.

Feedek
Megosztás
HTML

Augusztus legérdekesebb UFO-észlelései

Mivel a hónap végére értünk, itt az ideje, a szokásos összefoglalónak, mely a legérdekesebb augusztusi UFO-észlelésekből szemezget.

/Youtube/

Aryana Havah - Inuaki, a bennem élő reptilián 7.rész

fordította és szerkesztette: gorillabácsi - végső forma: Galactus

A: Azt mondtad, hogy ma a Földről akarsz beszélni.

D: Igen. Azt szerettem volna elmondani, hogy mindaz, ami megtörtént az Inuán, a gyarmatosításra gondolok, az megtörtént a Földön is.

A: Kik gyarmatosítottak minket?D: Szintén az anunnakik. Kb. ötszázezer földi évvel ezelőtt, leszállt ide egy hajó,amely talaj- és vízmintát vett és aztán elment, hogy idővel más hajók társaságában érkezzen vissza és megtelepedjenek itt. A cél ugyanaz volt. Az ásványkincsek kitermelése. A visszatérésükkor inuakikat hoztak az Inuáról. Mivel túl fáradságos lett volna a létező lakosságot megtanítani, hogy a fejlett gépeikkel dolgozzanak, odatették az inuakikat, hogy azok dolgozzanak. Így tehát ezek elkezdtek dolgozni, de kiderült, hogy az erejük nem elegendő, sőt még egy lázadást is kirobbantottak. Ez arra késztette az inuakikat, hogy munkára késztessék az embereket. De az is kiderült, hogy azok nem voltak eléggé fejlettek, hogy lépést tartsák az inuakikkal, csak összezavarták őket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához, csakhogy a felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették, hanem az inuakiktól.

A: Azt mondod, hogy mi rokonok vagyunk?

D: Igen.

A: Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel?

D: Igen. Ti nekünk köszönhetően léteztek, mint faj. A Föld akkori genetikai állományára rátevődött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj.

A: És miért nem hasonlítunk hozzátok?

D: Az anunnakik mindig megtartják a külső fizikai formát, mivel az a származási környezethez igazodik. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak.

A: Létezik egy olyan tudományos hipotézis, amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS sok módosuláson ment keresztül, és talán bolygószinten is egy közös ősünk van, amely 180-300.000 évvel ezelőtt élt Afrikában.

 

D: Így van. Ez igaz. Akkor történt meg a DNS első módosítása.

A: Az első?

D: Igen, mert most kb. negyvenezer éve a létező DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai anyagukat.

A: De miért?

D: Mert eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor az emberek kezdtek ráeszmélni, hogy ők kik valójában, és arra gondoltak, hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket, talán elfogadjuk őket.

A: Tehát mi az inuakik, az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával rendelkezünk.

D: Igen.A: Ha jól ítélnénk meg, akkor inkább anunnakik vagyunk, mint mások.

D: Nem, mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni,és ezért egy keveredés alakult ki azok közt, akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t, és akik az inuakiktól rendelkeztek ezzel. Voltak tiszta vérvonalak is, akik megőrizték az anunnaki vér tisztaságát.

 

A: De mostanság nagyjából egyformák vagyunk, nem?

D: Nem. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. Még léteznek tiszta vérvonalak.

A: Azt akarod mondani, hogy léteznek olyan családok, amelyek tiszteletben tartják a származásukat és nem fogadják el a vérkeveredést?

D: Igen.

A: És mi történt az anunnakikkal, amikor elmentek?

D: Ők nem mentek el. Itt vannak közöttünk, csak visszahúzódtak.

A: Hallottam még ezt az elméletet, de nem tudom, mit higgyek?

D: Én nem akarok senkit sem meggyőzni. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ők azok, akik minket vezetnek. Igaz, hogy a háttérből, de ők irányítják a világot.

A: Mond csak, ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllőkhöz, csak kétlábon járnak?

D: Igen.

A: Léteznek olyan mendemondák, amely szerint ezek hüllőszerűek.

D: Nevezd úgy, ahogy akarod, de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai, az utódaik.

A: Ismerem az elméletet, de nehéz elhinnem. Senki nem látta, nem tudja ezt pontosan…

D: De igen, pontosan tudják, ismerik őket, még a kormányok is nekik dolgoznak. Mi csak egy kis részük vagyunk.

A: Ezek szerint csak egy részünk van tőlük.

D: Nem, még van a fejben valami, ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel.

A: Elmondanád, te hogy látod, hogy vezetnek minket?

D: Kb. 6500 évvel ezelőtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek, hogy visszavonulnak, de nem a szó szoros értelmében, csak, hogy a háttérből dolgozzanak.Ezért ők létrehoztak egy pár titkos társaságot és nagyvonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat. Kiképezték a papokat és odaállították, hogy szolgálják őket,bevezettek egy pár dogmát és féligazságot, ami elég hatásosnak tűnt, mert az embertömegek elkezdték tisztelni és elkezdtek hallgatni rájuk.

 

A: A múltban valóban léteztek emberáldozatok, de az istenek tiszteletére tették.

D: Igen. Ugyanazok az istenek voltak. De ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják. Meg kell értened, hogy ők ezektől a dolgoktól függnek, mert ez jelenti az élelmet számukra. Az egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. Ma ezek az okkult szervezetek a teljes földön megtalálhatóak és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek.

A: Ezt hogy csinálják?

D: Ők a kormányokon, bizonyos intézményeken vagy cégeken, a bankrendszeren,a katonaságon és rendőrségen, a törvényeken, az iskolán, a médián keresztül dolgoznak.Ők mindenhol ott vannak, azoknak az embereknek köszönhetően, akik kiszolgálják őket,akiket kiképeztek erre, akik a maguk során másokat képeztek ki és így tovább. Ők azok,akik jelenleg minket, a világot vezetik.

 

A: Jó, de hogy sikerült ez nekik?

D: Ők egy régi fajt képviselnek. A tudásuk ősrégi és nagyon fejlett. Uralják az anyagot, ismerik az Univerzum összes aspektusát, jó asztrológusok. Befolyásolhatják az emberi elmét, az időjárást, az energiát, a lelki nyugalmat, egyszóval bármikor bármit akárhányszor megcsinálhatnak. Felhasználták a vallásokat, hogy saját érdekükben hibás,természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. Azt hitették el az emberekkel,hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. Azt az elképzelést keltették az emberekben, hogy az álmok az ördögtől származnak, amikor az ördög, ahogy mi elképzeljük nem is létezik, és az álmok valójában az Univerzum és a Mátrix közti kapuk. A Föld összes kedvező és potenciálisan sugárzó pontjára emlékműveket vagy különleges épületeket építettek, hogy megszüntessék azokat. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni.

A: És mégis, hogy lettek ők a világ vezetői?

D: A vallások segítségével, ami egy rugalmas dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó programot követett, a politika és különösképpen a bankrendszer segítségével. Ők lényegében a mi pénzünk. Ők adnak nekünk enni, meleget, lakást,iskolát, szabadságot, egészséget és abszolút mindent ők biztosítanak a számunkra. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. Az elnökeink vérében az ő vérük folyik.Mindegyik valamiképpen kapcsolatban áll ezekkel az titkos társaságokkal.

 

A: De ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek?

D: Igen. Ők ismerik a származásukat, tiszteletben tartják és egyetértenek a szervezet határozataival. Ők azok, akik manipulálnak, kormányoznak és irányítják az életünket. Mi értük születünk, élünk és meghalunk.

A: De léteznek bizonyos spirituális mozgalmak, amelyek már tudják ezeket és el is mondják.

D: Így van, de ezek közül egyeseket éppen ők támogatnak speciálisan azért, hogy hozzáférjünk az információkhoz és elferdítsük azokat.

A: Ez azt jelenti, hogy ez egy ördögi kör. Bármit is csinálunk, rabok maradunk.

D: Nem. Nekünk a lelkünkre kell hallgatnunk. Elsősorban. Senki sem áll a teremtés fölött, mindannyian egyformák vagyunk, így senkinek sem áll jogában megmondani,hogyan gondolkodjunk, mit higgyünk, mit tanuljunk.

A: De mégis, a tudomány hasznos. A segítségével fejlődtünk, tanultunk meg bizonyos dolgokat.

D: A tudomány szintén az övék. Valamelyest átvette a hit szerepét. A jelenlegi tudománynak nincs mit kezdenie a Valódi Mátrixszal. Ez egy indukált tudomány, egy olyan tudomány, amelyet azért hoztak létre, hogy összezavarjanak, amelynek nincs semmi köze a valósághoz. Egy adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben, és akkor az anunnakik meg kellett találják a módját annak, hogyan uralkodjanak tovább, hogyan folytassák a tanok beültetését, az elbutítást és így jelent meg a tudomány.

A: De mitől féltek?

D: Attól a perctől, amikor az ember felébred és megérti, hogy a testen túl is létezik,hogy része az Egyetemes Tudatosságnak, hogy szabad és végtelen akárcsak a Teremtés.

A: És ha rájönnek, mi fog történni? Semmi!

D: Az emberek legyőzik és elűzik őket. A problémájuk az, hogy nincs, ahova menjenek. A bolygójuknak vége, más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a Mátrixban, ahol az megmódosítja őket, mint fajt, először megszünteti,majd átalakítja. És ők nem akarják ezt. Félnek tőle.

A: Én még mindig nem értem, hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le őket!

D: Hát, ha ők irányítanak mindent, ki tudná őket leleplezni? Mindenki, aki megpróbál valamit mondani, egyenesen sarlatánnak, bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. Az árnyékbeli vezetőink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki. Megmondják, hogyan gondolkodjunk, miben higgyünk, hogyan reagáljunk, mit együnk, mit igyunk, mit hallgassunk. Kivétel nélkül minden be van programozva, ki van számolva és végre van hajtva. Semmit sem felejtenek ki. Gondolkodj csak, amikor egy kutató egy olyan felfedezést tesz, ami nem felel meg nekik, százan ugranak fel, hogy ellentmondjanak, de amikor egy tudományos elvet szeretnének bevezetni, százan jönnek, hogy alátámasszák. Valóban még léteznek olyan emberek,akiket nem lehet meggyőzni, akik hisznek a jóban és kinyilvánítják azt. Ezeket vagy kirekesztik, kinevetik, megbélyegzik, vagy balesettel, váratlan halállal vagy„öngyilkossággal” félreállítják. Mindent a legkisebb részletekig kiszámolnak és felügyelnek.

A: Jó, de ha lenne egy halom ember, aki hasonlóan gondolkodna, akkor nem lenne mit csinálniuk. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben, akik ismerik és elmondanák az igazságot.

D: Akik a rendszerben vannak, akik ismerik az igazságot és nyilvánossá szeretnék tenni, azokat félreállítják, tehát nem jelentenek veszélyt, ami meg a nagy tömegeket illeti...A dolgok másképpen állnak. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenőrizve és irányítva.

A: Kémiai vegyszerekkel?

D: Igen. Minden, amit élelemként és italként kapunk, orvosságok, a víz, amivel megmosakszunk, abszolút minden programozva van.

A: Elmondanád pontosabban?

D: Minden kémiai vegyszer, amit a vízhez és élelmiszerhez adnak, a konzerváló porok, adalékok, gyógyszerek speciálisan arra vannak kitalálva, hogy az emberi agy bizonyos stimulánsokra reagáljon, vagy ellenkezőleg, ne reagáljon.

A: De a gyógyszerek életeket mentenek!

D: Igen. Egyesek. Mások viszont arra vannak kifejlesztve, hogy az ember eltávolodjon a Elsődleges Forrástól.

A: Talán, de nagyon nehéz határvonalat húzni, mit csinálnánk antibiotikumok,vakcinák nélkül...

D: A vakcinák a legnagyobb átverések. Azok a immunrendszert támadják meg. Én nagyon rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál, amit rám kényszerítettek. Tisztán láttam, ahogy a szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat, destabilizálva azokat, hogy aztán az egész testem reszkessen, negatívan befolyásolva nyirokcsomót és a mirigyeteket.

 

A: De a gyógyszerek jót is csinálnak!

D: Igen. De nélkülük is lehet élni. Valójában azok több rosszat csinálnak, mint jót. A betegség egy jel, egy figyelmeztetés, hogy valamit rosszul csinálsz. Talán ahol vagy, ott szennyezett a levegő, talán az élelem rossz, talán a gondolataid és érzelmeid hibások.Ahelyett, hogy pasztillákat szednél be, meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezőket. A pasztillák, ahogy én látom, nem csinálnak egyebet, csak tompítják a tüneteket, de nem jutnak el az okozóhoz. Abban a pillanatban, hogy lenyelsz egy tablettát, az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. Ez az energia különbözik, a tabletta alkotórészeitől függ. Ahogy a szervezetbe jut, beállítja a váladékait, megnövelve, vagy csökkentve a váladékok mennyiségét, ami javuláshoz vezet, de ez a dolog helytelen. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni, ha eltávolítanák a betegség okát.

A: Talán, de az ellenszer felfedezése csodálatos volt.

D: Igen, de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. Minél több antibiotikumot veszel be, a szervezet annál jobban védekezik, beállítja magát, eljutván ahhoz a ponthoz, amikor már nem válaszol. A baktériumok és vírusok részei az életünknek, a bolygóé. Mi a kezdetektől fogva velük élünk. El kell fogadnunk azokat. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Tudja, hogy minden ki van számolva.

A: De az anunnakik, akikről azt állítod, hogy irányítanak minket, hol vannak most?

D: Azok velünk együtt élnek. Elbújnak a tekintetünk elől, az időszakos érzékleteinkelől is. Úgy mondhatjuk, hogy ők egy másik dimenzióban vannak, de most itt élnek. Ők aktívan részt vesznek a mi életünkben, de mi nem vehetünk részt az övékében.

A: De konkrétan hol vannak?

D: Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak, afféle városok. Ott laknak, de ők a felszínen is tartózkodnak. Közöttünk vannak és találkozunk velük, de nem ismerjük fel őket.

A: Vagyis nem látjuk, láthatatlanok?

D: Nem, láthatóak, de ők egyfajta energia mezőt vetítenek ki maguk köré, ami segítségével olyan kinézetük lehet, amilyent csak akarnak. Ez az oka annak, hogy felismerhetetlenek.

A: Mivel védekeznek?

D: Az elméjükkel.

A: Nem használnak gépeket, valamit?

D: Nem. A mentális erejük magasabb rendű az emberekénél, ezért nekik ez egyfajta játék. Ők egy képet erőltethetnek ránk, egy fajta projekciót, anélkül, hogy erőlködnének.

A: És így közlekednek szabadon közöttünk?

D: Nem csak közlekednek, vezetnek is minket, sőt közös háztartásban is élhetnek velünk. Néha főnökeink vagy kedveseink, barátaink...

A: Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül, hogy tudnál róla?

D: Lehetséges lenne, de az ilyesmi kizárt, mert ők nem keverednek fajon kívüliekkel.

A: Még a DNS-üket hordozóakkal sem?

D: Csak bizonyos esetekben. Néha eldöntik, hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére és akkor elfogadnak kívülálló személyeket, de csak egy körültekintő vizsgálat után.

A: Milyen vizsgálat?

D: Genealógiai, személyiség, asztrológiai jellegzetességek és sok másféle...

A: Asztrológiai jellegzetességek?

D: Igen. Elsősorban. Tudják, hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember személyiségében. Máskülönben az asztrológia a legidősebb tudomány. Benne rejlik összegyűjtve az Univerzum összes tudása.

A: Nem tudtam, hogy ilyen fontos.

D: Mert nem szabad tudnunk. Azt mondták, hogy az asztrológusok varázslók, hogy az ördögtől származnak, de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit, úgy állítják be nekünk, hogy az csak idővesztés.

A: Miért?

D: Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra. Összhangban lenni az égitestekkel azt jelenti, hogy összhangban élni a teremtéssel. A tudatalattink szintjén mindannyinkat befolyásol a Nap, a Hold és a bolygók. A Föld egy óriási mágnes, amely a saját tengelye körül forogva mágneses mezőt hoz létre. Ennek a mágneses mezőnek fontos behatása van a földi életre. Léteznek kozmikus ciklusok, nappulzusok, elektromos jelek, elektromágneses szelek. Az embereknek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. Különböző időciklusok vannak az aratásra, szüretre, bizonyos dolgok elvégzésére, gyermekcsinálásra és ellenkezőleg is, léteznek végzetes időciklusok, mindennek értelme van. Semmi sem véletlen.

A: De nem értem. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is előnyös lenne.

D: Nem lenne előnyös, mert az ember megértené az élet értelmét. Tudatosan élve hozzáférésünk lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva, megfelelő időpontokban művelnék meg földjeinket és ez mértéktelen terméshez, gazdagsághoz vezetne. Nem használnának már rovarirtókat, mert egyszerűbb lenne a kártevőket a holdciklus bizonyos fázisaiban más leszedett növényekkelel pusztítani. Ha figyelembe vennék a bolygókat, a gyermekek életképesek, jobbak,tehetségesebbek lennének, különböző feladattal és egymáshoz közel álló testfelépítéssel jönnének a világra.

A: Hogy tudnád más növényekkel elűzni a kártevőket?

D: Igen, a kártevők elpusztíthatók növények segítségével. Lévén úgy, hogy bizonyos típusúakat ültetsz a zöldségek és gabonák sorai közé, lévén úgy, hogy meglocsolod azok nedvével. A valósághoz viszont közelebb áll, hogy elültess egy növényt,mint megöld azt.

A: Adj egy példát egy ilyen növényre.

D: Büdöske (bársonyvirág). Megvédi a zöldségágyásokat, még a málnát és az epret is a kártevő férgektől. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe, a veteményesed védve lesz. Tudom biztosan ezt. Megmondtam a nagyszüleimnek is, akik az elején nem hittek nekem, de utána bebizonyosodott, hogy igazam van. Nem volt több problémájuk az eperrel.

 

A: De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevőket?

D: Olyan anyagot választ ki, amely elűzi a kártevőket, akárcsak egy speciális energiát, amely megvédi a növényt, és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezőjével,rákényszeríti, hogy elhagyja a helyet. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel, de hasznos lehet a környezetében levő növényekre nézve is.

A: És sok ilyen fajta virág van?

D: Igen. Valójában az összes növény jó valamire. Semmi sem fölösleges. Az emberek is kezelhetik magukat velük, de két tényezőt kell figyelembe venni: az asztrális időszakot, amelyikben leszedik és a személyt, aki leszedi.

A: Az is számít?

D: Igen, mert bizonyos időszakoknak maximális gyógyító hatásuk van, és nagyon fontos a leszedő lelki állapota, mert ő az, aki először ráteszi a kezét, átveszi az energiáját vagy módosítja.

A: Nem tudtam!

D: Annak a személynek, aki leszedi egészséges, csendes és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez nagyon fontos.

A: Így van, de ezek a dolgok ismeretlenek.

D: A növények élő létezők, csodálatosak, jók. Ők azért vannak itt, hogy segítségünkre legyenek és segítsenek nekünk. Sajnálatos módon, mi megöljük, levágjuk,majd eldobjuk őket. Ahogy a fenyőket is. Ha hallanád a sikoltásaikat, amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg!

 

A: Azt mondtad, hogy tetszik a Karácsony!

D: Igen. Nagyon tetszik, viszont mint megélés, rezgés. Az a szerencsém, hogy anyám régebben egy műanyag fenyőt vásárolt. Nagyon szép, és akárhogy is a gondolat számít. Nem hiszem, hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával, és még örvendjek is neki! Máskülönben az embereknek megvan ez a képessége, hogy megöljék a bolygót és még örvendjenek is ennek!

A: Vagyis?

D: Vagyis mi megöljük a bolygót, kiürítjük a tartalékait és boldogok vagyunk! De a következő alkalommal szeretnék erről beszélni.

A: Jó, akkor megállunk.

Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom, próbálom megérteni az információkat. Emlékszem, hogy olvastam David Icke könyvében, a Felsőbbrendű Titokban, a sumérok agyagtábláinak fordításáról, amely táblákat 1850-ben fedeztek fel, Bagdadtól kb. 400 km-re. A szöveget Zecharia Stichin fordította le, egy híres kutató, történész, író és nyelvész.Ő azt állítja, hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsőbbrendű fajról,nevezetesen AN.UNNAK.KI, amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevű bolygóról jött. Stichin az állítja erről a bolygóról, hogy 3600 éves keringési ideje van, ami a Jupiter ésa Mars között kezdődik és a Plutón túlra nyúlik, messze a világűrbe. A táblák fantasztikus pontossággal mutatják be a naprendszert és a bolygókat is, megadva a pontos nagyságukat és pályájukat.Stichin azt mondja, hogy ezek az Anunnakik 450.000 éve érkeztek a Földre aranyat keresvén. A mai Afrika egy földterületére szálltak le, hogy kibányásszák azt.

 

(Egy kicsit ide illő lehet Diana hercegnő azon kijelentése, amelyet David Icke szerint a hercegnő egy barátnőjének mondott el, hogy az angol királyi család hüllőszerű idegenekből áll,sőt még űrhajójuk is van. Még egy érdekes dolog: nézzük csak meg a jelenlegi EU elnök vonásait!Olyan, mintha egy agyagtáblás álisten tekintene vissza ránk. Erre a listára még sokan felférnének. –a ford.)

 

Az elején a bányákban csak az anunnakik dolgoztak, de idővel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött, hogy egy hibrid fajt hoz létre, amely képes a munkára.Több lehetőséget is megpróbáltak, de végül az ember mai alakjánál maradtak. A táblák leírják, hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak, amelyek az ő nevükben kormányozhattak, sőt elmeséli azt is, hogy jöttek létre a királyságok.Érdemes megjegyezni, hogy az ember evolúciójának története azt állítja, hogy 200.000 éve fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. A Homo erectus egybő lHomo sapiens lett, ahhoz, hogy kb. 35.000 éve ezelőtt egy újabb impulzust kapjon és Homo sapiens sapiens-é alakuljon, a mai emberré. Melyek voltak ezeknek a fejlődési időszakoknak az okai, nem tudja senki, és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. Mi több, tudományos kutatások igazolják, hogy mindannyinknak egy nőnemű közös őse van,aki Afrikában élt 140-300.000 évvel ezelőtt.

 

/részlet Ayrana Havah - Inuaki, a bennem élő reptilián című könyvéből/

A történelmi titkosírás egyik leghíresebb rejtélye – A Voynich-kézirat

Voynich-kézirat ismeretlen eredetű betűkkel és nyelven írt könyv, amelynek tartalmát mind a mai napig nem sikerült megfejteni. Nevét egykori tulajdonosáról,Wilfrid Michael Voynich amerikai könyvkereskedőről kapta, akihez 1912-ben került. A korábbi becslések szerint 1450 és 1520 között íródhatott. 2009-es radiokarbon kormeghatározás szerint a 15. század elején írták. Jelenleg a Yale Egyetemen, a Beinecke Könyvtárban található. 2005-ben jelent meg az első fakszimile – eredetihez hű, változatlan – utánnyomása.

A mű 234 darab 15 cm széles és 23 cm magas velumlapból áll, amelyből negyvenkét lap hiányzik az oldalszámozás szerint. Valószínűsíthető, hogy már 1912-ben, Voynichhoz kerülésekor sem volt teljes. A szöveghez és az ábrák körvonalazásához lúdtollat használtak. A rajzok színesek és gyakran elnagyoltak. Úgy vélik, hogy a képek a szöveg megírása után kerültek a műbe, míg mások szerint előbb, mivel számos helyen a szöveg körülfolyja, illetve címkézi a képeket.

Dokumentált története alatt sokszor foglalkoztak vele amatőr és hivatásos kódfejtők, többek között a brit és az amerikai haditengerészettől, de senkinek nem sikerült még csak részben sem megfejtenie. Mindezek a kudarcok a történelmi titkosírástan híres rejtélyévé tették a kéziratot, de támogatták azt az elméletet is, amely szerint a szöveg csalás, semmi értelme nincs.

Ábrák

A kézirat ábrái kevés támpontot nyújtanak a mű pontos tartalmának meghatározásához, de segítségükkel hat különálló fejezetre bonthatjuk. Az utolsó fejezet kivételével, melynek tartalma kizárólag szöveges, majd minden oldal tartalmaz legalább egy ábrát, melyek stílusa igen változatos.


A fejezetek, korabeli nevekkel:

Herbárium: minden egyes oldal egy, néha két növényt tartalmaz, valamint néhány bekezdésnyi szöveget. Az abban a korszakban az európai herbáriumokra jellemző stílusban készült. Egyes ábrák a gyógyszerészeti részben – lásd lejjebb – található illusztrációk nagyításai és pontosabb ábrázolásai.

Asztronómia: a kör alakú ábrák, néhányuk égitestek ábráival – napok, holdak és csillagok -, sejtetik, hogy a tartalma asztrológiával és asztronómiával kapcsolatos. Sorban egymás után a 12 csillagjeggyel foglalkozó lapokat találunk a fejezetben (Halak, Bika, egy íjpuskás katona mint Nyilas, stb.). Minden szimbólum 30 nőalakkal van keretezve, melyek többsége meztelen, és mind egy felcímkézett csillagot tart. A fejezet két utolsó lapja, a Vízöntő és a Bak – nagyjából január és február – elveszett. A Kos és a Bika négy páros ábrába került 15–15 csillaggal. Néhány ábra kihajtható lapokon van.

Biológia: sűrű, folytonos szöveg ábrákkal tarkítva. Az ábrák legtöbbször meztelen nőalakokat ábrázolnak – néhányuk koronát visel –, akik kádakban vagy medencékben fürdenek, ezek bonyolult csőhálózattal vannak összekötve. Néhány csőhálózat alakja tisztán kivehetően emberi szerveket ábrázol.

Kozmológia: több kör alakú ábra egy ismeretlen természetről. Itt vannak kihajtható oldalak is, az egyikük hatoldalas, és valamiféle térképet vagy ábrát tartalmaz: kilenc sziget utakkal összekötve, kastélyokkal és feltehetőleg egy vulkánnal.

Gyógyszerészet: több különálló növényi rész – gyökerek, levelek – felcímkézett rajza. A margók mentén gyógyszerészeti edényekre hasonlító tárgyak rajzai állnak. Néhány szöveges bekezdést is tartalmaz.

Receptek: több rövid bekezdés, virág- vagy csillagszerű jellel jelölve.

A szöveg

A szöveg jól láthatóan balról jobbra íródott, meglehetősen töredezett jobb margóval. A hosszabb részek bekezdésekre vannak tördelve, néha „pontokkal” jelölve a bal margón. Nincs egyértelmű központozás. A vonalvezetés – a sebesség, pontosság, megdöntöttség – finom, úgy tűnik, a szerző értette is, amit írt; a kézirat nem kelt olyan benyomást, hogy minden egyes karaktert ki kellett következtetnie írójának, mielőtt papírra vetette volna.

A szöveg több mint 170 000 különálló írásjelből áll, általában keskeny közökkel elválasztva. Nagy részük egy vagy két egyszerű tollvonással íródott. Bár még mindig vita tárgyát képezi, mely írásjelek különbözőek és melyek nem, egy 20–30 írásjelből álló ábécé alapján felírható szinte az egész szöveg; a kivétel néhány tucat különleges karakter, amelyek egyszer vagy kétszer fordulnak csak elő.

Szélesebb közök körülbelül 35 000 változó hosszúságú szóra osztják a szöveget. Úgy néz ki, ezek hangtani vagy helyesírási törvényeket követnek; például egyes karaktereknek szerepelniük kell minden szóban – mint például a magánhangzóknak a magyarban -, néhány karakter sosem követ másokat, némelyek duplázódhatnak, mások nem.

Statisztikai elemzések során kiderült, hogy a szöveg szerkezete hasonlít a természetes nyelvekéhez. Például a szógyakoriság Zipf törvényét követi, valamint a szavak entrópiája – kb. 10 bit/szó – hasonlít az angol vagy latin szövegekre. Néhány szó csak egyes részekben vagy csak néhány oldalon fordul elő, mások az egész kéziratban megtalálhatóak. Az illusztrációk címkékkel vannak ellátva. A gyógynövényekkel foglalkozó részben minden oldal első szava csak az adott oldalon fordul elő, így feltehetőleg az a növény neve.

Másfelől a Voynich-kézirat nyelve egyáltalán nem hasonlít az európai nyelvekrenéhány aspektusban. Például nem tartalmaz tízbetűsnél hosszabb szót, valamint kevés az egy- vagy kétbetűs szó benne. A betűk előfordulása a szavakon belül is különös: néhány karakter csak a szavak elején szerepel, mások csak a végén, megint mások mindig csak középen – ez az elrendezés az arab nyelvben fordul elő, de a római, görög vagy cirill írásoktól idegen. (Itt meg kell jegyezni, hogy a görög szigmának más az írásmódja, ha szavak végén áll; illetve a szavak elején álló nagybetűk is sokban különbözhetnek a kisbetűs formájuktól.)

A tipikus európai nyelveknél több ismétlést tartalmaz a szöveg; vannak részek, ahol ugyanaz a közönséges szó háromszor fordul elő egymás után. A csak egy betűben különböző szavak is feltűnően nagy gyakorisággal ismétlődnek.

Csak néhány latin betűkkel íródott szót tartalmaz a kézirat. Az utolsó oldalon négy, eléggé eltorzult latin betűkkel írt sor áll, valamint két szó a szövegben. A betűk a 15. századi európai ábécéket idézik, de a szavak egy nyelvvel sem állnak kapcsolatban. Ezenkívül „csillagászati” ábrák sorozata tartalmazza a hónapok nevét – márciustól decemberig – latin írással, kiejtési segítséggel középkori francia vagy valamelyik ibériai nyelvre. Nem tudjuk, hogy ezek a latinul írt részek az eredeti szöveghez tartoztak-e, vagy később írták hozzá.

/forrás:napkavehaz.hu/

A gévaudani bestia

Franciahonban a 18. század vége felé, különös rémtettek hírei kaptak szárnyra az egész országban. Lozere megyében - az akkori Gévaudan tartományban - titokzatos gyilkosságok tartották rettegésben a vidéki polgárságot.

1764 júniusát írták, amikor első ízben felbukkant a rém. Egy pásztorkislány pillantotta meg először, amikor a lény váratlanul megtámadta. Szerencséjére a marhacsorda, melyre vigyáznia kellett, megvédte őt. A kislány és az a kevés túlélő, akik megúszták a támadásokat, az állatot tehénnagyságúnak írták le, amelynek nagy bundája csíkos, farka hosszú és bojtban végződő, akár egy oroszláné, fogai pedig vicsorogva előre merednek agárszerű fejéből.


Némelyek hatalmas méretű farkasról meséltek, akinek bundája vörhenyes, szeme parázsként izzik. Bőre és szőrzete, akár a vadkanoké, még a lándzsa hegye is lecsúszott róla. Néhány gyerek szerint szökellve járt, akár a kecskék, egy rémült öregember pedig arról számolt be, hogy a szörny tyúkjai körül ólálkodott, két lábon járt és nevetése egy emberéhez volt hasonlatos.

A falusiak rettegését csak jobban erősítette azon gondolat, amit a helyi pap ültetett el a fejükben. Szerinte a rémet egyenesen az Úr küldte rájuk, hogy megbüntesse azokat, akik Isten ellen való életet éltek.

A vérengzés hosszú időn át folyt, így híre hamar bejárta az országot, s hamarosan XV. Lajos francia király fülébe is eljutott. Az ügy akkora felzúdulást okozott, hogy a király semmiképp nem nézhette közömbösen. Vadászokat és katonákat küldött Gévaudanba, hogy egyszer és mindenkorra végezzenek a szörnnyel.

Az összetoborozott "szörnyvadászok" megtalálták az állatot és megsebesíteniük is sikerült, de elpusztítaniuk nem. A lény, a sebesülés után hónapokra eltűnt, azt a feltételezést keltve az emberekben, hogy sérüléseibe belehalt. Már-már fellélegzett a lakosság és visszarázódott régi élete kerékvágásába, amikor egy napon a szörny ismét lecsapott, s attól kezdve állandó rendszerességgel szedte áldozatait.


Szomorú időszak volt ez a Gévaudan területén élő emberek számára, hiába vadászták a farkasokat, a gyilkosságok nem szűntek. Éheztek, féltek, házaikból sem mertek előjönni, ráadásként még a védelmükre kirendelt katonákat is nekik kellett ellátniuk.

Összességében a gévaudani rém három év alatt több, mint száz embert pusztított el, többnyire nőket és gyerekeket. Ha ezt a számot visszaosztjuk, akkor látjuk, hogy egy év alatt több, mint harminc támadás volt, ami kéthetente legalább egy áldozatot jelentett.

A kétségbeesett lakosság reménye már majdnem szertefoszlott, amikor egy farkasvadász, névszerint Jean Chastel1767-ben felvette a harcot a bestiával. Ezüstpisztolygolyót használt, s végül sikerült leterítenie a ragadozót. Az ezüst használata bizonyítja, hogy nagy valószínűség szerint azt hitték, vérfarkassal állnak szemben, de legalábbis valamiféle gonosz lénnyel. Hogy tulajdonképpen milyen állat volt, az sosem derült ki: vagy nem hozták nyilvánosságra, vagy a tudomány akkori állása szerint maguk sem tudták. Bár egyértelműen farkasra hasonlított, hatalmas termetű volt, mégsem lehetett beazonosítani. Annyi mindenesetre kiderült, hogy a lény hímnemű és a halála előtt nem sokkal egy kislányt falt fel, kinek maradványait megtalálták a gyomrában. Nem sokkal később egy szokatlanul nagyméretű nőstényfarkast is lelőttek, amelyről azt gondolták, hogy méretei miatt csakis a szörny párja lehet.

Akkor mi a csuda volt ez az állat? Különböző feltételezések születtek, de persze mind találgatás csupán. Oroszlán? Kizárva, mert bár hasonló termetű és farkú volt, farkasszerűnek írták le. Hiéna? Nem valószínű. Termete és természete merőben eltér a szemtanúk által elmeséltektől. Az átlag farkast megint kizárhatjuk, bár szegény pára keményen megfizetetett rossz híréért.

Miért nem tömték ki? - kérdezheti bosszankodva a mai ember. Ez tényleg kézenfekvő lett volna. Akkor miért nem tették meg? Mert állítólag útban Versailles felé, bomlásnak indult a test és miután a királynak megmutatták, azonnal el is temették.

A helyi legenda úgy tartotta, hogy egy varázsló, vagy épp boszorkánymester irányította a rémet, ő vette rá a gyilkosságokra különös képességeivel. Az ilyen adottságokkal megáldott, vagy épp megvert embereket farkasgazdáknak nevezték Franciaországban.

A mai bűnügyi vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy egy rendkívül méretesre növekedett, veszettségben szenvedő állat követte el a rémtetteket. Ezt az elméletet az teszi hiteltelenné, hogy egy veszett farkas nem él három éven keresztül fertőződése után. Ezért az sem kizárt, hogy valójában egy rendkívül brutális sorozatgyilkossággal akadt dolga a helyi hatóságoknak.

Igazából nem tudni biztosan, mi történt akkoriban Gévaudan erdeiben. Mindenesetre a hátborzongató történet a filmeseket is megihlette. A Farkasok szövetsége című alkotás egészen eredeti megoldással válaszol a nyitva hagyott kérdésekre. A filmbéli gyilkos állat, valójában egy hatalmas méretű, egzotikus ragadozó, akit páncélzattal szereltek föl gazdái és szörnyű körülmények közt tartottak. A film  Mark DacascosMonica Bellucciés Vincent Cassell főszereplésével készült.

 

/forrás:csiribusz.freeblog.hu/

 

Űrliftet építenének a Holdra

Az ötletgazdák szerint már jelenleg is elérhető az a technológia, amivel mindössze nyolc év múlva űrliftezhetnénk a Holdra.

Maga az elképzelés persze nem új keletű, megvalósításán a NASA már az évezred elején is dolgozott - igaz, a projekt a gazdasági világválság miatt jégre került. Úgy tűnik azonban, hogy a mérnököket nem hagyta nyugodni akkori munkájuk eredménytelensége. A jelenleg LiftPort Group név alatt dolgozó kutatók fél éve áttörést értek el, s most az elméletet átültetnék a gyakorlatba.

A földi űrlift problémájára sajnos továbbra sem találtak megoldást, azonban abban biztosak, hogy a Holdon nem lenne problémájuk - s bár a kivitelezés sokkal komplikáltabbnak tűnhet, valójában sokat segít az, hogy égi kísérőnknek kicsi a gravitációja és nincs atmoszférája.

Az elkészült űrlift a Hold felszínétől egy előre meghatározott találkozási pontig magasodna, így a nem túl távoli jövő űrkutatóinak "csak" odáig kellene eljuttatni az asztronautákat.

A LiftPort első lépésként egy KickStarter kampányt indított, s bár a közösség már 30 ezer dollárnál is több pénzzel járult hozzá a projekthez, ennek elsődleges célja inkább a figyelem felkeltése volt. A LiftPort mérnökeinél a következő időszak egymillió dolláros megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével telik, amely a papírra vetett betűk és számok mellett egy földi, két kilométer magasan tornyosuló lift létrehozását jelenti.

A csapat tagjai abban reménykednek, hogy ez meggyőzi a megfelelő embereket (khm, NASA, khm, ESA), hogy érdemes az űrliftet megépíteni.

/Forrás: Engadget/Hír24/