.

Feedek
Megosztás
HTML

Elektromágneses agykontroll szabályozása

Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról, hogy olyan korszakba érkezett az emberiség, amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz, hogy valaki olyan eszközhöz jusson, amely az elektronika, a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez.


Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban, de Nagy-Britanniában, Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency - NSA, nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel, a NASA-val) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak.

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött, hogy a II. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül, amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. Ebből arra következtettek a tudósok, hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. Ezt a jelenséget dr. Allan Frey, a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. Dr. Frey úgy találta, hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák, amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba, akkor zúgó, vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe, berregés volt hallható. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki, akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott.

Az ilyen kutatások nyomán feltárt, és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek, legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet, a Citizens Against Human Rights Abuses, a CAHRA, vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen. Ahhoz, hogy az impulzus hallható legyen, el kell érnie a 0,3 watt/cm2 erősséget, amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. További kutatások feltárták, hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket, amelyek jóval kisebb erősségűek. Dr. Ross Adey, a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni, amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket.

Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást", amikor is különböző vivőfrekvenciákon, impulzusokon és erősségen sugározták azokat. A ketrecekbe zárt, vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal, vagy impulzusvivő hullámmal sugározták, és megfigyelték válaszreakciójukat. Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték, amelyek a látási, hallási és más érzékelési funkciókért felelősek. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. Ezek alapján megállapították, hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől, valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. A méretek befolyásolják, hogy mennyi beérkező jelzést tud az adott szerv befogadni, mert a hullámok, illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához.

A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. José Delgado irányította az 1970-es években. Dr. Delgado, amint erre már e könyvben is többször utaltunk, látványosan szemléltette, hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. Ismertté vált kísérlete az, amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta, hogy békésen visszaforduljon. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek, de azt már igazolták, hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható.

Eleanor White, a The American Reporter 1999. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja, hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect), amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza, hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek, hogy a kívánt hatás előálljon. A másik felismerés a "bio-erősítés" (bio-amplification), amely azt jelenti, hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez, mégpedig igen kicsi erősségi szinten, lényegesen alacsonyabb erősségen, mint ami a hő előállításához szükséges. Dr. Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta, hogyan lehet elektromágneses, vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel, és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten.

A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is, amelyek nem zavarják a rádió-, és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti, hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel, de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével, majd pedig emberi hangot is.

Dr. Don R. Justesen, az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association, March 1975.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta, hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították, hogy minden alkalommal, amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba, egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát, jól tudták hallani, beazonosítani, és megkülönböztetni a 9 szót. A hallott hangok arra hasonlítottak, ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek."

Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek, amelyek ma is szigorúan titkosak. A már hivatkozott kanadai civil szervezet, a CAHRA tagjai azt állítják, hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket, beleértve a hipnotizálást, a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását.

Az aggyal és az idegrendszerrel való elektronikus kommunikációra vonatkozó kísérletek nem csak titokban folytak, eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek, amelyek olyan jeleket képesek előállítani, amelyeket az emberek nem hallanak, de agyuk mégis felfogja, azaz "hallja". Ezt a technológiát "Silent Sound Spread Spectrum"-nak ("a nem hallható hang terjedési spektrumának"), "S-QUAD"-nak nevezik.

Az egyik 1992-ben benyújtott amerikai szabadalom arról szólt, miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani, amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet, vagy pedig nem hallható módon hozzá lehet kapcsolni a sugárzásra kerülő reklámokhoz. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipnózis észrevétlen, fel nem fedezhető alkalmazását hosszú időn keresztül.

Ismertté vált az is, hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért, hogy ezeket a füllel nem hallható, de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse, és kétségbe ejtse őket.

Az elmúlt 50 év során olyan technológiák kifejlesztésére került sor, amelyek ha nincsenek kellően szabályozva, államilag és társadalmilag ellenőrizve, akkor jogellenesen is felhasználhatóak.

Eleanor White kiemeli, hogy a füllel nem hallható hangok és jelek továbbítása lehetővé teszi észrevétlen módon az ismétlődő hipnózis alkalmazását olyan személyekkel szemben, akiknek erről nincs tudomásuk, és akik ehhez nem járultak hozzá. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény, hogy amikor az iraki csapatokkal szemben bevetették, azok rendkívül gyorsan megadták magukat. E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra. Mivel nem lehet észrevenni őket, könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák, és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben.

Érdemes áttekinteni, hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon, agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak, akik rendelkeznek vele. Ha arra keressük a választ, hogy miért akar valaki egy ilyen támadó jellegű elektronikus eszközt fájdalomokozásra, gondolatolvasásra, vagy más célra használni egy erről tudomással nem bíró személlyel szemben, önként adódik a válasz, hogy ez lehet az MK-ULTRA program, továbbá mindaz a program, amely megelőzte és követte. Ma már ismert, hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el, és állami eszközökből finanszíroztak. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. A koreai háborúban hadifogságba esett amerikai katonák kínzással, érzékeléstől való megfosztással és drogokkal hatékonynak bizonyult agymosáson mentek keresztül. Az MK-ULTRA programok megtervezői úgy találták, hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges, hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják. A különböző civil szervezetekbe tömörül kísérleti túlélők végül is elérték, hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos, és fokozatosan tömegessé vált kísérletekre. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési különbizottsága végül is vizsgálatot folytatott az ügyben Frank Church, majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. A szenátusi kihallgatások eredményeként azonban egyetlen személyt sem vontak eddig felelősségre.

A neuro-elektromágneses kísérletekre vonatkozó adatokat nem hozták nyilvánosságra, de az, hogy ilyen kísérletek folytak, egyértelműen bizonyítást nyert. A titokban tartott kísérletek és eredményeik gyakorlati alkalmazása - pontosan a penetráns titoktartás és a társadalmi ellenőrzés hiánya miatt - a legkülönbözőbb visszaélésekre nyújt lehetőséget, amely összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal és a politikai szabadságjogokkal. Azt is számításba kell venni, hogy a folytatódó kísérletek és a felhasználásukkal létrehozott újabb és újabb szupermodern eszközök bűnözők kezébe kerülhetnek, és ez felmérhetetlen károkat okozhat. Számításba kell venni, hogy a terrorista-és maffiahálózatok is alkalmazhatják őket, és ez az egész társadalmat sújtó következményekkel járhat. Mindez ma már nem csak lehetőség és spekuláció, hanem a jelen valósága és gyakorlata. Az a helyzet, hogy a hosszú távú hipnózis létrehozására alkalmas technológiákat, valamint a tudatalatti beszédtovábbítás és gondolatolvasás eszközeit ma már egy átlagosan jómódú ember is megvásárolhatja magának bizonyos zárt közben. A pénzvagyon tulajdonlása pedig nem jelenti azt, hogy az illető etikusan is kiemelkedő és emberbaráti magatartást fog tanúsítani.

A gazdag emberek ma már megvásárolhatják a falakon, a ruházaton nem észlelhető módon áthatoló radar-scannereket, a Massachusetts államban lévő Northampton-ban működő Millivision korporációtól. Ez az eszköz a használója számára azt is lehetővé teszi, hogy megfigyelje és kipróbálja, vajon a berendezést a célszemély környezetében felszerelték-e, és arra is módja van, hogy működtetését kikapcsolja, ha fennáll annak a veszélye, hogy észlelik és leleplezik.

Radarral működő megfigyelő és nyomkövető detektorok alkalmasak életmentésre, és a jogalkalmazó szervek munkájának a segítésére. De alkalmasak arra is, hogy bűnös szándékkal valakit titokban kövessenek, lesből megtámadjanak, és ez különösen megkönnyíti a gyermekáldozatokra vadászó pedofílok bűnelkövetését. Alkalmas arra, hogy egy lakótérség belterületét átvilágítsa, és minden részletét láthatóvá tegye a tolakodó kíváncsiskodónak. A ma már szokásosnak mondható "brain rhythm entrainment machines" (az agyritmus továbbító gépezetek, amelyek meghatározott méretű impulzusokat sugároznak, s amelyek meg tudják változtatni a célszemély lelkiállapotát anélkül, hogy a célszemély tudna arról, hogy illetéktelen beavatkozás történt a tudatműködésében). Először szovjet és észak-koreai szakértők alkalmazták a koreai háborúban a "LIDA" nevű szerkezet segítségével. A célszemély tudomása és hozzájárulása nélküli, a hangot közvetlenül az agyba továbbító sugárkészülékek rákényszeríthetnek egy személyt arra, hogy olyan hangokat halljon, például amikor aludni szeretne, amitől nem tud megszabadulni. Az átkonstruált telefonhang-átalakító berendezések lehetővé teszik, hogy a hipnotizőr hangja a célszemély füle által ne legyen hallható, miközben az hallható az agy bizonyos részei számára. Az impulzushordozó mikrohullámú sugárzó készülékek közvetlenül tudják továbbítani a hangot az agyba. Ez a "néma-hang" ("silent sound"), vagyis a fül számára nem hallható, de az agyban hanghatást kiváltó berendezés lehetővé teszi, hogy a kábeltévé útján érjék el a célszemélyt. Minderre a rádióműsor továbbítást is igénybe lehet venni.

Léteznek még agresszívabb eszközök is, amelyeket magántulajdonosaik beszerezhetnek, és áldozataikkal szemben alkalmazhatnak. Vannak olyan etikailag kifogásolható magatartást tanúsító orvosok is, akik jó pénzért - orvosi beavatkozás mellékhatásaként - titokban műhold által követhető implantátumot ültetnek be a célszemélybe. Ez lehetővé teszi, hogy a szerkezet ellenőrzője áldozata minden mozgását nyomon tudja követni. Ezt a megfigyelési módszert elsősorban az állam hírszerzéssel és védelemmel foglalkozó szervezetei alkalmazzák. E jól finanszírozott és titkosan működő szervezeteknek nem okoz leküzdhetetlen nehézséget, hogy rejtett módon beültessék a célszemélyekbe - jól megfizetett orvosok segítségével - a szatellitekkel működtetett implantátumokat.

Az Európa Parlament 1999. január 28-án elfogadta az A4-005/99. számú határozatát, ("Enviroment, security and foreign affairs") amely felszólítja az Európai Uniót, hogy szerezze meg az új 'non-lethal' (nem halált okozó) fegyverek technológiáját, és sürgeti olyan nemzetközi megállapodás megkötését, amely világszintű tilalmat rendel el olyan fegyverek kifejlesztésére és bevetésére, amelyek lehetővé teszik az ember manipulációjának bármely formáját.

Jean-Pierre Changeux a párizsi Pasteur Intézet tekintélyes kutatója a Nature című szaklapban 1998. januárjában felhívta a figyelmet arra, hogy az idegtudomány, amely az idegrendszer anatómiájával, fiziológiájával és biokémiájával foglalkozik, de amelynek a tudományágak konvergenciája következményeként egyre fontosabb részévé válik a kognitív idegtudomány is, nem lebecsülendő kockázatokat hordoz magában. Az agy tudati működésének a feltárása kitágította a magánszférába való behatolás lehetőségét. Az ehhez szükséges berendezések rendkívül specializáltak, ennek ellenére mindennapos gyakorlattá válhat a távolból történő használatuk. Ez megnyitja az utat a személyi szabadság korlátozásához, a magatartás ellenőrzéséhez, és az agymosáshoz. Ezek nem tudományos fantasztikus regényekbe való elképzelések, hanem reális veszélyek.

Changeux előbbiekben összefoglalt megállapításaihoz a magunk részéről az fűzzük hozzá, hogy az emberiségnek meg kell ismernie a biológiai-fiziológiai felfedezések és idegrendszer-kutatási eredmények társadalmi kihatásait is, hiszen e felfedezések, ha visszaélnek velük, könnyen válhatnak az elnyomás eszközeivé. Ezért eljött az ideje, hogy megszűnjön a tudományos elhatárolódás az agykutatás, az idegtudományok, és a társadalomtudományok között. A politikának és hatalomnak pedig le kellene mondania arról, hogy ezeket a tudományokat, s azok eredményeit az uralom gyakorlása eszközéül használja. Az embereknek egyszerre van szükségük a szabadságra és a biztonságra. Egyiket sem lehet feláldozni a másik érdekében. Szükség van a kognitív idegtudomány, a tudatmódosító és magatartás befolyásoló technológiák nyilvánosságra hozatalára és a lakossággal való megismertetésükre. Csak így lehet ezeket szabályozni és ellenőrzés alatt tartani azért, hogy ne egy kisebbség uralmának az ellenőrizetlen eszközei legyenek, hanem valamennyi ember érdeket, az egész emberiség életlehetőségeinek a megnövelését szolgálják.

 

/www.szkosz.com/

Anglia tagadja a rejtélyes UFO-leszállást

Anglia történetének leghíresebb UFO-esetét máig homály fedi.

1980. december 27-én egy azonosítatlan repülő tárgy szállt le a rendleshami erdő egyik tisztásán, nem messze az amerikai légierő Bentwaters és Woodbridge légibázisától, az angliai Ipswich-nél. A helyettes bázisparancsnok, Charles Haltalezredes és több embere is látta a landolást. Az eseményt észlelték a brit katonai radarok is, ami tényleges bizonyítékot szolgáltatott.12 esztendővel később egy kérlelhetetlen brit parlamenti vizsgálóbiztos megállapította, hogy az Egyesült Királyság kormányzata megpróbálta eltitkolni atényeket. 2002-ben a parlament ombudsmanja, Ann Abraham úgy találta, hogy a védelmi minisztérium elmulasztotta nyilvánosságra hozni a rendleshami eset észlelésének pontos körülményeit, majd az eseményeket örök időkre el akarta titkolni egy jól szervezett fedőakcióval.

Bizonyítható, hogy eltitkolták

Az incidens minden idők egyik legfontosabb UFO-észlelésének számít, és az angliai Roswell néven vált közismertté. Az valószínűleg csak véletlen egybeesés, hogy mindkét esetben érintett az Egyesült Államok hadserege, és mindkettő kifejezetten érzékeny, az amerikai nukleáris védelmi rendszer szigorúan titkos fegyverzetét állomásoztató katonai területek közelében történt. Az eset érdekessége, hogy ez volt az egyetlen, UFO-kkal kapcsolatos összeesküvés, amelyikben a tények leplezésére egyértelműen bizonyíthatóan egy kormányzat szervezkedett.


Figyelemfelkeltő tény továbbá az, hogy egyetlen más esetben sem álltak rendelkezésre ennyire meghökkentő, mégis megbízható, hivatásos katonáktól származó szemtanúi beszámolók idegenek látogatásával kapcsolatban.

Az angliai látogatás - percről percre

1980 karácsonyának másnapján, nem sokkal éjfél után a norfolki RAF Watton radarjának képernyőjén a rendleshami erdő közelében hirtelen megjelent egy tárgy. Mivel az erdő szélén elterülő ikerbázisokat a USAF bérelte, és hatalmas fegyverkészletet tároltak bennük, a riadókészültséget fokozták, amikor az objektum hirtelen eltűnt, mielőtt még megjelent volna a Bentwater bázis radarján.Amellett, hogy a furcsa repülő szerkezetét más radarállomások is jelentették, három katonai rendőr furcsa fényeket látott a fák között a reptér hátsó kapuja mögött, és szerencsétlenségtől tartva gyorsan elszeleltek.Az éjszakáról tett jelentésében Halt alezredes a következőket írta: azt jelentették, hogy egy furcsa fénylő tárgyat láttak az erdőben. Megjelenésében fémes volt, alakja háromszögletű, melynek alapja megközelítőleg két-három méter, magassága két méter lehetett. Fehér fénye bevilágította az egész erdőt. A tárgy tetején pulzáló vörös fényt, az alján pedig kék fényekből álló szegélyt láttak. A szerkezet vagy lebegett, vagy lábakon állhatott. Ahogy az őrszem megközelítette, a fák közé repült, majd eltűnt. Ugyanebben az időben a közeli farmon tartott állatok megzavarodtak.

A nyomok

A következő éjjel Halt alezredes csatlakozott egy járőrhöz, és három benyomódást találtak az erdő talajában azon a helyen, ahol korábban a tárgyat látták. A mért sugárzás tízszerese volt a normálisnak, és miközben vizsgálták a területet, a szerkezet újra megjelent.Sok évvel az eset után Halt nyilvánosságra hozott egy 18 perces hangfelvételt, melyen kivehető, hogy az emberek pánikba estek, amikor a gép sugarat bocsátott ki, mely egy időre megbénította a közelben lévő elektromos berendezéseket. Az eseményeket más katonák is rögzítették fényképezőgépekkel és videokamerákkal egyaránt.

Mindent eltitkoltak

Az elkövetkező években az amerikai és brit hadsereg is mindent elkövetett, ami a hatalmában állt, hogy eltitkolja azt, ami a rendleshami erdőben történt. A hadsereg és mások is azt próbálták sugallni, hogy csak a pár mérföldre lévő Orfordness világítótorony fényei látszottak szokatlan módon.A földön látható mélyedések nyúlüregek voltak, a sugárzás pedig megfelelt a természetes szintnek. Sok szemtanút elbocsátottak, rágalmaztak, zaklattak, követtek és megfélemlítettek a hatóságok és a katonai hírszerzés emberei.


Az összeesküvés után a nyomozók az első áttörést 1983-ban érték el, amikor a Freedom of Information Act keretében előkerült egy emlékeztető, melyet Haltalezredes írt a brit védelmi minisztériumnak. Amint a kirakós első eleme napvilágra került, kezdetét vette az igazság kiderítéséért folytatott harc. Később az író és jegyzetíró Georgina Bruni is a rendleshami esetre irányította a kutatók figyelmét, majd a történtek összefoglalását egy könyvben is megírta. 1997-ben egy társasági összejövetelen végre nekiszegezhette kérdését a leszállásról Margaret Thatchernek, aki a történtek idején Anglia miniszterelnöke volt. Meglehetősen felháborodott már magától a Rendleshammel kapcsolatos kérdéstől is, és Brunira förmedve annyit mondott: nem mondhatja el az embereknek.


/D.S./

Ijesztő jóslatok a 2010-es évek elejére

Évszázadokkal előre megjósolta a világ alakulását. Utánanéztünk, mit tartogat a jövő Nostradamus szerint.

Nostradamus nevét sosem felejti el az emberiség - és emlegetni is fogják még legalább a 3797-es évig, ha akkor még élni fog ember a Földön. A világhírű jós próféciái ugyanis addig szólnak. Hogy hihetünk-e a híres jövendőmondónak, az évszázadok óta vita tárgya. Legfőképpen azért, mert a történelemben számos alkalommal vontak már párhuzamot a próféciák és a megtörtént események között, a hasonlóság pedig olykor ijesztő volt, bizonyítani ugyanakkor lehetetlen, hogy a jós valóban azt az eseményt látta-e előre, vagy puszta véletlen az egyezés.

 

Éppen ezért azt sem tudni, hogy a közeljövőre vonatkozó próféciái megállják-e a helyüket - mindenesetre érdekes utánajárni, hogyan is alakulnak a 2010-es évek Nostradamus szerint.

Orvosból jövendőmondó

Nostradamus 1503-ban született Franciaország déli részén, Provence-ban. Eredetileg orvosnak készült, orvostudományi tanulmányait Montpellier-ben végezte. Az elbeszélések szerint lelkiismeretes és bátor volt: a pestis számos szerencsétlen áldozatát kezelte. Sokat utazott, későbbi feleségével, egy szép és gazdag lánnyal is ekkor ismerkedett meg, 1534 körül, akitől később két gyermeke született. A sors fintora, hogy a pestis áldozatait segítő Nostradamus családját is a végzetes kór vitte el.

A mágia és az okkultizmus iránti érdeklődése már korán megmutatkozott, de különleges jövendőmondó képességének csak ekkortájt kelt híre. Ahogy beszélik, amikor egyszer Itáliában egy szerzetessel találkozott, azonnal letérdelt előtte, és Őszentségének szólította. Nagyjából 45 évvel később a szerzetest V. Sixtus néven pápává választották.

Jóslatok az 1500-as évek óta

Jövendöléseit, melyek egészen a 3797-es esztendőig ölelik fel az eseményeket, 1550-ben kezdte feljegyezni, de csak 1555-ben merte közzétenni. Kristálygömbből, a jövőbe látás ősi eszközéből jósolt. Éjszakánként a háromlábú sárgaréz állványra helyezett, vízzel teli üveggömbbe révedt, amíg meg nem szállta az ihlet.Ez volt az a pillanat, amikor jövőbeni eseményeket látott és hallott. Valamennyi jóslatát négysoros versben, quatrainben tette közzé. Száz négysoros alkotja a 10 centúria mindegyikét, a hetedik kivételével, mely 42 versszakból áll.

A boszorkányság vádjának elkerülése érdekében Nostradamus rejtjelezte írását. Jelképek, valamint francia, olasz, provanszál, latin és görög szavak homályos keverékét használta. Az időrendet szándékosan összekeverte, mégis úgy tűnik, hogy számos négysoros hátborzongatóan közel jár a feljegyzett eseményekhez.

 

A próféta állítólag megjósolta Napóleon sorsát, az amerikai függetlenségi és polgárháborút, az angol monarchikus rendszer történetének eseményeit, többek között VIII. Edward király lemondását, Abraham Lincoln, John F. Kennedy és Robert Kennedy meggyilkolását az Amerikai Egyesült Államokban és Khomeini ajatollah sikerét Iránban. Állítólag ugyancsak előre látta a légi közlekedést és az űrutazást, valamint a Holdra szállást.

Nostradamus és a 2010-es évek

Nostradamus verseit már sokan elemezték, ám azok újra és újra elővehetők, hiszen rébuszokban fogalmazott, melyek teret engednek a többféle értelmezésre.

Abban a legtöbben egyetértenek, hogy a jövendőmondó szerint küszöbön a harmadik világháború, ám a híres orosz asztrológus szerint az nem 2017-ben következik majd be - ahogy eddig állították -, hanem már az előttünk álló néhány hónapban. Értelmezése szerint Nostradamus egy négy évig tartó háborút jósolt meg, melyben a vegyi fegyverek játsszák majd a főszerepet.

Akármikor is törjön ki a borzalmas háború, a jövendölések szerint a túlélőket azután iszonyatos bőrbetegségek kínozzák majd. A háború legsúlyosabban Európát érinti majd, hiszen kezdetben atomtámadás is éri, és csak azután vetik be a vegyi fegyvereket - az értelmezők szerint a támadás mögött a Közel-Kelet és az arab világ áll majd. Nostradamus próféciái szerint - legalábbis, ahogy azt elemzői állítják - a háború következtében Európa növény- és állatvilága is elpusztul, és a kontinens újra csak a 2020-as évek közepére lesz ismét lakható.

/Reader's Digest/

Átverés volt a fotó az erdei rémről

Átverés volt a fotó, ami bejárta a világot az erdei rémről. A kép valószínűleg csak egy reklámfogás.

A hazai lapokat is bejárta a homályos fotó, amelyen egy Gollam-szerű rém mered a kamerába az erdő fái közül. Talán megvan a magyarázat: egy új sci-fit harangoznak be így. Stúdióberkekből kiszivárgott információk szerint a lény nagyon hasonlít J.J. Abrams (Star Trek) idegen lényes filmje, a Super 8 kreatúrájára. Mások viszont úgy vélik, egy új videójátékot harangoznak be így, mert a rém a Resistance 3. egyik szörnyére is hajaz egy kicsit.

Amíg eldől, hol találkozunk legközelebb a szörnnyel, lássuk, miről szól a Super 8. Nos, egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy Steven Spielberg – ő a film producere – 70-es, 80-as évekbeli sci-fi témáit eleveníti fel, vagyis különös lények hoznak frászt az emberekre. Kamaszok egy csapata felvételt készít Super 8-as kamerájával. A felvételt visszanézve egy rém vicsorog rájuk, s ebből aztán baj lesz. A Super 8-hoz kapcsolódik egy vírusvideó is, amin egy kislány sírva meséli, hogy egy zombiszerű lény vette üldözőbe.
A Super 8  hazai bemutatója 2011. júniusában lesz.
(Forrás: UIP)

 

UFO-aktákat fedett fel az új-zélandi haderő

Titkosított UFO-jelentéseket hozott nyilvánosságra szerdán az új-zélandi hadsereg az 1954 és 2009 közötti időszakról.

Több ezer anyagot tettek közzé, és csak a neveket, a személyazonosításra alkalmas adatokat távolították el. A közemberek, katonák, és kereskedelmi gépek pilótáinak beszámolóiból közzétett csaknem kétezer dokumentum harmadik típusú találkozásokról, rejtélyes fényjelenségekről számol be. Több anyagban rajzok látható repülő csészealjakról, maszkokat viselő földönkívüliekről, és az állítólagos idegenek kézírásaiból vett mintákból.

Az új-zélandi légierő illetékese, Kavae Tamariki azt mondta a Dominion Post nevű lapnak, hogy nem kívánják kommentálni az iratokat, amely igazságtartalmát nem vizsgálták, csupán az információs szabadságról szóló törvény szellemében jártak el a közzététellel.Az egyik legmeghökkentőbb, közzétett eset 1978-ban történt, amikor az új-zélandi tévé stábja egy repülőről véletlenül tanúja volt két fényjelenségnek, és az egyiket fel is vették a déli sziget, Kaikoura térségében. A légierő utóbb azt állította, hogy a felhőkről verődtek vissza hajók fényei vagy a Vénusz fénye jelent meg különs visszaverődésként a felhőkön. A szerdán közzétett dokumentumok mellett további több ezer irat van még UFO-król. Azokat 2080-ig titkosították a nemzeti archívumban.

/Hír24/