.

Feedek
Megosztás
HTML

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele

Írta:Spirituális UFO-kutató

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele :az "Alcyon Plejádok" videóinak a megjelenése

Végre elkészült földönkívüli segítséggel egy olyan kilencrészes videó, mely az internet utóbbi 20 éves történetében páratlan a maga nevében. Ez a videósorozat ugyanis mind a negatívkontroll alatti emberiség, mind az ébredező csillaggyermekek nagyon aktuális problémáiról, de épp úgy annak megoldásáról is szól oly módon, hogy szinte tökéletes spirituális-kozmikus magyarázatot ad mindannyiunknak.

Mert 2012. december 21. utáni helyzet természetesen elég válságos volt sok komoly fénymunkás és csillaggyermek számára, különösen azoknak, akik már idősebbek és évtizedek óta "harcolnak" a Fény oldalán. Ez a videósorozat azonban tökéletesen feltárja a látszólag elmaradt Felemelkedés mögött meghúzodó okokat. A kép, a zene és szöveg tökéletes összhangja pedig segít minden jóérzésű embernek annak megértésében, hogy kicsoda ő, mint földi, de egyben kozmikus lény, és hogy valójában hol van most, milyen erők keresztüzében is áll nap mint nap, és hogy kozmikus szinten milyen hatalmas isteni erők dolgoznak az emberiség felemelkedéséért.

Ez az Alcyon Plejádok-videósorozat tehát teljesen egyedülálló, és sokak számára mindenképpen a Felemelkedés abszolút biztos kezdétének legfontosabb jele lesz! Mert egy fénymunkásnak meg minden más őszinte igazságkeresőnek ezután már bizonyosan nem lesz szüksége a fél- és negyedigazságok meghallgatásának/megnézésének szokásos mindennapi videó-kábulatára, melyeket a videómegosztókon számtalan előadás formájában ömlesztve lehet találni, miközben nagyszerű spekulációkat hallhatunk az emberiség/magyarság múltjáról vagy jövőjéről, vagy a spirituális életmódokról, hogy hogyan lehet pl. egy teljesen megmérgezett bolygó abszolút beteg társadalmában az egészségeset játszani stb., de lényeg kimondása rendszerint elmarad : minden spirituális megújulás alapja a helyes kozmikus szemléletben keresendő, tehát abban, hogy tisztában vagyunk vele, sőt mélyen hisszük, mert belsőleg tapasztaljuk, hogy honnan jövünk ( egy reménytelenül sötét korszakból ), hol vagyunk most ( egy rövid, átmeneti, 4. dimenziós köztes állapotban ), és hová megyünk ( az Alcyoni Fény birodalmába )!

Ezen kilencrészes videó első három része egy külön egységet képez, mely tájékoztatójellegűen foglalja össze az egész kozmikus-spirituális problémát, melyben most az emberiség van. Ezért azt javasolnánk, hogy először ezt a három filmet tekintsük át alaposan, hogy a nézés közben felszabaduló energia már ott és akkor beindítsa Felemelkedés folyamatát a tudati szinten!

Forrás:http://www.spiritufo.ditro.hu/kozmosz-letagadott-valtozasairol/22-2011-2012-2013-alapvet-valtozasairol/239-a-felemelkedes-kezdetenek-legfontosabb-jele

 

/Bár én magam is a fokozatosság híve vagyok, de aki esetleg úgy érzi, hogy haladna tovább a sorozattal, az az alábbiakban megtekintheti a többi részt is. - Galactus-RSZ/

ALCYON PLEJÁDOK 4. RÉSZ- A FÖLDÖNKÍVÜLI BETOLAKODÓK URALMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND

Az "Alcyone-Plejádok videó negyedik részében", szükségesnek láttuk, hogy elmélyedjünk néhány fontos pontban, különösen, mert "az uralkodó sötét urak", a reticuli -- nibiruiak és az általuk hibridizáltak, tovább haladnak a "romboló teendőik listájával", és nyíltan ellenállnak, megszámlálhatatlan emberi, kozmikus és geológiai "akadályt" okozva világszerte. Ezért, még nem látunk "egyértelmű kiutat" ebből a "hosszú és komor alagútból", amelybe bevezettek bennünket, csupán nagymértékű "interferenciát", fenyegetést, ijedtséget és "megszámlálhatatlan mennyiségű kritikus helyzetet", provokatív és kellemetlen viszonyokat, amelyek "világszerte" tapasztalhatók. És kik az emberiség önérzetének ezen "hatalmas manipulátorai"? A legfontosabbak: "a Rothschildok, a Rockefellerek, J.P Morganék, a Windsorok, a Goldman Sachs, Harrimanék, a Warburgok, Carnegiék, a Schiffek, a Stillmanok, a Wilsonok, stb." Ők voltak azok, akik "arcátlanul" megkaparintották az emberiség összes javát, egyben ők az "Új Világrend (NWO) megalapítói is". Nagyon kevesen vannak azok, akik "nyíltan szembeszálltak" az uralmi, a hatalmi és a vezetési ambícióikkal, és amikor néhányan "fellázadtak", ahogyan Abraham Lincoln és John F. Kennedy elnökökkel történt, akkor "gyáván meggyilkolták őket". Emlékezzünk arra, amit az "Alcyone videó 3. részében" említettünk, hogy az erős emberi és földi akadályok miatt, amit "az uralkodó földönkívüliek" okoztak, "az Intergalaktikus Szövetség" megelőzésképpen "elhelyezett bennünket" egy "idő-tér hézagba", egyfajta "limbusz-várakozásba", mielőtt teljesen belépnénk "az Alcyone Nap fotongyűrűjébe". "Egy óriási hologramról" vagy energiakötegről van szó, amelyet bölcsességgel és tudatos szeretettel hoztak létre, azért, hogy amikor belépünk a "manaszikus fény" magas frekvenciájába, az ne okozzon "sokkot", és ne érezzük "a fájdalom-traumát", sem pedig a rettenetes szenvedést, amelyet mindannyian vártunk, a "Nulla Zóna" erőteljes és zavaró elektromágneses sokkját.

 

ALCYON PLEJÁDOK 5. RÉSZ - A TITANIC ELSÜLLYEDÉSÉNEK ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETE ÉS A 11-ES SZÁMHOZ KAPCSOLÓDÓ MERÉNYLETEK

Ebben az 5. videóban nagyon fontosnak látjuk, hogy még inkább elmélyedjünk a "sötétek rettenetes leleplezésében", akik, az emberiség ellenen harcolnak. Ezért, szeretnénk megismertetni "a rejtett okait" annak, hogy a híres óceánjáró a "Titanic", miért végezte a tenger hullámai alá merülve. Lehet, hogy több van a háttérben, mint amit "hivatalosan elismernek", amit a nyilvánosság nem is sejt? De "mi történt" valójában a világ legnagyobb óceánjáró hajójával? Mindez egy olyan, nagyon jól eltervezett, összeesküvés eredménye volt, amelyet a "nibirui -- hüllő-lények" készítettek elő. Egy erős "összeesküvő-hálózatról" van szó, amely gazdag üzletemberek egy csoportjával állt szemben, "építészekkel, bankárokkal, pénzügyi szakemberekkel", akik, három iparmágnással együtt, határozottan ellenezték, hogy létrejöjjön "az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere (FED)", mert a létrejöttével, "a bankok centralizálódnának, és uralnák a világgazdaságot". A tragédia nagymértékben érintette a társadalmat azáltal is, hogy az áldozatok egyike John Astor "korának leggazdagabb embere", egyben Nikola Tesla közeli "barátja és találmányainak finanszírozója" volt. Tesla pedig nem más, mint aki felfedezte "a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló szabadenergiát". Azonban, "a nibirui -- illuminátusok" semmiképpen sem akarták, hogy ez elterjedjen, mert akkor "megszűnne a függésünk" az Új Világrendtől (New World Order), és a kegyetlen céljaiktól. És mit mondhatunk a furcsa véletlen egybeesésekről ezekkel az összeesküvésekkel, és a 11-es szám sorozatos előfordulásával kapcsolatban, amely olyan, történések dátumához kapcsolódik, amelyek megrendítették az emberiséget? Lehet, hogy mindezt jól előkészítették? Annak alapján, amit tudni lehet, soha nem feltételeznénk, hogy mi történt valójában a "2004. március 11-i madridi, spanyolországi" merényletek során, vagy "a New York-i ikertornyok" elleni támadáskor, amelyek szintén 11-én történtek. Lehet, hogy ezek az események részei voltak a terveiknek, amelyek olyan "rituálékkal járnak együtt, amelyek emberáldozatokat követelnek", érintsenek ezek tömegeket, vagy kiválasztottakat, "vagy szolgáljanak egy háború kezdeteként vagy lezárásaként?

ALCYON PLEJÁDOK 6. RÉSZ - CSALÁS AZ ARANNYAL, ÉS AZ ELNYOMÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK EGYÉB MEGTÉVESZTÉSEI

Miután tanulmányoztuk "a különböző összeesküvéseket" és "az uralmon lévő sötét NWO" titkos terveit "az Alcyone -- Plejádok videó 6. részében", most, hiteles adatokat felhasználva, folytatjuk ezt az érdekes kutatást, amely "mindannyiunkat közvetlenül érint". Számos "politikai és geopolitikai" kutatónak sikerült megerősítenie, hogy az "Új Világrendhez (NWO)" tartozó személyek hozták létre "az alkotmányellenes aranytartalékot" (FED), a saját hasznunk érdekében. Egy olyan, "magánkézben lévő, nemzeti bankról" van szó, amely más, "nemzetközi bankokkal" együtt, amelyek a "húsz fő pénzmágnás család" tulajdonában vannak, akik "az illuminátus -- Bilderberg csoporthoz és más titkos társaságokhoz" tartoznak, és akik "csillapíthatatlan kapzsiságból" hatalmukba kerítették, és felügyelik a világ összes "aranyletétét". Ilyen módon "az aranytartalékok", amelyekkel azelőtt "minden ország rendelkezett", fogyatkozásnak indultak, egészen addig, amíg "teljesen el nem tűntek". Bár, megerősítik, hogy a "Gold-Holdings" (az aranyletétek) biztonságban vannak, lehetséges, hogy "már nincs is arany a jól őrzött lerakataikban"? Egy "pénzügyi és gazdasági szakértők" által nemrég végzett vizsgálat kimutatta, hogy számos ország aranykészlete "már nem létezik", és kicserélték azt "arannyal bevont volfrámra". Annak alapján, amit tudni lehet, ez az óriási, "aranyhoz kapcsolódó, világszintű csalás" annyira "aljas és visszataszító", hogy súlyos következményei lehetnek "a nemzetközi elitre", amely részese "a Bilderberg Csoportnak, az illuminátusoknak, a Majestic 12-nek, a Bohémia Klubnak, a Római Klubnak", és sok más "sötét titkos társaságnak" is. Az NWO célja az, hogy azon kívül, hogy "elszegényítse a népességet", és rettenetes "gazdasági krízisbe" taszítson bennünket, szintén a "kegyetlen terve" részei azok az események, amelyet "a sötét urak" hoztak létre, és amelyet "a pénzügyi központ Ikertornyaival" szemben követtek el, New York-ban, 2001. szeptember 11-én. Ha mélyebbre ásunk a témában, akkor felismerjük, hogy ennek az irtózatos katasztrófának a "középpontja" ismét a hírhedt "11-es szám".

ALCYON PLEJÁDOK 7. RÉSZ -  AZ ILLUMINÁTUS URALMÁNAK VÉGE, KRÍZIS A VATIKÁNBAN, VALAMINT A FÖLDÖNKÍVÜLIEK IRÁNT TANÚSÍTOTT ÉRDEKLŐDÉSÜK

Ha elmélyedünk azokban a kényes témákban, amelyek világszintű érdeklődésre tartanak számot, akkor a rituális "11-es számon kívül", amelyet "különböző csoportosulások" agyafúrt manipulátorai tartanak a kezükben, beszélhetünk még a "földönkívüli illuminátus -- hüllő-lény" befolyásról, a "rettenetes, alattomos merényletekről, amelyek a New York-i ikertornyokhoz kapcsolódnak", valamint arról, hogy napvilágra került egy óriási "gazdasági csalás", amely számos "kormányzati intézményt" és magánintézményt érint. "2012 vége óta" elkezdetek "világossá válni" a vészjósló terveik. Lehet, hogy létezik valamilyen "magasrendű, kozmikus erő vagy energia", amely aktiválja a "földi szövetségeseit", hogy "gyorsan és döntően fedjenek fel" mindent, ami hosszú évek óta rejtve volt. Bizonyos, a "a pénzügyi krízishez kapcsolódó szabálytalanságokról" van szó, amelyek nagy és tekintélyes bankokat érintenek, mint "a HSBC, a Barclays, a Santander Bank, a J.P Morgan, a Vatikáni Bank, az Ambrosiano Bank, a Royal Bank of Scotland, a Goldman Sachs", és még sokan mások. Lehet, hogy "napfényre kerülnek" a "szövevényes ügyleteik", és a rettenetes gazdasági károk, amelyeket okoztak? Lehetséges, hogy "ennek az óriási hálózatnak" van valami köze a legutóbbi "vatikáni botrányokhoz", amelyek tönkretették "Isten jól ismert bankárát" Ettore Gotti Tedeschit, mint ahogyan más állásokat betöltő hivatalnokokat is? Lehetséges, hogy ez volt "a kiváltó oka" annak, hogy XVI. Benedek pápa "február 11-én" lemondott a hivataláról, ami azelőtt "elképzelhetetlennek számított" a Római Katolikus Egyház történetében? Szt. Malakiás több száz éve megjövendölte, hogy "112 pápa" lesz ennek a civilizációnak a vége és a "Katolikus Egyház" vége előtt. De ki a jelenlegi pápa? Lehet, hogy "a látható arcát" mutatja, amelyet mindannyian ismerünk, vagy "az árnyékáét", akit jól elrejtettek? Mit jelent az, hogy Jorge Mario Bergoglio, (I. Ferenc) az "első jezsuita pápa"? Mi a jelentősége annak, hogy pontosan azokban a pillanatokban, amikor "bemutatták" a frissen megválasztott pápát, akkor különböző, ismeretlen eredetű repülő tárgyakat figyeltek meg a Szent Péter téren, a Vatikán felett? Mi az oka annak, hogy a katolikusok "belebonyolódtak" a "más világokon létező élet" témájának a kérdésébe? Miért beszélt hangsúlyosan a teológus Corrado Balducci, a Vatikán egyik legfontosabb "ördögűzője és démonológusa", aki mellesleg "jezsuita", a "földönkívüli űrhajók és a földönkívüliek" létezéséről? Miért jelent meg ugyanazon a napon belül "két hírnök üstökös", talán a két főpapot jelölték, akik közül az egyik "visszavonult", míg a másik "aktív"? "Rossz előjelekről lenne szó, vagy mély átalakulásról" mindenhol, hogy így elkezdődhessen "az új Fotonikus Fény Korszaka"?

ALCYON PLEJÁDOK 8. RÉSZ - TESLA ÚJ ENERGIAFORRÁSA ÉS AZ URALKODÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK SEMLEGESÍTÉSE

Annak alapján, amit látunk, létezik egy rendkívül nagy és "ismeretlen erő vagy energia", amelynek szándékában áll, hogy "az elit láthatatlan szálait" mozgassa, és semlegesítse a "globális rendszert", amely telve van mindenféle "csalárd és bűnös tettel". Csak így lehetünk boldogok, és emelhetjük meg "a rezgésszintünket a kvantumfény frekvenciájára, amelyet évszázadokkal ezelőtt elvesztettünk" és tölthetjük be a "nekünk megfelelő helyet" az evolúción belül, ahogyan az más fejlett világokban történik "a Galaktikus Szövetségen" belül. Ezért, létrehoznak "egy erős, a Földet és a kozmoszt összekötő kapcsolatot" és "kiemelkedő személyiségek és szakemberek" az élet minden területéről hozzájárulnak ehhez a nemes küldetéshez, akik bírósági tisztviselőként, államügyészként, bíróként, ügyvédként dolgoznak, "hogy ilyen módon ízekre szedjék" az óriási cselszövést és ezt a hatalmat, amelyet hosszú idő óta "helytelenül használtak". Olyan lényekről van szó, akik magas "tudatossági szinttel és nagymértékű bölcsességgel" rendelkeznek, akik, ezekkel a magas pozíciókban található személyekkel és szakemberekkel "együtt" létrehoztak egy "szövetség-megállapodást", amelyet "nagy titokban és intelligenciával" működtetnek "Agarthi lényei, a mutánsok" és egy csoport áttelepített "szíriuszi és plejádi". Azért, hogy határozottan elmozdítsák a hivatalukból és eltessékeljék a "nibirui földönkívüli elitet", amely megmakacsolta magát és megpróbál bármi áron "megerősödni és állandósítani a szolgaságba taszító hatalmát". Azonban, ahhoz, hogy végrehajtsák ezt a "lebontási, átalakítási" folyamatot, a hihetetlen, erősen cenzúrázott "szabad energia" alapvető szerepet játszik, amelyet Nikola Tesla fedezett fel, de jó pár évvel később más tudósok "felelevenítették" azt, mint Guillermo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchison, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove. Meg kell említenünk Mehran Tavakoli Keshe nukleáris mérnököt is, "a Keshe Alapítvány" megalapítóját, amely megismertette az "anti-gravitációs plazmatechnológiát". Ennek a segítségével lehetséges "az űrutazás", ahogyan ez a megújuló energia használható a közlekedésben, a tudományban, "az orvostudományban és az elektromosságban" is. Még arra is képes volt, hogy "előállítson egy repülő csészealjat", hasonlót azokhoz, amelyekkel a "fejlett világok" lényei rendelkeznek. Ezzel bebizonyosodik, hogy e mögött jelen van egy "erős egyesülés-szövetség", amelyet bizonyos nemzetek alkotnak, amelyek "a Bolygóközi Szövetséggel" és "a Nagy Galaktikus Fényszövetséggel" együtt annak szentelték magukat, hogy elkezdjék "mozgatni a bábukat", hogy ezzel a közeljövőben kiváltsák minden, "magát embernek álcázó földönkívüli", bukását, akik több évszázada bitorolják a bolygót. Most még inkább, amikor "a Plejádok napjának, az Alcyonének a fotonenergiája" egyre intenzívebbé válik. Azonban, addig amíg "a hologram, amelyben elhelyezkedünk, teljesen ki nem nyílik", a sötétek "ellenállása és szembenállása" nem torpan meg.

ALCYON PLEJÁDOK 9. RÉSZ -  AZ ELIT ÖSSZEOMLÁSA ÉS A BILDERBERG KLUB, NWO ÉS A FÉNYES LÉNYEK MEGMENTŐ AKCIÓJA

Az Új Világrend (NWO "hatalmi visszaéléseinek" vizsgálatát folytatva szeretnénk kifejteni, hogy mi történik "a monarchiákkal" amelyekről, úgy tűnik, hogy szintén nem "jó úton haladnak". Például, Beatrix, királynő úgy döntött, hogy "elhagyja a trónját". Ne felejtsük el, hogy Beatrix királynő "egy náci SS hivatalnok lánya", aki a "Bilderberg Klubot" alapította mely találkozóinak a királynő máig is "rendszeres résztvevője". Ezenfelül, "a világot irányító klub tiszteletbeli tagja", és David Rockefellerrel együtt, a találkozóik szervezője". És mit mondhatunk arról a vitát kavaró esetről, hogy Belgium királynője, Fabiola létrehozott egy magánalapítványt, hogy, a saját hasznát keresve, "kijátssza az adóhatóságot". És mi az oka annak, hogy "Anglia királynőjének, II. Erzsébetnek pénzügyi ellenőrzéseken" kell átesnie, amely még sohasem történt azelőtt? Ezenfelül, mi a titkos mozgatórugója annak, hogy a "spanyol királyi családot" is egyre több "pénzügyi ellenőrzésnek" vetik alá? Véletlen egybeesés, hogy Sofia királynő is aktív tagja a "közismert Bilderberg" Klubnak"? De mi az oka annak, hogy "hanyatlás és entrópia" lép fel a világ elitjében? Lehet, van valamilyen kapcsolata "a számos korrupt, magas rangú tisztviselőt érintő elkerülhetetlen bukással", amelyet egy "kozmikus, energetikus- fotonikus megtisztító erő" ösztönöz, és amelyet a "Fényes Lények" gyorsítanak fel a bolygónkon? Ezért van az, hogy egyre több, "különböző területeken dolgozó" ember annak szenteli magát, hogy "kutatásokat végezzen és bemutassa", hogy ki irányítja a világot. Ezenfelül, nyíltan beszélnek a "hüllő-lény földönkívüliekről", akik hosszú idő óta, rendkívül jól,"elrejtőznek közöttünk". Ezért, nagyon valószínű, hogy "a sötétek", megpróbálnak alávetni minket egy „diktatórikus", és még „nagyobb mértékű, globális felügyeletnek, megfigyelő kamerákat alkalmazva" mindenfelé. „Kisméretű repülő járműveket, vagy más néven, MAV-okat" is bevetnek, hogy közelről felügyelhessék az emberiséget, és így megpróbálják elkerülni a „népi felkeléseket", amelyek ellenük irányulnak. Ezért, "foggal-körömmel ragaszkodnak a hatalmukhoz". Azonban, annak ellenére, hogy minden lehetséges "törvényes és törvénytelen eszközt bevetnek", hogy ellenálljanak és továbbra is "uralkodhassanak felettünk", végül, utat kell, hogy engedjenek "a fontonikus-kvantikus fény lényeinek", akik azért jönnek, hogy kimentsenek bennünket a karmaikból. Ők segíteni és vezetni fognak bennünket, hogy részesei lehessünk az elkövetkező "fotonikus-fényfajnak".

A videót ALCYON készítette http://alcyonplejadok.blogspot.hu/2013/01/bemutatkozas.html

A látszat és a valóság

Írta: Spirituális UFO-kutató - forrás: spiritufo.ditro.hu

2012. december 21-én elmaradt Felemelkedés elsősorban a komolyabb fénymunkásoknak/ csillagmagoknak okozott óriási csalódást. Nyilván másoknak nem, hiszen a tömegnek, az embernyájnak a tudata teljesen ezt a 3D-s világot érzékeli egyetlen realitásnak, így már nekik pusztán a Felemelkedés vagy egyszerűen kozmikus változás fogalma is teljesen idegen, mivel a materialista ember eleve irtózik minden radikális változástól, minden kiszámíthatatlan eseménytől, amely szürke hétköznapjai mókuskerékszerű napi rutinjából kizökkentheti.


Nos, hogy a tömeg nem ért meg a dimenzióváltásra, azt mi, csillagmagok is már régen tudtuk, és éppen ezért semmilyen meglepetést sem okozott, hogy már a 2000. év után ( mikor az első hivatalos gúnyolódási hullám lefutott a 2000. év körüli elmaradt világvégével kapcsolatban ) tömegével megjelent kontakta-channeling üzeneteket, melyek most már mind a 2012. évi nagy változásról szóltak, a hivatalosan ugyanolyan gúnyolódás fogadta, mint a korábbi világvége-jóslatokat.

Persze azok a fénymunkások/ csillagmagok, akik komoly intellektuális képességekkel is rendelkeztek és volt idejük tanulmányozni pl. az interneten keresztül kiszivárogtatott számos dokumentumot is, már évekkel ezelőtt felismerték, hogy a hivatalos médiákban megjelenő kötelező gúnyolódás a "világvége-hívőkkel" szemben csak egy álca, egy elterelő hadművelet a tömeg további altatása céljából, mivel az elitet gyakorlatilag már az ötvenes évek óta semmi más nem érdekli, csak a világvége!

Így abban is biztosan lehetünk, hogy ha pl. a médiában egy természet- vagy társadalomtudományi tekintély/ megmondóember megszólal abban az ügyben, hogy cáfoljon egy aktuális hírt ( azaz olyan nyilvánvaló tényt , mellyel az internet segítségével napokon belül százmilliók szembesülhetnek : pl. ufó-flotta-megjelenést, Nap-kitörés-anomáliát, ufókat a Nap körül, mágneses tengely-elbillenést, Naprendszer bolygóinak teljes átváltozását, globális felmelegedés okait, egyre több furcsa lény megjelenését a tengerekben, óriáscsontvázakat stb. ), és elkezdi ráhúzni ezekre a jelenségekre azt a tankönyvmesét, amely már ötven évvel ezelőtt is nevetségesen primitív magyarázat volt, akkor nem csak arról van szó, hogy ez a hivatalosan tudósnak nevezett lény hazudik, mint a vízfolyás, hanem még egy csavar is van a történetben, mivel aki hivatalosan nyilatkozik az ilyen ügyekben, az majdnem biztos, hogy nem csak tud az igazságról, hanem maga az a személy, aki felelős a félreinformáló propagandáért.

Sőt, továbbmegyünk - melyet viszont a fénymunkásoknak esetleg elég fájdalmas lesz hallani : az ezotéria területén megszólaló tekintélyek is ugyanolyan funkciót látnak el, mint a hivatalos tudomány területén jelentkező megmondóemberek! Mert, kedves csillagmagok/ fénymunkások, végre ideje lenne felébredni : senki sem lesz csak úgy magától "tekintély" ebben a világban, ha valakik nem teszik tekintéllyé! Mert a tekintéllyé váláshoz modern világunkban először is bizonyos média-felület kell, az adott személy folyamatos reklámozása műsorokon, filmeken, riportokon stb-ken keresztül.


És bár az ezotéria területe most nem tartozik a hivatalos média első és második kommunikációs szintjéhez ( mivel ez az agymosott tömegnek szól ), de nagyon is el tudja érni az internetes tévéken, videómegosztó csatornákon, honlapokon, blogokon, fórumokon, ezós-ufós újságok és a könyvek által azt a kulcsfontosságú 2-3% társadalmi réteget, amely fogékony a magasabb igazságokra!

Mert minden ezen múlik, ezen a 2-3%-on, ha még nem lett volna tudatos, kedves barátaim!

A Felemelkedés is!!!

És ez a 2-3% már Magyarországon is 2-300.000 ember jelent, hátha még ezt a százalékot az emberi össznépességgel szorozzuk meg!

Ám sem 2010.10.10-én, sem 2011.11.11-én, sem 2012.12.12-én nem jött össze az a minimális 144.000 fénymunkás/ csillagmag, aki lelkileg kész lett volna a felemelkedésre, hanem inkább tele voltak kétellyel, melyet persze az ő ezoterikus tekintélyeik évek óta nagyon is tudatosan ültettek beléjük!

Vagy ismernek akár egyelten egy ezoterikus tekintélyt is csak itt Magyarországon, aki az utóbbi években ne gúnyolódva, vagy éppen ne elbagatellizálva beszélt volna 2012-ről, mint valami egyszerű, az elit és felső-középosztály életmódját nem zavaró jólfésült és illedelmes korszakhatárról?

Miért történhetett mindez? És főleg : miért van az, hogy még a fénymunkások/ csillagmagok is ösztönösen keresik azokat a tekintélyeket, akiktől azt remélik, hogy majd a saját, önálló cselekvésük és döntésük felelősségét leveszik a vállukról? - épp úgy, mint a tömeg!

És aki keres, az talál, de vége mindig az lesz - ahogy emberiség történetében mindig is előfordult -, hogy a tekintély a legfontosabb pillanatban, amikor leginkább kellene a segítség, majd magadra fog hagyni, de előtte lelkileg ki fog zsákmányolni!

Sőt, legtöbbször testileg is, mert miután a megjelenő "mester" az előadásonként kötelező kb. 100-150.000 Ft-t bezsebelte, valójában milyen más felelősséggel is tartozik még a tanítványainak?

Semmivel! Csak menj az előadásaira, vedd a könyveit és nézd éjjel-nappal a youtube-os videóit.

És ez már 30 éve folyik! Mert ezeknek a megélhetési prófétáknak már jóval az álrendszerváltás előtt kialakították azt a módszertanát, hogy hogyan lehet a végtelenségig altatni azon spirituálisan fogékony társadalmi réteget, akiken valójában az emberiség jövője múlna!

És ha nem lenne még elég egyértelmű, már a "mesterek" puszta életrajzaikból ( kikozmetikázott életrajzaikból is ) látszik, hogy mind fogott emberek. Ugyanakkor ha személyesen is beszélsz velük, akkor azt fogod érezni, hogy hiába akarnak mutatni kifelé valami nagy elhivatottságot, valami nagy küldetéstudatot, de ez az "elhivatottság" nekik csak az ego-ból jön és nem a lélekből - micsoda különbség!

Mert ha lélekből jönne, akkor

1. a tant mindig ingyen terjesztenék,

2. lehetőleg törekednének a személytelenségre és a névtelensége ( hogy ne csináljanak belőlük bálványt ),

3. a tant elsősorban a saját kutatásai eredményeikből vagy belső lelki tapasztalataikból állítanák össze, azaz mindig hordozna bizonyos eredetiséget, és nem máshonnan lopkodnák össze azokat a tanításokat, melyeket saját kutatási eredményként mutatnak be, és...

4. példás erkölcsi életet élnek!

Tehát fénymunkások / csillagmagok, végre legyetek függetlenek és szabadok, és akkor az igazi Mestert is meg fogjátok találni!


Úgy legyen!

A pápa bejelentést tett a világvégéről

A december 21-ei világvége elmélet okozta mizéria miatt Benedek pápa is szót emelt. Vajon tényleg elsötétül minden?

Évek óta halljuk, hogy a maja naptár szerint december 21-én eljön a világvége. Ezt többen cáfolják, mások viszont igyekeznek bizonyítani. A pápa azonban azt mondta híveinek, hogy ne higgyenek a szóbeszédnek, s a jóslatokkal, illetve a hozzájuk tartozó fenyegető dátumokkal sem érdemes foglalkozni.

XVI. Benedek pápa egy vatikáni mise alatt kommentálta a világ végéről szóló hiedelmeket. A Szentatya Jézus szavait idézte: „A Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek”, ám ekkor nem a világvégére gondolt a megváltó. Jézus azért mondta ezt tanítványainak, hogy mindig a helyes úton járjanak, míg el nem érkeznek az örökléthez – írta pár napja a The Guardian.

A teóriához a NASA is hozzátette a maga számításait. Szó volt már pólusváltozásról, a jégsapkák elolvadásáról, az óceán megemelkedéséről és egy legendás kisbolygó, a Niburu becsapódásáról is. A világvége-fanok ezen lehetőségek közül válogathatnak. A szakértő csillagászok szerint azonban nincs semmi globális katasztrófára utaló jel sem a Földön, sem a kozmikus környezetünkben.A NASA és a világ összes tudósa szinte egy emberként biztosítja a Föld lakosságát: bolygónk december 21. után is tovább kering pályáján a Nap körül.

Nem történik semmi rendkívüli, vagy bármely más esemény, mely katasztrófát idézne elő. Bolygónk még sokmillió születésnapot fog ünnepelni. Hozzátették: a Niburu nevű égitest létezése nem bizonyított, ha mégis a Föld felé tartana, azt már észlelték volna a csillagászok. A gyilkos bolygót az ősi sumér forrásokban tűnt fel, ám ez sem tényeken alapuló meglátás. A maja őslakosok utódai nemrég azt is cáfolták a világsajtóban, hogy naptáruk véget ér 2012. december 21-én. Kutatók egyébként több olyan naptárat is találtak az ősi civilizációból, mely jóval tovább számol az ominózus időpontnál.

Egy bizonyos null sík is szerepel az apokalipszis-teóriák között, ám tudományos körökben ez ismeretlen fogalom – olvasható a NASA honlapján. Az pedig fizikai lehetetlenség, hogy három napos sötétség boruljon a földre, mivel ilyen bolygóállás nem következhet be, mely tartós ideig leárnyékolja a Földet.Szó volt még arról is, hogy komoly napkitörések zavarják meg mindennapi életünket, ám a csillagászok szerint ebben az időszakban nem várható ilyen jelenség, leghamarabb 2013-ban várható, ám akkor is a megszokott mértékben megy végbe.Summázva a helyzetet: sem a Szentatya, sem pedig a tudósok nem hisznek a megjövendölt apokalipszisben. Így egyesek örömére, mások bánatára, tovább zajlik az élet bolygónkon, a Földön. A többi csak az emberiségen múlik.

Forrás: Győr24

Nagy üzlet a maja apokalipszis

A maja naptártól – amely 2012. december 21-re világvégét, de legalábbis új időszámítást jelez – ha apokalipszist nem is, de a turizmus növekedését és az azzal járó bevételt mindenféleképpen várnak az érintett közép-amerikai államok kormányai és a térségben élő befektetők.


A legtöbb szakértő a Mexikói-öbölben található Tortuguerónál talált kőre alapozta azt az állítását, miszerint a maják 2012-re jósolták a világ végének bekövetkeztét. 2011 novemberében a Nemzeti Történeti és Antropológiai Intézet bejelentette: létezik még egy utalás a vészjósló időpontra, nevezetesen Comalcalco romjainál egy téglán lévő felirattöredéken.

A dátum a 13. baktun végével esik egybe. Egy baktun körülbelül négyszáz évnek felel meg, a tizenhármas szám pedig a majáknál különleges jelentőséggel bírt. A nagy kör (vagy hosszú számítás) i.e. 3114-ben kezdődik, a 13. baktun vége pedig 2012. december 21-re esik. A történészek szerint azonban a téglán olvasható időpontnak nincs profetikus tartalma, mivel nem a jövőre utal, hanem egy múltbeli cselekményt reprezentál.

A régészeti intézet régóta tiltakozik a jóslat téves értelmezése ellen, amely állítása szerint a Nyugat műve. Szakértők szerint ugyan a maják tényleg ciklusokban gondolkodtak és számoltak, de az egyes korszakok végét illetően nem voltak apokaliptikus vízióik.

Az utóbbi években gyakran olvashattunk „maja világvégét” megerősítő vagy cáfoló állításokról, kutatásokról és újabb leletekről, azonban a róla való vita csak azt érte el, hogy a köztudatban rögzüljön a tévhit, amely egy valamire biztos jó: a közép-amerikai országok GDP-jének növelésére, minekután a térség kormányai rengeteg turistát várnak a nevezetes dátum idejére.

Több mint hárommillió weboldal van már világszerte, amely a maja világvégével foglalkozik: néhányuk az apokalipszis bekövetkeztének módját elemzi, vannak, amelyek nyugalomra intenek, s oldalakon keresztül ecsetelik ennek lehetetlenségét, míg a legnépszerűbb közösségi oldalakon a fiatalok már úgynevezett Világvége Afterpartyt szerveznek.

Számos esemény kerül majd megrendezésre a jeles napon (és az előtte való héten) Mexikó, Guatemala, Belize, Honduras és El Salvador szerte, hiszen az emberek azt szeretnék, ha az első sorokból és az 1970-es évek óta népszerű és széles körökben ismert „jóslat” legjobb helyszínén érné őket a téli napforduló és esetleges – eddig beláthatatlan – következménye.

A piac jól tudja, hogy a misztikumra mindig is fogékony és kíváncsi emberek hajlandóak lesznek nem kevés dollárt, eurót vagy éppen jent és jüant kiadni csak azért, hogy a várva várt esemény epicentrumában lehessenek. Ennek érdekében december 21-e előtt több speciális túra és program szerveződik a közép-amerikai térségben.

A maják 5125 éves ciklusának végét számtalan módon élheti át a lelkes érdeklődő: számos túra, rendezvény, ünnepség és régészeti lelőhely látogatása közül választhat, vagy éppen megnézheti a téli napfordulót egy maja piramis tetejéről. Természetesen nem hagyhatták ki a szervezők a térségben ma élő 10 millió maját sem: a Közép-Amerikába látogató maja vénekkel elmélkedhet Uaxactúnban, rituális gőzfürdőt vehet a hondurasi Copán mellett vagy beszélgethet egy átlagos maja családdal, mit is gondolnak a világvégéről, de részt vehet egy maja tűzrituálén is. Egy ilyen alkalom átlagosan fejenként 150 dollárba kerül.

Belizében a „Jöjj, s ünnepeld velünk a maja naptár 2012-ben bekövetkező végét” szlogenű kampány során exkluzív lehetőségeket kínálnak fel (mint például a maja tagsági kártya). De maja útlevelet is vásárolhatunk, amely 2013. december 21-ig (!) érvényes, s lehetővé teszi a régészeti lelőhelyek látogatását potom 25 dollár ellenében.

A mexikói turisztikai hivatal szerint egyedül az egykor maják lakta vidékekre, azaz a mostani Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco és Campeche térségébe 52 millió látogató érkezhet. Az érdeklődés óriási, ezt támasztja alá az is, hogy egész Mexikó 22 millió turistát vonz egy "hagyományos" évben. A maja vidékek városaiban és településein már megkezdődött a visszaszámlálás, a chiapasi Tapachulában, a guatemalai határnál például egy digitális óra jelzi a 2012. december 21-ig hátralévő időt.

/mult-kor.hu/

A pólusváltás előtti napok hiteles krónikája

Írta: Spirituális UFO-kutató

 

1. Pólusváltás előtt egy héttel


Kerekasztal-beszélgetés a rádióban a globális felmelegedésről és a klímaváltozásról ( részlet ) :

Akadémiai fő megmondó ember : "Még nincs perdöntő bizonyítékunk, hogy a mostani környezeti-klimatikus változásokért milyen tényező az elsődlegesen felelős : az emberi tevékenység-e a primer oka vagy csak törvényszerűen jelentkező ciklikus átalakulásról van-e szó, amely mintegy százezer évenként ismétlődik. De az kétségtelen, hogy valamit azért már most is tennünk kellene, hogy a folyamatban lévő környezeti átalakulásokra jobban fel tudjunk készülni."


Magyarország 1 drb. hivatalos jövőkutatója : "A professzor úrhoz csatlakozva, még azt tenném hozzá, hogy az Akadémia maga is érzi a helyzet súlyosságát, ezért belekezdtünk egy nagyobb, összefoglaló elméleti tanulmány megírásába, amely, ha 20 év alatt egyáltalán elkészül, modellezi, hogy a Kárpát-medencében milyen klimatikus viszonyokkal kell számolni 2222-ben."

Dr. Meteorológus Mihály : "Igen, az előbb elhangozottakkal teljesen egyetértve, felhívnám még a figyelmet arra, hogy itt olyan komoly dologról van szó, ahol egyáltalán nem megengedhető semmilyen kapkodás, semmilyen elhamarkodott véleménynyilvánítás, hanem egyedül a tiszta tudományos módszer az elfogadható, azaz csakis aprólékos munkával és módszeres adatgyűjtéssel juthatnak el a klimatológus szakemberek oda, hogy bizonyos lehetséges globális modelleknek nagyobb megvalósulási valószínűséget tulajdonítsanak. Így a mostani kutatások menetét tekintve talán 2050-re már tisztább képünk lesz a globális felmelegedés és a klímaváltozás alapvető okairól."

 

2. Pólusváltás előtt egy nappal


Tihanyi Tihamér vezető ezoterikus író 10 és fél órás előadása a Youtube-on + minden alternatív internetes tévén ( részlet ) :

"Az emberiség átalakulás előtt áll - ez kétségtelen. A kérdés viszont az, hogy ez hogyan fog lezajlani! Sokan a világvégétől félnek, pedig ez értelmetlen!. Nem lesz világvége, tisztelt hölgyeim és uraim, lesz ugyan változás, lesz egy újnak a kezdete, de világvége nem lesz. Mert csak a bolond képzelheti azt, hogy 2012. december 21-én csak úgy ripsz-ropsz teljesen megváltozik a világ; hogy a rosszból hirtelen jó lesz, és hogy mindenütt angyalkák fognak röpködni körülöttünk és sült galamb fog repülni a szánkba. Mert még egyszer hangsúlyozzuk : lesz változás, de ez fokozatos lesz, és lehet, hogy több száz évig is el fog tartani.

Legfontosabb ezért a pozitív gondolkozás, ha látod, hogy valaki negatívan viselkedik a környezetedben, akkor bocsáss meg neki gondolatban, és ne foglalkozz vele tovább. Inkább a saját szellemi utaddal törődj, meditálj, sugározzál ki pozitív gondolatokat a világba, mely energiák aztán mások pozitív gondolataival összeadódva esetleg 500 év múlva már a fizikai síkon is hatni tudnak az emberiségre.

Ha viszont ennek ellenére nincs még pénzed, és azt az 500 évet sem tudod kivárni, akkor meditálj a pénzről és a sikerről is, hiszen ez is a pozitív gondolkozás része, minek is szégyellnénk?..."

3. Pólusváltozás előtt egy órával

Vezető konteós honlap aktuális kommentjeiből válogatva :

- Mit szivs öreg, hoyg már megint ezek a kémtrail baromsagot hozzod fel ide. néz fel az égre, apám pilóta, ő mondja, hoyg egy kémtrail sem látot, pedig tuti hoyg többet tanult mi te, kap má észbe!

- sok az agymosott, nemlát salyát szenével, inkább olvasatok David ájkot, az felnyityja a szeneiteket, az irja, hoyg rótcsildok iráynítanak mindet meg a rokefellerek, az a céluk hoyg kiirtsak az embereket 500 milióra

- Jezusra hallgasatok, ő megmondta miaz út es a cél : gyertek hozám, én megvigazstallak beneteket.

- már megin egy hülyeszektás, szólni kéne az adminak hoyg tüntessse el!

- nem értem gyerekek, miről beszéltek, én mérnök vagyok, és megszoktam munkában, hogy csak bizonyítot tényeket fogadjak el. A chemtail nem bizonyitot, a hátérhatalom nem bizonyítot, olyanról beszéljetek, amihez kézelfogható bizonyitékot tudtok szolgalni.

- a kézelfogható bizonyítokat a rótcsildok elrejtették, neked kell felfedezed, nem kapod ingyen, öreg.

- Na jót megszívták ezzel fénytesos galatikus flotával, en már nem hiszek senkinek

- én meg jótfogok röhögni decenber 21edikén


 

4. Pólusváltás előtt egy perccel

 

Címszavak a közszolgálati 1-es tévé híradójából  :

- A pártok már lassan a 2014-es választásokra készülnek

- A szegénység ellen munkaterv új 10 éves koncepcióját tárgyalta meg a kormány

- Hivatalosan beadta a nevezést a magyar kormány a 2032-es olimpiára

- Az ENSZ és a WHO szakemberei 50 évet adnak arra, hogy a Földön minden gyermek egészséges élelemhez és ivóvízhez jusson

- A NASA bejelentette, hogy 60 év múlva talán az első emberes marsutazás is megvalósulhat

- A Greenpeace éves jelentése figyelmeztet, hogy ha az indonéz remeterákok felelőtlen lehalászása tovább folytatódik, akkor a térségben 100 év múlva akár ökológiai katasztrófával is lehet számolni

- A Fokvárosban összeült nemzetközi tudományos Nap-konferencia záróközleménye megerősíti, hogy most a Napunk valóban aktív ciklusban van, de 11 év múlva már lecsillapodik, és a következő aktív napév csak 2358-ra várható

- Eltűnt az északi-sarki jégtakaró? - Ezt a tudósok határozottan cáfolják, mivel a műholdas felvételeken még határozottan felismerhető egy 4,1 köbcentiméteres jégkocka! Bár sok szakember a meglepetésének adott hangot, hogy az idei jégtakaró-zsugorodás mértéke az 1979 óta felállított jégtakaró-zsugorodási skálán relatíve és exponenciálisan a nulla felé tendál

- Lángokban áll egész Afrika, Ausztrália és USA a szárazságtól, de a katasztrófavédelem és a segélyszervezetek mindenütt a helyén vannak és már 6 millió négyzetkilométernyi veszélyeztetett észak-afrikai területen meg is kezdték helikopterekről leszórni a 300 milliós lakosságnak a zacskós vizet meg a porcukrot - és...

- kétfejű kengurubébi született a berni állatkertben

 

/spititufo.ditro.hu/