, így van rendjén.

I.e. 620-650 körül több éven (évtizeden) át tartott az a folyamat, amikor az annunaki telepesek elhagyták a Földet, mert már az itteni események meghaladták őket. Az általuk létrehozott ember, az ő önző, meggondolatlan vezetésükkel olyan káoszt hozott létre, melyet már senki nem tudott uralni. Igaz, hogy az annunakik többsége távozott, azonban néhányan visszajöttek az utolsó percekben, illetve itt maradt nagyon sok leszármazott. Sokan itt születtek a Földön és emiatt nem is mehettek el. Volt aki meghalt, például Marduk, akit maga Nagy Sándor akart megkeresni, azonban már csak felravatalozva találta, viszont sokan élnek még ma is.

Érdekes dolog, hogy Sitchin leírja, hogy még a távozás előtt (500-1.000 évvel), az összes akkoriban épült épületre, templomra mozaikból kirakták a Halak jegy szimbólumát. Éppen a jeruzsálemi templom padozatának ilyen ábráját tanulmányozva elmélkedett Sitchin azon, hogy ez a sok Halak jel mit jelenthet. Mivel ő szigorúan csak a múlttal foglalkozott, úgy gondolta, hogy mindez a sok jelzés azt mutatja, hogy majd a Halak korszak végén vissza fognak jönni. Azonban ő is tudta, hogy ez erősen kérdéses, mivel még van legalább ezer év a Nibiru érkezéséig.

Mivel az annunakik ismerték, komolyan vették az égi hónapokat, és mindig mindent írásban rögzítettek, véleményem szerint JÓ ELŐRE TUDTÁK, HOGY A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK, A HALAK KORSZA SZINTÉN AZ Ő IRÁNYÍTÁSUK ALATT FOG ZAJLANI, ÉS A HALAK JEGYNEK MEGFELEŐ MÓDON.

A Halak jegy jellemzője egy kettős természet, a fizikai látható világ és a rejtett valóság, és ez a két világ legtöbbször egymás ellen hat, ahogy a két hal is más irányba mutat. Mindkét természetnek van saját célja, de ezek ellentétesek. E kettős természet eredménye a határozatlanság, bizonytalanság. Gyakran a hal amikor szembe kell nézni a veszéllyel, elrejtőzik. Gyakran más színben tűnteti fel magát, mint amilyen a valóságban. Egy testi-lelki kettősség jellemzi. A Halak változó minőségű, Víz jegy. A befolyásolhatóság azt jelenti, hogy általában az erősebb áramlatnak enged.

A Kos korszak végére, maguk az annunakik is úgy érezték, hogy elszabadult a pokol a Földön, ezért hátrahagyva mindent elmenekültek. A Halak korszak kezdetén jött Emánuel Jézus, aki a szeretetet és az alázatot hirdette. Bár őt emeli ki a történelem, azonban egy rövid időszak alatt hozzá hasonlóan többen képviselték ezeket az eszméket. Ez volt az igazi belépő az új korszakba, mely a nevéhez híven két ellentétes dolgot képvisel. Alapeszméje a szeretet, azonban materiálisan minden pont ez ellen történik. A szeretet nevében zajlottak keresztes háborúk, isten nevében vallási háborúk. De ha megnézzük a mai napot, az sem jobb. Mindenki érzi és tudja, hogy a szeretet a legfontosabb erő, ugyanakkor megnyomorítjuk egymást, rabszolgasorba kényszerítjük a másikat. Azért hogy kicsit több pénzünk legyen (amit úgyis elvesz a Létezés), élvezettel büntetünk, fenyegetünk, számon kérünk, betarthatatlan törvényeket találunk ki. A modern államok virtuális és valós okokra hivatkozva egymással versengve naponta új adókat vezetnek be, az emberek utolsó pénzét is elvéve, a félelem erejével uralkodva felettük. Hol van itt a szeretet legapróbb csírája, vagy az alázaté? Ez a Halak korszaka, egyet mondunk és az ellenkezőjét tesszük. Azonban ez a korszak már a múlté. Az Égi Időkerék folyamatosan halad, és ha tetszik, ha nem, ha akarjuk, ha nem, ha elfogadjuk, ha nem, továbblépünk. Szeptember hónap után október jön, és aki ezt nem akarja tudomásul venni, azt majd a Létezés rákényszeríti. A változást tetézi hogy 2012 év vége egy Földtörténeti, egy galaktikus változás ideje is. Az idén és jövőre, bármi lehet, nincs ember a Földön aki ezt előre tudná. A mai világgazdaság működése nem más, mint egy vízbefúló utolsó kétségbeesett kapkodása. Ezért is mondják, hogy 2012 és 2013 mindent átír amit az ember valaha is gondolt, vagy tett.

A ránk váró új korszak, amiben már lehet, hogy benne is vagyunk, a Vízöntő jegyé. Egyik korszakból az átmenet a másikba nem egy éjszaka alatt zajlik, hanem mint szeptemberből átmenni októberbe. Lehet, hogy néhány napig október elején még szeptemberi idő van, azonban bármikor jöhet akár egy nap alatt is olyan változás, hogy azonnal tudjuk, október van.

A Vízöntő jegy jelképe az égi forrásból önti az élet vizét. Az ősi kultúrák szerint a lélek (víz) az értelmet az intuícióval kapja, inspirációval, megvilágosodással. Ez a kiömlött víz mindenkihez elér, az egész emberiség megvilágosodik, emelkedik a tudatszintje. Ezért is mondom, hogy radikális lesz a változás. Az emberiség felnő, felnőtté érik. Az annunaki és egyéb idegen fajok addig tudják irányítani az embert, amíg az öntudatlan. Mikor végre felébredünk, kezdjük feszegetni azokat a határokat, melyek már kínosak a Föld urai számára. Mivel az ő kezükben vannak a bankok, döntéshozó szervezetek, a kormányfők, miniszterelnökök is. EZÉRT EZEK BUKÁSA TÖRVÉNYSZERŰ. A bukás történhet gazdasági csőddel, forradalommal, akár UFO-k elleni harccal. A Vízöntő jegy embere éppen magas fokú tudata, intuíciója révén, folytatva az eddigi technikai fejlődést, képes lehet Atlantisz szerű megélésekre. Szintén e kor emberére jellemző, hogy felelősségérzete van, kötelességtudata, ez megalapozza az értékteremtő munka meghonosodását.

8. Összességében

Elmondható, hogy az ember történelmének váza adott. Bár hiányoznak még részletek, de a fő vonalak ismeretében a kép összeállt.

Vannak akik megalázónak tartják annak még csak a gondolatát is, hogy az emberi faj szolgaként lett megalkotva, és végtelenül messze áll attól, hogy ő maga legyen a teremtés csúcsa. Az csak hab a tortán, ha ma is ugyanolyan szolgaként élünk itt mint 100.000 évvel ezelőtt, vagy 5.000 éve.

Szintén el kell fogadni, hogy amikor az ember még gyerek, szükség van valakire aki segíti, irányítja, ellátja őt. Nyilván, ahogy a gyerek serdül, majd felnőtté válik, keresi a saját identitását és le akar szakadni a szüleiről, függetlenné szeretne válni. Az is természetes, hogy ez sok szülőnek nem tetszik. Általában azok a szülők tiltakoznak gyerekük elszakadása ellen, akik gyerekeiket a saját tulajdonuknak tekintik, birtokolják azt, bár lehet, hogy a szeretetre hivatkoznak.

Amikor az emberiség felnőtté válik, saját maga ura lesz, megtapasztalja az alkotás örömét. Ha szülei nem gátolták az önállóságát, akkor szívesen találkozik később is velük, esetleg ki is kéri a tapasztaltabb tanácsát, ki tud alakulni egy harmonikus kapcsolat. Ha a szülők nem engedik leszakadni a már felnőtté vált gyereket, akkor ez komoly konfliktushoz, „háborúhoz” vezet.

Az annunakik történelmét nézve, mikor már képesek voltak az ember létrehozására, akkor ők már kapcsolatban álltak idegen civilizációk népeivel, együttműködtek velük. Szerintem még az is természetes volt számukra, hogy a Föld nevű bolygón megosztották egymás között a területeket, hiszen az annunakik és a galaxis hasonló helyéről származó egyéb civilizációk valahol rokonok, így mi is rokonok lettünk velük.

Azonban most elérkeztünk az felnőtté válás pillanatához, ezt meg kell értessük „szüleinkkel”, és ha lehet békésen éljünk együtt, hiszen elmenni nem tudunk a Föld nevű színpadról, játszótérről.

Forrás:Orosz Zsolt - maga-a-valosag.hu

Aryana Havah - Inuaki, a bennem élő reptilián 8.rész

fordította és szerkesztette: gorillabácsi - végső forma: Galactus  -

Az előző részek itt találhatók:  http://rejtelyekszigete.blogger.hu/cimke/inuaki

 

A: A bolygó megölésénél hagytuk abba. Mit szerettél volna elmondani?

D: Gondolj csak arra, mi történne, ha a mikrobák, amelyek a testünkben élnek nekiállnának, hogy elvegyenek egy csepp vért és üzemanyagként használnák az autóikban, ha elvennének egy darabka csontot és a nyakukra vagy a kezükre tennék, hogy azzal büszkélkedjenek, ha levágnák és felgyújtanák a hajunk vagy ajándékba adnák,amikor valakihez mennének, hogy aztán a viselője eldobja azt. Körülbelül ezt tesszük mi a Földdel. Megkínozzuk, megcsonkítjuk, feldaraboljuk, meggyötörjük, és mindezt a tudomány, a fejlődés, a jólét nevében tesszük. Ezt vettük át az anunnakiktól, hogy tönkretegyük, kimerítsük a természeti kincseket. Ezt nagyon jól megtanultuk.

 

A: De ha nem használnánk ki, akkor mit csinálnánk, mivel közlekednénk, mivel melegednénk, mit ennénk?

D: Megtehetnénk mindezt az elménk erejével, egyszerűen akaratunktól fogva.

A: Rendben, de senki nem tanít meg erre. Miért nem tanítják ezt az iskolákban?

D: Mert az iskolák is ugyanazon kontroll alatt vannak. Az okkult szervezeteknek az volt a célja, hogy destabilizálják a tanulási rendszert, amit sikeresen megvalósítottak. A tanítás a logikus és racionális gondolkodásra épül. Az adatok olyan formán vannak elrendezve, hogy semlegesítsenek minden intuíció-nyomot vagy a mátrixhoz való hozzáférést. A gyermekeket a tanárok és útmutatók robotokká alakítják, akiknek megtiltják a szabad véleménynyilvánítást. Még a szülők is részt vesznek ebben a támadásban.Hányszor hallottad már ezt a felnőttektől… tanulnod kell, oda kell figyelned a tanárra, ha ezt mondja a könyv, akkor ez így van.. én soha nem haltam meg az iskolában!... A tanulásnak köszönhetően, vagyok az, ami vagyok… Ezek a jelmondatok, amivel ti felnőttek támadtok minket. Miért gondolod azt, hogy a mai tanulók nem érdeklődnek, hogy halálra unom magam az óvodában és legtöbbször nem akarok oda menni. Miért kéne megtanulnom azt, amiről tudom, hogy nem igaz?

A: Jó, de nem maradhatunk otthon, mert akkor analfabéták leszünk!

D: Nem kéne otthon maradnunk, csupán nektek, felnőtteknek kéne megváltoztatnotok a rendszert. Akarnotok kell, hogy ez megtörténjen, akkor biztos elérhető lesz.

A: Ne mond azt, hogy nincsenek hasznos tantárgyak… mint a történelem, biológia.

D: Hasznosak lennének, ha az információk igazak lennének. Mit tanulnak az iskolában? Az igazságukat! Mit tanultatok ti? Az igazságukat! Mit csináltok ti most? Nekik dolgoztok! Mik leszünk mi, ha a dolgok nem változnak meg? Nekik fogunk dolgozni. Ez egy bűvös kör, amelyből mi gyermekek nem tudunk kilépni, hiába érezzük, hogy nem jó,miattatok. Ti vagytok, akik elfogadjátok, lenyelitek a meséket, lustaságból, kényelemből,félelemből vagy egyszerűen azért, mert meg vagytok elégedve az életetekkel. Ha mindened megvan, miért kéne többet akarnod!

A: Ez nem éppen így van. Mi átvettük a rendszert és továbbvisszük azt...

D: Ti egy olyan rendszert vettetek át, amely soha sem volt megfelelő, és amit tovább erőszakoltok. Ti vagytok a hibások!

A: De mit tehetnénk?

 

D: Hogy akarjátok a változást. Hogy aktívan részt vegyetek benne. Hogy leleplezzétek és az egész világnak bemutassátok.

A: Kiket?

D: Az anunnakikat.

A: Hogyan tehetnénk, ha nem látjuk?

D: Akarjátok, hogy lássátok, és látni fogjátok őket! Valójában vannak olyan emberek, akik látják, akárcsak én. Ők közöttünk vannak, a mi életünkhöz tartoznak. Én túl kicsi vagyok, hogy figyelembe vegyenek, azok a felnőttek, akik látják, nem beszélnek a másoktól való félelem miatt.

A: És akkor mit kellene csinálni?

D: Akik látják, szólaljanak meg. Mutassanak rá az ujjukkal. A látás a Teremtő ajándéka. Használnotok kell.

A: Miért látják egyesek, mások meg nem?

D: Akik látják, azok azért tehetik, mert erősebb kapcsolatuk van a Mátrixszal. Ez a dolog a test és fölöttes én kapcsolatának tudatosulásával jön létre. Amikor az információ szabadon közlekedhet a két struktúra között, amelyben a folyam tudatosan lecsapolható,akkor energia szinten minden láthatóvá válik és semmi sem marad elrejtve.

A: És akiknek nem rendelkeznek ezzel az ajándékkal?

D: Ők aktiválhatják, gyakorolhatják a kommunikációt és akkor ez az ajándék megjelenik és tudatosítható lesz.

A: De hogyan?

D: Ahogy mondtam, minden akaratnak, beszédnek, gondolatnak van egy rezgése.Amikor gondolsz valamire, az átalakul gondolat-energia-formává és egy mátrix szegmenssel lép kapcsolatba, amely megengedi, hogy az a óhaj megvalósuljon.Olyan ez, mint amikor elvetsz egy magot és várod, hogy az kinőjön, hogy leszedd a gyümölcseit. Lényegében az embernek most nagyobb teremtő ereje van, mint valaha.

A: Jó, de konkrétan, hogy tudjuk ezt a felsőbbrendű látást kifejleszteni? Azt hiszem,hogy a harmadik szemre gondolsz.

D: Harmadik szemnek is hívhatjuk, de az első szem és nem a harmadik, mert a tőle jövő információkra kell alapoznunk. Amit a fizikai szemeinkkel látunk, az a Valóság kivetítése, amit az anunnakik vetítenek ki és irányítanak.

A: De konkrétan, létezik valamilyen technika vagy eljárás, léteznek valamilyen követendő lépések?

D: Természetesen. Először is az embernek vissza kell állítania a kapcsolatot az elme és a fölöttes én között.

A: Mit nevezel te fölöttes énnek?

D: Ez az Igazság. A tökéletes, igazi megismerés, ami mélyen bennünk van elrejtve.Ez a Mátrix közvetlen elérési vonala, amellyel mindenki rendelkezik, de amely nagyon el van homályosítva a létező interferenciák miatt.

A: Miféle interferenciák?

D: Az anunnakik nem akarják, hogy az ember megismerje az Igazságot. Ezért a hibás információk mellett vegyszerekkel is mérgeznek, aminek az célja, hogy közömbösségben tartsanak. Ezek a vegyszerek a tobozmirigyet gátolják, blokkolják. A tobozmirigy nagyon fontos része az embernek. Például a csecsemőmirigy az a mirigy,amelyet ha tudatosan aktiválnánk, akkor meghosszabbítaná az életünket. Máskülönben minden mirigy mást csinál, de mindegyik beállítható lenne, ha az ember közvetlen információkat kapna a Mátrixból, és nem a Föld alsó mezőjéből.

 

A: Mi van a Föld alsó mezőjében?

D: Mi innen kapjuk az információkat, ezeknek a mesterséges blokkolásoknak köszönhetően. Az alsó mezőben található meg az összes alacsony rezgésű gondolat energia-forma. Az anunnakik ide tettek mindent, ami a rosszra, félelemre, gyűlöletre,rémületre, fóbiára, halálra és sok minden másra vonatkozik. Mi ezekkel táplálkozunk, mivel csak ehhez van hozzáférésünk.

A: De nekünk szép gondolataink is vannak...

(Egy saját vélemény: már régen, még az internetes idők előtt hallottam, hogy a tobozmirigyetvalamikor az idegenek elcsökevényesítették, azért, hogy gátolják az emberek telepatikus és egyébképességeinek a kifejlődését. Ezt azok az erők hajtották végre, akik az emberiségetrabszolgasorsra akarták juttatni.)

D: De azok a mátrix mezőjéből jönnek

A: És hol található ez az alsó mező?

D: A Föld körül. A föld be van burkolva ezzel. Minden, ami információként jön,általában onnan jön, csak egy kis rész jön a Mátrixból.

A: És hogy tudnánk elérni a Mátrixot?

D: Teremtsétek meg a kapcsolat az elme és a fölöttes én között.

A: Hogyan?

D: Mondok neked egy példát. Amikor én egy kérdésre szeretnék választ kapni, és Aghton nem válaszol nekem, lábon állva lehunyom a szemem és arra gondolok, hogy a Mátrixra csatlakozzam, hogy megtudjam az Igazságot. Ezt csinálom, és azt mondom, hogy ha igen a válasz, akkor a testem előre hajoljon, és ha nem a válasz, a testem hátrahajoljon. Nagyon egyszerű.

A: És a válasz mindig igaz?

D: Mindig. Próbáld meg te is. Kezdheted azokkal a kérdésekkel, amelyekre tudod a választ. De vigyáznod kell, hogy ne add tudatosan te a választ. Hagynod kell, hogy meglepődj ettől. Tedd fel a kérdést, mintha semmit sem tudnál.

A: Felteszem, hogy átmegyek ezen a feladaton, mit kell még tennem?

D: Agthon azt mondja, hogy mutassak meg neked egy eljárást. Elhelyezkedsz egy olyan helyen, ahol senki sem zavarhat meg, lehet egy ágy lefekvés előtt. Az elején meg kell mondanod a testednek, hogy természetes módon, anélkül, hogy szenvedned kéne,távolítson el minden mérgező anyagot, amelynek nincs Igazság megfelelője a Mátrixban,amely benne van összegyűlve. Valójában ezt kéne minden nap csinálnod. Nagyon hasznos. Aztán elkezded kérni a fölöttes énedet, hogy lépjen kapcsolatba veled.

A: És hogy nyilvánul meg ez a kapcsolat?

D: Én, amikor a fölöttes énemmel beszélek, a gondolat erejével egy speciális helyre megyek. Arra gondolok, hogy az Inuán vagyok. Van egy kedvenc helyünk egy fa mellett. Onnan láthatjuk a tengert. Te oda mehetsz gondolatban, ahova szeretnél. Ahol tetszik neked.

A: Tegyük fel, hogy tetszik egy vízesés mellett.

 

D: Odamész. Először a vízre nézel és arra, ami körülötte van. Megpróbálod érezni a hely illatát, megérinted a vizet, érzed. Elnevezed ezt a helyet az Igazság Titkos helyének. Ily módon ide senki sem jöhet be. Szent lesz. Aztán megpróbálod tudatosítani a fölöttes énedet. Az elején hatalmas szeretet fogsz érezni. Akkorát, hogy érzed, nem férsz be a testedbe. Aztán egy megkönnyebbülést, békét érzel. Amikor elérted ezeket az állapotokat, megpróbálsz a Mátrixhoz beszélni. Megmondod neki, mit szeretnél. Tudnod kell, hogy csak a hozzád köthető vágyak fognak megtestesülni. Nem kérheted a fölöttes énedet, hogy meggyógyítsa a nagymamádat. Megkérdezheted viszont, hogy miért beteg.Itt csak olyan programozásokat végezhetsz, amelyek rád vonatkoznak. Semmi más egyebet.

A: Konkrétan, mondjuk, szeretném látni az Igazságot. Mit kell kérdeznem?

D: Meg szeretném tudni az Igazságot. Ennyit. Az éned tudni fogja, mit kell csinálni.De az csak részletekben adja meg az Igazságot, nem mindent egyszerre, mert az emberi agy nem tud egyszerre annyi információt befogadni.

A: És ha azt akarom, hogy jól legyek, hogy meggyógyuljak?

D: Meg szeretnék gyógyulni. A betegséggel kapcsolatban az éned először megmutatja, hogy miért vagy beteg. Csak akkor gyógyulsz meg, miután kiküszöbölted a betegséged okozóját.

A: Hogy mutatja meg nekem?

D: Vagy helyben, filmszerűen a fejben, vagy küld egy üzenetet az elmédbe, vagy egy álmod lesz. Tudnod kell, ha nem tartod be azt, amit mond, akkor nem lesz esélyed meggyógyulni.

A: De ha az egy karmikus betegség?

D: Akkor azt úgy mutatja meg neked, hogy megértsd. Most azokban az időkben élünk, amikor kiküszöbölhetjük a múltbeli problémákat. A lényeg, hogy akarnod kell.

A: És ha látni akarom az anunnakikat?

D: Azt mondod, hogy látni szeretnéd az anunnakikat. De először, ahogy mondtam,meg kell tisztítanod magad a vegyszerektől, amelyek megakadályozzák a tobozmirigyed működését.

A: De melyek azok?

D: Sokféle termék van. Láttam üdítőkben, ételekben... de a legmérgezőbb a fogkrém. Okosan van beletéve, mert ti rákényszerítetek, hogy lefekvés előtt fogat mossunk és az a testben marad és egész éjjel hat.

A: Milyen vegyszerre gondolsz?

 

D: A fluorra.

A: De az egészséges a fogakra nézve!

D: Semmi hatása nincs a fogakra. Azt a tobozmirigyet meggátolandó adják. Tudom biztosan ezt. De rá voltam kényszerítve, hogy használjam.

A: És azt hiszed, hogy mérgező?

D: Száz százalékosan.

A: De mi a célja ennek a tömeges mérgezésnek?

D: Ez elsősorban az 1960 után születettekre vonatkozik. Akkor a Föld karmája elkezdett megtisztulni és elkezdtek fejlettebb lények is reinkarnálódni ide. Addig is voltak,de tömeges inkarnációra gondolok, amely 1990 és 1996 után éleződött ki. Az újonnan jöttek képesek voltak bizonyos paranormális képességeket kifejleszteni. Legyen köztünk szólva, nem tudom, hogy miért nevezitek így, mert azok nagyon normálisak. Ezek nagy veszélyt jelentettek az anunnakikra, akik nem álcázhatták volna magukat. Ezért kísérleteket végeztek és arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb módja ezeknek a törekvéseknek az eltörlésére a vegyszerekkel való mérgezés. Ahogy nem tudták volna rákényszeríteni a teljes lakosságot, hogy a gyógyszereket vegyen be, kitalálták az ételmérgezést. Nagyon egyszerű. Nem veszed észre, hogy minden évben növekszik ezeknek az anyagoknak a koncentrációja?

A: Nem.

D: Mert megszoktad és már nem zavar. A balszerencséjük, lényegében a miénk is,hogy hamarosan nem lesz, mit kezdeniük ezekkel a vegyszerekkel és ezért más gépezeteket találtak ki, sokkal erősebbeket, amelyekkel interferenciát csinálnak köztünk és a Mátrix között.

A: Milyen gépezeteket?

D: Reléket, mobil telefont, energia bombákat és gamma sugarakat.

A: Nem hiszem el.

D: Miért?

A: Ha meghalunk, ők mit csinálnak?

D: Mi nem fogunk mind meghalni. Egyre többen halnak meg, de nem a teljes lakosság. Akik megmaradnak, azok az ők rabszolgái lesznek. Egyfajta élő babák. Ez az,amit ők szeretnének, de tudom biztosan, hogy nem így fog történni.

A: De mi történik?

D: Jó és szép lesz. Jelenleg éppen a Mátrix dolgozik a Föld beállításán.Problémáink lesznek, mind a felszínen, a levegőben, vagy az időjárás miatt, mind gazdaságilag.

A: Tudom, mondtad már nekem. Vásároljunk földművelő eszközöket, magokat...kertes házat...

 

D: Igen. Jó lenne.

A: Pénzt tehetünk félre és szükség esetén kivehetjük azt.

D: Hamarosan bebukik a bankrendszer. Mindenhol. A pénznek nem lesz értéke.

A: Hogy érted hamarosan?

D: Valahol 2009 végén vagy 2010 elején.

A: Ilyen hamar?

D: Igen. Minél hamarabb, annál jobb, mert a Földnek meg kell tisztulnia ezektől a rezgésektől és mindentől, ami gazdasági manipulációnak nevezhető. Túl sokat voltunk az anunnakik elnyomása alatt.

A: És mit eszünk majd?

A: Azt, amink van, vagy amit termelünk. Muszáj legyen egy kis élelmiszer tartalékunk, fontos tudni ezt a dolgot.

A: Nem hangzik valami jól!

D: Nagyon is jó. Én személyesen alig várom, hogy már túl legyünk 2012-ön,valójában 2013 februárja után minden stabilizálódni fog és egy új korszak fog bekövetkezni. A Föld és lakóinak korszaka. A jó és a béke korszaka. Tudnod kell, hogy a földiek jók. Mindenki, aki az inuakik DNS-ét hordozza, különleges. Majdnem mindenki továbbmegy.

A: De hányan vannak?

D: Nagyon sokan. Nem tudnám megszámolni, de látom őket az utcán.Testvéremként ismerem fel őket. Románia különben nagyon tiszta ebből a szempontból. Itt kevés az anunnaki vér. Vannak itt is, de nagyon kevesen.

A: De hogy ismerheted fel őket?

D: Én a szeretteimet a rezgésük alapján ismerem fel. Rájuk nézek és tudom. Te is meg tudod csinálni ezt.

A: És a negatívakat?

D: Próbáljuk ki a következőt! Nézz annak a személynek a szemébe, akivel beszélsz. Csak a szemébe. Ne nézd a mosolyát vagy a gesztusait. Nézz és kérdezd meg,hogy inuaki vagy anunnaki. A fölöttes éned válaszolni fog.

A: És ha meg tudom, hogy anunnaki, mit tegyek?

D: Kérd meg az énedet, hogy mutassa meg a természetét, és akkor meg fogod érteni, a legtöbb, amit tenned kell, hogy kikerüld őket. Hogy ne hallgass a tanácsaikra és az utasításaikra.

A: De ők tudják, hogy anunnakik?

D: Egyesek igen, a legtöbbjük viszont nem. Csak azok, akik fent vannak. Ezeknek elmagyarázták és elfogadták a feltételeket, mi több tudatosan részt vettek a bolygó leigázásában.

 

A: És akik nem tudják, nem tudunk azokon segíteni?

D: Nem. Mert azok a rossz felé hajlanak. Mindenki valahonnan belülről jön. Mit gondolsz, miért léteznek azok az okkult pénzügyi társaságok, miért csak egyesek iratkoznak be bizonyos szervezetekbe, miért csak egyesek akarnak teljes embertömegeknek kárt okozni?

A: És ezekkel az emberekkel mi fog történni?

D: Ők a saját útjukat fogják követni. Nem avatkozhatunk be a Mátrix terveibe.

A: De ha vannak mégis olyan személyek, akik meg szeretnének változni? Ezeknek nem engedetik meg, hogy maradjanak?

D: Nem. Ők nem tudnak az új energiának megfelelni. Más felépítésük van. Saját útjukat járják.

A: Én mégsem hiszem el, hogy mindenki, aki anunnaki vérrel rendelkezik, egy csoporthoz tartozik. Létezniük kell még olyan embereknek, akik nem tartoznak egyetlen csoporthoz sem!

D: Higgyél nekem, hogy nem léteznek. Ez olyasvalami, ami nem magyarázható meg. Ők rezgésszinten ismerhetőek fel és annak ellenére, hogy nem tudatosult bennük,hogy miért csinálják ezt, szervezetekbe rendeződnek.

A: És mindenki a szervezetből anunnaki DNS-sel rendelkezik.

D: Nem. Beléptek azok is, akiknek nincs meg ez a DNS-ük. Ezeknek megadatik az a lehetőség, hogy megváltozzanak.

A: De miért hiszed, hogy ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak, ha énjük nem érezte?

D: Csak kíváncsiságból, félelemből, vagy abból a vágyból, hogy felmenjenek a társadalmi ranglétrán, mert jelenleg ez a legjobb manapság. Talán egyesek a szüleiktől örökölték, akiknek helytelen valóságot mutattak be. Rengeteg oka van ennek.

A: És mit kell ezeknek tenniük, hogy alkalmazkodhassanak az új rezgésekhez?

D: Semmit. A Mátrix fogja eldönteni ezt. Ha az általuk hozott zavarok nem annyira veszélyesek, akkor megengedik nekik az anunnakik mátrix szegmenséből való kilépésüket.Ha az általuk okozott rendellenességek súlyosak, akkor ez van... az ő döntésük volt és ezekkel fognak továbbmenni... Sajnos!

A: De én arra gondolok, hogy talán kapnak még egy esélyt. Nem tudták!

D: Mi nem segíthetünk rajtuk. Csak ők tudnák ezt megcsinálni. Megkérdezhetik a Mátrixot, kapcsolatba lépve a fölöttes énükkel. Csak így kaphatnak választ erre a kérdésre. Ha nincs hozzáférésük ezekhez a kérdésekhez, akkor nagy a baj. Én nem tudom, mit tehetnek még.

A: Mond csak, akiknek köze van ezekhez a szervezetekhez, de nincs az anunnakikhoz... Sokan vannak?

D: Igen. Még többen, mint amennyien kéne, hogy legyenek.

A: Nálunk is?

D: Igen. Tényleg nagyon sokan. Sajnos, mert itt valami különleges fog történni.A

: Igen, mondtad.

D: Álljunk meg.

Dávid távozása után bekapcsolom a számítógépet és beütöm a fluort, a tobozmirigyet és meglepődöm a talált információk mennyiségén. A legtöbb adat ahttp://www.fluoridealert.org címen található. Megtudom innen, hogy 1990-ig nem végeztek semmilyen vizsgálatot a fluor tobozmirigyre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Tudnunk kell, hogy a tobozmirigy egy kicsi mirigy, amely a két agyfélteke között helyezkedik el. Szerepe a melatonin váladék termelésének szabályozásában van. A melatonin egy hormon, amely segít a pubertás szabályozásában, és ugyanakkor megvédi a szervezetet a szabadgyököknek a sejtekre gyakorolt káros hatása ellen.E tanulmány első futára Jennifer Luke doktor volt, az angliai Surrey egyetemről, aki bebizonyította, hogy a tobozmirigy a fluor által megtámadott első célpont, és ennek az elemnek a nagymennyiségű tárolása súlyos működészavarokhoz vezet, korai időszakban kiváltja a pubertást és csökkenti szervezetet a szabadgyökökkel szembeni védekezését.Ugyanazon a honlapon megtudjuk, hogy a fluor a magzatnál genetikai mutációkat létrehozó faktor, ami növeli a rák veszélyét. Egy sor tanulmány állítja, hogy a fluor a felelős a csontrákért is. Természetesen ezek a kísérletek az elején tartanak, még a laboratóriumivizsgálatok stádiumát jelentik. A dolog hátulütője, hogy ezeket nem veszik figyelembe,mint mindent, ami nem felel meg. Gondoljanak csak arra mit jelent az ipar számára, ha bebizonyítanák, hogy a fluor mérgező! Mindenesetre azt ajánlom, hogy olvassák végig az oldalakat. Sok érdekes információt találnak itt.Még megtudom azt is az internetről, hogy a tobozmirigy energetikailag segít az előszervezetnek a Föld új rezgésére való alkalmazkodásában.Rájövök, hogy mindezek elérhetőek számunkra. Bárki hozzájuk férhet,elolvashatja, megértheti, de szükség van valakire, aki felhívja rá a figyelmünket, aki felráz bennünket. De miért?

 

/részlet Ayrana Havah - Inuaki, a bennem élő reptilián című könyvéből/

Aryana Havah - Inuaki, a bennem élő reptilián 7.rész

fordította és szerkesztette: gorillabácsi - végső forma: Galactus

A: Azt mondtad, hogy ma a Földről akarsz beszélni.

D: Igen. Azt szerettem volna elmondani, hogy mindaz, ami megtörtént az Inuán, a gyarmatosításra gondolok, az megtörtént a Földön is.

A: Kik gyarmatosítottak minket?D: Szintén az anunnakik. Kb. ötszázezer földi évvel ezelőtt, leszállt ide egy hajó,amely talaj- és vízmintát vett és aztán elment, hogy idővel más hajók társaságában érkezzen vissza és megtelepedjenek itt. A cél ugyanaz volt. Az ásványkincsek kitermelése. A visszatérésükkor inuakikat hoztak az Inuáról. Mivel túl fáradságos lett volna a létező lakosságot megtanítani, hogy a fejlett gépeikkel dolgozzanak, odatették az inuakikat, hogy azok dolgozzanak. Így tehát ezek elkezdtek dolgozni, de kiderült, hogy az erejük nem elegendő, sőt még egy lázadást is kirobbantottak. Ez arra késztette az inuakikat, hogy munkára késztessék az embereket. De az is kiderült, hogy azok nem voltak eléggé fejlettek, hogy lépést tartsák az inuakikkal, csak összezavarták őket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához, csakhogy a felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették, hanem az inuakiktól.

A: Azt mondod, hogy mi rokonok vagyunk?

D: Igen.

A: Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel?

D: Igen. Ti nekünk köszönhetően léteztek, mint faj. A Föld akkori genetikai állományára rátevődött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj.

A: És miért nem hasonlítunk hozzátok?

D: Az anunnakik mindig megtartják a külső fizikai formát, mivel az a származási környezethez igazodik. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak.

A: Létezik egy olyan tudományos hipotézis, amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS sok módosuláson ment keresztül, és talán bolygószinten is egy közös ősünk van, amely 180-300.000 évvel ezelőtt élt Afrikában.

 

D: Így van. Ez igaz. Akkor történt meg a DNS első módosítása.

A: Az első?

D: Igen, mert most kb. negyvenezer éve a létező DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai anyagukat.

A: De miért?

D: Mert eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor az emberek kezdtek ráeszmélni, hogy ők kik valójában, és arra gondoltak, hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket, talán elfogadjuk őket.

A: Tehát mi az inuakik, az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával rendelkezünk.

D: Igen.A: Ha jól ítélnénk meg, akkor inkább anunnakik vagyunk, mint mások.

D: Nem, mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni,és ezért egy keveredés alakult ki azok közt, akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t, és akik az inuakiktól rendelkeztek ezzel. Voltak tiszta vérvonalak is, akik megőrizték az anunnaki vér tisztaságát.

 

A: De mostanság nagyjából egyformák vagyunk, nem?

D: Nem. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. Még léteznek tiszta vérvonalak.

A: Azt akarod mondani, hogy léteznek olyan családok, amelyek tiszteletben tartják a származásukat és nem fogadják el a vérkeveredést?

D: Igen.

A: És mi történt az anunnakikkal, amikor elmentek?

D: Ők nem mentek el. Itt vannak közöttünk, csak visszahúzódtak.

A: Hallottam még ezt az elméletet, de nem tudom, mit higgyek?

D: Én nem akarok senkit sem meggyőzni. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ők azok, akik minket vezetnek. Igaz, hogy a háttérből, de ők irányítják a világot.

A: Mond csak, ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllőkhöz, csak kétlábon járnak?

D: Igen.

A: Léteznek olyan mendemondák, amely szerint ezek hüllőszerűek.

D: Nevezd úgy, ahogy akarod, de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai, az utódaik.

A: Ismerem az elméletet, de nehéz elhinnem. Senki nem látta, nem tudja ezt pontosan…

D: De igen, pontosan tudják, ismerik őket, még a kormányok is nekik dolgoznak. Mi csak egy kis részük vagyunk.

A: Ezek szerint csak egy részünk van tőlük.

D: Nem, még van a fejben valami, ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel.

A: Elmondanád, te hogy látod, hogy vezetnek minket?

D: Kb. 6500 évvel ezelőtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek, hogy visszavonulnak, de nem a szó szoros értelmében, csak, hogy a háttérből dolgozzanak.Ezért ők létrehoztak egy pár titkos társaságot és nagyvonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat. Kiképezték a papokat és odaállították, hogy szolgálják őket,bevezettek egy pár dogmát és féligazságot, ami elég hatásosnak tűnt, mert az embertömegek elkezdték tisztelni és elkezdtek hallgatni rájuk.

 

A: A múltban valóban léteztek emberáldozatok, de az istenek tiszteletére tették.

D: Igen. Ugyanazok az istenek voltak. De ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják. Meg kell értened, hogy ők ezektől a dolgoktól függnek, mert ez jelenti az élelmet számukra. Az egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. Ma ezek az okkult szervezetek a teljes földön megtalálhatóak és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek.

A: Ezt hogy csinálják?

D: Ők a kormányokon, bizonyos intézményeken vagy cégeken, a bankrendszeren,a katonaságon és rendőrségen, a törvényeken, az iskolán, a médián keresztül dolgoznak.Ők mindenhol ott vannak, azoknak az embereknek köszönhetően, akik kiszolgálják őket,akiket kiképeztek erre, akik a maguk során másokat képeztek ki és így tovább. Ők azok,akik jelenleg minket, a világot vezetik.

 

A: Jó, de hogy sikerült ez nekik?

D: Ők egy régi fajt képviselnek. A tudásuk ősrégi és nagyon fejlett. Uralják az anyagot, ismerik az Univerzum összes aspektusát, jó asztrológusok. Befolyásolhatják az emberi elmét, az időjárást, az energiát, a lelki nyugalmat, egyszóval bármikor bármit akárhányszor megcsinálhatnak. Felhasználták a vallásokat, hogy saját érdekükben hibás,természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. Azt hitették el az emberekkel,hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. Azt az elképzelést keltették az emberekben, hogy az álmok az ördögtől származnak, amikor az ördög, ahogy mi elképzeljük nem is létezik, és az álmok valójában az Univerzum és a Mátrix közti kapuk. A Föld összes kedvező és potenciálisan sugárzó pontjára emlékműveket vagy különleges épületeket építettek, hogy megszüntessék azokat. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni.

A: És mégis, hogy lettek ők a világ vezetői?

D: A vallások segítségével, ami egy rugalmas dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó programot követett, a politika és különösképpen a bankrendszer segítségével. Ők lényegében a mi pénzünk. Ők adnak nekünk enni, meleget, lakást,iskolát, szabadságot, egészséget és abszolút mindent ők biztosítanak a számunkra. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. Az elnökeink vérében az ő vérük folyik.Mindegyik valamiképpen kapcsolatban áll ezekkel az titkos társaságokkal.

 

A: De ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek?

D: Igen. Ők ismerik a származásukat, tiszteletben tartják és egyetértenek a szervezet határozataival. Ők azok, akik manipulálnak, kormányoznak és irányítják az életünket. Mi értük születünk, élünk és meghalunk.

A: De léteznek bizonyos spirituális mozgalmak, amelyek már tudják ezeket és el is mondják.

D: Így van, de ezek közül egyeseket éppen ők támogatnak speciálisan azért, hogy hozzáférjünk az információkhoz és elferdítsük azokat.

A: Ez azt jelenti, hogy ez egy ördögi kör. Bármit is csinálunk, rabok maradunk.

D: Nem. Nekünk a lelkünkre kell hallgatnunk. Elsősorban. Senki sem áll a teremtés fölött, mindannyian egyformák vagyunk, így senkinek sem áll jogában megmondani,hogyan gondolkodjunk, mit higgyünk, mit tanuljunk.

A: De mégis, a tudomány hasznos. A segítségével fejlődtünk, tanultunk meg bizonyos dolgokat.

D: A tudomány szintén az övék. Valamelyest átvette a hit szerepét. A jelenlegi tudománynak nincs mit kezdenie a Valódi Mátrixszal. Ez egy indukált tudomány, egy olyan tudomány, amelyet azért hoztak létre, hogy összezavarjanak, amelynek nincs semmi köze a valósághoz. Egy adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben, és akkor az anunnakik meg kellett találják a módját annak, hogyan uralkodjanak tovább, hogyan folytassák a tanok beültetését, az elbutítást és így jelent meg a tudomány.

A: De mitől féltek?

D: Attól a perctől, amikor az ember felébred és megérti, hogy a testen túl is létezik,hogy része az Egyetemes Tudatosságnak, hogy szabad és végtelen akárcsak a Teremtés.

A: És ha rájönnek, mi fog történni? Semmi!

D: Az emberek legyőzik és elűzik őket. A problémájuk az, hogy nincs, ahova menjenek. A bolygójuknak vége, más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a Mátrixban, ahol az megmódosítja őket, mint fajt, először megszünteti,majd átalakítja. És ők nem akarják ezt. Félnek tőle.

A: Én még mindig nem értem, hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le őket!

D: Hát, ha ők irányítanak mindent, ki tudná őket leleplezni? Mindenki, aki megpróbál valamit mondani, egyenesen sarlatánnak, bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. Az árnyékbeli vezetőink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki. Megmondják, hogyan gondolkodjunk, miben higgyünk, hogyan reagáljunk, mit együnk, mit igyunk, mit hallgassunk. Kivétel nélkül minden be van programozva, ki van számolva és végre van hajtva. Semmit sem felejtenek ki. Gondolkodj csak, amikor egy kutató egy olyan felfedezést tesz, ami nem felel meg nekik, százan ugranak fel, hogy ellentmondjanak, de amikor egy tudományos elvet szeretnének bevezetni, százan jönnek, hogy alátámasszák. Valóban még léteznek olyan emberek,akiket nem lehet meggyőzni, akik hisznek a jóban és kinyilvánítják azt. Ezeket vagy kirekesztik, kinevetik, megbélyegzik, vagy balesettel, váratlan halállal vagy„öngyilkossággal” félreállítják. Mindent a legkisebb részletekig kiszámolnak és felügyelnek.

A: Jó, de ha lenne egy halom ember, aki hasonlóan gondolkodna, akkor nem lenne mit csinálniuk. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben, akik ismerik és elmondanák az igazságot.

D: Akik a rendszerben vannak, akik ismerik az igazságot és nyilvánossá szeretnék tenni, azokat félreállítják, tehát nem jelentenek veszélyt, ami meg a nagy tömegeket illeti...A dolgok másképpen állnak. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenőrizve és irányítva.

A: Kémiai vegyszerekkel?

D: Igen. Minden, amit élelemként és italként kapunk, orvosságok, a víz, amivel megmosakszunk, abszolút minden programozva van.

A: Elmondanád pontosabban?

D: Minden kémiai vegyszer, amit a vízhez és élelmiszerhez adnak, a konzerváló porok, adalékok, gyógyszerek speciálisan arra vannak kitalálva, hogy az emberi agy bizonyos stimulánsokra reagáljon, vagy ellenkezőleg, ne reagáljon.

A: De a gyógyszerek életeket mentenek!

D: Igen. Egyesek. Mások viszont arra vannak kifejlesztve, hogy az ember eltávolodjon a Elsődleges Forrástól.

A: Talán, de nagyon nehéz határvonalat húzni, mit csinálnánk antibiotikumok,vakcinák nélkül...

D: A vakcinák a legnagyobb átverések. Azok a immunrendszert támadják meg. Én nagyon rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál, amit rám kényszerítettek. Tisztán láttam, ahogy a szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat, destabilizálva azokat, hogy aztán az egész testem reszkessen, negatívan befolyásolva nyirokcsomót és a mirigyeteket.

 

A: De a gyógyszerek jót is csinálnak!

D: Igen. De nélkülük is lehet élni. Valójában azok több rosszat csinálnak, mint jót. A betegség egy jel, egy figyelmeztetés, hogy valamit rosszul csinálsz. Talán ahol vagy, ott szennyezett a levegő, talán az élelem rossz, talán a gondolataid és érzelmeid hibások.Ahelyett, hogy pasztillákat szednél be, meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezőket. A pasztillák, ahogy én látom, nem csinálnak egyebet, csak tompítják a tüneteket, de nem jutnak el az okozóhoz. Abban a pillanatban, hogy lenyelsz egy tablettát, az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. Ez az energia különbözik, a tabletta alkotórészeitől függ. Ahogy a szervezetbe jut, beállítja a váladékait, megnövelve, vagy csökkentve a váladékok mennyiségét, ami javuláshoz vezet, de ez a dolog helytelen. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni, ha eltávolítanák a betegség okát.

A: Talán, de az ellenszer felfedezése csodálatos volt.

D: Igen, de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. Minél több antibiotikumot veszel be, a szervezet annál jobban védekezik, beállítja magát, eljutván ahhoz a ponthoz, amikor már nem válaszol. A baktériumok és vírusok részei az életünknek, a bolygóé. Mi a kezdetektől fogva velük élünk. El kell fogadnunk azokat. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Tudja, hogy minden ki van számolva.

A: De az anunnakik, akikről azt állítod, hogy irányítanak minket, hol vannak most?

D: Azok velünk együtt élnek. Elbújnak a tekintetünk elől, az időszakos érzékleteinkelől is. Úgy mondhatjuk, hogy ők egy másik dimenzióban vannak, de most itt élnek. Ők aktívan részt vesznek a mi életünkben, de mi nem vehetünk részt az övékében.

A: De konkrétan hol vannak?

D: Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak, afféle városok. Ott laknak, de ők a felszínen is tartózkodnak. Közöttünk vannak és találkozunk velük, de nem ismerjük fel őket.

A: Vagyis nem látjuk, láthatatlanok?

D: Nem, láthatóak, de ők egyfajta energia mezőt vetítenek ki maguk köré, ami segítségével olyan kinézetük lehet, amilyent csak akarnak. Ez az oka annak, hogy felismerhetetlenek.

A: Mivel védekeznek?

D: Az elméjükkel.

A: Nem használnak gépeket, valamit?

D: Nem. A mentális erejük magasabb rendű az emberekénél, ezért nekik ez egyfajta játék. Ők egy képet erőltethetnek ránk, egy fajta projekciót, anélkül, hogy erőlködnének.

A: És így közlekednek szabadon közöttünk?

D: Nem csak közlekednek, vezetnek is minket, sőt közös háztartásban is élhetnek velünk. Néha főnökeink vagy kedveseink, barátaink...

A: Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül, hogy tudnál róla?

D: Lehetséges lenne, de az ilyesmi kizárt, mert ők nem keverednek fajon kívüliekkel.

A: Még a DNS-üket hordozóakkal sem?

D: Csak bizonyos esetekben. Néha eldöntik, hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére és akkor elfogadnak kívülálló személyeket, de csak egy körültekintő vizsgálat után.

A: Milyen vizsgálat?

D: Genealógiai, személyiség, asztrológiai jellegzetességek és sok másféle...

A: Asztrológiai jellegzetességek?

D: Igen. Elsősorban. Tudják, hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember személyiségében. Máskülönben az asztrológia a legidősebb tudomány. Benne rejlik összegyűjtve az Univerzum összes tudása.

A: Nem tudtam, hogy ilyen fontos.

D: Mert nem szabad tudnunk. Azt mondták, hogy az asztrológusok varázslók, hogy az ördögtől származnak, de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit, úgy állítják be nekünk, hogy az csak idővesztés.

A: Miért?

D: Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra. Összhangban lenni az égitestekkel azt jelenti, hogy összhangban élni a teremtéssel. A tudatalattink szintjén mindannyinkat befolyásol a Nap, a Hold és a bolygók. A Föld egy óriási mágnes, amely a saját tengelye körül forogva mágneses mezőt hoz létre. Ennek a mágneses mezőnek fontos behatása van a földi életre. Léteznek kozmikus ciklusok, nappulzusok, elektromos jelek, elektromágneses szelek. Az embereknek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. Különböző időciklusok vannak az aratásra, szüretre, bizonyos dolgok elvégzésére, gyermekcsinálásra és ellenkezőleg is, léteznek végzetes időciklusok, mindennek értelme van. Semmi sem véletlen.

A: De nem értem. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is előnyös lenne.

D: Nem lenne előnyös, mert az ember megértené az élet értelmét. Tudatosan élve hozzáférésünk lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva, megfelelő időpontokban művelnék meg földjeinket és ez mértéktelen terméshez, gazdagsághoz vezetne. Nem használnának már rovarirtókat, mert egyszerűbb lenne a kártevőket a holdciklus bizonyos fázisaiban más leszedett növényekkelel pusztítani. Ha figyelembe vennék a bolygókat, a gyermekek életképesek, jobbak,tehetségesebbek lennének, különböző feladattal és egymáshoz közel álló testfelépítéssel jönnének a világra.

A: Hogy tudnád más növényekkel elűzni a kártevőket?

D: Igen, a kártevők elpusztíthatók növények segítségével. Lévén úgy, hogy bizonyos típusúakat ültetsz a zöldségek és gabonák sorai közé, lévén úgy, hogy meglocsolod azok nedvével. A valósághoz viszont közelebb áll, hogy elültess egy növényt,mint megöld azt.

A: Adj egy példát egy ilyen növényre.

D: Büdöske (bársonyvirág). Megvédi a zöldségágyásokat, még a málnát és az epret is a kártevő férgektől. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe, a veteményesed védve lesz. Tudom biztosan ezt. Megmondtam a nagyszüleimnek is, akik az elején nem hittek nekem, de utána bebizonyosodott, hogy igazam van. Nem volt több problémájuk az eperrel.

 

A: De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevőket?

D: Olyan anyagot választ ki, amely elűzi a kártevőket, akárcsak egy speciális energiát, amely megvédi a növényt, és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezőjével,rákényszeríti, hogy elhagyja a helyet. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel, de hasznos lehet a környezetében levő növényekre nézve is.

A: És sok ilyen fajta virág van?

D: Igen. Valójában az összes növény jó valamire. Semmi sem fölösleges. Az emberek is kezelhetik magukat velük, de két tényezőt kell figyelembe venni: az asztrális időszakot, amelyikben leszedik és a személyt, aki leszedi.

A: Az is számít?

D: Igen, mert bizonyos időszakoknak maximális gyógyító hatásuk van, és nagyon fontos a leszedő lelki állapota, mert ő az, aki először ráteszi a kezét, átveszi az energiáját vagy módosítja.

A: Nem tudtam!

D: Annak a személynek, aki leszedi egészséges, csendes és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez nagyon fontos.

A: Így van, de ezek a dolgok ismeretlenek.

D: A növények élő létezők, csodálatosak, jók. Ők azért vannak itt, hogy segítségünkre legyenek és segítsenek nekünk. Sajnálatos módon, mi megöljük, levágjuk,majd eldobjuk őket. Ahogy a fenyőket is. Ha hallanád a sikoltásaikat, amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg!

 

A: Azt mondtad, hogy tetszik a Karácsony!

D: Igen. Nagyon tetszik, viszont mint megélés, rezgés. Az a szerencsém, hogy anyám régebben egy műanyag fenyőt vásárolt. Nagyon szép, és akárhogy is a gondolat számít. Nem hiszem, hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával, és még örvendjek is neki! Máskülönben az embereknek megvan ez a képessége, hogy megöljék a bolygót és még örvendjenek is ennek!

A: Vagyis?

D: Vagyis mi megöljük a bolygót, kiürítjük a tartalékait és boldogok vagyunk! De a következő alkalommal szeretnék erről beszélni.

A: Jó, akkor megállunk.

Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom, próbálom megérteni az információkat. Emlékszem, hogy olvastam David Icke könyvében, a Felsőbbrendű Titokban, a sumérok agyagtábláinak fordításáról, amely táblákat 1850-ben fedeztek fel, Bagdadtól kb. 400 km-re. A szöveget Zecharia Stichin fordította le, egy híres kutató, történész, író és nyelvész.Ő azt állítja, hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsőbbrendű fajról,nevezetesen AN.UNNAK.KI, amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevű bolygóról jött. Stichin az állítja erről a bolygóról, hogy 3600 éves keringési ideje van, ami a Jupiter ésa Mars között kezdődik és a Plutón túlra nyúlik, messze a világűrbe. A táblák fantasztikus pontossággal mutatják be a naprendszert és a bolygókat is, megadva a pontos nagyságukat és pályájukat.Stichin azt mondja, hogy ezek az Anunnakik 450.000 éve érkeztek a Földre aranyat keresvén. A mai Afrika egy földterületére szálltak le, hogy kibányásszák azt.

 

(Egy kicsit ide illő lehet Diana hercegnő azon kijelentése, amelyet David Icke szerint a hercegnő egy barátnőjének mondott el, hogy az angol királyi család hüllőszerű idegenekből áll,sőt még űrhajójuk is van. Még egy érdekes dolog: nézzük csak meg a jelenlegi EU elnök vonásait!Olyan, mintha egy agyagtáblás álisten tekintene vissza ránk. Erre a listára még sokan felférnének. –a ford.)

 

Az elején a bányákban csak az anunnakik dolgoztak, de idővel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött, hogy egy hibrid fajt hoz létre, amely képes a munkára.Több lehetőséget is megpróbáltak, de végül az ember mai alakjánál maradtak. A táblák leírják, hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak, amelyek az ő nevükben kormányozhattak, sőt elmeséli azt is, hogy jöttek létre a királyságok.Érdemes megjegyezni, hogy az ember evolúciójának története azt állítja, hogy 200.000 éve fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. A Homo erectus egybő lHomo sapiens lett, ahhoz, hogy kb. 35.000 éve ezelőtt egy újabb impulzust kapjon és Homo sapiens sapiens-é alakuljon, a mai emberré. Melyek voltak ezeknek a fejlődési időszakoknak az okai, nem tudja senki, és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. Mi több, tudományos kutatások igazolják, hogy mindannyinknak egy nőnemű közös őse van,aki Afrikában élt 140-300.000 évvel ezelőtt.

 

/részlet Ayrana Havah - Inuaki, a bennem élő reptilián című könyvéből/

Teremtő Anunnakik 2.rész - Özönvizek és Háborúk

Így aztán körülbelül tizenkétezer évvel ezelőtt, amikor is az Anunnaki vezetők ráeszméltek,hogy a Nibiru közelgő visszatérése komoly éghajlati változásokat fog okozni, Enlil hozzáfogott terve megvalósításához. A Nagygyűlésen meggyőzte a többséget arról, hogy engedjenek szabad folyást a természetnek - hagyják, hogy eltörölje az emberiséget a föld színéről, míg ők a bolygó körül keringő űrhajókra menekülve várják ki a dolog végét.

Bár Enlil tervét elfogadták, öccsének, Enkinek is megvoltak a maga elképzelései.Talán az emberek iránti rokonszenve miatt, vagy egyszerűen csak azért, hogy meghiúsítsa Enlil tervét, elárulta a gyilkos „isteni titkot” egyik legnagyobbra tartott emberi asszisztensének, a sumér Ziusziddunak (az angolban Ziusudra), akit Utnapistim néven is említenek.„Az özönvíz akkád változata Noét Utnapistimmel, Ubar-Tutu fiával azonosítja, s mindkettőt Suruppakban helyezi el [ami a hetedik Anunnaki város] - jegyezte le Alford. - Suruppakot egyértelműen az istenek orvostudományi központjaként azonosították.Sud városának is nevezték, Sudot pedig Ninharsaggal azonosítják, ugyanazzal az istennővel, aki Enkinek segédkezett a LU.LU genetikai előállításában”. Egy babilóniai legenda ugyanezt az özönvíz-történetet írja le, Noé szerepében Atra-Hasissal.Utnapistimet „sumér Noé”-nak is nevezték, és a bibliai Noé-történet, valamint a gilgamesi Nagy Özönvíz története közti párhuzamok valóban szembetűnőek és egyértelműek.Noé történetére utalva Sitchin megállapította: „ bibliai történet az eredeti sumér történet átdolgozott változata. Ahogy más esetekben is, a monoteista Biblia itt is egyetlen Istenség alakjában sűríti össze a számos különböző isten szerepét, akik néha egymás ellenében cselekedtek”.A sumér szövegek szerint Enki, Enlil rivális öccse volt az, aki megtanította Utnapistim-Noét bárkát építeni, többek között megmutatta neki a könnyen hozzáférhető bitumen használatát is, amivel a bárkát vízállóvá lehetett tenni.A Gilgames-eposzban szereplő változat néhány olyan érdekes részletet is tartalmaz,amit a bibliai történetből kivágtak. Enki segített Utnapistimnek megmagyarázni a szomszédai előtt, hogy miért épít hajót. Azt tanácsolta, mondja nekik azt, hogy Enki követőjeként el kell hagynia Enlil területét, és azért van szüksége hajóra, hogy Enki afrikai területeire utazzon vele.Enki így utasította Utnapistim-Noét: „Vidd magaddal a hajóra minden élőlény magját [...]”. Ez az utasítás érdekes, hiszen mivel Enki volt az emberek génmanipulációval történő létrehozásának tudományos felelőse, valószínű, hogy Utnapistim-Noé az összes élőlény DNS-mintáját vitte magával, nem pedig egy hajóra való állatot,rovart és növényt. Egy kémcsövekkel teli hajókabin sokkal logikusabbnak tűnik, mintegy úszó állatkert.Alford elmélete szerint Enki Utnapistim-Noén és három különböző etnikai csoporthoz tartozó pótfeleségén végzett genetikai beavatkozások révén három fiút hozott létre, akik a Föld három különböző emberfajtáját képviselték, és így azok az özönvíz után is fennmaradtak. Más szerzők szerint a különféle fajták az Anunnakitól különböző földönkívüli fajok genetikai kísérleteinek eredményei voltak.Az akkád történetből az is kiderül, hogy özönvíz nem nagy esőzések következménye volt.

A leírás sötétségről beszél, melyet viharos erejű és egyre erősödő szél kísért, ami lerombolta az épületeket és átszakította a gátakat. Ilyen események egy másik égitest közeli elhaladásakor következhetnek be. A világ minden táján utalnak arra ásatási eredmények, hogy amit özönvíznek nevezünk, az az egész bolygót érintő katasztrófa volt, de nem került az egész Föld víz alá. Egy magyarázat szerint a Nibiru elhaladása miatt megváltozó gravitációs hatások következtében az Antarktiszt borító jégréteg, mely az utolsó jégkorszak vége óta egyébként is labilis volt, a tengerbe csúszott, s ezzel az egész bolygón megemelte a tengerek vízszintjét.A legtöbb mezopotámiai Anunnaki települést a Tigris és az Eufrátesz torkolata közelében még ma is vastag víz- és iszapréteg borítja.Az akkád változat szerint hat nap és hat éjszaka után az elemek elcsendesültek, de földet sehol sem lehetett látni. Végül, mint a bibliai történetben is, a bárka megfeneklett egy hegy csúcsán, amit Ararát hegyének neveznek. Miután egy galambot, egy fecskét és egy hollót szabadon engedtek a bárkáról, csak a holló nem tért vissza, és ez arra utalt, hogy szárazföld van a közelben. Utnapistim-Noé és családja ekkor elhagytaa bárkát és égőáldozatot mutatott be, ami magára vonta a visszatérő Anunnaki lények figyelmét.Egy ősi szöveg szerint „az istenek nyüzsögtek, mint a legyek” a fővő hús körül.Nyilván a Föld körüli keringés hosszú bezártsága után ki voltak éhezve a friss ételre.Szembesülve azzal, hogy néhány emberi lény túlélte az özönvizet, és talán mert némi lelkiismeretfurdalást is érzett tettei miatt, Enlil nem tehetett mást, mint hogy megengesztelődött és beleegyezett abba, hogy továbbra is együtt éljen a két faj.A fenti eseménysorozat megmagyarázza, hogy körülbelül tízezer évvel ezelőtt hogyan tűnt el a földi népesség nagy része - az özönvíz áldozatai lettek.Ahogy a víz kezdett felszáradni és a Nibiru is eltávolodott a Naprendszertől, az Anunnaki és a néhány túlélő ember hozzálátott az újjáépítéshez. De ez az özönvíz utáni világ már korántsem volt olyan békés, mint az azelőtti.Az özönvíz előtt azok az emberek, akik nem közvetlenül az Anunnaki uraknak dolgoztak,nomád vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak -most pedig szinte egyik pillanatról a másikra földművelők lettek. „ rendelkezésünkre álló néprajzi adatok azt mutatják, hogy a földművelés több munkával jár, mint a vadászat, [és az eredménye]egy kevésbé változatos élővilágú, labilis, ember módosította ökoszisztéma - jegyzi meg Kent Flannery régész. - Mivel a földművelésre való tudatos áttérés azzal járt,hogy többet kellett dolgozni és rosszabb minőségű ételt kellett enni, gyanítom, hogy azért tértek erre át, mert úgy érezték, muszáj, és nem saját elhatározásukból. Ámhogy miért érezték így, azt talán sohasem fogjuk megtudni, annak ellenére, hogy döntésük az emberiség egész további történelmét meghatározta”.A sumér táblák megadják a magyarázatot arra, hogy az emberek miért kezdtek el földet művelni és állatokat tenyészteni: mert isteneik ezt parancsolták nekik. A földművelés következménye pedig az lett, hogy a népesség városokba tömörült, nagyobbakba és pompásabbakba, mint az özönvíz előtt.

Mindegyik várost egy vezető Anunnaki uralta, akit az emberek kezdtek „isten”-ként tisztelni. Az özönvíz megtörténtét  bizonyítja az is, hogy az első földművelésre utaló jeleket nem a folyóvölgyek termékeny földjében, hanem Mezopotámia és Palesztina magasföldjein találták.Ezt is egy sumér szövegtöredék magyarázza meg, amely így szól: „Enlil felment a hegycsúcsra és felemelte szemeit; lenézett; tengernyi vizet látott. Felnézett: fűszeres illatú cédrusfákkal teli hegyet látott. Felvitte az árpát, teraszosan elültette a hegyen. Amelyik növényt csak felvitte, gabonának nőtt az a hegyen”.Úgy tűnik, az emberekhez hasonlóan néhány gabonafajtának sincs közvetlen elődje a földi evolúciós láncban. Hirtelen jelentek meg - már eleve kultúrnövényként -, a régészeti leletek szerint körülbelül tizenháromezer éve. „Erre a botanogenetikai csodára nincs magyarázat, legfeljebb akkor, ha nem természetes kiválasztódásról, hanem mesterséges génmódosításról van szó” - tette hozzá Sitchin, akinek az is feltűnt, hogy az emberiség fejlődésének három kritikus pontja - a növénytermesztés (kb. Kr. e. 11000), a kőkorszaki kultúra (kb. Kr. e. 7500) és a civilizáció (kb. Kr. e. 3800) kialakulása- 3600 éves időközökben következett be, márpedig a Nibiru épp ennyi idő alatt futja be teljes pályáját a Nap körül.Néhány kiválasztott emberre, amellett, hogy a gabonafajták és az állatok felett „királyként” uralkodhattak, ekkor már vezetői hatalmat is bíztak az Anunnaki urak.Ahogy az emberek lélekszáma egyre nőtt, az Anunnaki-Nefilim faj rájött: valamit tennie kell, hogy megőrizze teremtményei fölött gyakorolt hatalmát. Közvetítőkre is szükségük volt saját maguk és az emberek között, akiket még mindig nem becsültek sokkal többre az állatoknál.Egy özönvíz utáni Anunnaki gyűlésen úgy döntöttek, hogy a Földet négy részre osztják, és az emberi lakosságot ezek közül háromban osztják el - alsó-Mezopotámiában, a Nílus völgyében és az Indus völgyében. A Sínai-félszigetet,özönvíz utáni új űrkikötő-központjukat az Anunnaki lények „szent” helynek, saját szentélyüknek tartották fenn.Ehhez az „oszd meg és uralkodj” stratégiához természetesen arra volt szükség,hogy a szétszórt emberi közösségeknek külön vezetői legyenek, így született meg a királyság intézménye, az Anunnaki lények, azaz az „istenek” által választott emberi vezető és képviselő fogalma. A dinasztikus királyság intézménye, ami az istenekig visszavezethető királyi vérvonalon alapszik, mind a mai napig sok ország és kormány működését meghatározza.A fenti gyakorlat a sumér Kiss városában kezdődött, melyet Sitchin a bibliai Kus(Khús) városával azonosít. Gardner ezzel egyetértve a bibliai Kust Babilóniától keletre teszi, nem pedig Egyiptomba. Az lMózes 10,8-12 szerint Kus Noé unokája és a legendás Nimród apja volt, aki sumériai központjából kiindulva olyan városokat épített és uralt, mint Babilon, Erek és Akkád, mielőtt Asszíriában kezdett volna városokat építeni (például Ninivét).Lehetséges, hogy Bábel tornyának ószövetségi története Nimród azon próbálkozásának volt a következménye, hogy meghiúsítsa Enlil tervét az emberek szétszórására.A történet a mai Libanon területén található Baalbekben kezdődik, ami többek szerint az özönvíz utáni Anunnaki űrközpont volt. Az ott található, „Triliton”-nak nevezett masszív, egyenként több mint háromszáz tonnás gránittömbök is azt az elméletet támogatják, hogy a hely valamikor kilövőpálya vagy leszállóhely lehetett. „ szövegek,illetve a földrajzi és a tárgyi bizonyítékok egymást is megerősítve mind arra mutatnak, hogy Baalbek az istenek rakétáinak leszállóhelyéül szolgált” - szögezte le Alford.

Egy Baalbekben talált arab nyelvű szöveg leírja, hogy Nimród és követői ott próbálkoztak meg egy „sém” létrehozásával, amit az 1 Mózes 11,4 így fordít: „Szerezzünk nevet magunknak”. „ 'sém' szót a legtöbb fordító figyelmetlenül félreértette, és 'név'-ként fordította le. De eredetileg azt jelentette: 'az, ami fölmegy' - magyarázza Turnage. - Sitchin szerint a 'sém' mezopotámiai eredetű szó, és a 'mu'-ból vagy az abból képzett sémita 'su-mu' vagy 'sám' szóból származik ('az, amiről valakire emlékeznek','amitől valaki emlékezetes') [...], amelynek a jelentése később 'név' lett. A szó eredeti jelentése viszont valamilyen repülő dologra utalt”.Sitchin szerint „az a felfedezés, hogy a 'mu' vagy 'sém' sok mezopotámiai szövegben nem nevet, hanem 'égi járművet' jelent, megnyitja az utat sok ősi elbeszélés, így például a Bábel tornyáról szóló bibliai történet igazi mondanivalójának megértése felé”.Szerinte a bábeli események magyarázata az, hogy az ottani emberek megpróbáltákf elépíteni saját kilövőtornyukat és megalkotni saját „sém”-jüket, vagyis repülő járművüket,amellyel reményeik szerint jobb eséllyel szállhattak volna szembe az űrbenlakó uralkodójukkal, Annal, aki szét akarta őket szórni a világ különböző tájaira.Mózes első könyve (11,4) ezt írja: „Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk ['sém'-et] magunknak és ne szóródjunk szét a földön!”Tevékenységük csak növelte Enlil félelmét, hogy az emberek versengeni fognak az isteni fajjal, és megerősítette elhatározásában, hogy szétszórja őket. Mózes első könyve (11,5-8) leírja reakcióját: „Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek, így szólt: 'Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!' Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését”.Az emberiség három ágát - Utnapistim-Noé három fia, Sém, Hám és Jáfet utódait -ezután hamarosan elszállították a kijelölt területekre, ahol idővel valóban különböző nyelvek alakultak ki.Alford elmélete szerint valóban lehetséges, hogy Utnapistim-Noénak különböző emberfajtákból származó feleségei voltak; a tőlük származó utódok természetesen különböző emberfajtákat képviseltek, ami megmagyarázná, hogy Afrikában negroid,Ázsiában mongoloid, a Közel-Keleten pedig europid típusú emberek élnek.A sumér szövegek és a Biblia egybehangzóan állítják, hogy Sém és utódai a Mezopotámiát magába foglaló területen maradtak, Hámot és családját Afrikába és Arábia bizonyos részeire vitték, Jáfetet és rokonait pedig az Indus völgyébe szállították.Valószínűleg ők voltak a titokzatos „árják”, akik olyan hirtelen jelentek meg ott az őskorban.A szétszóratás eredménye nyugodt békeidőszak kellett volna legyen, melyben az új királyok által uralt új városok tovább terjeszkednek és növekszik az élelmiszer termelés.De sajnos, mint látni fogjuk, az ősi „istenek” éppoly kevéssé voltak képesek a tartós békét biztosítani, mint az emberek.A baj már akkor megkezdődött, amikor az Anunnaki faj az addigra nagyrészt víz alá került Sumerból elkezdte áthelyezni űrkikötőit a Sínai-félszigeten lévő helyszínre,amit később El Parannak, Isten Dicsőséges Helyének neveztek.

Mint az özönvíz előtt is, az Ararát hegye (amely ma Törökország területén fekszik, s a leírások szerint itt feneklett meg a bárka) volt a Sínain lévő leszállóhelyhez vezető siklópálya legészakibb iránypontja. A bázis a félsziget földrajzi középpontjában, a harmincadik szélességi körön helyezkedett el, míg a déli iránypont a Sínai-hegy két legmagasabb csúcsa, a Katalin-csúcs (Gebel-Katrína, 2637 m tengerszint felett), illetve a Mózes-csúcs(Gebel-Músza, 2285 m) volt. A siklópályához már csak egy nyugati iránypont hiányzott.„Arrafelé túl lapos ahhoz a felszín, hogy természetes iránypontokat lehessen találni- magyarázza Sitchin -, minden bizonnyal ezért fogott hozzá az Anunnaki faj a mesterséges kettős csúcs, a két nagy gizehi piramis megépítéséhez”.„ nagy Kheopsz-piramis az űrhajósok számára irányjelző tereppontként is szolgált -erősíti meg Maurice Chatelain, a NASA munkatársa, aki az Apollo űrhajók kommunikációsés adatfeldolgozó rendszereit kifejlesztette.

- A piramist szabad szemmel nagyon nagy magasságból is jól lehet látni, és az űrben a radarképernyőn még annál is jóval messzebbről észlelhető, mert ferde oldalai merőlegesen verik vissza a radarsugarakat, ha a megközelítési szög a horizonthoz viszonyítva 38 fokosnál nagyobb. Nem nehéz rájönni, hogy a csiszolt kőfelület [...]nem más, mint radarjel visszaverő eszköz. [...] Egy ilyen hatalmas radarvisszaverő valóban jelezhette az irányt a közeledő űrhajóknak, és valószínűleg már hosszú ideje épp ezt a célt szolgálja.

Tudjuk, hogy a piramist különböző színekkel be is festették,és ha a festékbe még fémszemcséket is kevertek, az felerősítette a lézer- vagy radarsugarak visszaverődését”.A már említett Holman Bible Dictionary szerkesztői szerint a „Sínai” név a „fénylő”jelentésű szóból származik, az pedig valószínűleg Sin babilóniai isten nevéből.Sin egyszerűen Nannar sémita neve volt, Nannar pedig Enlil elsőszülött fia, és Ur városának, Ábrahám szülőhelyének az uralkodója. Néhány kutató felvetette, hogy a Sínai-hegy két csúcsán is állhattak valamikor hatalmas radarvisszaverők, melyek a leszálló pilótákat segítették a háromszögelésben.Sin a Hold kaldeus neve is volt, és a sumerok szerint Enki először a Holdon szerzett élő organizmusokat avagy „magot” az embereken végzett mutációs kísérleteihez,azt az anyagot gyűjtve össze, ami a Nibiru és a Tiamat összeütközése után megmaradt.„Ennek az egyetlenegy névcserének hihetetlen hatása volt az egész emberi történelemre - jelentette ki Henry. - Amikor a keresztények elkezdték értelmezni a szövegeket, azt mondták, hogy mind bűnben születtünk [a 'bűn' angolul: 'sin' - a ford.megj.]. Teljesen igazuk is volt. Csak azt felejtették el hozzátenni, hogy a 'Sin' szó itt a Holdra utal, génanyagunk forrására!”Mivel az özönvíz elpusztította a sumér Nippur városban lévő Anunnaki központi vezérlő űrközpontot, és olyan új helyre volt szükség, ami egyenlő távolságra van a siklópályáktól, az új központot Mórija hegyén építették meg, ami lefordítva „ Vezérlés Hegye”. Itt épült fel később a szent város, Jeruzsálem, amit minden nagy nyugati vallás régóta szent helyként tisztel.Mire mindezek a munkálatok befejeződtek, már új Anunnaki nemzedékek születteka Földön. Mint valami ősi szappanoperában, melynek cselekményét a feljegyzett történelem során számtalanszor újra eljátszották, itt is intrikákról és összeesküvésekről számolnak be a feljegyzések, sőt testvért testvér ellen fordító háborúk is kirobbantak.A konfliktusokba, lázadásokba és háborúkba idővel az emberek is belekeveredtek,akik ekkor tapasztalták meg először a fegyveres hadviselést, melynek gyakorlásával azóta sem hagytak fel.A sumér szövegek szerint Enki elsőszülött fia, Marduk megszerezte az Egyiptom fölötti hatalmat; itt Ra néven ismerték. Gyermekei, Su és Tefnut adtak példát a későbbi fáraóknak azzal, hogy egymással házasodtak össze. Az ő gyermekeik, Geb és Nut úgyszintén összeházasodtak, így ők lettek a következő királyi pár, s tőlük származik Egyiptom néhány legismertebb isten-uralkodója: Ozirisz, Izisz, a húga ésfelesége, valamint Szet, és Neptisz, Izisz húga mind az ő gyermekeik voltak. A családtagok közti házasság olyan örökösödési problémához vezetett, amelynek megoldásához fel kellett osztani az országot.

Ozirisz Alsó-Egyiptomot kapta meg, Szet pedig a hegyekkel tarkított Felső-Egyiptomot. Szet elégedetlen volt saját részével,ezért szervezkedni kezdett Ozirisz ellen. Ezzel kezdődtek meg az ősi Egyiptom legendás háborúi.Ozirisz halála után fia, Hórusz (Horus) bosszút akart állni Szeten, aki keletre vonult és elfoglalta a Sínai űrkikötőt. Enlil követői, feldühödve azon, hogy az űrutazáshoz szükséges létesítmények Enki utódainak kezében vannak, megtámadták Szet seregét. Ez a családi rivalizálás már a legkorábbi idők óta tartott.Ninurta, Enlil egyik fia vezetésével visszafoglalták a Sínai űrkikötőt. A hatalom Babilónia, Asszíria és Kánaán új királyainak kezébe jutott, akik maguk is majdnem folyamatosan háborúztak. Az Ószövetség hűségesen megörökítette e háborúk nagyrészét, jóllehet a leírások teli vannak homályos nevekkel és kiejthetetlen nevű helységekkel,melyek azonosítása komoly gondot okoz a történészeknek, hiszen a különböző nyelveken mindegyiket másképp hívták.A fegyveres harcot, ami az Anunnaki urak közti versengéssel és intrikákkal kezdődött,most emberi követőik folytatták. Ez is tudatosan alkalmazott irányító mechanizmussá vált, csakúgy, mint az Anunnaki uralkodók vallásos tisztelete, amiről már korábban bebizonyosodott, hogy jó módszer a jórészt civilizálatlan emberiség kordában tartására.Ám ahogyan már sok háborúban megesett, az Anunnaki vezetők kezéből is kicsúszottaz események irányítása.A Rómeó és Júliára emlékeztető epizód játszódott le: Enlil egyik unokája, Inanna feleségül ment Enki legfiatalabb fiához, Dumuzihoz. A két viszálykodó család vonakodva bár, de áldását adta a frigyre. Amikor azonban Dumuzit megölték, miután Marduk-Ra őrizetbe vette az Anunnaki erkölcsi törvények megsértéséért, Inanna megtámadta Marduk-Rát.

Hogy véget vessenek e háborúnak, Marduk-Rát bíróság elé állították Dumuzi meggyilkolásának vádjával, de mivel nem lehetett bebizonyítani, hogy Dumuzi halála gyilkosság vagy véletlen baleset volt-e, Marduk-Rát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és egy hatalmas, áthatolhatatlan helyre zárták, melynek falai az égig értek.Sitchin szerint ez a börtön nem volt más, mint a nagy Kheopsz-piramis.Sitchin szerint a sumér szövegekből készített fordításai megmagyarázzák a nagypiramis belsejében található különös akna rendeltetését. E rejtélyes, kéziszerszámokkal kivésett alagutat, ami a piramis lefelé haladó folyosóját köti össze a fölfelé haladóval,szerinte azért alakították ki, hogy megkerüljék a felfelé tartó folyosót eltorlaszoló hatalmas gránitkövet, s aztán ezen keresztül szabadítsák ki Marduk-Rát, miután börtönbüntetését kegyelemből száműzetésre változtatták. Az egyiptomi hieroglifák részletesen leírják egy egyiptomi isten elfogását, bebörtönzését és feltételezett halálát.Inannát, aki egyáltalán nem volt megelégedve az események ilyetén alakulásával,és maga is hatalomra vágyott, csak úgy lehetett megállítani, hogy egy másik terület,valószínűleg az Indus-völgy (és az ottani lakosság) uralkodójává tették. 1922-ben fedezték fel Pakisztán déli részén, az Indus folyó mellett azokat a buckák alatt rejtőző romokat, amik valaha Mohendzsodárót, egy Kr. e. 2500-nál is régebbi civilizáció legnagyobb városát jelentették. Bár a város valamikor az őskorban rejtélyes módon teljesen elpusztult, az égetett téglás épületek és a város gondosan megtervezett szerkezete alapján néhány kutató egyértelműnek tartja a sumerokkal való kapcsolatát.Alford szerint a várost lakó harappá nevű nép „egyetlen istennőt tisztelt, akinek képei feltűnően hasonlítanak Inanna istennő más ábrázolásaira”.Akár Inanna volt ez az indusi istennő, akár nem, mindenesetre hatalomvágya későbbsem csillapodott, és a sumér szövegek szerint végül sikerült elfoglalnia Ninharsag helyét a fő Anunnaki vezetők között. Emellett talált magának egy hibridembert, akit arra használt fel, hogy új birodalmat szerezzen. Ez az ember Sharru-Kin,ismertebb nevén Nagy Sargon volt. Sargon, aki valószínűleg Anunnaki apától és emberi anyától származott, Kr. e. 2200 körül megalapította a sémita akkád dinasztiát,ami végül egész Mezopotámiát magába foglalta. Mint már említettük, Sargon - akárcsak később Mózes - azt állította, hogy anyja nádkosárba tette, és a folyón úsztatta le biztonságos helyre.„Sargon a hódításairól szóló leírásaiban mindig úgy ábrázolja Inannát, mint aki tevőlegesen részt vesz a harcokban, de a győzelem mértékét és a meghódított területek nagyságát mégis mindig Enlil határozza meg” -jegyzi meg Sitchin

.Sargon és az akkád birodalom bukásakor Marduk-Ra titokban visszatért a száműzetésből és megpróbálta visszaszerezni a hatalmat Babilónia felett. Rögtön új szövetségek születtek, és Enlil és Inanna seregei azonnal szembeszálltak Mardukkal és apjával, Enkivel. Ráadásul Marduk egyik fia, Nergal (másként Erra) is csatlakozott Enlil ellene induló csapataihoz, ezzel valódi polgárháborúvá téve a konfliktust.Az Anunnaki vezetők, megijedvén Marduk visszatérésétől és terveitől, rábeszélték Anut, hogy engedélyezze hét hatalmas fegyver bevetését ellene - amik több szerző szerint atomrakéták voltak. Mindez Kr. e. 2000-nél valamivel korábban történt.Ezen a ponton lép be a történetbe Ábrahám, a bibliai pátriárka. Sitchin véleménye szerint Ábrahám közel sem volt az az egyszerű héber nomád, akinek általában hiszik.Mint írja, különböző szövegek alapos tanulmányozásából világosan kiderül, hogy az Úrból származó Ábrahám valójában magas rangú sumér volt. „Amikor megérkeztek Egyiptomba, Ábrahámot és Sárát a fáraó udvarába vitték, Kánaánban pedig Ábrahám szövetségeket kötött a helyi uralkodókkal. Ezek nem egy településeket fosztogató nomád jellemzői; Ábrahám sokkal inkább magasrangú, jó tárgyaló- és diplomáciai képességekkel rendelkező személyiségként áll előttünk”.Ábrahámnak fegyveres csapatai is voltak; erről tanúskodik Mózes első könyve(14,14-16) ,amely leírja, hogyan vett maga mellé 3 „kipróbált szolgát”, hogy megmentse unokaöccsét, Lótot és annak családját a Marduk irányította egyesült csapatok fogságából.Az előzmények: az észak felől támadó csapatokat, amelyeknek szemmel láthatólaga Sínai űrkikötő visszafoglalása volt a célja, visszafordították, még mielőtt elértékvolna a Sínait; azok pedig, miután legyőzték a Sziddim-völgyben, a Holt-tengertől délre található Szodoma és Gomorra királyait, kirabolták a városokat. Itt ejtették foglyul Lótot, majd visszaindultak északra; és Lót ide tért vissza, miután Ábrahám kiszabadította.És nagyon úgy tűnik, hogy itt történt a világon az első atomrobbantás is.Sitchin leírása szerint valójában Ábrahám és harcosai akadályozták meg, hogy Marduk fosztogató csapatai elérjék a Sínai űrkikötőt, El Parant. Ennek a győzelemnek a jutalma volt Melkisedek dicsérete és áldása, valamint az, hogy Jahve (akit Enlillel azonosítanak) szövetséget kötött Ábrahámmal. Alford szerint Ábrahám istene,Jahve - eredetileg „El-Saddáj” avagy a Hegyek Istene - Enlil egyik fia, Isku(másnéven Adad) is lehetett. Szerinte ő volt az az Anunnaki, aki később is kapcsolatban maradt választot népével egy rádió-adóvevő segítségével, amelyet a Biblia szövetségládának nevez.Boulay is egyetért azzal, hogy a frigyláda valójában rádiókészülék volt, és nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy igen pontos utasítások alapján kellett elkészíteni,mielőtt elhelyezhették volna benne a Tízparancsolatot tartalmazó táblákat. „ táblák alighanem az adóvevő működtetéséhez szükséges energiaforrást jelentették” - írta.Egy ószövetségi vers (4Mózes 7,89) talán éppen a hangszóró helyét határozza meg:„S amikor Mózes bement a megnyilatkozás sátorába, hogy beszéljen vele [Istennel],hallotta a hangot, amint beszélt hozzá a kiengesztelődés táblájáról, amely a tanúság ládáján volt elhelyezve, a két kerub között s beszélt vele”.Mivel Enlil és a többi „istenük” nem tudta megvédeni őket a támadó szövetséges csapatoktól, Szodoma és Gomorra királyai alighanem átpártoltak Mardukhoz. Bármi is volt az oka, Enlil és fiai, Ninurta és Adad évekkel később eldöntötték, hogy boszszúból bevetik ellenük atomfegyvereiket.Viszont mivel Ábrahám korábban jó szolgálatot tett nekik, úgy döntöttek, figyelmeztetik.Ahogy Mózes első könyvének 18. fejezete is leírja, Jahve meglátogatta Ábrahámot, és figyelmeztette, hogy elpusztítja a városokat, mert elfordultak tőle. Azt,hogy a városok elpusztítása előre megfontolt cselekedet volt, ez a figyelmeztetés is bizonyítja, valamint Ábrahám alkudozása is, amellyel a városok megkíméléséhez szükséges igaz emberek számát ötvenről tízre csökkentette.Az előre meghozott döntésre utal az is, hogy Szodomában Lótot két „angyal” figyelmezteti- bár az eredeti héber szó, a „Mal'akhim” valójában csak „küldött'-et jelent. Miután a látogatók miatt Lótnak némi problémája akad a szomszédokkal,amint az lMózes 19,12-13-ban le van írva, az angyalok így szólnak Lóthoz: „Ha mégvan itt valakid a városban, fiad és lányod vagy más valakid, aki hozzád tartozik,vezesd ki a helységből, mi ugyanis elpusztítjuk ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellenük Isten előtt, és Isten azért küldött bennünket, hogy pusztítsuk el őket”.Lót és rokonai elmenekültek a hegyekbe, ahogy utasították őket, de még őket is elérte a pusztítás tüze. Mózes első könyve (19,26) szerint Lót felesége, aki lemaradt,„sóoszloppá változott”.

Sitchin rámutatott, hogy az eredeti sumér szó, amit a héber írnokok „só”-nak értelmeztek, párát is jelentett. Lót felesége ezek szerint egyszerűen elpárolgott attól a robbanástól, ami Szodomát és Gomorrát is megsemmisítette, míg Lótot és családja többi tagját valószínűleg megvédte egy hegygerinc vagy valami hasonló dolog. A sumér Erraeposz szerint a pusztítás előidézői közül az egyik így esküdözött: „Az embereket megsemmisítem, a lelkük is csak pára lesz”. Amikor Hirosimára és Nagaszakira ledobták az atombombát, sokan megmenekültek, akiket valami eltakart az első robbanástól,míg a közelükben takarás nélkül állók egyszerűen elpárologtak.Ezalatt Ábrahám, aki több kilométerre a hegyekben volt, azt látta, hogy sűrű füstoszlopszáll fel, mintha olvasztókemence füstje lenne.Valószínűleg az is a bombázás következménye volt, hogy a Holt-tenger déli partján kiöntött a víz, így aztán sós víz borította el a két várost, és a tenger déli részén, a Liszan-félszigetnél létrejött egy sekély rész.Ironikus módon talán éppen Marduk saját fia indította el az atomtámadást. Egy babilóniai szöveg így ír: „De amikor Marduk fia a partvidéken volt, a Gonosz Szél Segítője [Nergal] forrósággal égette meg a síkságot”.Régészeti leletek is bizonyítják, hogy valóban atomtámadásról volt szó; ezek szerint a városokhoz közeli települések Kr. e. 2040 körül hirtelen több évszázadra elnéptelenedtek,valamint a Holt-tengerhez közeli források vize még ma is káros mennyiségű radioaktív sugárzást bocsát ki.Szodoma és Gomorra elpusztításával egyidőben a Sínai űrkikötőt is lebombázták,minden bizonnyal azért, hogy ne kerülhessen Marduk kezére. Lehetséges, hogy más célpontokat is atomrakéta semmisített meg, ám ezekről nem készült feljegyzés, és még nem fedezték fel őket.Sitchin, Alford és mások szerint a Sínai-félszigeten történt detonáció természetellenes módon összeszabdalta a félszigetet. Ennek nyomait az űrből még mindig látni lehet, a környéken pedig rengeteg megperzselődött kő hever szétszóródva.„ Sínai-félsziget keleti részén többmillió megfeketedett kő található több tíz kilométeres sugarú körben. Kétségtelen, hogy ezek a kövek nem természetes módon feketedtek meg - írta Alford. - A fényképeken minden kétséget kizáróan látszik, hogycsak a külsejük fekete”.Az atomrobbanásoknak nem várt és tragikus utóhatásuk is volt. Radioaktív ciklon keletkezett, amely északkeleti irányban végigvonult Mezopotámián, kiirtva minden életet és véget vetve a sumér civilizációnak.A hagyományos történetírás szerint a hatalmas Sumér, ami körülbelül 6000 éve jelent meg hirtelen, ugyanolyan hirtelen el is tűnt, lakosságát pedig Babilónia és Asszíria szívta fel. A sumér szövegek ennél sokkal szőrnyűbb eseményekről árulkodnak.A sumerológus Kramer által lefordított „siralmak” így panaszkodnak: „Az országra[Sumerra] olyan vész szakadt, ami eddig ismeretlen volt az ember előtt, amilyent eddig senki sem látott, s aminek senki sem tudott ellenállni. Az égből egy nagy vihar[...] A földet elpusztító szél [...] Gonosz szél, akár a rohanó áradat [...] Üvöltő vihar,amit perzselő forróság kísért [...] Nappal elfödte a fényes Nap fényét, éjjel nem világítottaka csillagok. [...] A rémült emberek alig tudtak levegőt venni; a gonosz szélfojtogatta őket, nem hagy nekik már egyetlen napot sem [...]. A szájakat vérrel töltötte meg, a fejek vérbe merültek. [...] Az arcokat elsápasztotta a Gonosz Szél. Elnéptelenedtek tőle a városok, elnéptelenedtek tőle a házak, kiürültek az istállók, kiürültek a juhaklok. [...] Sumér folyóiban keserű víz folyt tőle, megművelt földjein gyomot növelt, legelőin elszárította a növényeket [...]. így hát összes istene elhagyta Uruk városát; eltávoztak tőle, elrejtőztek a hegyekben, elmenekültek a messzi síkságokra”.A radioaktív poreső egyetlen hatalmas vihara megsemmisítette a Föld első nagycivilizációját, az emberek hullái pedig „halmokban hevertek”.Ekkor érnek véget a Sumerról és isteneiről írott részletes feljegyzések. Még évszázadoknak kell eltelnie, mielőtt Mezopotámiában újra felvirágzik a civilizáció és az írott kultúra, és a nagy kataklizma emléke lassan homályos, rémálomszerű történetekké fakul.„Az derült tehát ki, hogy az eredeti mezopotámiai történeteket valódi történelmi feljegyzéseknek szánták - magyarázta Gardner. - Ezt a történelmet később átírták,hogy idegen vallási kultuszok, először a judaizmus, majd a kereszténység alapjául szolgáljon. Az eltorzított dogma, vagyis a frissen elfogadott történelem annyira különbözött az eredeti, első kézből származó szövegektől, hogy azokat 'mitológiának'bélyegezték”.Ez volt hát az Anunnaki nép nukleáris Armageddonja, ami elsöpörte többezer éves gyarmatukat, az Edent. Egy elmélet szerint az Anunnaki lények, tettük következményein megdöbbenve, egy elzárt területre vonultak vissza a Sínai-félszigeten, onnan pedig legtöbbjük hazatért, valószínűleg csupán egy kislétszámú felügyelő csapatot hagyva hátra.Emberi mértékkel mérve mindez nagyon régen, több mint 4000 éve történt. Az Anunnaki időszámítás szerint azonban ez alig több, mint egy év. Néhány kutató szerint lehetséges, hogy egy Anunnaki mentőcsapat már útban is van a Föld felé.Csak az idő döntheti el, hogy így van-e.

E korai holokauszt túlélőinek visszafejlődéssel, a barbárságba való visszasüllyedéssel kellett szembenézniük. Az életben maradt emberek az egyetlen lehetséges utat választották: megkezdték civilizációjuk újjáépítését, ami „isteneik” segítsége nélkül igencsak lassan ment.Ábrahám népével együtt délre vonult az elpusztított területről, ahol hibrid génjeinek köszönhetően százéves korában nemzette Izsákot. Izsák fia, Jákob később az Izrael nevet kapta, ami nemsokára egész népének neve is lett. Néhány vélemény szerint az Izrael név valójában az egyiptomi istenek, OzirISZ és RA, valamint a mezopotámiai isten, EL nevéből van összerakva.Az izraeliták körülbelül harmincöt nemzedéke adta tovább szájhagyomány útján a fent leírt eseményeket, amíg végül héberül írásban is megörökítették. Ami ezutántörtént, az már, ahogy mondani szokás, történelem.

MEGJEGYZÉSEK

Külön ki kell emelni, hogy az eddig leírtak csupán a jéghegy csúcsát jelentik. A ma rendelkezésünkre álló információmennyiség - mind régészeti leletek, mind ékírásos táblák formájában -, amely ezt a hihetetlen és nagy horderejű következményekkel járó történetet alátámasztja, hatalmas. Ennek ellenére a tárgyat tanulmányozó szerzők és kutatók egyike sem érzi úgy, hogy minden adat a rendelkezésünkre áll.Dr. Horn valószínűleg nagyon sokuk nevében beszélt, amikor ezt mondta: „Még egyszer világossá kell tennünk: nem hisszük, hogy minden ősi sumér és egyéb mezopotámiai történet tökéletesen igaz és elfogadható történelemként. Ezeket a történeteket évezredekig adták tovább szóban és írásban, amíg hozzánk eljutottak, így bizonyos,hogy valamelyest eltorzultak - sőt az is könnyen lehetséges, hogy egyes esetekben maguk az Anunnaki lények is szándékosan torzítottak rajtuk. De úgy gondolom,ezek az ősi történetek olyan közel vannak az igazsághoz, amilyen közel csak juthatunk hozzá a mai helyzetben [...]”.Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a fent előadott történet olyan sumér szövegekben van többé-kevésbé leírva, amelyek a Bibliánál legalább kétezer évvel korábban keletkeztek, de csupán az elmúlt 150 évben találtak rájuk.

 

/Jim Mars írása - szerkesztette: Galactus/