.

Feedek
Megosztás
HTML

A Galaktikus Föderáció

Az eltérítettek beszámolóin alapuló UFO irodalom jó néhány alkalommal hivatkozik egyfajta földönkívüli szervezetre, a Galaktikus Föderációra. Feltételezések szerint valami hasonló szervezetről lehet szó, mint az ENSZ, csak galaktikus méretekben. A távérzékelési kísérletek gyakran választották célpontjuknak a Galaktikus Föderációt. A jegyzőkönyvekbe fektetett beszámolók olykor meglehetősen különös dolgokról számolnak be.Részletek az alábbi jegyzőkönyvből:

Időpont: 1994. február 9.
Helyszín: Atlanta, Georgia
Adatszerzés típusa: 4-es, távoli monitor
Célkoordináták: 3114/0029


…Kísérleti alany: „Sok energiát érzek, a jel határozottan erős. A fények szinte vakítók – sárga, fehér, kék. Légies anyagot érzek, simaságot. Hideget, meleget egyaránt, és kiterjedő és sugárzó energiát.”
….
„Közepén kemény objektumot rajzolok, körülvéve sárga, kék és fehér fénnyel. A fények ködösek, felhőszerűek. A középpont fémből készült, vagy fém található rajta, vagy benne.”
….
„Sok fény érzékelek, ezenkívül valami gömbformát. Tudatot is érzékelek. Egyfajta spirituális érzések ezek.”
….
Monitor: „Mozogjon a kemény objektum felszíne felé és folytassa a 4-es szintű mátrixot.”
KA: „Végrehajtom… Óh! Hatalmas energiát érzek. Érzelmi benyomás.
M: „Hagyja elhalványulni az érzést, aztán folytassa.”
KA: „Újra a kék és ködös fehér fény. Újra az a hatalmas energia. A felszínen vagyok. Hm. Ez egy hely. A kerek objektum egy bolygó lehet. Párás, ködös. A fény majdnem közvetlen felülről jön. Ammónia ízét érzem a levegőben.
A magasba törő dolgokat látok. Közelebb megyek. Most közvetlen mellette vagyok. Valamiféle kemény és fémből készült. Egy épületnek tűnik, vagy komplexumnak. Ennek az épületnek célja van, valamiféle teremtmények vonatkozásában. Látok egy bejáratot. Talán ajtó. Bemenjek?”
M: „Mielőtt ezt tenné, menjen kicsit hátrább, hogy a maga egészében láthassa a komplexumot.”
KA: „Végrehajtom… Igazán rendkívül hatalmas. Toronyszerű a legjobb kifejezés. Megkerülöm. Ténylegesen elképesztően nagy. Úgy tűnik fémből készült. Nem látok a közelben más szerkezetet, nem érzem város jelenlétét.”
M. „Rendben. Menjen be az épületbe.”


KA: „Teremtmények vannak itt. A hely misztikus. A teremtmények kopaszok.”

„Valamennyien fehér talárt viselnek. Bőrük nagyon sima, fehér, vagy majdnem fehér. Nagyon fontos helynek tűnik.”

„Humanoidok. A hely egyfajta Zen monostorra emlékeztet.”„A teremtmények telepatikus és verbális kommunikációt használnak. Tisztán érzem, egyfajta tanácsot alkotnak. Valamiféle központosított szervezettel függ össze ez a tanács. Úgy tűnik, nem érzékelik, hogy figyelem őket. Látszólag valamiféle kormányzási ügyekkel vannak elfoglalva.
Jobban megfigyelem a tagokat. Önként vállalták ezt a munkát. Magasan becsült feladatot látnak el, elismerést jelent számukra, hogy itt lehetnek.
Kapom az információt, a tanács rendelkezik vezetővel, aki a tevékenységet irányítja. A többiek segítik munkáját. Egyfajta elnök, titkár, netán miniszterelnök.”„Úgy látszik tévedtem, amikor azt gondoltam nem érzékelik ittlétemet. Szívesen fogadnak. Elmondják, örülnek, hogy végre mi is megérkeztünk. Mi is eljutottunk a tanácsba. Az emberi képviselet ezáltal megkezdődhet.
Most a vezetőt veszem megfigyelés alá. Egyenesen rám néz. Egy székben ül, fehér, vagy majdnem fehér talárban. Kicsit köpcös.”

„Semmiféle fenyegetést nem jelent rám. Egyfajta szellemi mesternek tűnik.”

„Most ő vezeti a tapasztalataimat. Hirtelen kivisz az űrbe. Most ott vagyok. Kívül a Tejútrendszeren, reátekintve. Pontozott vonalak fogják körül a képet, felosztva a galaxist – szektorokra.
Elmondják nekem, segítségre van szükség. Szükségük van ránk. Úgy érzem, szükségük van ránk, galaktikus értelemben, ellenállás jelentkezik gondolataimban. Sokkal erősebbek az embereknél; teljesen érthetetlen miért van ránk szükségük.
A vezető érzi ellenállásomat és figyelmemet a bolygónkra irányítja. Látom a Földet. Elmondja, hamarosan mozgalom indul el az emberek között a Föld elhagyására. Azonban egyértelmű, az emberek között sok a bűnözés és a bajkeverés. Szükségük van átalakulásra, mielőtt kirajzhatnának. Egyértelműen: az embereknek valamiféle változásokon kell átesniük, a bolygó maguk mögött hagyása előtt.”

M: „Kérdezze meg, kikkel kell mielőbb felvenni a kapcsolatot távérzékelési vagy más technikák segítségével.”
KA: „Csak a marsiakkal. Hm. Azt mondják, a földönkívüliek irányába történő kapcsolatfelvételünk be van korlátozva a marsiakra, legalábbis a közeli jövőben.”
M: „Kérdezze meg, van-e olyan információ, amit szükséges tudnunk, de még nem tudunk.”
KA: „Nagyon türelmes velem. Tudja, ez nem könnyű nekem. Elmondja, sok-sok problémánk lesz. Az egész bolygóra kiterjedő csapás, helyesebben: csapások. Politika káosz, nyugtalanság, a mostani politikai erőviszonyok tökéletes átalakulása. Jelen helyzetünkben képtelenek vagyunk megbirkózni az új realitásokkal. Nagyon határozottan rámutat, a tudatalatti szerepének megismerése kulcsfontosságú lesz az emberek számára a rájuk váró jövő elviselésére.


Elemzés

A mellékelt és a hasonló tartalmú jegyzőkönyvekből levonható a következtetés: létezik egyfajta galaktikus kormányzati szerv. Nem tudható még hogyan épül fel hierarchikusan, vagy helyileg hol összpontosul ereje, az sem, hány faj és bolygókultúra képviselteti magát ebben a szervezetben. Továbbá, az sem tudható, vannak-e olyan kulturális csoportok, melyeket nem vettek be a tagok közé, vagy akik visszautasították a tagságot. Az viszont egyértelműen világos, a földi bázisú emberi civilizáció teljes jogú tagságra készül. Ezt támasztja alá, hogy a kapcsolatfelvételi próbálkozásokat pozitívan fogadták. Meglehet, hogy a taggá válás egyik útja az lehet, ha az adott kultúra tudatosan törekszik erre, a megfelelő eszközök igénybevételével. Különös, de az is egyértelműen kiderült, a földi emberiség már rendelkezik egyfajta minimális képviselettel a föderáción belül, azonban a távérzékelési módszerekkel nem sikerült kideríteni, hogy pontosan kik is ezek a képviselők, a kísérleteink során senki más földi eredetű képviselőt nem tudtunk kimutatni.

A Föderáció tagjai igen magas szinten tudják használni tudatalatti képességeiket. Ez azt jelenti, maximálisan tisztában vannak a tudatalatti működésével – mind fizikai, mind asztrális síkon. Továbbá, a Föderáció tagjai úgy gondolják, az emberiségnek jelentős előrelépést kell tennie a tudatalatti működésének megértésében, ez  egyfajta előfeltétel a földi emberek teljes képviseletéhez a galaktikus életben.

Talán nem könnyű ráérezni mennyire fontos a tudatalatti működésének alapos megismerése. Egy sereg ülést kellett végrehajtani, míg ez világossá vált. Feltehető, a kísérletben résztvevők technikájának javulása tudatalattijuk tudatos használatában egyfajta kulcs lehet a Galaktikus Föderációval való kapcsolatfelvételkor. Azonban nem sikerült igazolni mennyiben érvényes az előző állítás általánosságban. Az viszont egyértelmű, a tudatalatti használatában való tökéletesedés nem egyfajta általános távoli követelmény a Föderáció részéről, amit teljesítenünk kell. A tudatalatti használata képességének széleskörű növelése létfontosságú és sürgető feladat. Továbbá, úgy tűnik, az emberiségnek mihamarabb meg kell vizsgálnia a tudatalattit egy sokkal praktikusabb és tudományos szempontból, sokkal inkább, mint egyfajta összefüggéseiből kiragadott álláspontot képviselni, a kettősség lencséjén át tekinteni a világra, mint fizikai és nem-fizikai realitásra. Véleményem szerint, amíg ki nem tudjuk nőni ezt a fajta rövidlátást, valószínűleg meg fogunk maradni viszonylag primitív társadalomként, és a galaktika hátsó udvarába kerülünk planetáris-kulturális szempontból.Az UFO-eltérítések irodalmában gyakran találkozunk idegenek és emberek közötti interakciókkal, melyek témája a Földre leselkedő bolygóméretű problémák. A bajok gyökere ökológiai és nukleáris természetű, a gyakoriság pedig, ahogyan ezek a figyelmeztetések minduntalan visszatérnek, elgondolkoztatásra kell hogy kényszerítsen bennünket.

A kapcsolatfelvételi kísérletek a Galaktikus Föderációval egyértelműen alátámasztották, a jelzett események valóban bekövetkeznek. A kutatás jelenlegi szintjén még nem világos, hogy ezen problémák miként kapcsolódnak az emberiség kivándorlásához a Földről.

Munkánk jelenlegi állása alapján levonható a következtetés, rendkívül fontos a további adatgyűjtés; sok-sok információra van szükség ahhoz, hogy pontosan értelmezhető legyen az a rendkívül összetett helyzet, amivel találkoztunk. Elgondolkoztunk azon is, milyen naivak voltunk a kutatások megkezdésekor. Az ötlet, hogy mindösszesen csak beazonosítjuk a repülő csészealjakat használó idegeneket, mostanra már szinte nevetségesen kevésnek tűnik fennmaradásunk szempontjából.

Mi emberek, változunk. Tanúi leszünk hogyan pusztul el saját planetáris otthonunk. Hosszú időn át és komoly nehézségekkel kell szembesülnünk. Habár érnek majd csapások, mégsem válunk kiüresedetté. Közösen, tanulni fogunk a hibáinkból, és fajunk újra felemelkedik. Legközelebb már nem az élet elpusztítói leszünk, hanem megmentői és óvói világunknak.

A Galaktikus Föderáció nem fog bennünket megmenteni. Ha a szürkéket nem mentette meg az önpusztítástól, miért mentene meg minket, embereket? Azonban látva, hogy a szürkék tanultak a saját múltbeli hibáikból és a Föderáció egyik legjelentősebb faját alkotják, a nehézségeket követően az emberiség előtt is ott fog állni a felemelkedés útja.

Az emberiség a Galaktikus Föderáció jövője szempontjából igen fontos szerepet fog betölteni. Előtte azonban teljesen egységessé kell válnunk, hiszen nem vehetik fel a kapcsolatot egyik vagy másik kormánnyal, hanem csakis az egész emberiséggel.

Várnak ránk.

Forrás: aranylaci.freeweb.hu

Újra feltűnt a titokzatos Olajember: a helyiek rettegnek a mitikus lénytől

Malajziában újra látták a szörnyet, aki nőket rabol éjszakánként.

Malajziában, az eldugott kis falvakban máig sok legenda tartja magát - egyebek közt az Olajember nevezetű mitikus lényé, aki éjszaka tűnik fel, és fiatal nőket rabol.

Bár a titokzatos lényt évtizedek óta látni vélik, még soha nem sikerült elkapni - a múlt hónapban ismét feltűnt, nem kis riadalmat okozva Melaka lakóinak körében.

Az újságok is megírták, a rendőrség is keresi

A The Star című helyi lap több szemtanút is megszólaltatott, akik látni vélték az Olajembert. Egy ottani lakos állítása szerint a fekete alak házakra kapaszkodott fel, majd egyik tetőről a másikra ugrott úgy, ahogy arra egy ember nem lenne képes.

- Lehet ezzel viccelődni, de ez nagyon is komoly dolog. Minden családnak vannak itt fiatal lányai - mondta egy szemtanú.

A helyiek rémületét jól példázza, hogy nem elégednek meg a rendőrség védelmével, saját őrjáratokat is szerveznek, és macsétákkal felfegyverkezve keresik a szörnyet, ami egyesek szerint természetfeletti lény, mások szerint egy boszorkánymester, aki fekete öltözetet hord, hogy olyan sötét legyen, mint a saját lelke.

Malajziában együtt élnek a természetfelettivel

Malajziában a helyiek körében máig több különös lény legendája tartja magát, bár jelenleg az Olajember alakja a legismertebb és legrettegettebb.

A helyi folklór alapján a gyerekeket egy Orang Minyak nevű alakkal is riogatják, aki a Minotauruszhoz hasonlít, de az Orang Ekor alakja is ismert - ez egy olyan ember, akinek farka nőtt. Az Orang Gadang egy körülbelül öt méter magas lény, akinek hosszú haja van, az Orang Bati pedig egy bőrszárnyakkal repülő ember, aki a vulkánokban rak fészket magának.

Az Olajember jól illik ezeknek a mitikus lényeknek a sorába, ám a többiekkel ellentétben, akik csak a mesékben szerepelnek, őt rendszeresen látni vélik a helyiek, és míg néhányan kételkednek a létezésében, sokan nagyon is valós veszélyként tekintenek a sötét alakra, aki nőket rabol az éjszakában.

A Föld felé tartó ismeretlen tárgyat láttak egy NASA-felvételen

Egyszerű magyarázattal cáfolta meg a NASA az összeesküvés-elméleteket gyártó amatőr ufókutatók legújabb feltételezését, amely szerint az űrügynökség el akarta titkolni a Naprendszer belső részét pásztázó egyik űrteleszkóp decemberben készült felvételeit. Az ufóhívők szerint ezeken egy "hatalmas", háromszög alakú ismeretlen tárgy látható, amely a Föld felé tart.

Ismét a NASA nyilvánosan elérhető dokumentumaira támaszkodva próbálták bebizonyítani az összeesküvés-elméleteket gyártó ufóhívők, hogy az amerikai űrügynökség el akar titkolni valamit a nyilvánosság elől. És megintcsak rajtavesztettek, a fizika törvényei ugyanis megcáfolták teóriájukat - írta a Discovery News.

Most egy olyan különleges felvétel keltette fel az űrlények létében biztos amatőrök figyelmét, amelyet a NASA Stereo-B elnevezésű űreszközén működő egyik teleszkóp készített. Ebből az eszközből kettő pásztázza a világűrt a Nap két oldalán és 360 fokos felvételeket is készítenek a Naprendszer belső részéről.

A szóban forgó felvételen a Vénusz, a Föld, illetve egy rejtélyes háromszög alakú tárgy is látható, amely látszólag éppen a Föld felé tart.

A december 27-29-én rögzített videóval kapcsolatban a YouTube-on az egyik hozzászóló kiszámította, hogy a tárgy mérete "hatalmas" lehet. A NASA néhány nappal később újabb képekkel frissítette a Stereo-B oldalát, és eltűnt a felvétel - az interneten pedig olyan híresztelések kezdtek el terjedni, amelyek szerint a NASA így el szeretné titkolni a tárgy létezését.

 

/hvg.hu/

UFO invázió Angliában?

Hat különböző repülő csészealjat filmeztek le a közelmúltban Anglia déli részén, alig több mint egy hét leforgása alatt.

Az ismeretlen légi jelenségek mindössze 30 mérföldre bukkantak fel egymástól, párokba rendeződve. Az első pár 10 nappal ezelőtt, déli egy órakor tűnt fel Chatham városa felett. Egy 21 éves fiatalember fotózta le őket, amikor épp a háza melletti lámpaoszlopot javították.

- Egy légifolyosó sincs a közelben, fogalmam sincs, mik lehettek - mondta Ernestas Griksas.A másik két pár múlt pénteken jelent meg reggel 7 óra tájban. Egy munkába igyekvő, szintén 21 éves autóügynök fedezte fel őket Loughton városa felett.

- Majdnem árokba hajtottam, amikor megláttam a négy fénylő tárgyat - mesélte Josh Cummins. Mint mondta, az ismeretlen objektumok körülbelül 15 másodpercig lebegtek felette, aztán eltűntek.

A szakértők szerint Anglia déli része, Kent és Essex megyék az UFO észlelések központjának számítanak mostanában, hisz a közelmúltban számos más bejelentés is érkezett.

 

Blikk-információ

UFO-észlelési hullámmal indult a 2012-es év

UFO-észlelési hullámmal indult a 2012-es év a világ legnagyobb UFO-kutató szervezete, a MUFON szerint. A világvége évének első hetében kétszáznál többször jelentettek azonosítatlan objektumokat világszerte. 2012 a szakemberek szerint rendkívül sok észlelést fog hozni.

2012 első hetében rengeteg helyen észleltek azonosítatlan repülőtárgyakat, objektumokat, furcsa fényjelenségeket, melyek zöméről felvételt is készítettek - írta a Huffington Post hírportál. A Mutual UFO Network, a világ legnagyobb UFO-kutató szervezete az idei év első hetében rengeteg észlelést fogadott az USA 36 államából.Öszevetve a mostani számokat a tavalyi értékekkel azt láthatjuk, hogy 2011 januárjában összesen 500 észlelés futott be a szervezethez, ehhez képest 2012 első hetében már 233-ról adtak hírt - idézi a Huffington Post Clifford Clift, a MUFON nemzetközi igazgatója szavait. 2011 decemberében 810 észlelésről értesítettek minket, ami lényegesen több a 2010 decemberi számoknál, mikor ez a szám "csak" 500 körül volt. Tavaly átlagosan 6000-nél több észlelés futott be - mondta Clift.

A WeatherWatch.co.nz szerint az újév első 24 órájában közel 80 észlelés volt, melynek oka többek között az is lehet, hogy sokan búcsúztatták az óévet a szabadban. Az Egyesült Államokban, ahonnan a legtöbb észlelésről érkezett hír, sok helyütt száraz, tiszta volt az ég, több ember volt kint - mondta Philip Duncan meteorológus.

A legtöbb azonosítatlan repülőtárgy megmagyarázható, de mindig van egy kevés, mely megmagyarázhatatlan marad - monda Clift. Véleményem szerint észlelések aspektusát tekintve jó évnek nézünk elébe, mivel sokkal többen nézik az eget idén, és ha valami azonosítatlant látnak, azt azonnal jelentik.

/hotdog.hu/