.

Feedek
Megosztás
HTML

Elysium – Zárt világ – magyar előzetessel

Odalenn nehéz az élet. A Föld a jövőben túlzsúfolt, romba dőlt, mocskos és veszélyes hely lesz. Aki teheti, inkább felköltözik az Elysium biztonságos, rendezett és békés világába – egy hatalmas mesterséges holdra, melyet kiváltságos lakói gondosan védenek a lentiektől.

Ha az illegális bevándorlók ellen kell felhasználni őket, nem haboznak: törvényt és fegyvert egyaránt bevetnek. Max azonban már nem fél egyiktől sem. Az élete múlik azon, hogy a lehető leggyorsabban feljusson a vágyott világba. Ha kell, csellel, ha kell, erővel át fogja törni a kordont, hogy megszerezze, amire az Elysiumon szüksége van. És ezzel talán az egész, kárhozott világ sorsát megváltoztatja.

 

 

Forrás: http://filmtrailer.hu/film/elysium-zart-vilag-magyar-elozetessel/

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele

Írta:Spirituális UFO-kutató

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele :az "Alcyon Plejádok" videóinak a megjelenése

Végre elkészült földönkívüli segítséggel egy olyan kilencrészes videó, mely az internet utóbbi 20 éves történetében páratlan a maga nevében. Ez a videósorozat ugyanis mind a negatívkontroll alatti emberiség, mind az ébredező csillaggyermekek nagyon aktuális problémáiról, de épp úgy annak megoldásáról is szól oly módon, hogy szinte tökéletes spirituális-kozmikus magyarázatot ad mindannyiunknak.

Mert 2012. december 21. utáni helyzet természetesen elég válságos volt sok komoly fénymunkás és csillaggyermek számára, különösen azoknak, akik már idősebbek és évtizedek óta "harcolnak" a Fény oldalán. Ez a videósorozat azonban tökéletesen feltárja a látszólag elmaradt Felemelkedés mögött meghúzodó okokat. A kép, a zene és szöveg tökéletes összhangja pedig segít minden jóérzésű embernek annak megértésében, hogy kicsoda ő, mint földi, de egyben kozmikus lény, és hogy valójában hol van most, milyen erők keresztüzében is áll nap mint nap, és hogy kozmikus szinten milyen hatalmas isteni erők dolgoznak az emberiség felemelkedéséért.

Ez az Alcyon Plejádok-videósorozat tehát teljesen egyedülálló, és sokak számára mindenképpen a Felemelkedés abszolút biztos kezdétének legfontosabb jele lesz! Mert egy fénymunkásnak meg minden más őszinte igazságkeresőnek ezután már bizonyosan nem lesz szüksége a fél- és negyedigazságok meghallgatásának/megnézésének szokásos mindennapi videó-kábulatára, melyeket a videómegosztókon számtalan előadás formájában ömlesztve lehet találni, miközben nagyszerű spekulációkat hallhatunk az emberiség/magyarság múltjáról vagy jövőjéről, vagy a spirituális életmódokról, hogy hogyan lehet pl. egy teljesen megmérgezett bolygó abszolút beteg társadalmában az egészségeset játszani stb., de lényeg kimondása rendszerint elmarad : minden spirituális megújulás alapja a helyes kozmikus szemléletben keresendő, tehát abban, hogy tisztában vagyunk vele, sőt mélyen hisszük, mert belsőleg tapasztaljuk, hogy honnan jövünk ( egy reménytelenül sötét korszakból ), hol vagyunk most ( egy rövid, átmeneti, 4. dimenziós köztes állapotban ), és hová megyünk ( az Alcyoni Fény birodalmába )!

Ezen kilencrészes videó első három része egy külön egységet képez, mely tájékoztatójellegűen foglalja össze az egész kozmikus-spirituális problémát, melyben most az emberiség van. Ezért azt javasolnánk, hogy először ezt a három filmet tekintsük át alaposan, hogy a nézés közben felszabaduló energia már ott és akkor beindítsa Felemelkedés folyamatát a tudati szinten!

Forrás:http://www.spiritufo.ditro.hu/kozmosz-letagadott-valtozasairol/22-2011-2012-2013-alapvet-valtozasairol/239-a-felemelkedes-kezdetenek-legfontosabb-jele

 

/Bár én magam is a fokozatosság híve vagyok, de aki esetleg úgy érzi, hogy haladna tovább a sorozattal, az az alábbiakban megtekintheti a többi részt is. - Galactus-RSZ/

ALCYON PLEJÁDOK 4. RÉSZ- A FÖLDÖNKÍVÜLI BETOLAKODÓK URALMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND

Az "Alcyone-Plejádok videó negyedik részében", szükségesnek láttuk, hogy elmélyedjünk néhány fontos pontban, különösen, mert "az uralkodó sötét urak", a reticuli -- nibiruiak és az általuk hibridizáltak, tovább haladnak a "romboló teendőik listájával", és nyíltan ellenállnak, megszámlálhatatlan emberi, kozmikus és geológiai "akadályt" okozva világszerte. Ezért, még nem látunk "egyértelmű kiutat" ebből a "hosszú és komor alagútból", amelybe bevezettek bennünket, csupán nagymértékű "interferenciát", fenyegetést, ijedtséget és "megszámlálhatatlan mennyiségű kritikus helyzetet", provokatív és kellemetlen viszonyokat, amelyek "világszerte" tapasztalhatók. És kik az emberiség önérzetének ezen "hatalmas manipulátorai"? A legfontosabbak: "a Rothschildok, a Rockefellerek, J.P Morganék, a Windsorok, a Goldman Sachs, Harrimanék, a Warburgok, Carnegiék, a Schiffek, a Stillmanok, a Wilsonok, stb." Ők voltak azok, akik "arcátlanul" megkaparintották az emberiség összes javát, egyben ők az "Új Világrend (NWO) megalapítói is". Nagyon kevesen vannak azok, akik "nyíltan szembeszálltak" az uralmi, a hatalmi és a vezetési ambícióikkal, és amikor néhányan "fellázadtak", ahogyan Abraham Lincoln és John F. Kennedy elnökökkel történt, akkor "gyáván meggyilkolták őket". Emlékezzünk arra, amit az "Alcyone videó 3. részében" említettünk, hogy az erős emberi és földi akadályok miatt, amit "az uralkodó földönkívüliek" okoztak, "az Intergalaktikus Szövetség" megelőzésképpen "elhelyezett bennünket" egy "idő-tér hézagba", egyfajta "limbusz-várakozásba", mielőtt teljesen belépnénk "az Alcyone Nap fotongyűrűjébe". "Egy óriási hologramról" vagy energiakötegről van szó, amelyet bölcsességgel és tudatos szeretettel hoztak létre, azért, hogy amikor belépünk a "manaszikus fény" magas frekvenciájába, az ne okozzon "sokkot", és ne érezzük "a fájdalom-traumát", sem pedig a rettenetes szenvedést, amelyet mindannyian vártunk, a "Nulla Zóna" erőteljes és zavaró elektromágneses sokkját.

 

ALCYON PLEJÁDOK 5. RÉSZ - A TITANIC ELSÜLLYEDÉSÉNEK ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETE ÉS A 11-ES SZÁMHOZ KAPCSOLÓDÓ MERÉNYLETEK

Ebben az 5. videóban nagyon fontosnak látjuk, hogy még inkább elmélyedjünk a "sötétek rettenetes leleplezésében", akik, az emberiség ellenen harcolnak. Ezért, szeretnénk megismertetni "a rejtett okait" annak, hogy a híres óceánjáró a "Titanic", miért végezte a tenger hullámai alá merülve. Lehet, hogy több van a háttérben, mint amit "hivatalosan elismernek", amit a nyilvánosság nem is sejt? De "mi történt" valójában a világ legnagyobb óceánjáró hajójával? Mindez egy olyan, nagyon jól eltervezett, összeesküvés eredménye volt, amelyet a "nibirui -- hüllő-lények" készítettek elő. Egy erős "összeesküvő-hálózatról" van szó, amely gazdag üzletemberek egy csoportjával állt szemben, "építészekkel, bankárokkal, pénzügyi szakemberekkel", akik, három iparmágnással együtt, határozottan ellenezték, hogy létrejöjjön "az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere (FED)", mert a létrejöttével, "a bankok centralizálódnának, és uralnák a világgazdaságot". A tragédia nagymértékben érintette a társadalmat azáltal is, hogy az áldozatok egyike John Astor "korának leggazdagabb embere", egyben Nikola Tesla közeli "barátja és találmányainak finanszírozója" volt. Tesla pedig nem más, mint aki felfedezte "a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló szabadenergiát". Azonban, "a nibirui -- illuminátusok" semmiképpen sem akarták, hogy ez elterjedjen, mert akkor "megszűnne a függésünk" az Új Világrendtől (New World Order), és a kegyetlen céljaiktól. És mit mondhatunk a furcsa véletlen egybeesésekről ezekkel az összeesküvésekkel, és a 11-es szám sorozatos előfordulásával kapcsolatban, amely olyan, történések dátumához kapcsolódik, amelyek megrendítették az emberiséget? Lehet, hogy mindezt jól előkészítették? Annak alapján, amit tudni lehet, soha nem feltételeznénk, hogy mi történt valójában a "2004. március 11-i madridi, spanyolországi" merényletek során, vagy "a New York-i ikertornyok" elleni támadáskor, amelyek szintén 11-én történtek. Lehet, hogy ezek az események részei voltak a terveiknek, amelyek olyan "rituálékkal járnak együtt, amelyek emberáldozatokat követelnek", érintsenek ezek tömegeket, vagy kiválasztottakat, "vagy szolgáljanak egy háború kezdeteként vagy lezárásaként?

ALCYON PLEJÁDOK 6. RÉSZ - CSALÁS AZ ARANNYAL, ÉS AZ ELNYOMÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK EGYÉB MEGTÉVESZTÉSEI

Miután tanulmányoztuk "a különböző összeesküvéseket" és "az uralmon lévő sötét NWO" titkos terveit "az Alcyone -- Plejádok videó 6. részében", most, hiteles adatokat felhasználva, folytatjuk ezt az érdekes kutatást, amely "mindannyiunkat közvetlenül érint". Számos "politikai és geopolitikai" kutatónak sikerült megerősítenie, hogy az "Új Világrendhez (NWO)" tartozó személyek hozták létre "az alkotmányellenes aranytartalékot" (FED), a saját hasznunk érdekében. Egy olyan, "magánkézben lévő, nemzeti bankról" van szó, amely más, "nemzetközi bankokkal" együtt, amelyek a "húsz fő pénzmágnás család" tulajdonában vannak, akik "az illuminátus -- Bilderberg csoporthoz és más titkos társaságokhoz" tartoznak, és akik "csillapíthatatlan kapzsiságból" hatalmukba kerítették, és felügyelik a világ összes "aranyletétét". Ilyen módon "az aranytartalékok", amelyekkel azelőtt "minden ország rendelkezett", fogyatkozásnak indultak, egészen addig, amíg "teljesen el nem tűntek". Bár, megerősítik, hogy a "Gold-Holdings" (az aranyletétek) biztonságban vannak, lehetséges, hogy "már nincs is arany a jól őrzött lerakataikban"? Egy "pénzügyi és gazdasági szakértők" által nemrég végzett vizsgálat kimutatta, hogy számos ország aranykészlete "már nem létezik", és kicserélték azt "arannyal bevont volfrámra". Annak alapján, amit tudni lehet, ez az óriási, "aranyhoz kapcsolódó, világszintű csalás" annyira "aljas és visszataszító", hogy súlyos következményei lehetnek "a nemzetközi elitre", amely részese "a Bilderberg Csoportnak, az illuminátusoknak, a Majestic 12-nek, a Bohémia Klubnak, a Római Klubnak", és sok más "sötét titkos társaságnak" is. Az NWO célja az, hogy azon kívül, hogy "elszegényítse a népességet", és rettenetes "gazdasági krízisbe" taszítson bennünket, szintén a "kegyetlen terve" részei azok az események, amelyet "a sötét urak" hoztak létre, és amelyet "a pénzügyi központ Ikertornyaival" szemben követtek el, New York-ban, 2001. szeptember 11-én. Ha mélyebbre ásunk a témában, akkor felismerjük, hogy ennek az irtózatos katasztrófának a "középpontja" ismét a hírhedt "11-es szám".

ALCYON PLEJÁDOK 7. RÉSZ -  AZ ILLUMINÁTUS URALMÁNAK VÉGE, KRÍZIS A VATIKÁNBAN, VALAMINT A FÖLDÖNKÍVÜLIEK IRÁNT TANÚSÍTOTT ÉRDEKLŐDÉSÜK

Ha elmélyedünk azokban a kényes témákban, amelyek világszintű érdeklődésre tartanak számot, akkor a rituális "11-es számon kívül", amelyet "különböző csoportosulások" agyafúrt manipulátorai tartanak a kezükben, beszélhetünk még a "földönkívüli illuminátus -- hüllő-lény" befolyásról, a "rettenetes, alattomos merényletekről, amelyek a New York-i ikertornyokhoz kapcsolódnak", valamint arról, hogy napvilágra került egy óriási "gazdasági csalás", amely számos "kormányzati intézményt" és magánintézményt érint. "2012 vége óta" elkezdetek "világossá válni" a vészjósló terveik. Lehet, hogy létezik valamilyen "magasrendű, kozmikus erő vagy energia", amely aktiválja a "földi szövetségeseit", hogy "gyorsan és döntően fedjenek fel" mindent, ami hosszú évek óta rejtve volt. Bizonyos, a "a pénzügyi krízishez kapcsolódó szabálytalanságokról" van szó, amelyek nagy és tekintélyes bankokat érintenek, mint "a HSBC, a Barclays, a Santander Bank, a J.P Morgan, a Vatikáni Bank, az Ambrosiano Bank, a Royal Bank of Scotland, a Goldman Sachs", és még sokan mások. Lehet, hogy "napfényre kerülnek" a "szövevényes ügyleteik", és a rettenetes gazdasági károk, amelyeket okoztak? Lehetséges, hogy "ennek az óriási hálózatnak" van valami köze a legutóbbi "vatikáni botrányokhoz", amelyek tönkretették "Isten jól ismert bankárát" Ettore Gotti Tedeschit, mint ahogyan más állásokat betöltő hivatalnokokat is? Lehetséges, hogy ez volt "a kiváltó oka" annak, hogy XVI. Benedek pápa "február 11-én" lemondott a hivataláról, ami azelőtt "elképzelhetetlennek számított" a Római Katolikus Egyház történetében? Szt. Malakiás több száz éve megjövendölte, hogy "112 pápa" lesz ennek a civilizációnak a vége és a "Katolikus Egyház" vége előtt. De ki a jelenlegi pápa? Lehet, hogy "a látható arcát" mutatja, amelyet mindannyian ismerünk, vagy "az árnyékáét", akit jól elrejtettek? Mit jelent az, hogy Jorge Mario Bergoglio, (I. Ferenc) az "első jezsuita pápa"? Mi a jelentősége annak, hogy pontosan azokban a pillanatokban, amikor "bemutatták" a frissen megválasztott pápát, akkor különböző, ismeretlen eredetű repülő tárgyakat figyeltek meg a Szent Péter téren, a Vatikán felett? Mi az oka annak, hogy a katolikusok "belebonyolódtak" a "más világokon létező élet" témájának a kérdésébe? Miért beszélt hangsúlyosan a teológus Corrado Balducci, a Vatikán egyik legfontosabb "ördögűzője és démonológusa", aki mellesleg "jezsuita", a "földönkívüli űrhajók és a földönkívüliek" létezéséről? Miért jelent meg ugyanazon a napon belül "két hírnök üstökös", talán a két főpapot jelölték, akik közül az egyik "visszavonult", míg a másik "aktív"? "Rossz előjelekről lenne szó, vagy mély átalakulásról" mindenhol, hogy így elkezdődhessen "az új Fotonikus Fény Korszaka"?

ALCYON PLEJÁDOK 8. RÉSZ - TESLA ÚJ ENERGIAFORRÁSA ÉS AZ URALKODÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK SEMLEGESÍTÉSE

Annak alapján, amit látunk, létezik egy rendkívül nagy és "ismeretlen erő vagy energia", amelynek szándékában áll, hogy "az elit láthatatlan szálait" mozgassa, és semlegesítse a "globális rendszert", amely telve van mindenféle "csalárd és bűnös tettel". Csak így lehetünk boldogok, és emelhetjük meg "a rezgésszintünket a kvantumfény frekvenciájára, amelyet évszázadokkal ezelőtt elvesztettünk" és tölthetjük be a "nekünk megfelelő helyet" az evolúción belül, ahogyan az más fejlett világokban történik "a Galaktikus Szövetségen" belül. Ezért, létrehoznak "egy erős, a Földet és a kozmoszt összekötő kapcsolatot" és "kiemelkedő személyiségek és szakemberek" az élet minden területéről hozzájárulnak ehhez a nemes küldetéshez, akik bírósági tisztviselőként, államügyészként, bíróként, ügyvédként dolgoznak, "hogy ilyen módon ízekre szedjék" az óriási cselszövést és ezt a hatalmat, amelyet hosszú idő óta "helytelenül használtak". Olyan lényekről van szó, akik magas "tudatossági szinttel és nagymértékű bölcsességgel" rendelkeznek, akik, ezekkel a magas pozíciókban található személyekkel és szakemberekkel "együtt" létrehoztak egy "szövetség-megállapodást", amelyet "nagy titokban és intelligenciával" működtetnek "Agarthi lényei, a mutánsok" és egy csoport áttelepített "szíriuszi és plejádi". Azért, hogy határozottan elmozdítsák a hivatalukból és eltessékeljék a "nibirui földönkívüli elitet", amely megmakacsolta magát és megpróbál bármi áron "megerősödni és állandósítani a szolgaságba taszító hatalmát". Azonban, ahhoz, hogy végrehajtsák ezt a "lebontási, átalakítási" folyamatot, a hihetetlen, erősen cenzúrázott "szabad energia" alapvető szerepet játszik, amelyet Nikola Tesla fedezett fel, de jó pár évvel később más tudósok "felelevenítették" azt, mint Guillermo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchison, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove. Meg kell említenünk Mehran Tavakoli Keshe nukleáris mérnököt is, "a Keshe Alapítvány" megalapítóját, amely megismertette az "anti-gravitációs plazmatechnológiát". Ennek a segítségével lehetséges "az űrutazás", ahogyan ez a megújuló energia használható a közlekedésben, a tudományban, "az orvostudományban és az elektromosságban" is. Még arra is képes volt, hogy "előállítson egy repülő csészealjat", hasonlót azokhoz, amelyekkel a "fejlett világok" lényei rendelkeznek. Ezzel bebizonyosodik, hogy e mögött jelen van egy "erős egyesülés-szövetség", amelyet bizonyos nemzetek alkotnak, amelyek "a Bolygóközi Szövetséggel" és "a Nagy Galaktikus Fényszövetséggel" együtt annak szentelték magukat, hogy elkezdjék "mozgatni a bábukat", hogy ezzel a közeljövőben kiváltsák minden, "magát embernek álcázó földönkívüli", bukását, akik több évszázada bitorolják a bolygót. Most még inkább, amikor "a Plejádok napjának, az Alcyonének a fotonenergiája" egyre intenzívebbé válik. Azonban, addig amíg "a hologram, amelyben elhelyezkedünk, teljesen ki nem nyílik", a sötétek "ellenállása és szembenállása" nem torpan meg.

ALCYON PLEJÁDOK 9. RÉSZ -  AZ ELIT ÖSSZEOMLÁSA ÉS A BILDERBERG KLUB, NWO ÉS A FÉNYES LÉNYEK MEGMENTŐ AKCIÓJA

Az Új Világrend (NWO "hatalmi visszaéléseinek" vizsgálatát folytatva szeretnénk kifejteni, hogy mi történik "a monarchiákkal" amelyekről, úgy tűnik, hogy szintén nem "jó úton haladnak". Például, Beatrix, királynő úgy döntött, hogy "elhagyja a trónját". Ne felejtsük el, hogy Beatrix királynő "egy náci SS hivatalnok lánya", aki a "Bilderberg Klubot" alapította mely találkozóinak a királynő máig is "rendszeres résztvevője". Ezenfelül, "a világot irányító klub tiszteletbeli tagja", és David Rockefellerrel együtt, a találkozóik szervezője". És mit mondhatunk arról a vitát kavaró esetről, hogy Belgium királynője, Fabiola létrehozott egy magánalapítványt, hogy, a saját hasznát keresve, "kijátssza az adóhatóságot". És mi az oka annak, hogy "Anglia királynőjének, II. Erzsébetnek pénzügyi ellenőrzéseken" kell átesnie, amely még sohasem történt azelőtt? Ezenfelül, mi a titkos mozgatórugója annak, hogy a "spanyol királyi családot" is egyre több "pénzügyi ellenőrzésnek" vetik alá? Véletlen egybeesés, hogy Sofia királynő is aktív tagja a "közismert Bilderberg" Klubnak"? De mi az oka annak, hogy "hanyatlás és entrópia" lép fel a világ elitjében? Lehet, van valamilyen kapcsolata "a számos korrupt, magas rangú tisztviselőt érintő elkerülhetetlen bukással", amelyet egy "kozmikus, energetikus- fotonikus megtisztító erő" ösztönöz, és amelyet a "Fényes Lények" gyorsítanak fel a bolygónkon? Ezért van az, hogy egyre több, "különböző területeken dolgozó" ember annak szenteli magát, hogy "kutatásokat végezzen és bemutassa", hogy ki irányítja a világot. Ezenfelül, nyíltan beszélnek a "hüllő-lény földönkívüliekről", akik hosszú idő óta, rendkívül jól,"elrejtőznek közöttünk". Ezért, nagyon valószínű, hogy "a sötétek", megpróbálnak alávetni minket egy „diktatórikus", és még „nagyobb mértékű, globális felügyeletnek, megfigyelő kamerákat alkalmazva" mindenfelé. „Kisméretű repülő járműveket, vagy más néven, MAV-okat" is bevetnek, hogy közelről felügyelhessék az emberiséget, és így megpróbálják elkerülni a „népi felkeléseket", amelyek ellenük irányulnak. Ezért, "foggal-körömmel ragaszkodnak a hatalmukhoz". Azonban, annak ellenére, hogy minden lehetséges "törvényes és törvénytelen eszközt bevetnek", hogy ellenálljanak és továbbra is "uralkodhassanak felettünk", végül, utat kell, hogy engedjenek "a fontonikus-kvantikus fény lényeinek", akik azért jönnek, hogy kimentsenek bennünket a karmaikból. Ők segíteni és vezetni fognak bennünket, hogy részesei lehessünk az elkövetkező "fotonikus-fényfajnak".

A videót ALCYON készítette http://alcyonplejadok.blogspot.hu/2013/01/bemutatkozas.html

Washington Post: A hülyék hisznek az idegenekben

A Sirius bemutatóját, valamint a Stephen Bassett csapata által szervezett öt napos, földönkívüliekről szóló ál-meghallgatást övező felhajtásnak köszönhetően, az elmúlt hetekben a nagyobb médiumok újságírói, szerkesztői ismét tollukra tűzték az UFO jelenségek témakörét. Ez egyébként nem titkolt célja is volt Steven Greernek és a Citizen Hearing on Disclosure szervezőinek, hiszen ha a világ vezető sajtóorgánumai az ügy mellé állnának, könnyedén el tudnák érni, hogy kinyíljanak a titkos akták.


Sajnos arról azonban szó sincs, hogy ezek a nagy hatalmú médiamogulok az Egyesült Államok kormányának képviselőit kezdték volna bombázni az idegenekről szóló titkos információk nyilvánosságra hozataláért, sőt egyes esetekben éppen az UFO jelenségekkel foglalkozókat vették tűz alá, ami viszont valljuk be, nem újdonság.

A CNN mindkét rendezvényről csupán egy-egy úgynevezett iReportban, vagyis a nézők által beküldött amatőr tudósításban "számolt be" a weblapján. Az NBC központi csatornája a washingtoni ál-meghallgatás első napján ugyan helyszíni tudósítást készített, de azt sikeresen kis-színes-kedves-aranyos bulvárhírré silányította, amely így már remekül illeszkedett az egyik hollywoodi álompár válásáról, valamint egy két fejjel született kakas sanyarú sorsáról szóló informatív riport közé.

Mind közül azonban az amerikai fővárosban megjelenő Washington Post fogalmazott a legsarkosabban, amelynek bloggere gyakorlatilag lehülyézte azokat, akik hinni mernek az idegenek létezésében: "Vajon miért hisznek a mai napig olyan sokan az UFOk létezésében, miközben számtalan egyértelmű dolog bizonyítja az ellenkezőjét?" - teszi fel a kérdést az írás szerzője, a National Geographic Társaság azon reprezentatív felmérésének eredményére utalva, miszerint az USA lakosságának (kb. 315 millió fő) 36 százaléka, vagyis több, mint száz millió amerikai szerint a földönkívüliek rendszeresen látogatják a bolygónkat.

Persze a kérdés koránt sem költői, és mindjárt három különböző magyarázatot is kínál erre a hatalmas számra. Az elsőt a Westminster- és a Bécsi Egyetemek közös tanulmányából olvasta ki, amely arra a megállapításra jutott, hogy az UFOk létezésében való hitet befolyásoló legfontosabb tényező az intelligencia és ezzel szoros összefüggésben bizonyos pszichiátriai rendellenességek, amelyek közül a skizofréniát külön ki is emeli. A tanulmányból egyébként az olvasható ki, hogy a tipikus UFO-hívő: férfi, liberális beállítottságú és nem hisz Istenben.

"Ha a Roswell Incidensről beszélünk, akkor én az apámnak és a nagyapámnak hiszek" - nyilatkozta nemrég Denice Marcel, az 1947-ben, a roswelli katonai bázison szolgáló idősebb Jesse Marcel unokája, amely alapján, továbbá egy Harvey Irwin nevű pszichológus szavaira hivatkozva a blogger úgy véli "az UFO-kban való hit öröklődik".

Azt azonban még a Washington Post bloggere is kénytelen belátni, hogy Amerika lakosságának közel negyven százalékát nehéz beletuszkolni a tanulatlan, hülye, liberális férfiak és leszármazottaik kategóriájába, ezért egy másik pszichológus, nevezetesen Stephen Diamond "UFO-k és a kiáltás, hogy észrevegyenek" című könyvének lapjain véli megtalálni a hiányzó néhány tízmillió embert.

Diamond ebben a tanulmányában azt írja, az embernek tudomásul kell vennie, hogy adott pillanatban mindig vannak olyan dolgok körülöttünk, amelyekre abban a pillanatban (még) nincs magyarázat. Azok viszont, akik ezt valamilyen okból képtelenek elfogadni, elkezdenek hinni egy minden tekintetben felettünk álló erőben, egy, vagy több "képzeletbeli lényben". Ilyen az istenhit, vagy ez esetben a bennünket látogató földönkívüliekben való hit. "Sokkal egyszerűbb elfogadni a világegyetemet úgy, hogy máshol is van benne értelmes élet, még ha az ellenséges is, mintha csak szó szerint egy hatalmas űr lenne az egész" - érvel a pszichológus.

A harmadik magyarázat Hollywoodot teszi felelőssé az égen megszaporodott azonosítatlan repülő objektumokért. Az UFOkban való hit megnövekedése ugyanis a blogger szerint egyenes arányban van azzal, hogy 1947 óta időről időre rengeteg ilyen témájú mozifilm készült,vagyis:"Több földönkívül is film=több UFO észlelés".

A Washington Post bloggere okfejtését végül azzal zárja, hogy a földönkívüliekben való hit"még mindig képes adni valamit, ami kiemeli az embert a szürke hétköznapokból, a gyakran látszólag teljesen értelmetlen életből, ezért ha csak néhány pillanatra is, úgy érezhetjük, hogy az univerzum tele van szépséggel, rejtéllyel és csodával."

Forrás:http://ittvannak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=352&Itemid=1

Egy svéd professzor szerint fémből van a Balti Anomália

A legújabb vizsgálatok szerint jelentős részben fémet tartalmaz az a különös objektum, amelyet még 2011 nyarán fedeztek fel svéd roncskutatók a Balti-tenger fenekén. Ahogy arról mi is többször beszámoltunk, tavaly nyáron az Ocean X tagjai két héten keresztül vizsgálták a mintegy hetvenöt méter mélyen fekvő furcsa tárgyat.

Ennek során számos alkalommal lemerültek hozzá a búvárok, több helyről mintákat vettek belőle, ezen kívül sok órányi videofelvételt és több száz fotót is készítettek róla. Az így szerzett mintákat és adatokat elsőként az egyik stockholmi egyetem tudósai vették górcső alá még tavaly augusztusban, akik végül arra a megállapításra jutottak, hogy különös objektum minden bizonnyal csupán furcsa formát öltött glaciális üledék.

Csakhogy a csapat tagjai máig kitartanak amellett, hogy ennél jóval többről lehet szó, ezért amellett, hogy ebben az évben újabb merüléseket terveznek, a tavaly felhozott mintákat további szakembereknek bocsátották a rendelkezésére, az általuk végzett teszteknek pedig már meg is érkeztek az első eredményei.

Az Ocean X csoport kedden a saját honlapján jelentette be, hogy a Dr. Steve Weiner vezetésével, a Weizmann Intézeten belül működő Archeológiai Tudományok Központja által elvégzett infravörös színképelemzés szerint a tárgyból vett minta főként goethitet és limonitet tartalmaz, vagyis fémből van.

Dr. Steve Weiner véleménye szerint a Balti-tengernek azon a részén teljesen szokatlan, hogy egy hasonló struktúra efféle anyagokat tartalmazzon. A professzor úgy véli, ilyen összetevők leginkább csak a modern építésű szerkezetekben fordulnak elő, így például egyes nemrég elsüllyedt hajóroncsokban.

A közlemény szerint hamarosan bővebb információkat tesznek közzé a vizsgálatokról, miközben megérkezett a tavalyi expedíciót és az ahhoz kapcsolódó első tudományos vizsgálatokat feldolgozó egész estés dokumentumfilm végleges előzetese. A mozi már elkészült, az Ocean X tagjai egy zártkörű vetítésen már meg is nézték, hamarosan pedig több televízió is a műsorára tűzi Svédországban és Amerikában.

Forrás:ittvannak.hu

WikiLeaks kontra szcientológia

Lejegyezte és szerkesztette: Galactus - Írta: Daniel Domscheit-Berg

Néhány szó a szerzőről: Julian Assange 2006-ban kezdte meg a Wikileaks  fejlesztését. 2007-ben csatlakozott hozzá Daniel Domscheit-Berg, aki két és fél éven át volt Assange legközelebbi munkatársa, majd kiszállt a WL csapatából, és úgy döntött leleplezi a világ legveszélyesebb weboldalának titkait!

Az alábbi részlet Daniel Domscheit-Berg:Wikileaks a leleplezés című könyvéből származik.

A Julius Bär-iratok kiszivárogtatását követően hamarosan beérkeztek hozzánk az első szcientológiával kapcsolatos dokumentumok.

Magunk sem tudtuk, honnan származnak. Ugyanakkor nem lehetett puszta véletlen, hogy szinte ezzel egy időben felbukkant a chaten egy sor anonymousos figura is.

Ők az internetes aktivisták egy olyan nemzetközi csoportja, amelyik hadat üzent a szcientológiának. Az elnevezés onnan ered, hogy a saját identitásukat felfedni nem kívánó felhasználók a fórumokon és képmegosztó oldalakon az "anonymous" címkét kapják. Az Anonymous tagjait a Guy Fawkes-maszkról lehet megismerni, amit a V for Vendetta című képregényből vettek át.

Guy Fawkes egy felkelő volt, aki 1605-ben levegőbe akarta repíteni az angol Parlamentet, és az ő arcképét használta álarcként a V for Vendetta főszereplője. Az Anonymous-tagok is ezt a maszkot használják, így jelennek meg YouTube-videókon és tiltakozó akcióikon. A merev mosolyú, hegyes bajszú-szakállú férfimaszk valóban elég ijesztő.

Az Anonymous a weboldalán a szcientológiai egyházzal szemben érzett félelmével magyarázza ezt:

"Úgy tűnhet, mintha megpróbálnánk félelmet kelteni, de nem ez a szándékunk. A szcientológusok szervezete viszont üldözi mindazon normális állampolgárokat, akik tiltakoznak kétes tevékenységeik ellen. Az üldözés alatt azt értjük, hogy kémkednek utánuk és zaklatják őket. Csak azért kémkednek valaki után, mert nem osztja a világnézetüket. Mi csak védekezni akarunk a megfélelmlítés és zaklatás ellen, amelyet néhányunknak már el kellett szenvednie.

A szcientológiai szervezet őrületesen gazdag, hihetetlen jogászcsapattal rendelkezik és hírhedt a gyanús jogi ügyleteiről. Ezért viselünk maszkot."


Videóikat és üzeneteiket az Anonymous-tagok a maszk mellett az alábbi mottóval is megjelölik:

"Knowledge is free. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us!" /"A tudás szabad. Névtelenek vagyunk. Sokan vagyunk. Nem bocsátunk meg semmit. Nem felejtünk semmit. Készüljetek fel ránk!"/

A szcientológusok nagy hatalmú ellenfelek voltak. A szekta már sok embert elhallgattatott, aki be akart számolni a nyilvánosság előtt a tevékenységükről. Főleg azokat az egykori tagjaikat fenyegetik perrel, zaklatják és félemlítik meg, akik szakítottak a szcientológiával, és most másokat próbálnak óva inteni a szekta módszereitől.

A bennfentes ismeretekkel rendelkezők nálunk lehetőséget kaptak, hogy nyilvánosságra hozzák az információikat, és mégsem fenyegette őket az a veszély, hogy a Szcientológia Egyház beperli őket.

Elsőként a szekta belső kézikönyveit hoztuk nyilvánosságra. Majd egyre több dokumentum landolt a postafiókunkban. Miután a "bankrendszert" legyőztük, jöhetett egy "szektarendszer".

Korábban soha sem foglalkoztam a szcientológiával, és ahogy kezdtem jobban megismerni, egyre inkább megdöbbentem.

Szcientológusként az embernek egyfajta szamárlétrát kell megmásznia, bizonyos szinteket ("level") kell teljesítenie azzal a céllal, hogy elérje a tiszta ("clear") állapotot, ugyanis csak így teljesítheti ki a mindenkiben meglévő "thetán", a szellemi lény képességeit.

A thetánok különös teremtmények. Állítólag a 76 bolygóból álló univerzumunk évmillókkal ezelőtt túlnépesedéssel küzdött. Az intergalaktikus hadurak egyike, Xenu azzal a megbízással kelt át a galaxisokon, hogy megmentse a világot. A bibliai Noé ellenpárjaként Xenu az univerzum lakóinak salakját gyűjtötte össze, főleg bűnözőket és más gyanús alakokat, aztán itt, a Földön megölette ezeket a lényeket, és vulkánokba zárta, például Hawaiin, amelyeknek hidrogénbombákkal berobbantotta a száját.


Ugye tudnak követni?

Azóta élnek a Földön a thetánok, a meggyilkoltak szellemei. Ezek testet keresve ráakaszkodtak a primitív emberre, és így alakot ölthettek. Ha a ma emberének valamilyen problémája van, azért tehát ezek a thetánok a felelősek, amelyek még mindig a lelkünk mélyén lakoznak - állítja a szcientológia.

Az egyház segítséget nyújt az embereknek, hogy lerázzák magukról a belső thetánokat. L. Ron Hubbard, a szcientológia alapítóatyja azt vallotta magáról, hogy több százmillió éves, és megfigyelőként beutazza a világmindenséget - mindennek alátámasztására közzé is tettük az ötvenes évekbeli fellépésein készült hangfelvételeket.

Mivel ennyi ostobaságot feltehetően még a szcientológia legnaivabb új tagjainak se lehet rögtön az elején beadni, ezt az információt csak egy bizonyos szint elérését követően osztják meg a tagokkal. A megfelelő szint elérése előtt a szektatagok egy pillantást sem vethetnek az "Iratok" ezen részébe, mivel még nincsenek felkészülve rá. Például csak az ötödik szint elérése után tudhatják meg, hogy a világot földönkívüliek népesítik be.

L. Ron Hubbard

A kézikönyvek nemcsak titkosak, hanem mindenekelőtt nagyon drágák. Ahhoz például, hogy a földönkívüliek létezéséről értesüljünk, körülbelül egy családi ház árát kell a Szcientológia Egyháznak adományoznunk!

El lehet tehát képzelni, hogy az oldalunkon nyilvánossá tett könyvek milyen értéket képviselnek!

Ha valaki nem halad elég gyorsan a thetánok leküzdésével, azt "rehabilitálni" kell. Ez azt jelenti, hogy ha nincs szerencséje, akkor bekerülhet az úgynevezett "Rehabilitation Force Project"-be (RFP). Ez valami olyasmi, mint egy átnevelőprogram.

A Szcientológia Egyház egy luxustengerjáró hajókból álló flottával is rendelkezik. A szekta tengeri tagozatának neve Sea Organisation, röviden "Sea Org". Aki ezeken a hajókon nem teljesít megfelelően, az RFP-ben végzi.

Ez a nekünk eljuttatott dokumentumok szerint mindenféle abszurd büntetőintézkedéssel jár: például az illetőnek egy egész testet befedő, fekete gumiruhát kell viselnie, és elszigetelik a legénység többi tagjától. Csak akkor ehet, ha már mindenik más befejezte, és csak azt, amit a többiek meghagytak. Nem sétálhat normális sebességgel, mindig futnia kell.

A hajón neki kell kiürítenie a vizeletgyűjtőt vagy az egyéb aljamunkákat elvégeznie, amelyekkel a többiek megbízzák. Csak ha már végzett a büntetőfeladatokkal, akkor szentelheti magát ismét tulajdonképpeni feladatának, az iratok tanulmányozásának.

A fiatal Lisa McPherson 1995-ben a Szcientológia Egyház "védőszárnyai alatt" vesztette életét. Ez az eset váltotta ki az első felháborodáshullámot a médiában a szcientológiával szemben. Mindaddig a szekta nem volt különösebben ismert.

[IMG]

McPherson halálának körülményei mind a mai napig nem teljesen tisztázottak. Mindössze annyit tudunk, hogy a harminchat éves nőt egy kisebb autóbalesetet követően idegösszeroppanással kórházba szállították. Innen két szcientológus elvitte, azt állították, hogy papírokkal tudják bizonyítani, ők felelősek McPherson gondozásáért.

Az egyik rehabilitációs intézetükben a nőt úgynevezett "Introspection Rundown" kezelésnek vetették alá. Mi voltunk az elsők, akik bemutattuk a nyilvánosság előtt ennek a szcientológiai eljárásnak a konkrét menetét. Ilyen esetekben senkinek nem szabad beszélnie az érintettel. Az elszigeteltség révén meg kell tanulnia kiszabadítani önmagát helyzetéből. annak számára azonban, aki valamilyen pszichikai betegségben szenved, az izoláció végzetesnek bizonyulhat.

Lisa McPherson pszichikai betegségben szenvedett. A bírósági szakvélemény azt is megállapította, hogy nem kapott elég folyadékot. A súlyos vízhiány és az ágyban fekvés végül trombózist okozott, amit nem vettek észre vagy nem megfelelően kezeltek, így végül tüdőembóliában hunyt el. Lisa "Rundown"-ja tehát halálosan végződött. A rémes állapotú holttestet 1995. december 5.-én adták át a szcientológusok egy floridai kórháznak.

Az ügy következtében segítségnyújtás elmulasztása és engedély nélküli orvosi tevékenység miatt kezdtek nyomozást a szcientológusok ellen. 2000 nyarán azonban a bíróság - bizonyítékok hiányában - megszüntette a büntetőeljárást. 2004-ben egy újabb eljárás során a hozzátartozók kártérítés kifizetésében egyeztek meg az Egyház képviselőivel, de annak pontos összegét nem közölték a nyilvánossággal.

Az általunk közölt dokumentumok többek között azért is voltak nagyon értékesek, mert tartalmazták a "Rundown" eljárás pontos leírását. A WikiLeaksen ezenkívül számos video- és hangfelvételt is közzétettünk. Átfogó listát közöltünk továbbá olyan vállalatokról és társaságokról, amelyeknek köze volt a szcientológiai hálózathoz.

Az Anonymous tagjai segítettek az anyagok strukturálásában, válogatásában és számos hasznos információval láttak el minket.

Engem személy szerint rettenetesen izgatott a szcientológia alapítójának tekintett L. Ron Hubbard körüli kultusz. A régi felvételek tanúsága szerint az egykori sci-fi író az egyetemeken tartott beszédeiben azt magyarázta hallgatóinak, hogy ő több százmillió éves, és bolygóról bolygóra utazik az univerzumban, hogy mindenütt a jót kutassa.

Kezdetben az emberek nevettek. A felvételek vége felé azonban az a benyomásom támadt, hogy már-már baráti viszony alakult ki az auditóriumban Hubbard és a publikum között. Különleges tehetséggel rendelkezett. Lenyűgöző előadó volt, tudott magán nevetni, és az embereknek teljes komolysággal tálalta fel a legelképesztőbb történeteket is.

Juliannel gyakran viccelődtünk akkoriban, hogy milyen jó lenne, ha mi is alapítanánk egy vallást. Megoldást nyújtott volna sok problémánkra. Ha például túl kevesen olvasták volna az általunk fontosnak tartott dokumentumokat, csak kiküldtünk volna egy csapat jehovistát. Becsöngettek volna az ajtókon, és felolvastak volna az anyagainkból:

"Lássuk csak! Ismeri ezt a fejezetet? A helyi vízellátásról szól - milliós nagyságrendű korrupció!"

Egy vallásos kultusz sok mindent egyszerűbbé tett volna az életünkben. A Szcientológia Egyház munkatársai általában rendkívül motiváltak voltak, hajmeresztő munka- és életkörülményeik dacára. Rengeteg áldozatot követeltek tőlük, ha pedig elfogyott a pénz, következett a ház, az értéktárgyaik, biztosításaik. Ha valaki máshogy kívánt hozzájárulni a közösség életéhez, az munkát vállalhatott a szcientológusok cégeinél, amiért mindössze rendszeres zsebpénzt és némi szabadságot kapott.

Mostanában gyakran töprengek azon, nem változott-e a WikiLeaks is egyfajta vallásos szektává az utolsó hónapok során. Vagy legalábbis egy olyan rendszerré, amelyben teljesen lehetetlenné vált bármiféle belső kritika megfogalmazása. Ha valami nem sikerült, annak külső okai kellett hogy legyenek. A guru érinthetetlen volt, szavai megkérdőjelezhetetlenek.

A veszély kívülről leselkedett ránk. Ez erősítette a belső összetartást. Ha valaki túl sok dolgot kritizált, megbüntették: a kommunikációs lehetőségei megvonásával fenyegették meg vagy felhívták a figyelmet a lehetséges következményekre. Minden közreműködőnek csak annyit volt szabad tudnia, amennyire az aktuális feladat elvégzéséhez szüksége volt.

Annyit mindenesetre elmondhatok: Julian a szcientológia dokumentumainak tanulmányozása közben kiválóan megérthette, hogyan működik egy "kultusz".